Twee studenten geven een les beeld aan kinderen.
Bachelor

Lager Onderwijs

Kom langs op de SID-ins

We staan op de SID-ins in heel Vlaanderen.

De wereld verkennen, dat ga jij later samen met de kinderen in je klas doen

Vind jij leraar ook zo’n mooi beroep? Kinderen leren lezen, schrijven, zingen, rijmen en dichten … Je werkt heel graag met kinderen en wil meebouwen aan hun toekomst. Als toekomstige leraar/lerares in het lager onderwijs ben je sociaal geëngageerd en wil je van deze wereld een betere plek maken. Je school, je klas, daar begin je. Meebouwen aan een stevig fundament voor de toekomst van je leerlingen, dat is jouw doel.

 • Werk je graag met kinderen? Check!
 • Wil je meebouwen aan hun toekomst? Check!
 • Sta je geëngageerd in de toekomst? Check!
 • Streef je naar een betere en gezondere samenleving? Check!
 • Wil je lesgeven in een dynamische omgeving? Check!

Herken jij je helemaal in de bovenstaande checklist? Dan hoor je bij ons helemaal thuis. In onze opleiding bachelor Lager Onderwijs vormen we jou tot die leraar die kinderen boeit en aanzet tot leren en groeien. Dat doen we vanuit ons motto ‘leren vanuit jezelf, samen met en door anderen’. 

We geven ruimte aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Samen met jou ontdekken we welke leraar jij wil worden. En we helpen je – op de best mogelijke manier – een topleraar te worden. Want jij bent nu al, als leraar in opleiding, onze nieuwe collega!

 

De wereld verkennen, dat ga jij later samen met de kinderen in je klas doen. Daarom besteden we in je opleiding zoveel aandacht aan:

 • samen praten
 • debatteren
 • filosoferen
 • musiceren
 • dramatiseren
 • spelen
 • uitvinden
 • creëren
 • onderzoeken
 • analyseren
 • bestuderen
 • terugblikken
 • reflecteren

Alle muzische projecten staan voor altijd in het geheugen gegrift. Dat waren af en toe stresserende, maar tegelijkerijd ook boeiende, verrassende en leerrijke momenten. Het hoogtepunt van mijn driejarige opleiding was zonder twijfel de eindvoorstelling in het laatste jaar. Hier konden we laten zien wat we drie jaar lang geleerd hadden. In deze praktijkgerichte opleiding deed ik een pak ervaring op, die mij tot een sterke leraar heeft gemaakt.

student Lager Onderwijs

De pijlers van Lager Onderwijs

Bekwaamheid

Binnen bekwaamheid krijgen allerlei projecten en stages een plaats. Je werkt steeds in onderwijs- en projectgroepen aan een centrale leertaak. Je bijvoorbeeld rond het thema Actief Leren een aantal activiteiten uit met je medestudenten en probeert ze uit in een lagere school. Met deze verfrissende aanpak doe je al onderzoekend ervaring op. Daarnaast start je al vanaf het eerste jaar met heel wat stage om praktijkervaring op te doen.

Deskundigheid

Binnen Deskundigheid werken we aan de basisleerinhouden en didactiek. Je moet de leerinhouden van de lagere school goed onder de knie hebben en je moet deze op een gepaste wijze aan kinderen aanleren. Je leert deze inhouden en didactische invulling geleidelijk aan via interactieve werkvormen.

Identiteit

In de leeromgeving ‘Identiteit’ stellen we persoonlijke groei centraal. Daarom organiseren we de begeleidingsmodule ‘Succesvol groeien’. In deze module is er ruimte voor het opvolgen van je didactische competenties, het leren reflecteren over je eigen functioneren en het ontwikkelen van je taalcompetenties. Wie extra ondersteuning nodig heeft voor wiskunde, taal of muziek, kan ook een beroep doen op de monitoraten voor deze leergebieden.

