Studenten maken 3D-prints
Professionele Bachelor

Multimedia & Communicatietechnologie

Schrijf je in of kom langs met je laatste vragen.

Creativiteit. Technologie. Cool Stuff.

In de opleiding ‘Multimedia & Communicatietechnologie’ leer je multimediatoepassingen maken zoals apps, websites, virtual reality-games en interactieve installaties. Je wordt opgeleid tot o.a. webdesigner of developer, app-ontwikkelaar, 3D-virtual reality expert of video- en animatiespecialist.

Ons lessenpakket houdt de perfecte balans tussen creatieve vormgeving en technische ontwikkeling. Je leert alles over vormgeven, programmeren, de nieuwste technologieën en hoe je je project moet presenteren aan de buitenwereld. In werkcolleges zet je samen met een coachende docent de verworven kennis om in de praktijk.

Elk semester ontwikkel je bovendien, in werkgroepen, een multimediatoepassing van concept tot realisatie, in opdracht en onder begeleiding van een specialist uit de bedrijfswereld.

Multimediatoepassingen

Multimediatoepassingen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving: apps op onze smartphones en tablets, websites, sociale media, informatiekiosken, interactieve installaties, enzovoort. De opleiding Multimedia en communicatietechnologie aan de Erasmushogeschool Brussel leert je deze interactieve multimedia-producten creëren. Je kan bij ons komen experimenteren met innovatieve technologieën, van motion capture tot augmented reality, van AI tot IoT. Een team van experten en coaches leert je werken met de meest relevante frameworks, zal je uit je kot lokken bij het creëren van concepten en leidt je op tot echte multimedia-professionals.

Studenten in het Medialab

Het lessenpakket

De multimediasector is een dynamische sector waarin creativiteit en innovatie sterk gewaardeerd worden. Onze opleiding houdt de perfecte balans tussen creatieve vormgeving en technische ontwikkeling. Het lessenpakket is onderverdeeld in 4 clusters, waarin je alles leert over vormgeving, programmeren, de nieuwste technologieën en hoe je je project moet presenteren.

In de cluster Technology krijg je een antwoord op belangrijke vragen zoals: Hoe werkt een computersysteem? Hoe zit audiovisuele en multimediale apparatuur in elkaar en hoe moet je die apparatuur gebruiken? Je leert er over compressietechnieken, real-time 3D-technologieën, en het beheer en de uitwisseling van data en media via netwerken. Tot slot brengen we jou ook op de hoogte van de nieuwste trends en technologieën. In de cluster Design ligt de focus op het vormgeven van een multimediatoepassing. Principes zoals compositie, kleurenleer en typografie komen aan bod. Je leert hoe je vorm geeft aan o a video’s, geluid en animatie, hoe je rekening houdt met de gebruiker bij het vormgeven van een interactieve toepassing, en hoe je een concept vertaalt naar een eindproduct. In de cluster Development staat de technische realisatie van het eindproduct centraal. Je leert websites en apps ontwikkelen met behulp van moderne webtechnologieën. Je leert ook de programmeer-vaardigheden die je nodig hebt voor de ontwikkeling van interactieve multimediatoepassingen, gevorderde webapplicaties, native apps en mobile games.

Tenslotte ontwikkel je in de cluster Business & Communication vergader-, presentatie- en communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands, Engels als Frans. Je leert hoe je projecten plant en beheert en hoe je de kwaliteit van het product bewaakt. Tot slot leer je een idee uitwerken tot een businessplan en krijg je een stevige basis in ondernemerschap.

Op het einde van elk semester worden de lessen onderbroken om aan een integration project te werken. In opdracht van echte klanten uit de bedrijfswereld ontwikkel je een multimediatoepassing, van concept tot realisatie. Onder hun begeleiding en in teamverband werk je gedurende 3 weken aan dit project. Deze cases zijn het hart van de opleiding omdat je hierin al je verworven kennis kan omzetten in de praktijk.

Deze opleiding aan de Brusselse Erasmushogeschool is van wereldniveau.

Tanguy De Lestré
Agoria

Aan de slag na je studie

De vraag naar multimediatoepassingen neemt steeds toe. Vermits er een nijpend te kort is aan mensen die ze bedenken en realiseren, blijven er veel vacatures openstaan, en staat multimediaspecialist zelfs geregistreerd als een knelpuntberoep. Een diploma Multimedia & Communicatietechnologie biedt werkzekerheid, dat is alvast zeker.

Schrijf je vandaag nog in

Lijkt deze opleiding je op het lijf geschreven? Ben jij die creatieve technoloog die gepassioneerd is door multimedia? Ben je je bewust van de kracht van communicatie en bovendien ambitieus en niet vies van innovatie? Dan ben jij de geknipte kandidaat voor de opleiding Multimedia & Communicatietechnologie. Klink hier om je in te schrijven.

Geef vorm aan multimediale interactie

De multimediasector is een dynamische sector waarin creativiteit en innovatie sterk gewaardeerd worden. De creatieve ontwerp-, ontwikkelings- en innovatievaardigheden die je in deze opleiding aangereikt worden, zijn belangrijke troeven die je naar een boeiende loopbaan zullen leiden.

Specifieke beroepen waarin je je na deze opleiding kunt specialiseren, zijn:

webdesigner - webdeveloper - mobile app developer - user experience designer - information architect - interaction designer - ontwikkelaar van interactieve installaties - datavisualisatie-ontwikkelaar - motion designer - projectmanager - communicatiemedewerker - usability engineer - multimedia- en communicatieconsultant

Je kunt aan de slag bij:

web- en app-agencies - uitgevers - mediabedrijven - softwareontwikkelaars - reclame- of communicatiebureaus - productiehuizen - omroepen - multimedia- en telecombedrijven - ICT-bedrijven - onderzoeksinstellingen

Maar je kan ook terecht bij overheden en talloze ondernemingen die hun digitale communicatie zelf beheren.

