Verpleegkunde simulatiecentrum
Professionele Bachelor

Verpleegkunde

INFODAG OP CAMPUS

Laatste kans op 12 september

Opleiding Verpleegkunde: superafwisselend

Verpleegkunde studeren is een fantastische keuze. Je steekt bij verpleegkunde je handen uit de mouwen. Je moet bovendien een stevig stel hersens aan het werk zetten. En tenslotte moet uiteraard ook je hart op de juiste plaats zitten. Jouw opleiding tot verpleegkundige volg je uiteraard bij de Erasmushogeschool Brussel.

Opleiding Verpleegkunde: veel mogelijkheden

Met onze bachelor Verpleegkunde kan je allerlei kanten op: van thuiszorg tot in het operatiekwartier, van op de spoedafdeling van een universitair ziekenhuis tot op de sociale dienst van een OCMW, van de brandweer tot de bedrijfsverpleegkundige. Wil je graag werken met oudere mensen of ben je net geboeid door kinderen? Ben je eerder geïnteresseerd in een hoogtechnologische omgeving of zie je meer in een sociale sector? Met onze bachelor verpleegkunde is er veel mogelijk.

Groepsproject studenten Verpleegkunde

Bachelor Verpleegkunde: niet uit boeken

We nemen je mee door de wetenschap achter de gezondheidszorg. Maar we blijven niet met onze neus in de boeken zitten. Al vanaf het eerste jaar gaan we met onze studenten van de opleiding Verpleegkunde op stage. We sturen je natuurlijk niet zomaar het werkveld in. In ons simulatiecentrum leer je in een real-life ziekenhuiskamer met levensechte poppen wat je te wachten staat. Zo ben je uitstekend voorbereid om met echte patiënten aan de slag te gaan.

“Studenten moeten kunnen proeven van alle aspecten van de verpleegkunde. Dat begint met een aarzelende stage in het eerste jaar en eindigt met gespecialiseerde projecten en stages op het eind van het parcours. Prachtig om jonge mensen zo te zien groeien.”

Merjem
Opleidingshoofd verpleegkunde

Verpleegkunde studeren: niet alleen

Je staat er bij ons nooit alleen voor. Onze docenten begeleiden je gedurende je volledige opleiding, van de eerste ervaringen op stage tot het schrijven van je bachelorproef. Bovendien beschikken we allemaal over onze eigen expertise. Je krijgt les van verpleegkundigen, psychologen, spoedartsen, kinderartsen, sociaal werkers… Zo stomen we je helemaal klaar voor een beroep waar je later alle kanten mee op kan. 

Opleiding Verpleegkunde: samenwerken

Studenten Verpleegkunde studeren op onze campus in Jette samen met allerlei andere zorgverstrekkers zoals studenten kinesitherapie en studenten geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel. In verschillende projecten ga je samen met hen aan de slag om allerlei cases op te lossen. In onze simulatietrainingen leer je met alle verschillende partijen binnen het werkveld samen werkt.
Zo gaat het er op de werkvloer ook aan toe!

 

Opleiding Verpleegkunde: veel voordelen

 • Je hebt 100% werkzekerheid.
 • Je kan alle kanten uit met je diploma.
 • Je startloon als bachelor is bij de beste.
 • Verpleegkundigen staan in de top drie van de betrouwbaarste beroepen.
 • Je staat er bij ons niet alleen voor, samen gaan we er voor.
 • Je hebt heel wat doorgroei mogelijkheden.
Studenten verpleegkunde

“Verpleegkunde studeren was een droom van al toen ik klein was. Ik moest en zou op spoed gaan werken. Na een project in een psychiatrisch dagcentrum ben ik van mening veranderd. Ik vind het werken met deze mensen zo boeiend.”

Eric
student verpleegkunde

Bachelor verpleegkunde: werkzekerheid

Diploma verpleegkunde op zak, meteen aan de slag! Verpleegkunde is een knelpuntberoep. Er staan heel wat vacatures klaar voor jou. Bovendien blijven een heleboel van onze studenten plakken op één van onze stageplaatsen. Misschien word jij ook één van hen?

