Kenniscentrum Open Time | Applied Futures Research

Over ons

Het Open Time kenniscentrum voert toegepast toekomstonderzoek uit. Onze onderzoekers bestuderen benaderingen, methoden en technieken uit het interdisciplinaire veld van toekomstonderzoek. We ontwikkelen praktijkgerichte werkwijzen en instrumenten voor uiteenlopende maatschappelijke, economische, culturele en menselijke actoren. We maken toekomstonderzoek meer zichtbaar en toegankelijk voor een netwerk van studenten, docenten en professionals uit de werkvelden van de betrokken opleidingen. We verbinden hen ook met een internationaal netwerk van academische en professionele toekomstonderzoekers.

Steeds meer zijn allerlei actoren betrokken in uiteenlopende vormen van toekomstverkenning. Toekomstonderzoek maakt bovendien een toenemende specialisering en professionalisering door. Open Time onderzoekt deze evolutie en draagt er een steentje aan bij.

Open Time is een samenwerking van drie opleidingen aan het departement Mens en Maatschappij: CommunicatiemanagementIdea & Innovation Management en Toerisme- & Recreatiemanagement

Kenniscentrum Open Time Onderzoek

Onderzoek

Kenniscentrum Open Time Dienstverlening

Dienstverlening

Kenniscentrum Open Time Team

Team

Over Ons kenniscentrum Open Time

Over Ons

Pers Kenniscentrum Open Time

Pers & publicaties

Blikopener

Blikopener

Onderzoek

Huidig onderzoek

Open Time voert Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) uit in samenwerking met lokale en internationale werkveldpartners en studenten. Meer specifiek verkent het onderzoeksteam mogelijke rollen van media, kunst en design bij het stimuleren, voeden en ondersteunen van de co-creatie van beelden van de toekomst. Op het snijvlak van toekomst en ontwerp proberen we toekomstdenken en collectief vooruitkijken te versterken. In dit verkennende en experimentele actieonderzoek besteedt Open Time bijzondere aandacht aan de inclusieve co-creatieve constructie van toekomstbeelden. We gaan uit van de kracht van deze beelden bij het ondersteunen en begeleiden van onze beslissingen en acties in het heden, zowel individueel als collectief.

1. Unesco leerstoel in toekomsbeelden en co-creatie

Open Time kreeg voor een internationaal project voor capaciteitsopbouw een UNESCO-leerstoel in Toekomstbeelden en Co-creatie. De werkzaamheden voor dit vierjarige project, onder leiding van de leerstoelhouder en senior onderzoeker Maya Van Leemput, kaderen in het bovenstaand onderzoek omtrent de co-creatie van toekomstbeelden.

2. Futures Literacy

Met de leerstoel maakt Open Time deel uit van het Global Futures Literacy Network van UNESCO. Lees hier meer over het futures literacy werk van deze UN organisatie.

Futures literacy is bekwaamheid in toekomstdenken. Vooruitkijken of anticiperen is een aangeboren menselijke capaciteit. Door ons bewust te worden van die capaciteit en die samen met anderen te oefenen, worden we er meer bekwaam in, elk op onze eigen manier. Er zijn geen regels voor hoe het moet, maar wel suggesties voor hoe het kan. Futures literacy is een voorwaarde voor vooruitziende culturen en samenlevingen en de basis voor de toekomstoriëntaties van gemeenschappen, organisaties en bedrijven. 

3. Dienstverlening op maat

Naast het PWO-onderzoek en het werk voor de UNESCO-leerstoel verzorgt Open Time dienstverlening op maat voor diverse organisaties. Daartoe ontwikkelden we een dienstverleningspakket gebaseerd op de noden van het werkveld. Bekijk hieronder ons dienstverleningsaanbod.