Meer dan de helft van alle openstaande vacatures bij de VDAB waarbij een diploma Multimedia & Communicatietechnologie wordt gevraagd, situeert zich in Brussel en in Vlaams-Brabant. Actiris registreerde de multimediaspecialist als een knelpuntberoep. Een diploma Multimedia & Communicatietechnologie biedt dus werkzekerheid.

Studenten krijgen instructies in het Device Lab

Of waarom zou je je niet internationaal ontplooien? Je kunt met je vaardigheden overal terecht en als je ondernemingsgezind bent, kun je relatief eenvoudig een internationale markt aanspreken met je innovatief multimediaproduct. Een succesvol product kan hierdoor heel lucratief zijn, maar zelfs een niche-product kan rendabel zijn.

Je vakken

We focussen op de creatie van interactieve multimedia-producten zoals mobile apps, websites, installaties,...

Kom bij ons experimenteren met innovatieve technologieën, van motion capture tot augmented reality, van Artificial Intelligence tot Internet of Things.

We leren je werken met de meest relevante frameworks, lokken je uit je kot bij het creëren van concepten en leiden je op tot mature professionals door een team van de beste experts en coaches van het land.

1ste jaar

Het eerste jaar is gemeenschappelijk voor alle studenten. We starten van nul en je leert op korte tijd een stevige basis van technische en ontwerpvaardigheden.

Field
Credits
Technologie
Audiovisual & IT-principles

Dit vak biedt belangrijke basiskennis en basisvaardigheden in informatietechnologie in het algemeen en digitale audiovisuele media in het bijzonder.

In het IT-gedeelte leer je onder andere meer over de digitale voorstelling van data, de interne werking van een computer,...

Het multimedia-gedeelte gaat dieper in op de digitale opslag en weergave van audiovisuele media, de hierbij gebruikte bitmap- en vectorrepresentatie, kleurmodellen, standaardformaten, compressietechnieken voor beeld- en geluid,... 

In het werkcollege maak je kennis met het bouwen van prototypes en het programmeren van microcontrollers.

Contact hours
45
Semester
1
5
Design
Audiovisual Design

In Audiovisual Design krijg je een inleiding tot de vormgeving en productie van digitaal videomateriaal.

Je maakt kennis met de belangrijke basisprincipes in pre-productie, productie, post-productie en distributie van digitale video. We bestuderen ook de beeldtaal van het medium en leren werken met scripts en storyboards.

Tot slot verwerf je ook een reeks technische basiscompetenties in camerawerk, belichting, geluidsopname en post-productie.

De werkcolleges focussen op het toepassen van de principes in de praktijk. Aan de hand van best practices worden in verschillende genres oefeningen uitgewerkt. In het practicum werken we in kleine groepen of individueel aan een productie.

Je werkt alles zelf uit: van idee tot afgewerkt videoproduct.

Contact hours
40
Semester
1
5
Design Principles

Je maakt in dit vak kennis met vormgeving in het algemeen en grafische vormgeving in het bijzonder.

Basiselementen zoals kleur, typografie en compositie krijgen hierbij veel aandacht. Je maakt ook kennis met de nodige basisvaardigheden wat betreft het gebruik van de standaard professionele software voor grafische ontwerpers (Adobe Photoshop en Illustrator).

Contact hours
35
Semester
1
4
3D Design

In 3D Design behandelen we de principes, de basisbeginselen en de toepassing van digitale 3D content in een creatieve multimediale context. Het maakt je vertrouwd met de belangrijkste concepten zoals XYZspace, NURBS en meshes, de individuele componenten van beide, verschillende 2D en 3D bestandstypes en hun toepassing, shaders en mapping, lighting en shadow.

Daarnaast behandelen we ook het laden, manipuleren, integreren en exporteren van 2D- en 3D-bestanden naar en van diverse creatieve multimediale omgevingen, zowel digitaal als fysiek.

We gebruiken hierbij meerdere creatieve 3D softwarepakketen.

Contact hours
35
Semester
2
4
Information Design

We gaan dieper in op de vormgeving van informatie in interactieve communicatiekanalen, van concept tot praktische uitwerking.

Je leert hoe informatie gestructureerd wordt in menu's, pagina's, tabellen, diagrammen, enz. Hierbij bestenden we veel aandacht voor vormelijke aspecten zoals contrast, spatiëring, groepering, uitlijning en de impact op de leesbaarheid van de informatie.

Daarnaast wordt ook de relatie tussen vormgeving en interactie onder de loep genomen. We gaan dieper in op rol van informatiearchitectuur en het omgaan met variabele inhoud en schermformaten.

Tot slot maak je ook inleidend kennis met datavisualisatie en infographics.

 

Contact hours
40
Semester
2
5
Development
Creative Programming I

Met behulp van van Processing 3, een laagdrempelige creatieve programmeertaal en omgeving, leer je programmeren. 

We behandelen de principes en de toepassing van gestructureerd procedureel programmeren met een creatieve multimediale finaliteit. Zo raak je vertrouwd met belangrijke concepten en programmastructuren zoals datatypes en variabelen, operaties en sequentiestructuren, selectie- en iteratiestructuren, algoritmes en functies.

Contact hours
40
Semester
1
5
Static Web Development

HTML5 en CSS3 worden bijgebracht en toegepast voor het bouwen van een statische website. Van bij het begin besteden we veel aandacht aan responsive design zodat de pagina's optimaal werken op verschillende resoluties en toestellen zoals telefoons en tablets.