Verpleegkunde
100% Werkzekerheid

Studenten verpleegkunde in het BIC SIM

 In het ziekenhuis/intramuraal:

 • Psychiatrie
 • Oncologie
 • Heelkunde
 • Neonatologie
 • Pediatrie
 • Radiologie
 • Revalidatie
 • Palliatieve zorgen
 • In een woonzorgcentrum
 • Rust- en verzorgingstehuizen
 • Psychiatrische ziekenhuizen
 • Brandwondencentrum

Buiten het ziekenhuis/extramuraal

 • Kind en Gezin
 • Kinderdagverblijven
 • Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
 • Maatschappelijke gezondheidszorg
 • Psychiatrische thuiszorg
 • Dagverzorgingscentra voor bejaarden
 • Arbeidsgeneeskundige diensten
 • Diensten voor thuisverpleegkunde
 • Zelfstandig verpleegkundige
 • Centra voor algemeen welzijn (CAW)
 • OCMW

Of nog veel meer

 • Brandweer
 • Ontwikkelingshulp
 • Medische dienst landsverdediging
 • Onderwijs
 • Kabinet artsen en tandartsen
 • Poliklinieken
 • Ziekenfondsen
 • Wijkgezondheidscentra
 • Ministeries
 • Bedrijfsverpleegkundige
 • Clinical trials
 • Datamanagement
 • Beschut wonen
 • Begeleidingscentra voor mensen met een beperking
 • Opvang voor mensen met drugproblematiek
 • De gevangenis

Bachelor verpleegkunde: verder studeren

Bachelor verpleegkunde op zak en verder studeren. Ook dat kan! Je kan onze postgraduaten en bij- en nascholingen volgen om je verder te specialiseren. Of je kan starten met onze bachelor na bachelor Zorgmanagement. Onze opleiding stoomt je klaar om een leidinggevende functie in de zorg op te nemen. 
Je kan ook doorstromen naar een master in de verpleegkunde en vroedkunde. Deze studie duurt twee jaar en kan ook deeltijds gevolgd worden zodat een combinatie met werken mogelijk is.

Verpleegkunde studeren: welke vakken

Verpleegkunde studeren: veel variatie

Als student verpleegkunde krijg je een combinatie van theorie, vaardigheids- en projectonderwijs, simulatietrainingen en stages aangeboden. 
Doorheen ons programma kom je in de 4 deeltrajecten in contact met de verschillende zorgdomeinen, zowel intra- als extramuraal. Ons derde deeltraject staat in kader van verdiepings- en keuzestages, waar ook een internationale stage mogelijk is. 

Brussels Integrated Care Simulatiecentrum

We gebruiken tijdens de volledige opleiding regelmatig het Brussels Integrated Care Simulatiecentrum. Het BIC Sim heeft drie levensechte poppen (die kunnen roepen en reageren, of een hartstilstand doen zoals een echte patiënt) en telt vier kamers. Een real-life verloskamer, een ‘ziekenhuiskamer’ die we in verschillende settings kunnen gebruiken (van thuiszorg over spoed of intensieve tot woonzorgcentrum) en twee kamers waar je samen met je docenten kunt reflecteren over je handelingen. Al je acties worden namelijk door verschillende camera’s vastgelegd. Zo kun je je in een realistische oefenomgeving perfect voorbereiden op je stage.

Field
Credits
Organisatie en coördinatie van de verpleegkunde 1

We gaan in op visie en theoretisch begrippenkader van het verpleegkundige beroep. We kijken ook naar de organisatie van de gezondheidszorg en bekijken ook het recht.

5
Zorgvrager en context

Hier focussen we ons op wettelijke en ethische denkkaders binnen de verpleegkunde. We kijken ook naar sociologische aspecten en denkkaders die je de mogelijkheid geven om je op professioneel vlak te ontwikkelen en te profileren binnen een grootstedelijke context.

3
Communicatieve vaardigheden

In de lessen Communicatieve vaardigheden bestuderen we de basisprocessen binnen communicatie tussen onszelf en onze medemens. In de practica dagen we je uit om je communicatieve vaardigheden verder te ontwikkelen. In het project Handhygiëne werk je een realistisch communicatieprobleem uit.

7
Psycho-sociale wetenschappen 1

In de lessen Psychosociale wetenschappen vertrekken we van de algemene psychologie van de mens om daarna de ontwikkeling van geboorte tot ouderdom te bestuderen. Vervolgens focussen we ons op de psychologie van de mens in zijn sociale context. Tenslotte werpen we een eerste blik op de verpleegkundige patronen. 