Wat ik niet meteen zal vergeten is de sfeer op EhB. Zowel tussen studenten, lectoren als andere medewerkers van het departement. Dit voelde ik meteen al op de infodag. Ik sta nu met trots voor mijn eigen klas. Om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van de opleiding volg ik hen gewoon op Facebook!

oud-student Lager Onderwijs

Lerarenopleiding in twee talen

Als je later in de Brusselse regio aan de slag gaat, is een vlotte tweetaligheid heel belangrijk. In onze multiculturele hoofdstad lopen heel wat Franstalige kinderen school. Daarom komen in je opleiding bachelor Lager Onderwijs zowel Nederlands als Frans sterk aan bod. We plannen heel wat activiteiten samen met de Franstalige hogeschool Haute-Ecole Francisco Ferrer (HEFF). Zo leren jullie elkaar, elkaars taal en cultuur beter kennen. En voel je je veel zelfzekerder als je later lesgeeft in het Frans. Na je studie aan EhB kan je nog een verkort Franstalig traject volgen bij het HEFF. Dan kom je met twee diploma’s op de arbeidsmarkt.

Ballon met tekstjes in verschillende talen.

Instaptoets

Als je start met de opleiding Kleuteronderwijs ben je verplicht een instaptoets af te leggen. Deze toets is niet bindend maar wel nodig om je te kunnen inschrijven. Heb je al een andere bachelor of master op zak, dan dien je de toets ook af te leggen. Je vindt de toets online en ze is voor alle studenten van alle hogescholen in Vlaanderen dezelfde.

Alle kansen met je diploma

Met je diploma bachelor Lager Onderwijs van Erasmushogeschool Brussel (EhB) kan je in alle onderwijsnetten aan het werk. Als meester of juf in het gewoon onderwijs en in het buitengewoon onderwijs. Of misschien wil je wel het liefst als zorgleraar aan de slag?

 

Je hebt dus heel wat mogelijkheden met je bachelor Lager Onderwijs. De kansen liggen voor het grijpen in het onderwijslandschap. Er is namelijk een grote nood aan bekwame leraren. Al onze afgestudeerden van de laatste vijf jaar vonden binnen de twee maanden werk.

 • voor de klas staan als leraar
 • werken als zorgleraar
 • verder studeren: ba Kleuteronderwijs
 • verder studeren: ba Secundair Onderwijs
 • verder studeren: ba Pedagogie van het jonge kind
 • verder studeren: ma Onderwijskunde

Je mogelijkheden

Meteen aan de slag

Met je diploma bachelor Lager Onderwijs kan je aan de slag in alle leerjaren van het lager onderwijs, in alle onderwijsnetten, zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs. Je ka n ook aan de slag als zorgleraar. Werk is er genoeg in het onderwijslandschap. Onze afgestudeerden van de laatste 5 jaar vonden allemaal werk binnen de 2 maanden.

Verder studeren?

Wie als leraar lager onderwijs ook het diploma Kleuter- of Secundair Onderwijs of Pedagogie van het jonge kind wil behalen, kan bij ons ook een verkort traject volgen, dat je kan combineren met je job.

Zin in een masteropleiding?

Wil je nog naar de universiteit? Dan kan je na een schakeljaar starten met een masteropleiding. De master in Onderwijskunde behoort bijvoorbeeld tot jouw mogelijkheden.

Kinderen kijken naar een verteltheater.

Je programma

Tijdens je eerste jaar proef je al van het lesgeven en maak je kennis met de verschillende leergebieden van de basisschool. Bovendien leer je ook onze visie op dynamisch onderwijs van dichtbij kennen.

In het tweede jaar leer je lessen opbouwen op een eigentijdse manier. Met je drie stages van elk anderhalve week sta je al echt in de praktijk.

 

In je derde jaar focussen we op ‘zorg op maat van iedereen’. Je gaat nog vaker en langer op stage. En dat kan je zelfs doen in het buitengewoon onderwijs, het alternatief onderwijs of de socioculturele sector. Een geïntegreerde werkperiode (GWP) begeleiden, behoort ook tot de mogelijkheden.

