Meeting over SPE3
Verhaal

Hoe breng je internationale competenties in het curriculum?

We willen alle studenten aan onze hogeschool wapenen met de nodige internationale en interculturele competenties. Daarom zullen we hen tijdens hun studie al de nodige ervaring en contacten meegeven om later professioneel mee aan de slag te gaan. Dat betekent dat we onze curricula hier en daar moeten aanpassen. Daarom hebben we op donderdag 26 oktober hebben we het startschot gegeven voor het traject Internationale Competenties in het curriculum

Zes pilootopleidingen herformuleren de komende maanden hun leerresultaten en houden de opbouw van het curriculum tegen het licht. Om alles in goede banen te leiden doen we daarbij een beroep op Jos Beelen, beleidsadviseur voor internationalisering aan de Hogeschool van Amsterdam en onderzoeker op het gebied van internationalisering van het hoger onderwijs aan de Haagse Hogeschool. Zijn onderzoek richt zich op de vaardigheden die docenten in staat stellen om het curriculum van hun opleiding te internationaliseren. Hij is ook trainer voor de European Association for International Education (EAIE).

De zes opleidingen die aan het pilootproject deelnemen zijn:

Deze collega's zijn gemotiveerd aan de oefening gestart en we zijn alvast benieuwd naar de resultaten van dit traject die we op 26 april 2018 zullen voorstellen. De volgende jaren gaan we verder op de ingeslagen weg en doorlopen ook de overige EhB-opleidingen dit traject.

Dit traject kadert in één van de zes focusthema’s voor onderwijs uit het strategisch plan SPE³.