4
Toegepaste verpleegkunde 1

De verpleegtechnische vaardigheden we je aanleren zijn: hygiënische zorgen bij de volwassen zorgvrager met alle aanvullende zorgen, nemen van parameters, etc. Ook simulatie is een belangrijk onderdeel van dit vak. Doorheen de simulatiesessies leer je om te gaan met situaties die op stage kunnen voorkomen en dit in een veilige omgeving.

6
Specifieke zorgvrager 1

Het theoriegedeelte bestaat uit de onderdelen geriatrische zorgvrager, het (gezonde) kind en de zorgvrager in revalidatie. In het praktijkdeel komen de verplaatsingsvaardigheden aan bod.

3
Ondersteunende wetenschappen 1

Heb je er ooit eens bij stil gestaan dat het menselijk lichaam op een wel heel ingenieuze wijze is opgebouwd en de ontwikkeling ervan niet zomaar door toeval tot stand is gekomen? Binnen dit vak leer je alle anatomische en fysiologische geheimen op een boeiende manier kennen.

5
Evidence based nursing 1

We leggen hier de basis wetenschappelijk onderzoek op bachelor-niveau. Je gaat samen met je medestudenten en docent aan de slag om een gerichte onderzoeksvraag op te stellen. Die ga je uitwerken en  gericht op zoek gaan naar literatuur. We leren je ook literatuur te interpreteren.

5
Toegepaste verpleegkunde 2

Vanaf nu wordt het leuk en tegelijk uitdagend: de vaardigheden worden niet alleen technischer en complexer, je gaat beseffen dat principes zoals patiëntveiligheid en steriliteit erg belangrijk zijn. Optrekken van de juiste hoeveelheid medicatie, het toedienen van een injectie in een spier, een eenvoudige wondzorg uitvoeren, ... het hoort er allemaal bij.

5
Ondersteunende wetenschappen 2

Hier maak je kennis met inhouden rond: ziekenhuishygiëne, biologie/biochemie en microbiologie.

4
Stage Algemene dienst

Je eerste stage! Je komt terecht op een algemene ziekenhuisafdeling. We leggen in deze stage de focus op je rol van verpleegkundige als zorgverlener. Je gaat heel wat zaken die je in het eerste semester leerde gaan toepassen.

7
Stage Geriatrie/revalidatie

Tijdens je tweede stage maak je kennis met de oudere of geriatrische zorgvrager. De focus van deze stage ligt op communiceren met zorgvragers.

6

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht in de ECTS-fiches (je vindt er ook de fiches van het voormalige driejarige traject).
Je kan ook de specifieke leerresultaten doornemen.

Verpleegkunde studeren: stage lopen

Opleiding verpleegkunde: helft stage

De opleiding verpleegkunde bestaat voor de helft uit stages. Die spelen een cruciale rol om de opgedane kennis, vaardigheden en attitudes in de praktijk te brengen. We hebben een ruim aanbod aan stageplaatsen in Vlaanderen, Brussel en in het buitenland. We werken nauw samen met het UZ Brussel.
Je wordt tijdens de stages begeleid door een stagebegeleider vanuit de school en een stagementor op de stageplaats. Vanuit onze visie op onderwijs staat de student centraal. Daarom voorzien we tijdens de stages in het eerste deeltraject werkbegeleiding. Dit betekent dat de stagebegeleider per drie weken stage twee keer langsgaat om samen met jou te werken. In het tweede en derde deeltraject is er supervisiebegeleiding. 
Het eerste jaar bestaat voor ¼ uit stage. In het tweede jaar ga je 1/3 van het jaar op stage. In het derde en vierde jaar, bestaat de helft van het jaar uit stages. In het derde jaar loop je ook een IC-stage waarbij je met een groepje studenten een afdeling uit een ziekenhuis volledig overneemt. 

Verpleegkunde in het buitenland

Wil je ontdekken wat een verpleegkundige doet in het buitenland? Hoe de zorg elders georganiseerd wordt? Maak dan je koffers maar klaar! Want we dragen internationalisering hoog in het vaandel!
In je derde en vierde jaar kan je stage lopen in het buitenland: Suriname, Gambia, Marokko, Turkije, Spanje, Zweden, Litouwen, Finland, Denemarken, Noorwegen, Congo,…

"Mijn stage op oncologie heeft een enorme indruk op me nagelaten. Het was een boeiende ervaring en het heeft me nog meer gemotiveerd om verpleegkundige te worden."

