Sociaal werk studeren aan de Erasmushogeschool Brussel
Professionele Bachelor

Sociaal Werk

INFODAG OP CAMPUS

5 & 12 september

Sociaal Werk studeren, wat houdt dat in?

Je studeert voor sociaal werker omdat je met mensen wilt werken, omdat je sociaalvoelend en contactvaardig bent en vooral omdat je bereid bent om anderen te helpen. We houden rekening met je verschillen.

Mensen verschillen van elkaar

Sommige studenten voelen zich het best met hun neus in de boeken, anderen willen organiseren of heel creatief aan de slag gaan. Er zijn verscheidene manieren om slim te zijn. Daarom bieden we een diverse opleiding aan, waar studenten met verschillende leerstijlen uitgedaagd worden.


Praktijk en begeleiding

De bachelor Sociaal Werk studeren aan de EhB betekent dat je kiest voor een praktijkopleiding. Bij ons ben je sociaal werker vanaf de eerste dag. Je krijgt niet alleen les, maar via trainingen, oefeningen, groepsopdrachten, bezoeken en uiteraard de stage leren we je niet alleen in theorie maar vooral in de praktijk een beroep aan. We zijn een kleinschalige opleiding. Geen uitpuilende aula’s, maar vaak les in relatief kleine groepen. De docenten kennen de studenten en via een aantal vakken word je persoonlijk opgevolgd. Natuurlijk moet je het zelf waarmaken, maar er is raad en begeleiding wanneer je het zou willen.

In Brussel leer je het

Brussel is een plaats waar veel verschillende mensen en culturen zich vermengen. Dat geeft talloze mogelijkheden, maar tegelijk zijn er ook heel wat sociale problemen. Daarom kunnen we ons voor een sociaal werker in opleiding geen betere plek indenken.

Een sociaal werker is iemand die zich nuttig wil inzetten voor de maatschappij om bepaalde groepen van mensen te helpen. Het is iemand die beschikt over enige vorm van mensenkennis, en die leerrijke ervaringen heeft opgedaan die hij of zij gebruikt in het werkveld

Je kiest uit 3 afstudeerrichtingen

Sociaal Werk afstudeerrichting EhB

Afstudeerrichting Maatschappelijk werk

De afstudeerrichting Maatschappelijk Werk vormt maatschappelijk werkers die personen en/of groepen kunnen helpen bij het oplossen van problemen in hun concrete leefsituatie. In de praktijk doe je vaak aan individuele psychosociale hulpverlening. Ook taken zoals preventie, zorgbemiddeling, informatie verstrekken of rapportage kunnen tot je takenpakket behoren.

Afstudeerrichting Maatschappelijke Advisering

De afstudeerrichting Maatschappelijke Advisering leidt je op tot een professional die mensen wegwijs maakt in het ingewikkelde kluwen van regelgeving. Dat doe je door hen te informeren en te adviseren over hun rechten en plichten. Ook bemiddel je en sta je mensen bij in het voorkomen en oplossen van geschillen in hun private en publieke rechtsverhoudingen.

Afstudeerrichting Sociaal Cultureel Werk

In de afstudeerrichting Sociaal Cultureel Werk leer je hoe je culturele activiteiten plant en organiseert, of hoe je educatieve programma’s opzet en uitbouwt. Je traint hoe je mensen kunt ondersteunen en begeleiden of hoe je een groep enthousiasmeert. Je wordt er sterk gestimuleerd om een eigen visie op mens en maatschappij uit te bouwen en om van daaruit actie te ondernemen of het beleid te beïnvloeden.

Onze studenten en alumni aan het woord

Opleidingsmateriaal inkijken

Enkele voorbeelden uit het 1ste jaar - 1SW
  Enkele voorbeelden uit het 2de jaar - 2SW

  Wil je nog meer ontdekken? Bekijk zeker ons YouTube-kanaal of neem een kijkje op onze Facebookgroep!