Field
Credits
Lager Onderwijs jaar 1
Frans 1
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 1A
3
Wiskunde basis en in actie 1A
3
Nederlands basis en in actie 1A
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 1A
3
Project aangenaam leer- en leef klimaat
3
Muzische vorming en LO 1A
4
Mediawijsheid
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 1B
3
Project actief leren
3
Nederlands basis en in actie 1B
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 1B
3
Wiskunde basis en in actie 1B
3
Muzische vorming en LO 1B
4
Levensbeschouwelijk keuzevak

Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke godsdienst
Cultuurbeschouwing
Islamitische Godsdienst

3
Succesvol groeien 1
4
Didactische stage 1
9
Field
Credits
Lager Onderwijs jaar 2
Project
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 2A
3
Wiskunde in de praktijk 2A
3
Nederlands 2A
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 2A
3
CreAmuze 2A
3
Grenzen verleggen
3
Ontwikkelen, leren en onderwijzen 2B
3
Wiskunde in de praktijk 2B
3
Nederlands 2B
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek 2B
3
CreAmuze 2B
3
Levensbeschouwelijk keuzevak

Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke Godsdienst
Cultuurbeschouwing
Islamitische godsdienst

3
Frans 2
3
Lichamelijke opvoeding 2
3
Didactische stage 2
12
Succesvol groeien 2
3
Field
Credits
Lager Onderwijs jaar 3
Brede school
4
Algemene oriëntatie leerzorg
3
Leerzorg wiskunde
3
Leerzorg Nederlands
3
Frans 3
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen en Techniek 3
3
Eerste graad stage
5
CreAmuze 3
3
Keuzestage 1
10
Tutorproject

Enkel als je kiest voor Keuzestage 1

3
Keuzestage 2
13
Eindstage
9
Succesvol groeien 3
3
Bachelorproef
5
Levensbeschouwelijk keuzevak

Niet-confessionele Zedenleer
Rooms-katholieke Godsdienst
Cultuurbeschouwing
Islamitische Godsdienst

3

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht in de ECTS-fiches.
Je kan ook de specifieke leerresultaten doornemen.

Het werkveld ontdekken

Stages zijn in de opleiding Lager Onderwijs een heel belangrijk onderdeel van je opleiding. Want zo doe je echt praktijkervaring op en word je een competente leraar. We oefenen praktijksituaties in op de hogeschool, het sportterrein en de stageplaatsen. Bij ons groei je als toekomstig leraar door:

 

 • een sterke persoonlijke begeleiding
 • stages lopen in diverse onderwijsomgevingen
 • verplichte stageopdrachten met ruimte voor eigen invulling voor keuzeopdrachten

Daarnaast bieden we je ook de kans om stage te lopen in een zorgteam. Je kan je blik nog meer verruimen met een stage in het buitenland. Internationalisering is een belangrijke pijler van onze opleiding. Ga op verkenning in Europa of ver daarbuiten.

Je eerste jaar stage

In het eerste jaar ondervind je tijdens een inleefstage wat het echt betekent om les te geven in de lagere school. Het hele jaar door loop je stage in dezelfde klas met een persoonlijke mentor. We begeleiden je constant en sturen bij waar nodig. Zo verwerf je de juiste competenties. In de praktijkcolleges leer je lessen ontwerpen en samen met je medestudenten wissel je ervaringen uit.

Je tweede jaar stage

In het tweede jaar doorloop je drie stageperiodes van anderhalve week in een eerste leerjaar, de tweede graad en de derde graad. Je kiest zelf een stageplaats uit een lijst met Brusselse stagescholen. Door een jarenlange, nauwe samenwerking met deze scholen en hun mentoren, bieden ze een stabiele leeromgeving.

