Kenniscentrum Applied Futures Research - Open Time

Het kenniscentrum Applied Futures Research - Open Time (we zeggen Open Time) staat voor open vragen over open toekomsten en open (vrije) tijd.

Futurologie; Futuristiek; Futures studies; La prospective; Foresight; Strategisch management; Future Oriented Technology Assesment; Discipline of Anticipation; Mega-trends Research; Macro-history; Territoriale Planning ...

Toekomstonderzoek heeft veel gezichten en wordt in allerhande contexten ingezet. In dit gevarieerde landschap ontwikkelt Open Time kennis en expertise voor toegepast toekomstonderzoek.

Toekomstonderzoek is hoe dan ook een interdisciplinaire onderneming. Deze praktijk hanteert uiteenlopende methoden en technieken in de context van vraagstellingen met betrekking tot specifieke domeinen.

Beeld kenniscentrum Open Time
Café In de toekomst

Toekomstverkenning

Open Time zoomt in eerste instantie in op vrije tijd en de domeinen van de drie opleidingen die samen het kenniscentrum opstartten: Toerisme- & Recreatiemanagement, Communicatiemanagement, Idea & Innovation Management.  We maken toekomstonderzoek meer zichtbaar en toegankelijk voor een netwerk van studenten, docenten en professionals uit de werkvelden van de betrokken opleidingen. We verbinden hen met een internationaal netwerk van academische en professionele toekomstonderzoekers.

Overheden, bedrijven, organisaties en andere groepen besteden in toenemende mate aandacht aan toekomstmogelijkheden. Steeds meer zijn deze actoren betrokken in allerlei vormen van toekomstverkenning. Toekomstonderzoek maakt bovendien een toenemende specialisering en professionalisering door. Consultants, nationale en internationale denktanken, onderzoekscentra en instellingen, vakgroepen en individuele onderzoekers, voeren -elk met  hun eigen uitgangspunten en werkwijzen- systematisch toekomstonderzoek uit. Open Time onderzoekt deze evolutie en draagt er een steentje aan bij. Daartoe ontwikkelen we vanuit het departement Management, Media en Maatschappij van de Erasmushogeschool Brussel praktijkgerichte werkwijzen en instrumenten voor toekomstonderzoek.

Verbeelding en creativiteit

Overheden, organisaties en bedrijven beseffen meer en meer dat toekomstdenken geen luxe is, maar een noodzaak. Toekomstdenken biedt bovendien kansen om het heden beter te begrijpen en vaste denkpatronen te doorbreken. Toekomstdenken sterkt het inzicht, het aanpassingsvermogen, de verbeelding en de creativiteit nodig om te gedijen in complexe hedendaagse contexten. Toekomstdenken ondersteunt strategie, ontwerp en ontwikkeling, beleid en actie met betrekking tot toekomstvraagstukken op lokale, regionale en internationale schaal die ook in Brussel en Vlaanderen op de agenda staan.

We zijn allemaal tijdreizigers.

Onze projecten

Dienstverlening

Met vier casestudies levert Open Time toekomstverkenningen aan partnerorganisaties. Ook andere groepen, bedrijven of overheden die vragen over de toekomst willen onderzoeken, kunnen bij ons terecht voor advies, coaching of onderzoek op maat.

Onze medewerkers

Senior onderzoeker

  • Maya Van Leemput

Structurele onderzoekers

  • Eva De Smedt (Toerisme- & Recreatiemanagement)
  • Kim Devidts (Idea & Innovation Management)
  • Yannick Dujardin (Communicatiemanagement)

Waar vind je ons?

Het kenniscentrum Applied Futures Research - Open Time is gehuisvest op de campus Bloemenhof van de Erasmushogeschool Brussel.

Zespenningenstraat 70
1000 Brussel

 

Vragen? Neem contact met ons op!