We starten met een introductie op het belang van webrichtlijnen en webstandaarden. De achterliggende principes, begrippen en tools worden aangebracht.

HTML5 wordt onder de loep genomen: de syntax, semantiek, elementen en attributen, meta-info, de opbouw van een pagina, de html-elementen voor tekst, navigatie, afbeeldingen, lijsten, tabellen en formulieren. Ook accessibility komt aan bod. 

Parallel hiermee worden de concepten van CSS3 aangebracht. De schrijfwijze, selectoren en eigenschappen. Het belang van scheiding tussen markup en layout wordt aangeleerd. We werken toe naar het bouwen van volledig uitgewerkte lay-outs met HTML & CSS.

Contact hours
40
Semester
1
5
Creative Programming II

We introduceren je in de wereld van objectgeorienteerd programmeren. Dit doen we aan de hand van de programmeertaal Java.

Je leert de basisconcepten van objectgeorienteerd programeren kennen (bijvoorbeeld: objecten, klassen, attributen, ...) Ook geavanceerde concepten komen hierbij aan bod (bijvoorbeeld: overerving). Daarnaast leer je op een geformaliseerde wijze de hiermee samenhangende terminologie kennen.

We doen dit in een professionele IDE (Integrated Development Environment). Daarbij leren we je belangrijke functionaliteiten aan die aanwezig zijn in de IDE en die een programmeur kunnen ondersteunen.

Contact hours
40
Semester
2
5
Dynamic Web Development

De focus ligt op de realisatie van dynamische aspecten in een webpagina gebruik makende van JavaScript en gerelateerde concepten en standaarden zoals jQuery, JSON, XML en AJAX.

We leren de basis van Javascript (de belangrijkste objecten, met bijbehorende eigenschappen en methoden) aan en aan de hand van voorbeelden worden complexere opdrachten uitgewerkt.

Contact hours
40
Semester
2
5
Business & Communication
Business Communication Skills

In de cursus 'Business Communication Skills' komen volgende hoofdstukken aan bod: 

1. Effectief professioneel communiceren: bewust worden van het belang van goede communicatievaardigheden, basisinzicht in het mondeling, schriftelijk en digitaal communicatieproces en hoe de communicatie te structureren, helder en correct te formuleren en vorm te geven. 
2. Samenwerken: bespreking van de voor- en nadelen van samenwerkingscompetenties, de verschillende fasen in de ontwikkeling van een team, de verschillende taken en rollen in een team en de belangrijkste factoren voor een succesvolle samenwerking. 
3. Vergaderen en notuleren: welke agenderingstechnieken te gebruiken om de vergaderingen gestructureerd te laten verlopen, welke verschillende rollen/functies op te nemen en hoe een vergadering te notuleren, af te sluiten en te evalueren. 
4. Rapporteren: via een stapsgewijze aanpak een professioneel rapport te schrijven, met de nadruk op de tekststructuur, het professioneel formuleren en de volgorde van de verschillende onderdelen van een rapport. 
5. Presenteren: inzicht in de verschillende onderdelen van een effectieve presentatie, met name de gekozen strategie in de voorbereiding, de structuur van de presentatie, het gebruik van ondersteunende hulpmiddelen, de stijl en taalgebruik en hoe te reageren op publieksreacties. 
6. Taal en taalbegeleiding: in dit opleidingsonderdeel permanente aandacht voor taal, met aandacht voor spelling, grammatica, woordenschat en stijl, en tekststructuur en zinsbouw. Studenten kunnen hun taalkennis bijkomend oefenen via online zelfstudiepakketten. De taaltest vormt een apart onderdeel van het schriftelijk examen. 

Contact hours
30
Semester
1
3
Foreign Languages: English

Engels is de communicatietaal in dit vak waarin je een ICT-bedrijf contacteert voor een bezoek, gebruik makend van zakelijke communicatiestijl en -middelen. Je schrijft vervolgens in groep een ‘company visit report’ over dat bedrijfsbezoek. 

Aansluitend geef je een presentatie over je groepsrapport tijdens een panelgesprek. Je oefent je gespreksvaardigheden door actief deel te nemen aan de discussie.  Ook je vaardigheid om een tekst te begrijpen en hierop schriftelijk te reflecteren wordt ontwikkeld.

Contact hours
30
Semester
2
3
Project Management

In Project Management leren we je de basisconcepten aan om problemen, die gepaard gaan met de uitvoering van projecten, aan te pakken. Aandacht gaat uit naar het projectteam, bestaande uit een projectmanager en de projectmedewerkers. We gaan dieper in op tijdsplanning, kwaliteitsbeheer, het beheer van kosten en de inschatting van risico's.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • basisprincipes van projectmanagement
 • kenmerken van projecten
 • een projectmatige aanpak
 • de taken van mensen in een project
 • het organiseren van een project
 • het beheersen van projecten
 • de theorie van het maken van planningen
 • plannen met een softwareprogramma
 • het werken volgens een projectstandaard
 • een plan van aanpak maken
Contact hours
24
Semester
2
3
Integration
Integration: Web

Dit eerste integratieproject is gericht op het bouwen van een goed doordachte website in HTML en CSS. In teamverband doorlopen we doorheen de projectweken alle fasen om te komen tot een succesvolle template. Zo omvatten we het volledige proces om tot een professioneel eindproduct te komen. Je wordt tijdens deze periode intensief begeleid door experts en docenten van de opleiding.

