Open BioLab: (bio)veiligheid

We waken over de (bio)veiligheid in het Open Biolab en bieden daarom aan iedereen die gebruik maakt van het Open Biolab Brussels een introductiesessie in bioveiligheid aan.

Verder beschikken we over Standard Operating Procedures (SOPs) die we in het labo hanteren. Deze SOPs zijn teksten die procedures en voorschriften beschrijven zodat je steeds op een veilige en correcte manier aan de slag kan in het Open Biolab Brussels. Iedereen die in het Open Biolab Brussels wil werken dient kennis te hebben genomen van deze SOPs en zich hieraan te houden.

Het Openbiolab is een BL2 labo. Het labo beschikt over een vergunning (uitgereikt door het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) jan 2015) voor het ingeperkt gebruik van pathogene en/of genetisch gemodificeerde organismen (GGO) voor bvb. standaardmanipulaties van E.coli, S.cerevisiae, Pichia en S.boulardii met courante vectoren (risicoklasse 1).

(Bio)veiligheid in het Open BioLab