Je derde jaar stage

In je derde en laatste jaar verken je de school met een ruimere blik. Je geeft zelf les en je leert contacten leggen met alle leden van het schoolteam. Ook de externe partners van de school leer je van naderbij kennen. De eindstage, waarin je lesgeeft aan de derde graad, loopt vier weken. Je werkt een praktijkonderzoek uit dat de basis zal vormen van je bachelorproef. Onze visie is erop gericht om stages optimaal te integreren in het lessenpakket. Zo ben je na de opleiding klaar om als leraar aan de slag te gaan.

Welkom op campus Jette

Naast lessen volgen valt er nog wat anders te beleven op onze campus. In het Service Center Studentenzaken kan je met al je bekommernissen terecht. Onze mensen helpen je met vragen over je lessenrooster, examens en stages. En ze brengen je in contact met een trajectbegeleider, studentenbegeleider of taalbegeleider. Je handboeken en cursussen koop je bij de start van het academiejaar op de campus.

Studielandschap

Het studielandschap is jouw plek om individueel of in groep te werken en dé ontmoetingsplaats voor onze studenten. Je vindt er een taalhoek waar je je taalvaardigheden kan aanscherpen met boeken en naslagwerken. We huizen er ook een uitgebreide collectie vaktijdschriften, boeken, eindwerken,... In het computerpark raadpleeg je makkelijk en snel databanken en andere elektronische informatie. Printen, scannen of gewoon internetten? Het kan er allemaal.

Honger!

Zin in iets lekkers? In onze cafetaria De Link koop je een warm of koud drankje en kies je uit een ruim aanbod broodjes, snacks en versnaperingen. Voor een volle maaltijd tegen een studentvriendelijk tarief kan je vlakbij terecht in het restaurant van de Vrije Universiteit Brussel.

Studentenkring

Bij studentenvereniging Normalia leef je je heerlijk uit samen met andere studenten. Normalia organiseert culturele activiteiten, uitstappen en een jaarlijkse studentenhappening.

Studenten bladeren in boeken in het studielandschap.

Wij gaan verhuizen!

Je start je opleiding in de groene omgeving van Jette, aan het Laarbeekbos, de campus van de VUB en het UZ Brussel. Tijdens je studie verhuizen we naar het centrum van Brussel. Verwacht wordt om aan de start van academiejaar 2019-2020 in het nieuwe gebouw te zitten. In de hippe Dansaertwijk zit je middenin het bruisende stadsleven en vlakbij je toekomstige stageplekken. Bovendien zal deze spiksplinternieuwe campus optimaal uitgerust zijn om de nieuwste methodes van lesgeven te ondersteunen.

Trek erop uit

Je kan je blik nog meer verruimen met een stage in het buitenland. Internationalisering is een belangrijke pijler van onze opleiding. Ga op verkenning in Europa of ver daarbuiten.

Je loopbaan een nieuwe wending geven?

Ons werktraject Lager Onderwijs is een flexibele opleiding die ingericht worden voor mensen die werken en studeren willen combineren.

Voor het behalen van een bachelordiploma moet je 180 studiepunten behalen. Om deze 180 studiepunten binnen het verkorte en flexibele programma te verwerven kan je enkel inschrijven als je recht hebt op studieduurvermindering via EVC (elders verworven competenties) of EVK (elders verworven kwalificaties).

Toelatingsvoorwaarden

Je schrijft je in voor een verkort modeltraject van 60 studiepunten. Dit is in principe een éénjarig traject, maar het valt makkelijk te spreiden over verscheidene jaren. De opbouw bestaat uit modules waarin telkens een “beroepstaak” centraal staat. Dit laat flexibiliteit toe en maakt dat we heel praktijkgericht werken.


