Kenniscentrum Open Time

Applied Futures Research

Drie opleidingen met de toekomst in het vizier

Open Time is een samenwerking van drie opleidingen aan het departement Mens en Maatschappij: CommunicatiemanagementIdea & Innovation Management en Toerisme- & Recreatiemanagement

Onze onderzoekers bestuderen benaderingen, methoden en technieken uit het interdisciplinaire veld van toekomstonderzoek. We ontwikkelen praktijkgerichte werkwijzen en instrumenten voor uiteenlopende maatschappelijke, economische, culturele en menselijke actoren. We maken toekomstonderzoek meer zichtbaar en toegankelijk voor een netwerk van studenten, docenten en professionals uit de werkvelden van de betrokken opleidingen. We verbinden hen ook met een internationaal netwerk van academische en professionele toekomstonderzoekers.

Steeds meer zijn allerlei actoren betrokken in uiteenlopende vormen van toekomstverkenning. Toekomstonderzoek maakt bovendien een toenemende specialisering en professionalisering door. Open Time onderzoekt deze evolutie en draagt er een steentje aan bij.

Kenniscentrum Open Time Onderzoek

Onderzoek

Kenniscentrum Open Time Dienstverlening

Dienstverlening

Kenniscentrum Open Time Team

Team

Over Ons kenniscentrum Open Time

Over Ons

Pers Kenniscentrum Open Time

Pers & publicaties

Blikopener

Blikopener

Onderzoek

Huidige onderzoeksprojecten

Open Time voert Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) uit in samenwerking met werkveldpartners en studenten. De resultaten van casestudies en onderzoek op maat worden verwerkt in overkoepelend onderzoek over de voorwaarden voor meerwaardecreatie met methoden en benaderingen van toekomstonderzoek. We ontwikkelen en testen nieuwe tools voor toekomstonderzoek en gaan in op vraagstukken over futures literacy.

1. Casestudies:

2. UNESCO Leerstoel in Toekomstbeelden en Cocreatie

Open Time kreeg voor een internationaal project voor capaciteitsopbouw een UNESCO leerstoel in Toekomstbeelden en Cocreatie. De werkzaamheden voor dit vierjarige project zijn reeds gestart onder leiding van de leerstoelhouder Senior onderzoeker Maya Van Leemput.

3. Futures Literacy

Met de leerstoel maakt Open Time deel uit van het Global Futures Literacy Network van UNESCO. Lees hier meer over het futures literacy werk van deze UN organisatie.

Futures literacy is bekwaamheid in toekomstdenken. Vooruitkijken of anticiperen is een aangeboren menselijke capaciteit. Door ons bewust te worden van die capaciteit en die samen met anderen te oefenen, worden we er meer bekwaam in, elk op onze eigen manier. Er zijn geen regels voor hoe het moet, maar wel suggesties voor hoe het kan. Futures literacy is een voorwaarde voor vooruitziende culturen en samenlevingen en de basis voor de toekomstorientaties van gemeenschappen, organisaties en bedrijven. 

Afgelopen onderzoeksprojecten

1. Casestudies

2. Onderzoek op maat

  Dienstverlening

  De kennis en inzichten die we met ons onderzoek verwerven, delen we graag met u. We ontwikkelden daartoe een dienstverleningspakket van onderzoek op maat, vorming, training en coaching. Daarnaast bieden wij ook toegang tot de resultaten van de horizon scanning die we permanent uitvoeren. Al onze diensten worden steeds afgestemd op de specifieke noden en wensen van de organisaties of groepen die er van genieten.

  Onderzoek op maat 

  Voor onderzoek op maat luisteren we eerst en vooral naar uw vragen en wensen. We formuleren samen een sterke onderzoeksvraag. Vervolgens stellen wij een onderzoeksopzet voor met een selectie van benaderingen, methoden en technieken uit onze inventaris. Wij voeren het onderzoek uit en waar nodig herzien we onderweg welke tussenstappen nodig zijn om de gewenste eindresultaten te behalen. Aan het einde van de rit leveren wij een eindrapport af dat u met uw stakeholders of publieken kan delen.