Semester
1
4
Integration: Mobile

In het tweede integratieproject werk je in teamverband aan het ontwerp en de ontwikkeling van een mobiele app. Doorheen de projectweken worden alle fases doorlopen die samen het volledige proces omvatten om tot een eindproduct te komen. Je wordt tijdens deze periode intensief begeleid door experts en docenten van de opleiding.

Semester
2
4

Je tweede en derde jaar

Vanaf het tweede opleidingsjaar wordt het gemeenschappelijk programma aangevuld met specialisatiemodules. Je wordt opgeleid tot een echte professional die innovatieve oplossingen kan bedenken en ontwikkelen. Dankzij de laatste actuele ontwikkelingen word je klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.

Field
Credits
Technology
Data Management

Je leert de eigenschappen en het gebruik van een databasesysteem bij interactieve multimediaprojecten. Vervolgens gaan we in op de principes en technieken voor het modelleren van gegevens en het ontwerpen van databases. We oefenen Structured Query Language om ten slotte een databank in een toepassing te ontwerpen en te implementeren.

4
Real-Time 3D

We bouwen verder op 3D-Design maar leggen de focus op het gebruik van 3D-inhoud in interactieve multimediaprojecten waarbij de rendering in real-time wordt gerealiseerd met behulp van grafische processoren. Je wordt getrouwd gemaakt met de betrokken technologieën en de gerelateerde mogelijkheden en beperkingen. Aansluitend hieraan behandelen we de specifieke noden en beperkingen die gelden bij de modellering van 3D-inhoud. Vervolgens gaan we dieper in op de implementatie van interactieve 3D-toepassingen met behulp van een gespecialiseerd 3D-platform zoals Unity.

4
Visual Performance & Installation Technology (keuzevak)

Je leert de technologische aspecten van interactieve multimediale installaties. In eerste instantie besteden we hierbij aandacht aan gevorderde technieken zoals computer vision, real-time beeldanalyse, 3D manipulaties, physics en particle systems. We ontwikkelen hiervoor zelf eenvoudige toepassingen. Voor gevorderde creatieve toepassingen gebruiken we professionele software-bibliotheken.

Daarnaast hebben we ook aandacht voor de principes en de toepassing van gangbare hardware, software en communicatieprotocollen die de integratie van verschillende media-bronnen en -apparatuur in een hybride installatie mogelijk maakt.

Tot slot bespreken we de conceptie, de ontwikkeling en de ontplooiing van ontwikkelde multimedia-installaties in uiteenlopende toepassingdomeinen.

5
Design
User Experience Design

Aan de hand van verschillende cases en oefeningen voor o.a. desktopsoftware, websites, datavisualisatie, mobile apps en touchscreentoepassingen, doorlopen we alle stappen van het ‘user centered design process’. De focus ligt op de totale user experience van het te ontwikkelen product of dienst. Een goede kennis van je doelgroep en eindgebruiker is belangrijk. Usability-taken worden geïntegreerd in het volledige ontwikkelingstraject van het product, van de analysefase tot de release.

5
Concept Design

Je bedenkt en werkt een vernieuwende en conceptuele oplossingsstrategie uit als antwoord op een gegeven vraagstelling. 

De doeltreffendheid van deze strategie wordt mee bepaald door een juiste analyse van de strategische en tactische doelstellingen, een juiste identificatie van het doelpubliek, een juiste keuze tussen de mogelijke productvormen, de juiste inschatting van de sociale en culturele impact van een strategie, enz.

Door middel van ideation, out-of-the-box thinking, brainstorming en ontwerpprincipes zoals Design Thinking, Holistisch design, Lean en Agile wordt je uitgedaagd om vernieuwende ideeen voor interdisciplinair complexe uitdagingen te formuleren en vervolgens uit te werken tot moodboards, prototypes, proof of concepts,...

Via een opdracht doorloop je iteratief het volledige ontwerp- en ontwikkelingsproces van vraagstelling, over idee, tot uitwerking van een product of dienst.

3
Motion Design

Voortbouwend op de kennis en vaardigheden uit Audiovisual Design leren we hoe multicamproducties gerealiseerd worden. We maken kennis met Special Effects en grafiek voor audiovisuele producties. Van SVO's tot volledige begin- en eindgeneriek.

We bekijken gangbare en innoverende technieken (compositing, keyframing, masking, keying, tracking, rotobrushing, 2.5D, MoCap, etc.) en realiseren audiovisuele opdrachten binnen een kader van geschiedenis en inspiratie.

4
Physical Interaction Design (keuzevak)

Je ontwerpt zelfstandig een interactieve installatie, zowel technologisch als conceptueel. Concreet ontwikkel je de software en hardware voor een microcontrollersysteem. Hierbij worden signalen afkomstig van diverse types sensoren verwerkt tot een multimediaal gegeven dat niet enkel audiovisueel wordt weergegeven, maar waarin ook fysieke acties plaatsvinden aangestuurd door actuatoren. Je wordt hierbij ook verder getraind in conceptuele vaardigheden.
 

4
Development
Creative Programming III

We leren professionele applicaties te bouwen met behulp van de programmeertaal Java. Hierbij gebruik je bibliotheken en frameworks. Je leert op een objectgeorienteerde manier gestructureerde applicaties te maken die data kunnen verwerken. Ook de interactie met databases komt hierbij aan bod. Verder hebben we aandacht voor gevorderde programmeertechnieken zoals exception handling.

5
Rich Media Development

Je legt in dit vak een basis voor het ontwikkelen van websites aan de hand van Responsive Frameworks. Je leert het bootstrap-framework gebruiken en je ontdekt de principes van objectgeoriënteerde JavaScript.

