Verkorte Educatieve Bachelor
Verkorte Educatieve Bachelor

Verko­rte Edu­catieve Bach­e­lor Secundair Onderwijs

Schrijf je nu in voor Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs.

Voor wie

 

 • Voor iedereen die zijn passie en kennis wil delen met jongeren of volwassenen.
 • Voor iedereen die al in het onderwijs staat of de stap naar het onderwijs wil zetten.
 • Voor iedereen met een open geest die houdt van onze diverse samenleving.
 • Iedereen met een bachelor- of masterdiploma is welkom in de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs.

Voor wie

 

 • Voor iedereen die zijn passie en kennis wil delen met jongeren of volwassenen.
 • Voor iedereen die al in het onderwijs staat of de stap naar het onderwijs wil zetten.
 • Voor iedereen met een open geest die houdt van onze diverse samenleving.
 • Iedereen met een bachelor- of masterdiploma is welkom in de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs.

Hoe ziet de opleiding eruit?

In de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs volg je een flexibel, innoverend en modulair traject. Jij staat hierbij centraal. Het traject bestaat uit een combinatie van contact- en afstandsonderwijs waarbij we veel aandacht hebben voor zelfstandig werk, praktijk en je persoonlijke competenties. Zo leiden we je op tot een bekwame en deskundige leraar met een eigen identiteit. In deze verkorte bachelor maken we onderscheid tussen twee statuten: het reguliere statuut en het LIO-statuut (Leraar-In-Opleiding).

Wil je de stap zetten naar het onderwijs? (Regulier statuut)

Heb je al een academisch/professioneel bachelordiploma of masterdiploma op zak en wil je de stap zetten naar een job in het onderwijs? Wil je jongeren inspireren en ondersteunen in hun ontwikkeling? Wil je je expertise delen? Dan kan je de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs volgen. Dit reguliere traject kan je volgen op één jaar, anderhalf jaar of twee jaar, in avond- en/of in dagonderwijs. Bekijk de mogelijkheden hieronder.

Sta je al in het onderwijs? (LIO-statuut)

Ben je al in het bezit van een bachelor- of masterdiploma en heb je een lesopdracht van ten minste 500 leraar-uren op jaarbasis in het onderwijs? Dan kom je in aanmerking voor een LIO-statuut (Leraar-In-Opleiding) dat je volledig digitaal en op je eigen werkplek kan volbrengen. Aangezien je al lesgeeft en dus met de echte praktijk aan de slag gaat, mag je een deel van jouw opleiding (max. 30 studiepunten of de helft van je opleiding) in je eigen school uitvoeren. De theorie verwerk je volledig in online onderwijs. Het LIO-traject kan je volgen op één jaar, anderhalf jaar of twee jaar, in avond- en/of in dagonderwijs. Bekijk de mogelijkheden hier.

Hoe ga jij de opleiding volgen (Regulier traject)?

Dagtraject

1 jaar

Heb je (net) je bachelor- of masterdiploma behaald? Heb je nog geen pedagogisch diploma op zak en heb je zin om een jaartje verder te studeren? Of werk je deeltijds en heb je naast je job, gezin en hobby's nog voldoende ruimte en tijd over om meerdere momenten per week met de opleiding aan de slag te gaan? Dan is dit dagtraject op jouw lijf geschreven. Tijdens een persoonlijk gesprek met de studie- en trajectbegeleider werk je samen het ideale traject op maat uit.

 
1,5 jaar

Heb je een bachelor- en/of masterdiploma? Werk je deeltijds of voltijds? En heb je naast je job, gezin en hobby's nog voldoende tijd en ruimte over om meerdere momenten per week met de opleiding aan de slag te gaan? Dan kan je dit dagtraject ook volgen op anderhalf jaar mits positief advies van de studie- en trajectbegeleider. Tijdens een persoonlijk gesprek werk je samen het ideale traject op maat uit.