  Na je opleiding Sociaal Werk

  Afstudeerrichting Maatschappelijke Advisering

  Je werkterrein is zeer ruim en omvat:

  • belangenbehartiging en bemiddeling in diverse domeinen (bijvoorbeeld vakbonden, consumentenorganisaties, diensten voor arbeids- en schuldbemiddeling)
  • Human Resources Management in ondernemingen, uitzendkantoren, sociale secretariaten
  • Openbare dienstverlening in overheidsdiensten (zoals FOD Sociale Zekerheid, FOD WASO en sociale inspectiediensten).

  Afstudeerrichting Maatschappelijk Werk

  Als Maatschappelijk Werker zijn je latere tewerkstellingsplaatsen zeer divers:

  • OCMW’s
  • Centra voor maatschappelijk werk
  • Sociale diensten van jeugdrechtbanken
  • Revalidatiecentra
  • Vertrouwenscentra voor kindermishandeling
  • Opvangcentra voor thuislozen.

  Afstudeerrichting Sociaal Cultureel Werk

  Als toekomstig sociaal-cultureel werker kun je later aan de slag in een uitgebreide waaier aan werkingen of organisaties:

  • Jeugdwerking
  • Buurt- en wijkcentra
  • Gemeentebestuur (cultuurdienst, jeugddienst, …)
  • Culturele centra
  • Kunsteducatieve organisaties
  • Projecten in samenlevingsopbouw
  • Verenigingen voor volwassenen
  • Vormingscentra
  • Maatschappelijke Beweging
  Sociaal Werk na je studie

  Een master behalen na je bachelor Sociaal Werk.

  Het diploma Sociaal Werk biedt je heel wat mogelijkheden om verder te studeren. Specifieke schakelprogramma’s zorgen voor een vlotte overgang van de hogeschool naar de universiteit. Binnen de associatie Erasmushogeschool Brussel - Vrije Universiteit Brussel hebben we programma’s uitgewerkt waardoor je makkelijk verder kunt studeren in de richtingen:

  Andere universiteiten hebben gelijksoortige overstapmogelijkheden.

  De aanpak en programma

  In drie jaar leiden we je stapsgewijs op tot Bachelor in het Sociaal Werk. In het eerste deeltraject beginnen we met de grote bouwstenen, zeg maar de basis. Vanaf het tweede deeltraject kies je voor een afstudeerrichting en worden de leerstof en de oefeningen alsmaar meer op je uiteindelijke beroep afgestemd.

  Je hele opleiding is een afwisselend geheel van theoretische en methodiekvakken, projecten en stage.

  Theoretische vakken

  In de theoretische vakken bezorgen we je de nodige kennis om later het beroep op een professionele manier uit te voeren. . We onderzoeken hoe de samenleving werkt, hoe mensen functioneren en hoe dingen kunnen foutlopen. Veel aandacht gaat naar hoe de welzijnssector werkt, welke problemen aandacht vragen, wat actuele noden zijn en hoe we vanuit het welzijnswerk daarop kunnen inspelen.

  Methodiekvakken

  Omdat er meer dan één manier bestaat om mensen bij te staan, volg je ook een reeks methodiekvakken. . Je leert dat sociaal werk een specifieke aanpak vereist, aangepast aan de mensen en/of de groepen waarmee je werkt.

  Projecten

  Daarnaast ga je in diverse projecten zelf aan de slag, in kleine groepjes of individueel onderzoek je bepaalde problemen, ontwerp je bijvoorbeeld een vormingspakket of ga je zelfs op reis om te kijken hoe het er in andere landen aan toe gaat.

  Stage

  Dan is er nog de stage, die in een professionele bachelor natuurlijk centraal staat. Je loopt al stage vanaf het eerste jaar.