Studenten verpleegkunde BIC SIM
Elizabeth
Student verpleegkunde

Zorgen voor kwaliteit

We dragen kwaliteit hoog in het vaandel. We zorgen ervoor dat je een opleiding krijgt die voldoet aan nationale en internationale standaarden en maximaal kansen biedt op een succesvolle carrière.

We hanteren hiervoor een kwaliteitsopvolgingssysteem, de regie. Dit is een eigen systeem van kwaliteitsgarantie. Door de uitvoering van deze regie verbetert de kwaliteit van onze opleidingen continu. Hiermee voldoen we meteen ook aan de decretale eisen m.b.t. kwaliteitszorg. 

Verpleegkunde: een kwaliteitsvolle opleiding! 

Op 28 en 29 mei 2018 vond de peer review van Verpleegkunde plaats. Een commissie van onafhankelijke externen nam toen de kwaliteit van onze opleiding Verpleegkunde onder de loep. Goed nieuws want de commissie besloot dat de opleiding Verpleegkunde kwaliteitsvol onderwijs levert dat voldoet aan de decretaal bepaalde kwaliteitskenmerken. Benieuwd naar de sterke punten en actiepunten die naar voren kwamen uit de peer review? Neem dan een kijkje in de kwaliteitsfiche! 

Input van stakeholders is een belangrijk speerpunt in de regie. Om de input van haar stakeholders te verankeren in de werking, organiseren we per opleiding een cyclische afname van bevragingen bij studenten, medewerkers, alumni en werkveld. In de kwaliteitsfiche kan je terugvinden wat studenten vinden van de opleiding Verpleegkunde en wat alumni, werkveld en werknemers ons te vertellen hebben. 

Kengetallen

Wie volgt de opleiding VP? Hoe doen studenten het in het eerste jaar in de opleiding? En hoe lang doen studenten VP over het behalen van hun diploma?

Benieuwd naar het antwoord op deze vragen? Neem dan zeker hier een kijkje voor de bachelor van 180 studiepunten en hier voor de bachelor van 240 studiepunten. 

Verpleegkunde op campus Jette

Brussels Health Campus

Onze campus ligt in Jette in de groene Brusselse rand. We werken nauw samen met UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel die allemaal op dezelfde campus liggen. Onze campus behoort tot de medische wereldtop en is een expertisecentrum in België. 
Je geraakt makkelijk aan onze campus via het openbaar vervoer. Maar je kan ook terecht in onze studentenhome met 260 ingerichte kamers.

Verpleegkunde Campus Jette

Studentenstad

Bij studeren hoort ook ontspanning. Op onze campus kan je een fitnesscentrum vinden. In de cafetaria ‘De Link’ kan je terecht voor allerlei versnaperingen, broodjes en de nodige ambiance. We organiseren culturele en sportactiviteiten in en rond Brussel en hebben zelf ons eigen café in het hart van de stad.

Honger!

Zin in iets lekkers? In onze cafetaria De Link koop je een warm of koud drankje en kies je uit een ruim aanbod broodjes, snacks en versnaperingen. Voor een volle maaltijd tegen een studentvriendelijk tarief kan je vlakbij terecht in het restaurant van de Vrije Universiteit Brussel.

Verpleegkunde werken en studeren

Verpleegkunde in afstandsonderwijs

De opleiding verpleegkunde kan je ook in afstandsonderwijs volgen. Heb je al een job, maar wil je graag verpleegkundige worden? Of ben je een thuiswerkende ouder? Dan kan je instromen in ons flextraject verpleegkunde.

We plannen alle vaardigheidslessen op één vaste lesdag in de week. Hiernaast worden twee vaste weekavonden georganiseerd voor coachingmomenten. Naast deze contactmomenten ga je zelf aan de slag met de theoretische cursussen. Nadat je de essentiële opleidingsonderdelen als voorbereiding op de praktijk hebt afgrond, kan je in januari met stage beginnen. Samen met de stageplaats en stagecoördinator plan je zo flexibel mogelijk de stage.
Je kan ook de opleiding verpleegkunde spreiden over vijf jaar om de werklast te beperken. De coördinator van het flextraject tracht samen met jou een zo haalbaar mogelijk traject uit te stippelen.
Je behaalt hetzelfde diploma als onze andere studenten verpleegkunde.