Met behulp van HTML5 canvas en SVG pas je de wiskundige basisprincipes van lineaire meetkunde en goniometrie toe. Ook animation libraries komen aan bod.

4
Back-end Development

We ontwikkelen geavanceerde webapplicaties  met PHP en MySQL. Je leert cookies en sessies gebruiken, valideren, bewaren van gegevens in bestanden of in een gegevensbank. Programmeerstructuren van objectgeoriënteerde PHP en veelgebruikte softwaredesignpatronen komen aan bod en doorheen het opleidingsonderdeel besteden we aandacht aan een reeks best practices voor het ontwikkelen van webapplicaties.

5
Business & Communication
Online Marketing

Met een focus op interactiviteit, vanwege de invloed van internettechnologie op de actuele manier van communiceren, krijg je inzicht in de wijze waarop bedrijven online marketing kunnen gebruiken voor hun relatie met de klant.

Om een marketingplan op te stellen en te implementeren, gebruiken we de veelgebruikte SOSTAC-methodiek die het hele marketingproces bevat. Deze bestaat uit de volgende stappen:

 • Situatieanalyse van de bedrijfsomgeving,
 • Doelstellingen (Objectives) af te leiden uit de visie en missie van het bedrijf en te vertalen naar de marketingcommunicatie,
 • Strategie te ontwikkelen voor positionering, met behulp van de marketingmix,
 • Tactiek te bepalen voor de interactieve marketingcommunicatie,
 • Actie te ondernemen door planmatige en concrete aanpak van de verschillende activiteiten,
 • Controle door de effectiviteit van de geplande marketingacties te meten.
3
Foreign Languages: French

We leren luister-, lees-, schrijf- en spreekvaardigheden in de Franse taal aan en oefenen deze in met aandacht voor de grammaticale basisregels, de spellingsregels en aan woordkeuze. Naast zakelijke schriftelijke en mondelinge communicatie oefenen we ook digitale communicatie in.

3
New Media Talent

Studenten werken één project uit in één van de volgende domeinen:

 • praktijkgericht onderzoek
 • kennisverwerving
 • ondernemend handelen
 • projectwerk in samenwerking met externe partners
 • studentenparticipatie
3
Integration
Multiscreen

Gedurende drie projectweken ontwikkel je in teamverband een interactieve multimediatoepassing. Doorheen de projectweken worden alle fases doorlopen die samen het volledige proces omvatten om tot een eindproduct te komen. Je wordt tijdens deze periode intensief begeleid door experts en docenten van de opleiding.

Je maakt een functionele analyse van de behoeften en de doelstellingen. Op basis hiervan werk je de visuele en functionele vormgeving en het technische ontwerp uit. In de implementatiefase realiseer je deze ontwerpen als een Java-applicatie. Tot slot maak je het nodige materiaal voor de presentatie en de documentatie van het project.

4
Integration: Art & Technology (keuzevak)

In dit integrationproject ontwerp je en realiseer je in teamverband een interactieve audiovisuele installatie. Je krijgt een setting voor de installatie, een overzicht van de technologie die ter beschikking staat en moet dan zelf creatieve en originele ideeën/concepten bedenken voor een interactieve installatie die het beoogde publiek zal interesseren, boeien en verrassen. Je wordt tijdens deze drie projectweken intensief begeleid door experts en docenten van de opleiding.

4
Integration: Mobile App & Web (keuzevak)

In dit integrationproject ontwerp je en realiseer je in teamverband een mobiele applicatie. De opdracht wordt aangeleverd door het werkveld. Je gaat vervolgens met deze opdracht aan de slag om zelf de mobiele applicatie te bouwen, van concept tot realisatie. Tijdens deze drie projectweken word je intensief begeleid door experts en docenten van de opleiding.

4
Android Design & Development (keuzevak)

In het opleidingsonderdeel Android Design & Development bekijken we de ontwikkeling van een moderne Android-applicatie. Hierbij wordt zowel de ontwikkeling op smartphone als op tablet bekeken, alsook de werkwijze om een Android app er goed te laten uitzien op diverse schermgroottes en -resoluties.

De cursus bevat een overzicht van de belangrijkste eigenschappen van Android devices, een overzicht van de mogelijkheden van de Android SDK en de bijhorende libraries en de ontwikkelomgeving.

De effectieve realisatie van een Android app wordt bekeken. Daarbij worden volgende onderwerpen bestudeerd:

 • De typische projectstructuur (layout, string resources, …)
 • De grafische opbouw.
 • De activity-lifecycle en interactie tussen activities
 • De koppeling met achterliggende gegevens (statische en dynamische gegevens)
 • GUI-elementen zoals menu’s en lists

Naast bovenstaande technische bagage, besteden we heel wat aandacht aan de design guidelines die in het Android platform gelden.

5
iOS Design & Development (keuzevak)

Het mobiele besturingssysteem iOS werd ontwikkeld door Apple en is het besturingssysteem van de iPhone, iPad, iPod touch en Apple TV. In dit opleidingsonderdeel wordt het ontwikkelen van mobiele applicaties voor de iPhone en iPad aangeleerd.
In een eerste deel van de cursus wordt gefocust op het objectgeoriënteerd programmeren met behulp van Swift en Objective-C. Eens je hiermee vertrouwd bent, komt het ontwikkelen in het iOS-platform centraal te staan. We behandelen de meest gebruikte ontwerppatronen, het werken met storyboards, event handling en het bewaren en ophalen van data. We bestuderen tal van frameworks en leren deze implementeren in onze iOS-applicaties. We staan stil bij de iOS Human Interface Guidelines en passen deze toe op onze apps.