 

Dienstverlening

De kennis en inzichten die we met ons onderzoek verwerven, delen we graag met u. We ontwikkelden daartoe een dienstverleningspakket van onderzoek op maat, vorming, training en coaching. Daarnaast bieden wij ook toegang tot de resultaten van de horizon scanning die we permanent uitvoeren. Al onze diensten worden steeds afgestemd op de specifieke noden en wensen van de organisaties of groepen die er van genieten. Leer hieronder meer over onze dienstverlening

Onderzoek op maat 

Wij voeren op aanvraag complete onderzoeksprojecten uit van begin tot einde. Daarbij luisteren we eerst en vooral naar uw vragen en wensen en formuleren we samen een sterke onderzoeksvraag. Vervolgens stellen wij een onderzoeksopzet voor met een selectie van benaderingen, methoden en technieken uit onze inventaris. Wij voeren het onderzoek uit en waar nodig herzien we onderweg welke tussenstappen nodig zijn om de gewenste eindresultaten te behalen. Aan het einde van de rit leveren wij een eindrapport af dat u met uw stakeholders of publieken kan delen.

Prijs op aanvraag. Klik hier om ons te contacteren.

Vorming en training  

In onze korte vormingsmodule introduceren we de basisprincipes van toekomstonderzoek voor organisaties en bedrijven. U krijgt een beeld van wat voor u relevant kan zijn in toekomstonderzoek en welke methoden en technieken bestaan. Iedereen kan aan toekomstdenken doen, wij reiken daarvoor tools aan die hiervoor door internationale experten ontwikkeld werden. 

De langere trainingsmodule biedt meer mogelijkheden om ook voorbeelden uit de praktijk te leren kennen en om alvast met specifieke methoden aan de slag te gaan. We bekijken daarbij ook de drijvende krachten en signalen van verandering binnen uw domein, die wij met horizonscanning identificeren. Zo gaan we meer concreet in op de veranderende omgeving van uw organisatie.

Meer weten en de toekomst in huis halen? Klik hier voor meer informatie.

Coaching 

Wil je zelf aan de slag met de toekomst? Open Time biedt actoren uit het werkveld begeleiding en ondersteuning bij hun eigen (reeds bestaande of nog op te zetten) toekomstgerichte activiteiten. De coachingtrajecten kunnen verschillende duurtijden en intensiteit hebben. Wij bepalen samen met u wat het meest relevant is voor uw doelen en stellen een plan op maat op. 

Prijs op aanvraag. Klik hier om ons te contacteren.

Horizonscanning  

In het kader van onze lopende onderzoeken, ondernemen wij een 360° horizon scanning. We gaan daarbij in diverse media en in andere kanalen op zoek naar signalen van mogelijke veranderingen. We besteden aandacht aan drijvende krachten en trends uit zes sleuteldomeinen (Sociaal, Economisch, Technologisch, Politiek, Ecologisch, Cultureel), maar ook aan opkomende kwesties die vandaag nauwelijks zichtbaar zijn. Tot nu toe scanden we binnen Open Time voor de studiegebieden van de drie opleidingen en voor de thema’s van onze lopende toekomstverkenningen.

Open Time biedt actoren uit het werkveld de gelegenheid om de resultaten van deze horizon scanning te gebruiken. Wij maken een selectie van scan hits, die specifiek op uw werkdomein van toepassing zijn en stellen deze tegen betaling ter beschikking. Om gratis over deze resultaten te beschikken kan u ook zelf aan onze horizon scanning deelnemen. In dat geval geven wij uw medewerkers een praktische inleiding tot de aanpak van horizon scanning en bezorgen we u een online sjabloon waarin uw scan hits genoteerd kunnen worden.  Wij reiken ook leesvoer aan voor  een meer gedetailleerde kennismaking met deze werkwijze. We volgen uw scanning op en beantwoorden al uw vragen over de hits en de invulling van het sjabloon. Als u een halve dag per week uw eigen horizon scanning activiteiten uitvoert, dan leggen wij de resultaten daarvan samen met die van ons en delen we het geheel van onze resultaten gratis met u. 

Prijs op aanvraag. Klik hier om ons te contacteren.

Gratis kennismaking en eerstelijnsadvies  

Lijkt toekomstonderzoek je wel wat? Ben je geprikkeld om ons beter te leren kennen? Super! Je kan een gratis kennismakingsgesprek met ons aanvragen. Daarbij kunnen wij je - ook gratis -eerstelijnsadvies bieden.

Klik hier om ons te contacteren.