Verpleegkunde verkort traject

Verpleegkunde via brugopleiding

Heb je een diploma HBO5-verpleegkunde (vroeger gebrevetteerd, A2) en wil je graag bachelor in de verpleegkunde worden, dan ken je starten met onze brugopleiding. In een traject van 150 studiepunten, aangeboden in afstandsonderwijs, kan je over drie jaar het diploma Bachelor in de Verpleegkunde behalen.

Verpleegkunde via het verkorttraject VK-VP

Heb je het diploma Bachelor in de Vroedkunde, dan heb je de mogelijkheid om in een verkorttraject van 120 studiepunten, aangeboden in afstandsonderwijs, het diploma Bachelor in de Verpleegkunde te behalen.

Heb je interesse in een traject aangeboden in afstandsonderwijs, kan je contact opnemen met onze coördinator Astrid Van Haute: astrid.van.haute@ehb.be

"Een kleine baby, een job en studeren. Soms lijkt het onmogelijk. Gelukkig staan de docenten steeds voor me klaar. Werken met patiënten op stage geeft me zo'n drive om er echt voor te gaan."

Marleen
Student verpleegkunde

Verpleegkunde: infomomenten

Verpleegkunde: infodagen

Op een infodag gooien we met de opleiding Verpleegkunde de deuren open. Je kan er onze campus ontdekken. Sla eens een praatje met onze studenten of stel je vragen aan één van onze docenten. Duik eens met je neus in een aantal cursussen. Of maak een reanimatie mee!

Kortom, een infodag zal je een veel beter beeld geven of de opleiding waarin je interesse hebt en je helpen om de juiste studiekeuze te maken. Zo kan je met zekerheid starten aan je opleiding.

Onze infodagen 2020
 

Start inschrijvingen

Vanaf zaterdag 27 juni kan je je trouwens ook meteen inschrijven aan onze hogeschool.
Tot binnenkort?

 

Openingsuren studentensecretariaat 

Voor het 2e semester kan je inschrijven vanaf maandag 6 januari 2020 tot vrijdag 7 februari 2020. 

van maandag tot donderdag van 9u tot 16u, op vrijdag van 9u tot 15u

Schrijf je voor 2020-2021 definitief in op onze campus vanaf 27 juni 2020 tot en met 10 juli en vanaf 16 augustus:

van maandag tot donderdag van 9u tot 16u, op vrijdag van 9u tot 15u
tijdens de infodagen op zaterdag 27 juni, 5 en 12 september.
op afspraak: via e-mail (gl@ehb.be)

Het secretariaat is gesloten van 11 juli tot en met 16 augustus 2020.

Voor je langsgaat, eerst registreren

Thuis kun je je al elektronisch voorinschrijven, zo ben je sneller klaar als je je inschrijving afrondt in ons studentensecretariaat. 
Bekijk hier wat je verder nog moet weten over de inschrijvingsprocedure. Je vindt er meer uitleg over de documenten die je moet meebrengen, het studiegeld, de toelatingsvoorwaarden, … 

Locatie

Campus Jette
Laarbeeklaan 121 
1090 Jette 

Contact

Heb je nog vragen omtrent je inschrijving of wens je een afspraak te maken om je inschrijving te voltooien? Contacteer ons dan telefonisch (02 472 52 00) of via e-mail (gl@ehb.be

Any question?

Neem contact met ons op via gl@ehb.be of op 02/472 52 00.

Open days

Infodagen

Op onze infodagen staan onze docenten voor je klaar met alle info over je vakken, stages en projecten van de opleiding. Zit je zelf nog met vragen, onzekerheden of dingen waar je benieuwd naar bent, dan krijg je er die dag zeker antwoord op. Ook onze studiebegeleiders en trajectbegeleiders zijn er die dag voor jou, mocht je al specifieke vragen hebt over studeren of je persoonlijke traject. Bovendien maak je ook kennis met de campus en ontdek je waar je de boeiendste jaren van je leven door zal brengen.
Kortom, een infodag zal je een veel beter beeld geven over de opleiding waarin jij interesse hebt en je helpen om de juiste studiekeuze te maken. Zo kan je met zekerheid starten aan je opleiding.

Download hier de folder

Bestel de gedrukte folder hier

Onze infodagen 2020
Deel dit