5
Field
Credits
Design
Data Visualisation

Je maakt kennis met de rol, de principes en de grafische taal van datavisualisatie en krijgt een inleiding tot data-analyse en statistiek. Deze inzichten worden vervolgens toegepast in een reeks oefeningen gericht op de vormgeving en de implementatie van statische, dynamische en tot slot ook interactieve datavisualisaties. Je leert hierbij werken met gespecialiseerde software-tools en -bibliotheken.

4
Cross Media Design

Ontwerp en creëer inhoud in het multi-device tijdperk en maak multimediale toepassingen die dezelfde ervaring over verschillende toestellen aanbieden. We kijken ook naar innovatieve cross-mediale vormgeving die de grenzen tussen digitale en fysieke mediavormen overbrugt.

4
Development
Advanced Web Development (keuzevak)

Maak kennis met Content Management Systems en gangbare concepten zoals theming en templating. Leer werken met de meest gangbare CSS en JavaScript frameworks bij de constructie van een website.

5
Mobile Game Development (keuzevak)

Ontwikkel een game voor mobiele toestellen rekening houdend met de game fundamentals, principles van game design en user experience met behulp van Unity, een engine voor games die kan exporteren naar verschillende platformen.

4
Technology
Media in Performance (keuzevak)

We gaan dieper in op de toepassing van multimedia in live voorstellingen. Je maakt kennis met dataflow-programmeeromgevingen, controle- en communicatie-protocollen en andere technologieën voor het aansturen van audiovisuele media. Daarnaast krijg je ook een basis in geluidssynthese en signaalverwerking enerzijds en de integratie en live manipulatie van videostreams anderzijds. Tot slot bespreken we ook de vormgeving van media in voorstellingen.

4
New Media Devices (keuzevak)

We bekijken actuele ontwikkelingen in de wereld van alternatieve input en output devices voor interactieve installaties. 

Voor input bekijken we camera gestuurde gesture interfaces zoals de Kinect Controller en de Leap Motion Controller. We bekijken ook magnetisch gestuurde apparaten zoals brain computer interfaces.

Langs de andere kant bekijken we interfaces die afwijken van het standaard desktop computer scherm, zoals de Oculus Rift. Er wordt overlopen hoe trends in deze markt kunnen gevolgd worden en een selectie van toestellen worden praktijk opdrachten uitgevoerd. 

Met de hulp van sensoren en open hardware platformen bekijken we hoe we zelf nieuwe input of output devices kunnen ontwikkelen. 

4
Business & Communication
Entrepreneurship

Verwerf de nodige kennis in juridische en financiële onderwerpen voor je werksituatie als werknemer en/of als zelfstandig ondernemer. Leer welke ondernemersvormen er mogelijk zijn en hoe je een goed ondernemend beleid voert.

3
Copyright & Mediarights

We behandelen de juridische aspecten rond auteursrecht, mediarecht en informatie- en communicatietechnologie: elektronische communicatie, omroepactiviteiten, diensten van de informatiemaatschappij, verbintenissen overeenkomsten en gekwalificeerde elektronische handtekeningen, verkoop op afstand, intellectuele rechten, bescherming van technische creaties, namen, merken, vormgevingen, werken van kunst en letterkunde en audiovisuele werken. 

Ook staan we stil bij het reproductierecht, het recht van publieke mededeling, het distributierecht, het bestemmingsrecht, rechtsbescherming van computers, databanken en chips en hebben we aandacht voor pricacy, gegevensbescherming en cybercriminaliteit.

3
App & Web Talent (keuzevak)

Krijg de kans om zelfstandig en projectmatig dieper in te gaan op een zelfgekozen onderwerp aansluitend op je persoonlijke interesses binnen de context van je specialisatie. Je legt samen met de begeleidende docent de objectieven, de beoogde vaardigheden en de evaluatiecriteria vast.

Voorbeelden van potentiële projecten zijn: de organisatie van een evenement of wedstrijd, de ontwikkeling van een tutorial/handleiding voor een apparaat van een lab, het verzorgen van een workshop, de ontwikkeling van een multimediaal project voor een bevriende band of DJ, enz.

5
Art & Technology Talent (keuzevak)

Krijg de kans om zelfstandig en projectmatig dieper in te gaan op een zelfgekozen onderwerp aansluitend op je persoonlijke interesses binnen de context van je specialisatie. Je legt samen met de begeleidende docent de objectieven, de beoogde vaardigheden en de evaluatiecriteria vast.

Voorbeelden van potentiële projecten zijn: de organisatie van een evenement of wedstrijd, de ontwikkeling van een tutorial/handleiding voor een apparaat van een lab, het verzorgen van een workshop, de ontwikkeling van een multimediaal project voor een bevriende band of DJ, enz.

5
Integration
Internship

Je doorloopt een stageperiode van ten minste vijftien weken (4/5) in een multimedia-omgeving binnen een bedrijf. De stage wordt begeleid door een stagebegeleider in het bedrijf, die verantwoordelijk is voor de opdracht en werkregeling, controle en evaluatie van de stagiair. Daarnaast krijg je ook docent toegewezen als stagebegeleider vanuit de hogeschool. Aan hem of haar rapporteert je regelmatig via het stagelogboek. Na afloop van de stage dien je een stageverslag en ontwikkelingsportfolio in en wordt de stage verdedigd bij de stagebegeleiders.

21
Final Work

Het afstudeerwerk is het logische sluitstuk van een functionele, praktijkgeoriënteerde opleiding. Het is een uitgelezen visitekaartje waarbij je laat zien dat je alle competenties van de opleiding in hun onderlinge context beheerst.

