Open BioLab

Wat is het Open Biolab?

Een open biolab is een laboratorium dat open toegang biedt tot toestellen en materiaal tijdens vaste openingsuren waardoor iedereen met interesse in biowetenschappen de kans krijgt aan onderzoek te doen.

De initiatiefnemers werden hiervoor geïnspireerd door talrijke Europese en internationale ‘do-it-yourself biology’ labo’s (DIYbio). DIYbio is een wereldwijde beweging van wetenschappers, kunstenaars en burgers die biowetenschappen toegankelijker willen maken voor een breder publiek. Dit multidisciplinair netwerk is rijk aan kennis over biowetenschappen.

Studente kijkt door microscoop in Open BioLab
Studenten aan het werk in het Open BioLab

Voor wie is het Open Biolab?

  • Iedereen (+13 jaar) met interesse in wetenschappen die wil deelnemen aan (onderzoeks) projecten of zelf projecten willen opstarten.
  • Leerkrachten wetenschappen van secundaire scholen die eigen projecten willen initiëren of eventueel op zoek zijn naar educatieve kits die in het onderwijs kunnen geïmplementeerd worden.
  • KMO (biotech of andere) bedrijven die (onderzoeks)vragen hebben verwijzen we graag door naar het BioMedical Science Center 
  • Excellente en gemotiveerde studenten of alumni van de EhB-BMLT- opleiding die in het kader van PPO 2-3 (of vanaf 17-18 in het kader van een keuzevak ‘research biolab’ à 3 STP ) deelnemen aan een project of een antwoord zoeken op hun eigen onderzoeksvraag.
  • Designers en kunstenaars die aan de slag willen met biomaterialen.

Missie

Wij willen aan de hand van interessante wetenschappelijke projecten een biolabo toegankelijk maken voor alle geïnteresseerden (vanaf 13+) in (bio)wetenschappen.

Met onze expertise willen we hulp en/of begeleiding aanbieden om een antwoord te zoeken op al uw (bio)wetenschappelijke vragen.

Hoe deelnemen?

  • Je kan steeds langskomen op woensdagnamiddag van 14u tem 20u (na afspraak via openbiolab@ehb.be).
  • Als je na je eerste bezoek beslist om deel te nemen, zullen we de verbruikerskosten uitrekenen voor je project.
  • Als je participeert in onze projecten, rekenen we uiteraard geen verbruikerskosten aan.
  • Inschrijven is niet verplicht, maar wil je een project voorstellen, dan raden we je aan om vooraf contact met ons op te nemen, zodat we de nodige tijd hiervoor kunnen vrijmaken.
  • Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met het BioMedical Science Center 

Apparatuur

In het openbiolab vind je alle professionele apparatuur voor aan de slag te kunnen.

(Bio)veiligheid

Experimenteren in ons Open Biolab is vanzelfsprekend ook rekening houden met (bio)veiligheid.

Waar vind je ons?

Het Open BioLab ligt op de campus Jette van de Erasmushogeschool Brussel.

Laarbeeklaan 121
1090 Brussel

 

Vragen? Neem contact met ons op!