2 jaar

Heb je een bachelor- en/of masterdiploma? Werk je voltijds? En heb je naast je job, gezin en hobby's nog voldoende tijd en ruimte over om meerdere momenten per week met de opleiding aan de slag te gaan? Dan is het modeltraject overdag gedurende twee jaar ideaal voor jou. Tijdens een persoonlijk gesprek met de studie- en trajectbegeleider werk je samen het ideale traject op maat uit.

Wat mag je verwachten?

Een blended traject waarbij je:
 

 • de theoretische OLOD's (opleidingsonderdelen/vakken) volledig in online onderwijs volgt (onder begeleiding en zelfstandig);
 • de vakdidactische training (oefenmomenten) volledig in contactonderwijs op campus Kanal volgt;
 • een 4-tal vakdidactische werksessies deels online en deels op campus COOVI volgt (pedagogisch-vakdidactische studie van je eigen vakgebied);
 • extra online werksessies en/of coachingsmomenten volgt.
Wanneer?

Start september 2022 - Woensdag leer- en oefensessies en zaterdagvoormiddag werksessie.
Naargelang het gekozen traject, heb je meer of minder dagdelen les op bovenstaande vermelde weekdagen.
 

Avondtraject

2 jaar

Heb je een bachelor- en/of masterdiploma? Werk je voltijds? En heb je naast je job, gezin en hobby's nog voldoende tijd en ruimte over om meerdere momenten per week met de opleiding aan de slag te gaan? Dan is het modeltraject tijdens de avond gedurende twee jaar ideaal voor jou. Tijdens een persoonlijk gesprek met de studie- en trajectbegeleider werk je samen het ideale traject op maat uit.

1,5 jaar

Heb je een bachelor- en/of masterdiploma? Werk je deeltijds of voltijds? En heb je naast je job, gezin en hobby's nog voldoende tijd en ruimte over om meerdere avonden per week met de opleiding aan de slag te gaan? Dan kan je dit avondtraject ook volgen op anderhalf jaar mits positief advies van de studie- en trajectbegeleider. Tijdens een persoonlijk gesprek werk je samen het ideale avondtraject op maat uit.

Wat mag je verwachten?

Een blended traject waarbij je:
 

 • de theoretische OLOD's (opleidingsonderdelen/vakken) volledig in online onderwijs 's avonds volgt (onder begeleiding en zelfstandig);
 • de vakdidactische training (oefenmomenten) volledig in contactonderwijs 's avonds op campus COOVI in Anderlecht volgt;
 • een 4-tal vakdidactische werksessies deels online en deels op campus COOVI op zaterdagvoormiddag volgt (pedagogisch-vakdidactische studie van je eigen vakgebied);
 • extra online werksessies en/of coachingsmomenten volgt.
Wanneer?

Traject van 2 jaar:
 

 • Start september 2022 - elke donderdagavond leer- en oefensessies en mogelijkheid tot deelname aan een extra tweewekelijkse werksessie op dinsdagavond (van 18 tot 22 uur)
 • Start februari 2023 - elke woensdagavond leer- en oefensessies en mogelijkheid tot deelname aan extra tweewekelijkse werksessie op maandagavond (van 18 tot 22 uur)

Traject van 1,5 jaar:
 

 • Start september 2022:
  • Semester 1 en 2: elke donderdagavond leer- en oefensessies en mogelijkheid tot deelname aan een extra tweewekelijkse werksessie op dinsdagavond (van 18 tot 22 uur)
  • Semester 3: alternerend de ene week elke dinsdag- en donderdagavond leer- en oefensessies en de andere week elke donderdagavond leer- en oefensessies en mogelijkheid tot deelname aan een extra tweewekelijkse werksessie op dinsdagavond (van 18 tot 22 uur)
 • Start februari 2023:
  • Semester 1 en 2: elke woensdagavond leer- en oefensessies en mogelijkheid tot deelname aan een extra tweewekelijkse werksessie op maandagavond (van 18 tot 22 uur)
  • Semester 3: alternerend de ene week elke maandag- en woensdagavond leer- en oefensessies en de andere week elke woensdagavond leer- en oefensessies en mogelijkheid tot deelname aan een extra tweewekelijkse werksessie op maandagavond (van 18 tot 22 uur)