Heb je een bachelordiploma in Kleuteronderwijs, Secundair Onderwijs of een master/bachelor met een specifieke lerarenopleiding, dan kan je meteen starten.
Heb je geen lerarenopleiding gevolgd, dan bestaan er andere mogelijkheden:

 

 • Je bent in bezit van een bachelor/master en je kan heel wat leservaring voorleggen: Eventueel kom je in aanmerking om vrijstellingen te krijgen op basis van je “Eerder Verworven Competenties” (EVC).
 • Je bent in bezit van een bachelor/master, zonder leservaring. Dan helpen we je graag met een voortraject bij onze partners binnen EDUXL. Zij bieden een specifieke lerarenopleiding aan.
Hoe lang duurt de opleiding?

Onze opleiding kan in 1 jaar beëindigd worden: je volgt dan het modeltraject. Maar je kan er ook voor kiezen om je opleiding te spreiden over verschillende jaren.


Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden tot het verkort traject overloopt de coördinator met jou het opleidingsprogramma. Je krijgt de kans al je vragen te stellen en we stippelen samen een traject uit dat afgestemd is op jouw organisatorische mogelijkheden. We houden rekening met de combinatie van werken en studeren, een gezin,...


Denk rustig na over de samenstelling en het tijdspad van je traject. Op hoeveel tijd wil je de opleiding afronden? Geef jezelf ook wat krediet... Mogelijk zal je een tijdspad in gedachten hebben, maar merk je gaandeweg de opleiding dat je het programma toch beter wat zou spreiden.


We geven les op woensdag van 14u tot 18u en op zaterdag van 9u tot 13u. Tijdens de herfst- en krokusvakantie organiseren we colleges gedurende de dag.

Je stages

Tijdens je stages doorloop je alle graden van het lager onderwijs. In de eerstegraadsstage werk je in een eerste of tweede leerjaar. De focus ligt op aanvankelijk leren lezen, schrijven en rekenen met veel aandacht voor vertelling en beleving. Kan jij de woorden “Ik”, “maan”, “roos”, “vis”,… hakken en plakken? V (hak) I (hak) S (hak) -> VIS (plak)


In de stage van de tweede graad ga je met kinderen van het derde of vierde leerjaar aan de slag. Je werkt een thema uit dat nauw aansluit bij de interesses van de kinderen en kinderen op onderzoek stuurt. Hoe werkt de wind, wat maakt mensen blij, waarom lopen we niet achteruit, hoe programmeer ik mijn robot, hoeveel symmetrieassen heeft een…?


In de stage van het vijfde of zesde leerjaar (3e graad) staan inclusie, differentiatie en zorg centraal. Hoe gebruik je de thuistalen van de kinderen in je les? Hoe differentieer je in vijf lagen? Hoe krijg je Bert en Alina samen aan het werk als schoudermaatjes? Hoe draagt het handelingsgericht werken bij tot ‘echte’ emancipatie?


Je krijgt veel ruimte om je stages zelf in te plannen. Als je in een basisschool werkt, kan je de stages ter plekke organiseren. Je kan lessen spreiden over verschillende weken in verschillende leerjaren. We hebben vooraf vastgelegd hoeveel lessen je minimaal moet geven. Dat geeft je de vrijheid om bijvoorbeeld het ene lesuur meetkundige problemen te verkennen in de ene klas, (en meteen nadien,) het volgende lesuur, de kinderen met een sprookje te betoveren in een andere klas: flexibiliteit troef!


In het sluitstuk van je opleiding staat innovatie centraal. Vanuit een persoonlijke leervraag ontwerp je een krachtige leeromgeving die je op stage uittest. Wat met “programmeren jong geleerd, oud gedaan”, “hoekenwerk=hoekenspel”, “huiswerk voor de hele familie”, “gamification, niet meer straffen, wel veel belonen”, “vrij schrijven” en “creatief onderzoek”?
Werken

Twee studenten overleggen in het studielandschap.

Any question?

Specifieke vragen? Stuur een mailtje naar pieter.dewitte@ehb.be

Open days

 • Zaterdag 17 maart, 10u - 15u
 • Zaterdag 21 april, 10u - 15u
 • Zaterdag 23 juni, 10u - 15u
 • Zaterdag 1 september, 10u - 15u