 

Team

Maya Van Leemput

Maya Van Leemput
(Senior Onderzoeker) 

Als senior onderzoeker bij het kenniscentrum Applied Futures Ressearch - Open Time van de Erasmushogeschool Brussel is Maya Van Leemput verantwoordelijk voor de onderzoeksopzet, coördinatie en communicatie, rapportage en management. Haar werk richt zich op toekomstverkenning op het gebied van wetenschap, technologie, cultuur en ontwikkeling. Als de UNESCO leerstoelhouder werkt Maya aan capaciteitsopbouw met betrekking tot toekomstbeelden en cocreatie. Maya is lid van de World Futures Studies Federation, het interdisciplinaire beeldende kunstcollectief OST en de Association of Professional Futurists.  

maya.van.leemput@ehb.be 

Eva De Smedt

Eva De Smedt 
(Structureel Onderzoeker Toerisme- & Recreatiemanagement) 

Eva De Smedt behaalde in 2015 haar doctoraat in de Media- en Communicatiestudies. Binnen de opleidingen Toerisme- en Recreatiemanagement en Journalistiek coördineert ze de opleidingsonderdelen Professionele Communicatie 1 en Mediasociologie en is ze als coach betrokken bij verschillende studentenprojecten. Haar onderzoeksinteresses omvatten onder andere toekomstonderzoek, discoursanalyse, journalistiek, toerisme en vrijetijdsbesteding en -beleving.  

eva.de.smedt@ehb.be

Kim De Vidts

Kim De Vidts 
(Structureel Onderzoeker Idea & Innovation Management) 

Met een academische achtergrond in sociale, educatieve en politieke wetenschappen, liggen Kim haar persoonlijke interesses in de sfeer van haar doctorale dissertatie rond Politiek van Identiteit en Nationalisme binnen de Europese Unie – met voornamelijk expertise in de toepassing van UH Manoa Generic Futures methodologie na uitvoering van Horizon Scans.  

kim.de.vidts@ehb.be 

Yannick Dujardin

Yannick Dujardin
(Structureel Onderzoeker Communicatiemanagement) 

Vanuit zijn achtergrond binnen de Communicatiewetenschappen ontwikkelde Yannick een interesse voor spel en verhaal. Hij houdt zich binnen het kenniscentrum dan ook vooral bezig met het bedenken, ontwikkelen en testen van serious gaming technieken en tools om te gebruiken bij toekomstvraagstukken. Verder exploreert hij het gebruik van de dialectiek als model van (sociale) verandering in toegepaste toekomstonderzoeksprojecten. 

yannick.dujardin@ehb.be 

Jente Smit

Jente Smit
(Kennistransferadviseur Toekomstonderzoek)  

Jente staat in voor de sensibilisatie van werkveldpartners op vlak van toekomstonderzoek. Zij is het eerste aanspreekpunt voor ondernemingen met interesse in een samenwerking met het kenniscentrum Open Time en verkent graag samen met u de mogelijkheden.  

Jente.smit@ehb.be

Afgelopen projecten

Werkveldpartners

Rapporten casestudies

Blikopener Vlaanderen

Open Time neemt met een eigen kennisdifusiewerking deel aan het project ‘Blikopener Vlaanderen’ van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). De kennis en expertise die we met ons praktijkgericht onderzoek opbouwen, stellen we graag ter beschikking van ondernemers. Wij helpen uw organisatie graag verder bij de zoektocht naar oplossingen van praktijkgerichte problemen of vraagstellingen. Dankzij de financiële ondersteuning van VLAIO kunnen we vrijblijvend volgende dienstverlenende activiteiten aanbieden: ondersteuning bij de vraagarticulatie van uw probleem, eerstelijnsadvies of doorverwijzing naar geschikte partijen om oplossingen te ontwikkelen.

www.blikopener.vlaanderen

 

Blikopener

Contact

Het kenniscentrum Applied Futures Research - Open Time is gehuisvest op Campus Bloemenhof van de Erasmushogeschool Brussel.

Zespenningenstraat 70 1000 Brussel
02/213.61.10


Contacteer deze medewerkers