  Bekijk hieronder het programma Sociaal Werk per jaar

  Field
  Credits
  Exploratie sociaal werk 1
  5
  Grootstedelijke uitdagingen
  4
  Beroepspraktijk 1
  7
  Sociale ongelijkheid
  4
  Juridische verkenningen
  4
  Filosofie
  4
  Sociaal werk: vroeger en nu
  4
  Psychologie
  4
  Sociologie
  4
  Agogiek
  4
  Economische verkenningen
  4
  Sociaal-juridische bescherming 1
  4
  Persoonlijke ontwikkeling
  4
  Schriftelijke communicatie
  4
  Field
  Credits
  2de jaar gemeenschappelijk
  Filosofie van het sociaal werk
  3
  Sociale en ontwikkelingspsychologie
  4
  Sociaal-juridische bescherming 2
  4
  Strafrechtsbedeling
  3
  Sociale economie
  3
  Communicatietraining
  4
  Sociaal onderzoek
  4
  Vormingsmethoden
  3
  Professionele ontwikkeling
  3
  2de jaar Sociaal-Cultureel Werk
  Beroepspraktijk 2
  13
  Politiserend werken
  4
  Programmeren en begeleiden
  6
  Exploratie sociaal werk 2
  3
  Kunst- en cultuurbeleving
  3
  2de jaar Maatschappelijk Werk
  Beroepspraktijk 2
  13
  Individueel en gezinsgericht maatschappelijk werk 1
  4
  Individueel en gezinsgericht maatschappelijk werk 2
  3
  Exploratie sociaal werk 2
  3
  Gesprekstechnieken 1
  3
  Jeugdrecht
  3
  2de jaar Maatschappelijke Advisering
  Beroepspraktijk 2
  13
  Arbeidsrecht
  3
  Sociale rechtshulpverlening
  4
  Personeelsmanagement 1
  3
  Sociaal zekerheidsrecht
  3
  Exploratie sociaal werk 2
  3
  Field
  Credits
  Maatschappelijk Werk jaar 3
  Beroepspraktijk 3
  25
  Rechtsvorming Maatschappelijk Werk
  3
  Mens en organisatie
  3
  Eindwerk
  10
  Systeemdenken
  3
  Gesprekstechnieken 2
  3
  Beroepsethiek Maatschappelijk Werk
  3
  Psychopathologie en -therapie
  3
  Internationaal sociaal werk Maatschappelijk Werk
  7
  Maatschappelijke Advisering jaar 3
  Beroepspraktijk 3
  25
  Rechtsvorming Maatschappelijke Advisering
  3
  Mens en organisatie
  3
  Eindwerk
  10
  Personeelsmanagement 2
  3
  Gerechtelijke en buitengerechtelijke conflictregeling
  3
  Beroepsethiek Maatschappelijke Advisering
  3
  Sociaal-juridische bescherming 3
  3
  Internationaal sociaal werk Maatschappelijke Advisering
  7
  Sociaal-Cultureel Werk jaar 3
  Beroepspraktijk 3
  25
  Rechtsvorming Sociaal-Cultureel Werk
  3
  Mens en organisatie
  3
  Eindwerk
  10
  Stadslaboratorium
  6
  Cultuurbeleid
  3
  Beroepsethiek Sociaal Cultureel Werk
  3
  Internationaal sociaal werk Sociaal Cultureel Werk
  7

  ECTS-fiches

  Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht in de ECTS-fiches.

  Je stage in Sociaal Werk

  Tijdens je drie studiejaren loop je 4, 8 en 17 weken stage. De eerstejaarsstage is vooral onderzoekend van aard. Maar op het einde van je opleiding wordt verwacht dat je al behoorlijk zelfstandig kunt meewerken. Want dat staat natuurlijk centraal in een professionele bachelor.

