Kenniscentrum Open Time

Applied Futures Research

Open Time | Applied Futures Research bestudeert benaderingen, methoden en technieken uit het interdisciplinaire veld van toekomstonderzoek. We ontwikkelen praktijkgerichte werkwijzen en instrumenten voor uiteenlopende maatschappelijke, economische, culturele en menselijke actoren.

Overheden, bedrijven, organisaties en andere groepen besteden in toenemende mate aandacht aan toekomstmogelijkheden. Steeds meer zijn deze actoren betrokken in allerlei vormen van toekomstverkenning. Toekomstonderzoek maakt bovendien een toenemende specialisering en professionalisering door. Consultants, nationale en internationale denktanken, onderzoekscentra en instellingen, vakgroepen en individuele onderzoekers, voeren -elk met hun eigen uitgangspunten en werkwijzen- systematisch toekomstonderzoek uit. Open Time onderzoekt deze evolutie en draagt er een steentje aan bij.

Drie opleidingen met de toekomst in het vizier

Drie opleidingen aan het departement Management, Media en Maatschappij werken samen in het kenniscentrum: CommunicatiemanagementIdea & Innovation Management, Toerisme- & Recreatiemanagement

We voeren structureel onderzoek uit gerelateerd aan de domeinen van deze opleidingen en betrekken daarbij ook onze studenten. We maken toekomstonderzoek zo meer zichtbaar en toegankelijk voor een netwerk van studenten, docenten en professionals uit de werkvelden van de betrokken opleidingen. We verbinden hen met een internationaal netwerk van academische en professionele toekomstonderzoekers.

Elke beslissing die je vandaag neemt, is gebaseerd op een toekomstbeeld.
Zijn je toekomstbeelden vaag en onsamenhangend, dan zijn je beslissingen dat ook. 

Reed Riner, 2001
Futurist

Onderzoeksprojecten en casestudies

'Explorations in Open Time' was het eerste overkoepelend onderzoeksproject van Open Time dat tot oktober 2017 liep. Hiermee wilden we de relevantie en toepasbaarheid van vragen over de toekomst voor de domeinen van de drie betrokken opleidingen aantonen.

Het onderzoek had drie hoofddoelstellingen:
 

 • Expertise opbouwen en delen met betrekking tot de methoden van toekomstonderzoek
 • Inventariseren, categoriseren en testen van methoden en technieken van toekomstonderzoek
 • Instrumenten ontwikkelen ter ondersteuning van de toepassing van deze methoden

De eindresultaten van deze eerste onderzoekscyclus zijn ondermeer: 
 

 • Een overzicht van uiteenlopende methoden en hun eigenschappen
 • Educatieve materialen, getest in onze drie opleidingen
 • Een coaching traject voor groepen die toekomstonderzoek willen (laten) uitvoeren
 • Dienstverlening (o.a. met antwoorden op vragen bij de Wetenschapswinkel, doorverwijzing, een traject met het Foresight team van Digipolis Gent)
 • Een netwerk van lokale en internationale actoren

De casestudies in dit eerste onderzoeksproject werden met vier externe partners uitgevoerd: 
 

Vandaag

In de huidige onderzoekscyclus voert Open Time een meerwaarde studie uit van de methoden en benaderingen van toekomstonderzoek. We ontwikkelen en testen nieuwe tools voor toekomstonderzoek en gaan in op vraagstukken over ‘futures literacy’ om zo de geletterdheid met betrekking tot toekomstdenken van uiteenlopende actoren te bevorderen.

Voor dit tweede overkoepelend onderzoeksproject werken we aan drie nieuwe casestudies met:
 

Design Develop Transform Conferentie

De DDT conferentie vormde de brug tussen de eerste onderzoekscyclus van het kenniscentrum en de huidige cyclus. 
Consulteer de conferentiewebsite voor een overzicht van de drie tracks, de deelnemers en sprekers. 

Video: Bram Goots & Duanduan Hsieh

Dienstverlening

De kennis en inzichten die we met ons onderzoek verwerven, delen we graag met u met een pakket van onderzoek op maat, vorming, training en coaching. Deze diensten worden steeds afgestemd op de specifieke noden en wensen van de organisaties of groepen die er van genieten. Onze structurele onderzoekers hebben gespecialiseerde sectorkennis die ze inzetten voor deze programma’s. Daarnaast hebben wij ook ervaring in de domeinen van kunst en cultuur, media, beleid en technologie.

Onderzoek op maat

Voor onderzoek op maat formuleren we samen met de werkveldpartner een onderzoeksvraag en stellen we een onderzoeksplan op waarvoor we een selectie maken uit de benaderingen, methoden en technieken in onze inventaris.  