Vakken

Je programma bestaat uit 60 studiepunten, verspreid over 2, 3 of 4 semesters. Voor je van start gaat, kijken we naar je sterktes en ontwikkelpunten. Op basis daarvan stippelt de studie- en trajectbegeleider samen met jou een traject uit dat helemaal op je lijf geschreven is. In het eerste semester leer je de absolute basis van het lesgeven. Je zet ook je eerste stappen in de onderwijswereld. Elk nieuw semester voegen we competenties toe. Doorheen alle semesters hechten we ook veel belang aan je persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt de ruimte om een stukje van je opleiding zelf in te vullen. Ervaring opdoen in de praktijk staat centraal in onze opleiding. Daarom bestaat meer dan een derde van de opleiding uit stage. Alleen zo krijg je voldoende ervaring en zelfvertrouwen om voor de klas te staan. Zo word je stap voor stap een uitstekende leraar.

Kies een vakdidactische cluster die bij je diploma past

Maatschappij en welzijn
Optie: Zorg voor mens
 • Verzorging
 • Verpleegkunde
Maatschappij en welzijn
Optie: Zorg voor lichaam
 • Schoonheidszorgen
 • Haarzorg
Maatschappij en welzijn
 • Orthopedagogie
 • Gedragswetenschappen
 • Pedagogie-psychologie
 • Maatschappelijke vorming
 • Geschiedenis
Taal en cultuur
 • Nederlands
 • Moderne Vreemde Talen
Taal en Cultuur - NT2
 • Nederlands voor nieuwkomers
 • Nederlands voor anderstaligen
Land- en tuinbouw
 • STEM agro- en biotechnieken
  & STEM land- en tuinbouw
 • Landbouw
 • Tuinbouw
STEM - praktische richtingen
 • Elektriciteit
 • Elektromechanica
 • Elektronica
 • Mechanica
 • Techniek
 • Technologie
 • Bouw
 • Nijverheidstechnieken
 • Autotechnologie
STEM - theoretische richtingen & algemene vakken
 • Biologie
 • Aardrijkskunde
 • Chemie
 • Fysica
 • Natuurwetenschappen
 • Natuur, ruimte en techniek
 • Wiskunde
 • Basiseducatie
 • PAV
Economie en organisatie
 • Bedrijfsbeheer
 • Boekhouden
 • Economie
 • Mens en samenleving
Horeca en Voeding
 • Hotel
 • Voeding
Andere
 • Kunst & creatie
 • Sport
 • Godsdienst
 • Niet-confessionele Zedenleer
 • Islam
Vakken niet lio

Enkele projecten in de kijker

Nieuwsgierig waar onze (werk)studenten zoal mee bezig zijn? Hier zie je enkele voorbeelden van hun werk en activiteiten. Nee, zelfs een pandemie houdt deze leraren in spe niet tegen om boeiende stages te volgen en creatieve projecten op te zetten!

Een weerbaarheidsdag – groepswerk van Sophie Bastiaens, Wendy Vaneylen, Sofie Thiry, Malika Ouchan voor Partnerschap in Authentiek Werkplekleren (PAUW)
Eindleertaak: Toolbook – groepswerk van Dana Bogaerts, Regine Vanderheyde en Jochen Verbestel

Onze studenten aan het woord

Leerkrachten in actie

Na je studie

Werkzekerheid

Met dit diploma kan je terecht in alle onderwijsnetten van het secundair onderwijs of van het volwassenenonderwijs. Bij CVO's, Syntra, Cevora, in Basiseducatie en in het tweedekansonderwijs. Ook in de bedrijfswereld is er vraag naar bekwame mensen met pedagogische vaardigheden voor het geven van bv. opleidingen en bijscholingen. Je hebt dus heel wat mogelijkheden en de kansen liggen voor het grijpen. In Brussel en de rand vind je snel werk, maar ook in de rest van Vlaanderen is er nood aan gemotiveerde leerkrachten.