  Enkele van onze stageplaatsen

  Maatschappelijk Werk

  VZW Tonuso | CAW Brussel | Minor-Ndako | SD Jeugdrechtbank | OBC Espera | SD gevangenis Vorst | BON Molenbeek | LDC Cosmos, | CLB Brussel |Klein Kasteeltje | Pagasa

   

  Maatschappelijke Advisering

  OCMW Brussel | Actiris | ABVV Brussel | ACLVB Brussel | ORCA | ING | SN Brussels Airlines | Audi | FOD WASO | FOD Sociale Zekerheid | Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

  Sociaal-Cultureel Werk

  JES Brussel | Jeugddienst Globelink | Chicago | Buurtwerk Chambéry | Centrum West | Citizenne | Femma | Vluchtelingenwerk Vlaanderen | Wijkontwikkeling Kuregem | Opbouwwerk Anneessens | Recyclart | Globe Aroma | Zinneke vzw | Wiels Kunstencentrum | KVS (Publiekswerking) | Bronks | BOZAR Studios | Kaaitheater (publiekswerking) | JEKINO Brussel | De Foyer | Fietsersbond | 11.11.11. | UCOS Brussel | Oxfam Brussel

  Stage Sociaal Werk

  Zorgen voor kwaliteit

  De Erasmushogeschool  Brussel en haar opleidingen dragen kwaliteit hoog in het vaandel. We zorgen ervoor dat elke student een opleiding krijgt die voldoet aan nationale en internationale standaarden en maximaal kansen biedt op een succesvolle carrière.

  EhB hanteert hiervoor een kwaliteitsopvolgingssysteem, de regie. Dit is een eigen systeem van kwaliteitsgarantie. Door de uitvoering van deze regie verzekert EhB dat de kwaliteit van haar opleidingen continu verbetert. Hiermee voldoet EhB meteen ook aan de decretale eisen m.b.t. kwaliteitszorg. 

  SW: een kwaliteitsvolle opleiding! 

  Op 9 en 10 mei 2019 vond de peer review van SW plaats. Een commissie van onafhankelijke externen nam toen de kwaliteit van de opleiding SW onder de loep. Goed nieuws want de commissie besloot dat de opleiding SW kwaliteitsvol onderwijs levert dat voldoet aan de decretaal bepaalde kwaliteitskenmerken. Benieuwd naar de sterke punten en actiepunten die naar voren kwamen uit de peer review? Neem dan een kijkje in de kwaliteitsfiche! 

  Input van stakeholders is een belangrijk speerpunt in de regie. Om de input van haar stakeholders te verankeren in de werking, organiseert elke opleiding van EhB een cyclische afname van bevragingen bij studenten, medewerkers, alumni en werkveld. In de kwaliteitsfiche kan je terugvinden wat studenten vinden van de opleiding SW en wat alumni, werkveld en werknemers ons te vertellen hebben. 

  Wie volgt de opleiding SW? Hoe doen studenten het in het eerste jaar in de opleiding? En hoe lang doen studenten SW over het behalen van hun diploma?

  Benieuwd naar het antwoord op deze vragen? Neem dan zeker hier een kijkje.

  Welkom op Campus Bloemenhof

  Campus Bloemenhof

  Je studeert op campus Bloemenhof, op 13 minuten wandelafstand van het station Brussel-Centraal. De metrohaltes Beurs en Anneessens liggen op 500m afstand. De halte Sint Katelijne op 950m afstand. Bussen van De Lijn en bussen en trams van MIVB stoppen in de onmiddellijke omgeving van onze campus.

  Dankzij het voordelige MIVB-abonnement rijd je een heel jaar voor een prikje door de stad (in 2017 voor €50)! Gebruik je liever de fiets, dan parkeer je met gemak je fiets van Villo in het station tegenover onze campus. Een jaarabonnement voor deze deelfiets kost slechts 35 euro, en er zijn vaak nog kortingen te scoren.

  Op onze bruisende campus in hartje Brussel studeer je samen met studenten uit 7 bacheloropleidingen:

  Adres

  Zespenningenstraat 70
  1000 Brussel

  tel.: 02 213 61 10
  e-mail: mmm@ehb.be

  Bachelor in Sociaal Werk voor volwassenen

  Dit is een deeltijdse, volwaardige opleiding, die zich specifiek richt op een volwassen doelgroep. Een aangepast traject creëert de unieke mogelijkheid om een kwaliteitsvolle opleiding te combineren met werk en gezin. De studenten zijn al een tijd actief op de arbeidsmarkt, veelal in het brede socio-culturele werkveld, maar dat is geen vereiste.