  Prijs op aanvraag. Klik hier om ons te contacteren.

  Vorming en training  

  In onze korte vormingsmodule introduceren we de basisprincipes van toekomstonderzoek voor organisaties en bedrijven. U krijgt een beeld van wat voor u relevant kan zijn in toekomstonderzoek en welke methoden en technieken bestaan. Iedereen kan toekomstdenken, wij reiken tools aan die hiervoor door internationale experten ontwikkeld werden.  

  De langere trainingsmodule biedt meer mogelijkheden om ook voorbeelden uit de praktijk te leren kennen en om alvast met specifieke methoden aan de slag te gaan. We bekijken daarbij ook de drijvende krachten van verandering binnen uw domein, die wij met horizonscanning identificeren. Zo gaan we meer concreet in op de veranderende omgeving van uw organisatie. 

  Onze vorming en training bieden nieuwe perspectieven en inzichten. Je gaat met andere ogen naar je eigen werk en omgeving kijken.

  Meer weten en de toekomst in huis halen? Klik hier voor meer informatie.

  Coaching 

  Open Time biedt actoren uit het werkveld begeleiding en ondersteuning bij hun eigen (reeds bestaande of nog op te zetten) toekomstgerichte activiteiten. De coachingtrajecten kunnen verschillende duurtijden en intensiteit hebben. Wij bepalen samen met u wat het meest relevant is voor uw doelen en stellen een plan op maat op. 

  Prijs op aanvraag. Klik hier om ons te contacteren. 

  Horizonscanning  

  In het kader van onze lopende onderzoeken, ondernemen wij een 360° horizonscanning. Wij scannen binnen Open Time tot nu toe voor de studiegebieden van de drie opleidingen en voor de thema’s van onze lopende toekomstverkenningen. We gaan daarbij in diverse media en in andere kanalen op zoek naar signalen van mogelijke veranderingen. We besteden aandacht aan drijvende krachten en trends uit zes sleuteldomeinen (Sociaal, Economisch, Technologisch, Politiek, Ecologisch, Cultureel), maar ook aan opkomende kwesties die vandaag nauwelijks zichtbaar zijn. 

  Open Time biedt actoren uit het werkveld de gelegenheid om de resultaten van deze horizonscanning te gebruiken. Wij maken een selectie van scan hits, die specifiek op uw werkdomein van toepassing is en stellen deze tegen betaling ter beschikking. Om gratis over deze resultaten te beschikken kan u ook zelf aan onze horizonscanning deelnemen. In dat geval geven wij uw medewerkers een praktische inleiding tot de aanpak van horizonscanning en bezorgen we u een online sjabloon waarin uw scan hits genoteerd kunnen worden.  Wij reiken ook leesvoer aan voor  een meer gedetailleerde kennismaking met deze werkwijze. We volgen uw scanning op en beantwoorden al uw vragen over de hits en de invulling van het sjabloon. Als u een halve dag per week uw eigen horizonscanning activiteiten uitvoert, dan leggen wij de resultaten daarvan samen met die van ons en delen we het geheel van onze resultaten gratis met u. 

  Prijs op aanvraag. Klik hier om ons te contacteren.

  Gratis kennismaking en eerstelijnsadvies  

  Lijkt toekomstonderzoek je wel wat? Ben je geprikkeld om ons beter te leren kennen? Super! Je kan een gratis kennismakingsgesprek met ons aanvragen. Daarbij kunnen wij je ook gratis eerstelijnsadvies bieden. Gratis.

  Klik hier om ons te contacteren.