12

Specialisaties

In de specialisatiemodule Mobile/Appliance ontwerp en ontwikkel je apps voor mobiele toestellen en multimediale ‘Internet of Things’-toepassingen (IoT).

Met de specialisatiemodule Web word je een hard-core webdesigner en -developer. Je leert er werken met de nieuwste en meest geavanceerde webtechnologieën.

De specialisatiemodule 3D/Virtual Reality dompelt je onder in de wereld van augmented, extended en virtual reality. Je volgt de trends op de voet en innoveert voor de toekomst.

Tot slot is er de specialisatiemodule Video/Animation. Je leert er professionele audiovisuele producties maken met werkelijke camerabeelden of geanimeerde computerbeelden.

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht in de ECTS-fiches.
Je kan ook de specifieke leerresultaten doornemen.

Je staat er niet alleen voor

In de opleiding Multimedia & Communicatietechnologie willen we je actief begeleiden in je persoonlijke ontwikkeling. Je docent is je coach en gaat samen met jou op zoek hoe je je talenten en competenties het best kan ontwikkelen.

Tijdens je studies kan je ook steeds terecht bij je studentenbegeleider, trajectbegeleider, taalbegeleider en ombudspersoon. Je kan op hen rekenen als je vragen hebt rond je studievaardigheden, je individueel traject, het aanvragen van vrijstellingen of een bijzonder statuut, de reglementeringen,... Ook als het persoonlijk even niet meezit, kan je bij ons terecht.

Je staat er niet alleen voor

Samenwerking met het werkveld

We willen een state-of-the-art-niveau inzake technologie aanhouden en beschikken daarom over kennis en expertise centrum. Het onderzoek is sterk praktijkgericht en loopt in nauwe samenwerking met multimediabedrijven.

De vragen die binnenkomen via het kenniscentrum stromen ook door naar de studentenprojecten en/of je bachelorproef. Op die manier kom je niet alleen in aanraking met de allernieuwste technologieën, maar ook met de bedrijven die ze wensen te integreren. Zo doe je reële werkervaring op in projecten en kom je in aanraking met reële klanten en werkgevers.

Op het einde van elk semester stoppen de lessen voor een periode van drie weken. Echte klanten komen dan met een opdracht
voor de ontwikkeling van een multimediatoepassing, van concept tot realisatie. Onder begeleiding van specialisten werk je in teamverband een authentieke case uit. De integration projecten zijn het hart van de opleiding, aangezien alles wat je geleerd hebt, hier samenkomt.

Leven in de brouwerij

Jaarlijks organiseren we samen met jullie verschillende evenementen zoals EHACKB, Digital Convention Brussels, Career Launch, TecX...

Tijdens deze evenementen brengen we je ook in contact met de experten uit het werkveld zodat je reeds tijdens je studies je professioneel netwerk kan uitbouwen.

Beelden zeggen meer dan woorden

Welkom op campus Kaai!

Campus Kaai

Studeren op campus Kaai is natuurlijk meer dan alleen maar lessen volgen en opdrachten uitvoeren.  

Op het studentensecretariaat kan je met al je bekommernissen terecht. We helpen je graag verder met je vragen omtrent je collegerooster, je inschrijving, examens, ... Je vindt er ook studiebegeleider, trajectbegeleider of ombudspersoon. 

Onze labs

Maak kennis met onze labs en experimenteer naar hartenlust in het: 

Het studielandschap

Zoek je liever de rust op? Onze campus beschikt over een studielandschap en een goed uitgeruste bibliotheek met een uitgebreide keuze aan recente boeken, zowel in verband met technologie als design. 

Via de digitale bibliotheek kun je een aantal databanken gratis raadplegen. Het studielandschap is op lesdagen doorlopend vrij toegankelijk. 

Aan de bibliotheek is een cursus- en fotokopieerdienst verbonden. 

ICT-infrastructuur

Het computernetwerk van het departement omvat een domein van meer dan 300 pc’s die gebruik kunnen maken van een variëteit aan diensten, geleverd door een modern en performant serverpark. Samen met de printers, plotters en scanners vormen ze een ruime waaier van faciliteiten die permanent ten dienste staan van de studenten voor werkcolleges, practica, projecten en bachelorproeven. De ICT-dienst is de kern van dit netwerk en zorgt voor de installatie, de configuratie en het onderhoud van de volledige ICT-infrastructuur van het departement.

Honger?

In het hippe studentenrestaurant kan je terecht voor je ontbijt en lunch of je kan er tijdens pauzes je medestudenten ontmoeten. In onze cafetaria vind je een ruim aanbod aan koude en warme dranken en (vegetarische) schotels, broodjes, snacks, pasta's, desserts, ... 

Het studentenrestaurant op campus Kaai

Brussel bruist

Onze technologiecampus bevindt zich in het kloppend hart van de IT- en multimedia-industrie. In en rond Brussel bevinden zich alle grote spelers waar de opleiding mee samenwerkt en die onze afgestudeerden met open armen ontvangen voor een stage of een job. 

Brussel is natuurlijk ook een bruisende wereldstad, waar je getrakteerd wordt op unieke evenementen en hippe buurten. 

Studenten op café in Brussel

Go abroad

Veel 'good practices' van multimediaprojecten zijn in het buitenland te vinden. Internationalisering is daarom erg belangrijk voor Multec.

Op regelmatige basis organiseren we seminaries en gastcolleges met internationale sprekers en je bezoekt in het kader van de integratieprojecten enkele internationale multimedia- en technologiebeurzen.

Je krijgt de kans om in het buitenland je stage, afstudeerwerk of zelfs een gedeelte van je studie te voltooien.