Verder studeren

Voel je het kriebelen om nog een extra onderwijsvak bij te studeren? Of wil je je vakinhoudelijke expertise (bevoegdheden) graag uitbreiden? Neem dan contact op met de studie- en trajectbegeleider via deze link. Na het behalen van je diploma kan je nog een extra opleiding volgen. Bovendien kan je via een schakeljaar met een masteropleiding starten. De richting 'onderwijskunde' is bijvoorbeeld een mogelijkheid. 

Waar heb je les?

Afhankelijk van welk traject je volgt (regulier traject of LIO-traject), kan je de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs volgen in Brussel, Anderlecht, Leuven en Diest of gewoon volledig online. Zo kan je jouw studies volgen bij jou in de buurt of gewoon van thuis!

Campus Kanal

Campus Kanal is centraal gelegen en makkelijk bereikbaar met bus, trein, metro en fiets. Vlakbij het kanaal en in de Dansaertwijk, maakt deze campus deel uit van een van de hipste buurten van Brussel. Op deze nieuwe campus volg je het dagtraject. Zowel in een regulier traject als in een LIO-traject kan je op deze campus terecht voor onze Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs.

Slotstraat 28
1000 Brussel

Campus COOVI

Op campus COOVI wordt de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs zowel in een regulier als in een LIO-traject gegeven in avondonderwijs. De campus is heel makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto (ruime parking aan de campus).

Emile Grysonlaan 1 (gebouw 5)
1070 Anderlecht

e-Campus Leuven

Op e-campus Leuven wordt de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs - enkel in LIO-traject - gegeven in dag- en avondonderwijs. De campus is heel makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto (ruime parking aan de campus).

Interleuvenlaan 5
3001 Heverlee

e-Campus Diest

Op e-campus Diest wordt de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs - enkel in LIO-traject - gegeven in dag- en avondonderwijs. De campus is heel makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto (ruime parking aan de campus).

Boudewijnvest 3
3290 Diest

Flexibel studeren

LIO-statuut: Leraar-In-Opleiding

Ben je al in het bezit van een bachelor- of masterdiploma en heb je een lesopdracht van ten minste 500 leraar-uren op jaarbasis in het onderwijs? Dan kom je in aanmerking voor een LIO-statuut. Aangezien je al lesgeeft en dus met de echte praktijk aan de slag gaat, mag je een deel van jouw opleiding (max. 30 studiepunten of de helft van je opleiding) in je eigen school uitvoeren. De theorie verwerk je volledig in online onderwijs. Het LIO-traject kan je volgen op één jaar, anderhalf jaar of twee jaar, in avond- en/of in dagonderwijs op campus Kanal, COOVI, Leuven of Diest. Het LIO-traject kan je vanuit heel Vlaanderen en Brussel of zelfs ver daarbuiten volgen! Ben je minder uren aangesteld in je school? Niet getreurd, dan kan je een LIO-light programma volgen in samenspraak met de studie- en trajectbegeleider.

Hoe ga jij dit traject volgen (LIO-traject)?

Dagtraject

1 jaar

Heb je een bachelor- of masterdiploma? Werk je (minder dan) deeltijds in het onderwijs en heb je naast je job, gezin en hobby's nog voldoende ruimte en tijd over om meerdere momenten per week met de opleiding aan de slag te gaan? Dan kan je dit dagtraject volgen op één jaar mits positief advies van de studie- en trajectbegeleider. Tijdens een persoonlijk gesprek werk je samen het ideale traject op maat uit.

1,5 jaar

Heb je een bachelor- en/of masterdiploma? Werk je deeltijds of voltijds in het onderwijs? En heb je naast je job, gezin en hobby's nog voldoende tijd en ruimte over om meerdere momenten per week met de opleiding aan de slag te gaan? Dan kan je dit dagtraject ook volgen op anderhalf jaar mits positief advies van de studie- en trajectbegeleider. Tijdens een persoonlijk gesprek werk je samen het ideale traject op maat uit.