   

  Team

  Maya Van Leemput

  Maya Van Leemput
  (Senior Onderzoeker) 

  Als senior onderzoeker bij het kenniscentrum Applied Futures Ressearch - Open Time van de Erasmushogeschool Brussel is Maya Van Leemput verantwoordelijk voor de onderzoeksopzet, coördinatie en communicatie, rapportage en management. Haar werk richt zich op toekomstverkenning op het gebied van wetenschap, technologie, cultuur en ontwikkeling. Als de UNESCO leerstoelhouder werkt Maya aan capaciteitsopbouw met betrekking tot toekomstbeelden en cocreatie. Maya is lid van de World Futures Studies Federation, het interdisciplinaire beeldende kunstcollectief OST en de Association of Professional Futurists.  

  maya.van.leemput@ehb.be 

  Eva De Smedt

  Eva De Smedt 
  (Structureel Onderzoeker Toerisme- & Recreatiemanagement) 

  Eva De Smedt behaalde in 2015 haar doctoraat in de Media- en Communicatiestudies. Binnen de opleidingen Toerisme- en Recreatiemanagement en Journalistiek coördineert ze de opleidingsonderdelen Professionele Communicatie 1 en Mediasociologie en is ze als coach betrokken bij verschillende studentenprojecten. Haar onderzoeksinteresses omvatten onder andere toekomstonderzoek, discoursanalyse, journalistiek, toerisme en vrijetijdsbesteding en -beleving.  

  eva.de.smedt@ehb.be

  Kim De Vidts

  Kim De Vidts 
  (Structureel Onderzoeker Idea & Innovation Management) 

  Met een academische achtergrond in sociale, educatieve en politieke wetenschappen, liggen Kim haar persoonlijke interesses in de sfeer van haar doctorale dissertatie rond Politiek van Identiteit en Nationalisme binnen de Europese Unie – met voornamelijk expertise in de toepassing van UH Manoa Generic Futures methodologie na uitvoering van Horizon Scans.  

  kim.de.vidts@ehb.be 

  Yannick Dujardin

  Yannick Dujardin
  (Structureel Onderzoeker Communicatiemanagement) 

  Vanuit zijn achtergrond binnen de Communicatiewetenschappen ontwikkelde Yannick een interesse voor spel en verhaal. Hij houdt zich binnen het kenniscentrum dan ook vooral bezig met het bedenken, ontwikkelen en testen van serious gaming technieken en tools om te gebruiken bij toekomstvraagstukken. Verder exploreert hij het gebruik van de dialectiek als model van (sociale) verandering in toegepaste toekomstonderzoeksprojecten. 

  yannick.dujardin@ehb.be 

  Jente Smit

  Jente Smit
  (Kennistransferadviseur Toekomstonderzoek)  

  Jente staat in voor de sensibilisatie van werkveldpartners op vlak van toekomstonderzoek. Zij is het eerste aanspreekpunt voor ondernemingen met interesse in een samenwerking met het kenniscentrum Open Time en verkent graag samen met u de mogelijkheden.  

  Jente.smit@ehb.be

  Blikopener Vlaanderen

  Open Time neemt met een eigen kennisdifusiewerking deel aan het project ‘Blikopener Vlaanderen’ van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). De kennis en expertise die we met ons praktijkgericht onderzoek opbouwen, stellen we graag ter beschikking van ondernemers. Wij helpen uw organisatie graag verder bij de zoektocht naar oplossingen van praktijkgerichte problemen of vraagstellingen. Dankzij de financiële ondersteuning van VLAIO kunnen we vrijblijvend volgende dienstverlenende activiteiten aanbieden: ondersteuning bij de vraagarticulatie van uw probleem, eerstelijnsadvies of doorverwijzing naar geschikte partijen om oplossingen te ontwikkelen.

  www.blikopener.vlaanderen

   

  Blikopener

  Contact

  Het kenniscentrum Applied Futures Research - Open Time is gehuisvest op Campus Bloemenhof van de Erasmushogeschool Brussel.

  Zespenningenstraat 70 1000 Brussel
  02/213.61.10


  Contacteer deze medewerkers