De perfecte kick-start

Met een Multec-diploma kun je overal ter wereld terecht, en dat merk je al tijdens de opleiding. Ik heb de kans gekregen om een semester op uitwisseling te gaan in Tsjechië en om een projectweek te volgen met Europese studenten in UK. Volgend semester loop ik stage bij een internationaal bedrijf in Washington DC: een perfecte kick-start voor mijn internationale carrière.

Mira Keersmaekers
Studente Multec

Samenwerking met bedrijven

Ben je een bedrijf, particulier of instelling en zit je met vragen wat betreft ICT en/of multimedia? Dan  ben je bij ons aan het juiste adres.

We richten ons ook op het ontwerpen en ontwikkelen van gebruiksvriendelijke applicaties voor allerhande mobiele toestellen. We stellen onze expertise op een praktische manier ter beschikking voor geïnteresseerde bedrijven in de vorm van een zogenaamd Laagdrempelig Expertise en Dienstverleningscentrum (LED).

Verder stimuleren we het ondernemerschap in de creatieve – en maakindustrie met het EFRO-project FabLabXL – Fabriek van de Toekomst. Specifiek richten we ons op het maken van fysieke prototypes in het fablab en op het creëren van multimediale content in het medialab.

Bekijk alvast onze brochure "Routes naar succes" of contacteer ons op dt.partner@ehb.be.

Career launch

Jaarlijks organiseren we voor onze tweedejaars- en derdejaarsstudenten een jobbeurs. Enerzijds richten we ons hierbij op de studenten die op zoek zijn naar een stageplaats en/of een samenwerking in het kader van hun final work. Anderzijds bieden we de laatstejaarsstudenten hulp bij het zoeken naar een job. Het doel is eenvoudig: werkgevers in contact brengen met jong talent. 

Heb je interesse om deel te nemen aan onze career launch? Stuur dan een e-mail naar dt.partner@ehb.be

Je eigen laptop

Voor je opleiding beschik je over een eigen laptop. Tijdens werkcolleges, ateliers en projectwerk werk je aan praktijkgerichte opdrachten en tijdens de hoorcolleges volg je op een interactieve manier de lessen mee op je eigen computer. Je hebt altijd en overal je documenten en cursusmateriaal ter beschikking, samenwerken met je medestudenten en docenten verloopt elektronisch.

Lees meer over de minimumvereisten en het voordelig aanbod bij onze commerciële partners.

Software

Bij Multec werken we met de meest geavanceerde en innoverende software. Maar dit hoeft niet veel te kosten. We onderhandelden zeer scherpe studentenprijzen voor de gebruikte softwarepakketten. Meer info hierover krijg je op de startdag en bij het begin van de lessen.

Cursussen

Meestal werken we met online cursussen. Zo spelen we in op gewijzigde onderwijsvormen, een snel veranderende sector en houden we de kosten van papieren cursussen en boeken laag. De kostprijs voor betalende online cursussen zit verwerkt in een forfaitaire vergoeding.

Kom naar de infodag van Multimedia & Communicatietechnologie en schrijf je meteen in.

Op onze infodag staan docenten en studenten van de opleiding Multimedia & Communicatietechnologie klaar om meer uitleg te geven over de vakken, stages en projecten in de opleiding. Onze studie- en trajectbegeleider is ook aanwezig om een antwoord te geven op al je vragen over de persoonlijke begeleiding die we bieden. De studenten leiden je graag rond op de campus, zodat je ook al kan zien waar je je boeiende studententijd zal doorbrengen. 

Kortom, heb je nog vragen of zit je nog met onzekerheden? Kom dan zeker langs naar één van onze infodagen zodat we je kunnen helpen bij je studiekeuze. 

Tot binnenkort?

Data van onze infodagen 2019:

 • zaterdag 16 maart 
 • zaterdag 27 april 
 • zaterdag 22 juni 
 • zaterdag 7 september 

Telkens van 10 – 15 u. 

Data van onze openlesdagen 2019:

 • woensdag 6 maart (hele dag)
 • woensdag 24 april (namiddag).

Locatie:

De infodag van Multimedia & Communicatietechnologie vindt plaats op Campus Kaai, de campus waar je ook Multimedia & Communicatietechnologie zal studeren.

Start inschrijvingen

Vanaf zaterdag 22 juni kan je je trouwens ook meteen inschrijven voor de opleiding Multimedia & Communicatietechnologie.

Openingsuren studentensecretariaat

Inschrijven kan vanaf 23 juni 2018:

Voor je langsgaat, eerst registreren

Thuis kun je je al elektronisch voorinschrijven, zo ben je sneller klaar als je je inschrijving afrondt in ons studentensecretariaat. 

Bekijk hier wat je verder nog moet weten over de inschrijvingsprocedure. Je vindt er meer uitleg over de documenten die je moet meebrengen, het studiegeld, de toelatingsvoorwaarden, … 

Locatie

Campus Kaai
Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel 
Studentensecretariaat - eerste verdieping, lokaal 101

Contact

Heb je nog vragen omtrent je inschrijving of wens je een afspraak te maken om je inschrijving te voltooien? Contacteer ons dan telefonisch (02 559 02 55) of via e-mail (dt.secretariaat@ehb.be). 

Nog vragen?

Heb je nog specifieke vragen? Stuur een e-mail naar multec@ehb.be

Infomomenten

Infodagen 2019

 • zaterdag 16 maart
 • zaterdag 27 april
 • zaterdag 22 juni
 • zaterdag 7 september

telkens van 10u tot 15u.

Openlesdagen 2019

 • woensdag 6 maart (hele dag)
 • woensdag 24 april (namiddag)