2 jaar

Heb je een bachelor- en/of masterdiploma? Werk je voltijds in het onderwijs? En heb je naast je job, gezin en hobby's nog voldoende tijd en ruimte over om meerdere momenten per week met de opleiding aan de slag te gaan? Dan is het modeltraject overdag gedurende twee jaar ideaal voor jou. Tijdens een persoonlijk gesprek met de studie- en trajectbegeleider werk je samen het ideale traject op maat uit.

Wat mag je verwachten?

Een blended traject waarbij je:
 

 • de theoretische OLOD's (opleidingsonderdelen/vakken) volledig in online onderwijs volgt (onder begeleiding en zelfstandig);
 • de vakdidactische training volledig op de werkplek uitvoert;
 • een 4-tal vakdidactische werksessies deels online verplicht en deels facultatief op campus COOVI volgt (pedagogisch-vakdidactische studie van je eigen vakgebied);
 • extra online werksessies en/of coachingsmomenten volgt.
Wanneer?

Start september 2022 - Woensdag (in het eerste deel van het semester) leer- en oefensessies en zaterdagvoormiddag werksessie.
Naargelang het gekozen traject, heb je meer of minder dagdelen les op bovenstaande vermelde weekdagen.

Avondtraject

2 jaar

Heb je een bachelor- en/of masterdiploma? Werk je voltijds in het onderwijs? En heb je naast je job, gezin en hobby's nog voldoende tijd en ruimte over om meerdere momenten per week met de opleiding aan de slag te gaan? Dan is het modeltraject tijdens de avond gedurende twee jaar ideaal voor jou. Tijdens een persoonlijk gesprek met de studie- en trajectbegeleider werk je samen het ideale traject op maat uit.

1,5 jaar

Heb je een bachelor- en/of masterdiploma? Werk je deeltijds of voltijds in het onderwijs? En heb je naast je job, gezin en hobby's nog voldoende tijd en ruimte over om meerdere avonden per week met de opleiding aan de slag te gaan? Dan kan je dit avondtraject ook volgen op anderhalf jaar mits positief advies van de studie- en trajectbegeleider. Tijdens een persoonlijk gesprek werk je samen het ideale avondtraject op maat uit.

Wat mag je verwachten?

Een blended traject waarbij je:
 

 • de theoretische OLOD's (opleidingsonderdelen/vakken) volledig in online onderwijs 's avonds volgt (onder begeleiding en zelfstandig);
 • de vakdidactische training volledig op de werkplek uitvoert;
 • een 4-tal vakdidactische werksessies deels online verplicht en deels facultatief op campus COOVI op zaterdagvoormiddag volgt (pedagogisch-vakdidactische studie van je eigen vakgebied);
 • extra online werksessies en/of coachingsmomenten volgt.
Wanneer?

Traject van 2 jaar:
 

 • Start september 2022 - elke donderdagavond (in het eerste deel van het semester) leer- en oefensessies en mogelijkheid tot deelname aan een extra tweewekelijkse werksessie op dinsdagavond (van 18 tot 22 uur)
 • Start februari 2023 - elke woensdagavond (in het eerste deel van het semester) leer- en oefensessies en mogelijkheid tot deelname aan extra tweewekelijkse werksessie op maandagavond (van 18 tot 22 uur)

Traject van 1,5 jaar:
 

 • Start september 2022:
  • Semester 1 en 2: elke donderdagavond (in het eerste deel van het semester) leer- en oefensessies en mogelijkheid tot deelname aan een extra tweewekelijkse werksessie op dinsdagavond (van 18 tot 22 uur)
  • Semester 3: alternerend de ene week elke dinsdag- en donderdagavond leer- en oefensessies en de andere week elke donderdagavond en mogelijkheid tot deelname aan een extra tweewekelijkse werksessie op dinsdagavond (van 18 tot 22 uur)
 • Start februari 2023:
  • Semester 1 en 2: elke woensdagavond (in het eerste deel van het semester) leer- en oefensessies en mogelijkheid tot deelname aan een extra tweewekelijkse werksessie op maandagavond (van 18 tot 22 uur)
  • Semester 3: alternerend de ene week elke maandag- en woensdagavond leer- en oefensessies en de andere week elke woensdagavond en mogelijkheid tot deelname aan een extra tweewekelijkse werksessie op maandagavond (van 18 tot 22 uur)