  Je ervaring – professioneel of als vrijwilliger – wordt optimaal in de opleiding benut. De enige technische voorwaarde is dat je in het bezit dient te zijn van een Vlaams diploma secundair onderwijs of een vergelijkbaar en erkend (buitenlands) diploma. Indien niet, kan er onder bepaalde voorwaarden een toelatingsproef georganiseerd worden om toegang te krijgen tot het hoger onderwijs.

  De opleiding duurt vijf jaar, maar is eventueel te herleiden tot drie jaar. Je volgt in principe één dag per week les (op dinsdag of donderdag).

  Deze studie leidt tot een diploma van bachelor in het Sociaal Werk. Er zijn twee afstudeerrichtingen: Maatschappelijk Werk en Sociaal-Cultureel Werk. Een uitgebreide informatiemap is op eenvoudige vraag te verkrijgen bij de Veerle van Gijsegem, coördinator van Sociaal Werk voor volwassenen.

  * Deze opleiding wordt gerealiseerd in een samenwerking tussen de Erasmus­hogeschool Brussel (opleiding Sociaal Werk) en Odisee.

  ECTS-fiches

  Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvorm,...) dan kan je terecht in de ECTS-fiches.

  Kom naar de infodag en schrijf je meteen in

  Op onze infodag staan de docenten van Sociaal Werk voor je klaar met alle info over je vakken, stages en projecten van de opleiding. Zit je zelf nog met vragen, onzekerheden of dingen waar je benieuwd naar bent, dan krijg je er die dag zeker antwoord op. Ook onze studiebegeleiders en trajectbegeleiders zijn er die dag voor jou, mocht je al specifieke vragen hebt over studeren of je persoonlijke traject. Bovendien maak je ook kennis met de campus en ontdekt waar je de boeiendste jaren van je leven door zal brengen.

  Kortom, een infodag zal je een veel beter beeld geven of de opleiding waarin je interesse hebt en je helpen om de juiste studiekeuze te maken. Zo kan je met zekerheid starten aan je opleiding.

  Onze infodagen 2020
   

   Locatie:

   De infodag vindt plaats op Campus Bloemenhof, de campus waar je ook Sociaal Werk zal studeren.

   Start inschrijvingen

   Vanaf zaterdag 27 juni kan je je trouwens ook meteen inschrijven voor de opleiding Sociaal Werk.

   Vanaf nu kan je volledig online INSCHRIJVINGEN.

   Indien het niet lukt online in te schrijven, dan kan je nog altijd langskomen op het studentensecretariaat op campus Kanal. Wij helpen je graag verder!

   Openingsuren studentensecretariaat

   Je bent elke werkdag welkom van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00.

   (OPGELET: het studentensecretariaat van departement Mens & Maatschappij - campus Bloemenhof vind je op campus Kanal)

   Voor je langsgaat, eerst registreren

   Thuis kun je je al elektronisch voorinschrijven, zo ben je sneller klaar als je je inschrijving afrondt in ons studentensecretariaat. 

   Bekijk hier wat je verder nog moet weten over de inschrijvingsprocedure. Je vindt er meer uitleg over de documenten die je moet meebrengen, het studiegeld, de toelatingsvoorwaarden, … 

   Locatie studentensecretariaat

   Departement Mens & Maatschappij

   Campus Kanal
   Slotstraat 28, 1000 Brussel
   Studentensecretariaat - achter het onthaal

   Contact

   Heb je nog vragen omtrent je inschrijving? Contacteer ons dan via e-mail (studentensecretariaat.mmm@ehb.be). 

   Any question?

   Open days

   Onze infodagen 2020
    

   Deel dit