Workshop van Democratische Dialoog
Verhaal

Democratische Dialoog over burgerschapszin in Fort van Breendonk

Op 31 januari organiseert BISC (Belgian Intelligence Studies Centre) een conferentie in het Fort van Breendonk over burgerschapszin en de rol daarin van onder andere onderwijsinstellingen. Sprekers en organisaties komen hun expertise over dit onderwerp toelichten, waaronder onze experten van het project Democratische Dialoog. 

Thema’s van deze studiedag zijn radicalisering en extremisme uit zowel rechtse als linkse hoek, islamisme en sektarisme en de vraag hoe actief burgerschap, de idealen van de Verlichting en onze democratische waarden hier tegengewicht aan kunnen bieden. Door te kiezen voor het Fort van Breendonk als locatie worden er gelijkenissen getrokken met de jaren 1930 en nu. 

Onze coaches van Democratische Dialoog die experts zijn in dialoog, levensbeschouwing en vorming, zullen het hebben over hun project en het werk dat ze leveren voor het Kenniscentrum Urban Coaching & Education. Ze hechten veel belang aan dialoog binnen het onderwijsveld en willen de bredere samenlevingscontext benadrukken. Dit doen ze aan de hand van best practices en leerlijnen die ze ontwikkelden voor lerarenopleiders. Het ontwikkelen van een breed kader rond burgerschapszin met focus op een verbindende dialoog staat namelijk centraal binnen de filosofie van Democratische Dialoog. Verder is er ook nog tijd voor een Q&A-ronde. 

Helaas is deze studiedag volzet. Inschrijven kan dus niet meer. Maar Democratische Dialoog organiseert ook workshops op maat! Ben je geïnteresseerd in hun aanpak, neem dan hier contact met hen op. 

Deel dit