 

vakken lio

 

 

Infodagen

Op onze infodagen staan de docenten (online) voor je klaar met info over je vakken, stages en projecten van de opleiding. Zit je zelf nog met vragen, onzekerheden of dingen waar je benieuwd naar bent, dan krijg je er die dag zeker antwoord op. Ook onze studiebegeleiders en trajectbegeleiders zijn er die dag voor jou, mocht je al specifieke vragen hebben over studeren of je persoonlijke traject. Bovendien maak je ook kennis met de campus en ontdek je waar je de boeiendste jaren van je leven zal doorbrengen.

Kortom, een infodag zal je een veel beter beeld geven over de opleiding en zal je ondersteunen in je trajectkeuze. Zo kan je met zekerheid starten aan je opleiding.

Onze infodagen Brussel, Diest & Leuven 2022

Zorg dat je op de juiste campus langs komt (Kanal, COOVI, Diest of Leuven)!
 

 • Zaterdag 19 maart (10u-13u)
  of online van 10u tot 11u
 • Zaterdag 14 mei (10u-13u)   
 • Zaterdag 11 juni op Campus COOVI van 9u tot 13u
 • Dinsdag 14 juni - Leuven van 18u tot 20u      
 • Woensdag 15 juni - Diest van 18u tot 20u
 • Zaterdag 25 juni (10u-15u) op campus Kanal
 • Woensdag 24 augustus - Diest van 18u tot 20u
 • Zaterdag 27 augustus -Diest van 10u tot 12u
 • Dinsdag 30 augustus - Diest van 10u tot 12u
 • Zaterdag 03 september op Campus COOVI van 9u tot 13u          
 • Zaterdag 10 september (10u-15u)

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van al onze events? Laat dan je gegevens achter.

 

Zit je nog met een prangende vraag over het traject of wil je gewoon even face-to-face praten over de mogelijkheden van onze opleiding? Maak dan hier een afspraak voor een online gesprek.

Inschrijven 

Klaar om je in te schrijven? Top! Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig digitaal afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag

Subsidies en beurzen

Recht op een studietoelage? Bekijk hier de mogelijkheden!

Mogelijkheid tot aanvraag KMO-portefeuille (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen)

Start inschrijvingen

Vanaf eind juni kan je je online inschrijven aan onze hogeschool.

Kan je ook op de campus inschrijven?

Campus Kanal

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak met Isabelle Bataille.
 

 • Uitzonderlijk gesloten op 30 juni vanaf 12u en 5 juli de volledige dag
 • Gesloten tijdens zomerverlof van 11 juli tot 15 augustus

Campus Kanal
Slotstraat 28
1000 Brussel
isabelle.bataille@ehb.be

Campus COOVI

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak met Isabelle Bataille.

Emile Grysonlaan 1 (gebouw 5)
1070 Anderlecht
isabelle.bataille@ehb.be

e-Campus Leuven

Maandag en donderdag van 13 tot 19 uur. (Uitzonderlijk gesloten op 5 juli)
Wil je op een ander moment langskomen? Maak eerst een afspraak met Isabelle Bataille.

Gesloten tijdens zomerverlof van 11 juli tot 15 augustus.

Campus Leuven
Interleuvenlaan 5
3001 Heverlee
isabelle.bataille@ehb.be

e-Campus Diest

Dinsdag van 12 tot 21 uur en zaterdag van 9 tot 17 uur. (Uitzonderlijk gesloten op 5 juli)
Wil je op een ander moment langskomen? Maak eerst een afspraak met Isabelle Bataille. 

Gesloten tijdens zomerverlof van 11 juli tot 15 augustus.

Campus Diest
Boudewijnvest 3
3290 Diest
isabelle.bataille@ehb.be

Contact