Wij voerden in 2017-2018 een onderzoek op maat uit met het Foresight team van Digipolis Gent. Lees hier het eindrapport Vier scripts voor Gent 2040. Mensen en Technologie in de stad van overmorgen.

Vandaag werken we samen met Cultuurconnect aan hun Futures Uncovered project. We bouwen stapsgewijs een reeks toekomstbeelden op het kruispunt van lokale cultuur en digitalisering op met een reeks expertinterviews, gezamenlijke horizonscanning en een workshopreeks. Onderweg werken we aan de futures literacy van de workshopdeelnemers en formuleren we nieuwe toekomstmogelijkheden voor hun Culturele Centra, Gemeenschapscentra en lokale bibliotheken. 

Vorming en training

In onze korte vormingsmodule introduceren we de basisprincipes van toekomstonderzoek voor organisaties en bedrijven. U krijgt een beeld van wat voor u relevant kan zijn in toekomstonderzoek en welke methoden en technieken bestaan.

De langere trainingsmodule biedt meer mogelijkheden om ook voorbeelden uit de praktijk te leren kennen en om met specifieke methoden aan de slag te gaan. We gaan daarbij ook in op de drijvende krachten van verandering binnen uw domein, die wij met horizonscanning identificeren. Zo gaan we meer concreet in op de veranderende omgeving van uw organisatie.

Stuur een email met in de titel ‘interesse vorming’ voor een prijsopgave en updates over het tijdstip van onze volgende korte vorming of om een op maat gemaakte training te bespreken. Gebruik hiervoor het formulier onderaan deze pagina. 

Coaching 

Open Time biedt actoren uit het werkveld begeleiding en ondersteuning bij hun eigen (reeds bestaande of nog op te zetten) toekomstgerichte activiteiten. De coachingtrajecten kunnen verschillende duurtijden en intensiteit hebben. Wij bepalen samen met u wat het meest relevant is voor uw doelen en stellen een plan op maat op.

Horizonscanning met Open Time

In het kader van onze lopende onderzoeken, ondernemen wij een 360° horizonscanning. Wij scannen binnen Open Time tot nu toe voor de studiegebieden van de drie opleidingen en voor de thema’s van onze lopende toekomstverkenningen (o.a. over de Brusselse Kanaalzone, kunst en cultuur in Vlaanderen en Brussel, sociaal ondernemerschap, technologie in de stad). We gaan daarbij in diverse media en in andere kanalen op zoek naar signalen van mogelijke veranderingen. We besteden aandacht aan drijvende krachten en trends uit zes sleuteldomeinen (Sociaal, Economisch, Technologisch, Politiek, Ecologisch, Cultureel), maar ook aan opkomende kwesties die vandaag nauwelijks zichtbaar zijn.

Open Time biedt actoren uit het werkveld de gelegenheid om de resultaten van deze horizonscanning te gebruiken. Wij maken een selectie van scan hits, die specifiek op uw werkdomein van toepassing is en stellen deze tegen betaling ter beschikking. Om gratis over deze resultaten te beschikken kan u ook zelf aan onze horizonscanning deelnemen. In dat geval geven wij uw medewerkers een praktische inleiding tot de aanpak van horizonscanning en bezorgen we u een online sjabloon waarin uw scan hits genoteerd kunnen worden.  Wij reiken ook leesvoer aan voor  een meer gedetailleerde kennismaking met deze werkwijze. Wij volgen uw scanning op en beantwoorden al uw vragen over de hits en de invulling van het sjabloon. Als u een halve dag per week uw eigen horizonscanning activiteiten uitvoert, dan leggen wij de resultaten daarvan samen met die van ons en delen we het geheel van onze resultaten gratis met u.

Stuur een email met in de titel ‘interesse horizonscanning’ voor een prijsopgave of om een afspraak te maken voor een actieve deelname in onze horizonscanning. Gebruik het formulier onderaan deze pagina. 

Horizonscanning belicht potentiële (toekomstige) problemen, bedreigingen, kansen en mogelijke toekomstige ontwikkelingen, inclusief die in de marge van het huidige denken en plannen. Horizonscanning kan nieuwe en onverwachte kwesties verkennen maar ook aanhoudende fenomenen, trends en opkomende kwesties.

Victor Van Rij, 2010

Onze medewerkers

 • Eva De Smedt (Structureel Onderzoeker Toerisme- & Recreatiemanagement)
 • Kim De Vidts (Structureel Onderzoeker Idea & Innovation Management
 • Yannick Dujardin (Structureel Onderzoeker Communicatiemanagement)

 • Maya Van Leemput (Senior Onderzoeker)

Waar vind je ons?

Het kenniscentrum Applied Futures Research - Open Time is gehuisvest op de campus Bloemenhof van de Erasmushogeschool Brussel.

Zespenningenstraat 70
1000 Brussel

 

Vragen? Neem contact met ons op!