Studenten maken 3D-prints
Bachelor

Multimedia & Communicatietechnologie

Bezoek ons op de SID-in's

We staan op de SID-in's in heel Vlaanderen. 

Creativiteit. Technologie. Cool Stuff.

Multimediatoepassingen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving: apps op onze smartphones en tablets, websites, sociale media, informatiekiosken, interactieve installaties, enzovoort. De vraag naar zulke toepassingen neemt steeds toe. Er zijn dan ook veel jobs voor mensen die ze bedenken en realiseren.

Deze opleiding aan de Brusselse Erasmushogeschool is van wereldniveau.

Tanguy De Lestré
Agoria

De creatie van interactieve multimediatoepassingen vergt echter een unieke combinatie van creatieve vormgeving en technische ontwikkeling.

 • Ben jij die creatieve technoloog die gepassioneerd is door multimedia?
 • Die zich bewust is van de kracht van communicatie?
 • En die bovendien ambitieus is en niet vies van innovatie?

Dan ben jij de geknipte kandidaat voor de opleiding Multimedia & Communicatietechnologie, oftewel: Multec.

Studenten in het Medialab

Integration

In deze opleiding staat de optimale integratie van verschillende pijlers centraal. Zo ontwikkelen we elk semester een multimediatoepassing van concept tot realisatie. In opdracht van een echte klant en onder begeleiding van specialisten uit het werkveld en je docenten werk je gedurende drie weken een authentieke case uit.

Technology

In deze pijler krijg je een antwoord op belangrijke vragen zoals: Hoe werkt een computersysteem? Hoe zit audiovisuele en multimediale apparatuur in elkaar en hoe gebruik ik die apparatuur? Je leert over compressietechnieken, real-time 3D-technologieën, en het beheer en de uitwisseling van data en media via netwerken. Tot slot brengen we jou ook op de hoogte van de nieuwste trends en technologieën.

Design

Deze pijler focust op de vormgeving van een multimediatoepassing. Principes als compositie, kleurenleer en typografie, en hun toepassing in de vormgeving van informatie en interfaces, komen aan bod. Je leert hoe je vorm geeft aan multimediale inhoud zoals video, geluid en animatie, hoe je rekening houdt met de gebruiker bij de vormgeving van interactiviteit, en hoe je een concept vertaalt naar een innovatief eindproduct.

Development

De technische realisatie van het eindproduct staat centraal in deze pijler. Je leert websites en apps ontwikkelen met behulp van moderne webtechnologieën. We leren jou ook de programmeer-vaardigheden die je nodig hebt voor de ontwikkeling van interactieve multimediatoepassingen, gevorderde webapplicaties, native apps en mobile games.
 

Business & communication

In deze pijler staat de realisatie van een multimediaproduct in een multidisciplinair teamverband centraal. Je ontwikkelt vergader-, presentatie- en communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands, Engels als Frans. Je leert hoe je projecten plant en beheert en hoe je de kwaliteit van het product bewaakt. Tot slot leer je een idee uitwerken tot een businessplan en krijg je een stevige basis in ondernemerschap.

Geef vorm aan multimediale interactie

De multimediasector is een dynamische sector waarin creativiteit en innovatie sterk gewaardeerd worden. De creatieve ontwerp-, ontwikkelings- en innovatievaardigheden die je in deze opleiding aangereikt worden, zijn belangrijke troeven die je naar een boeiende loopbaan zullen leiden.

Specifieke beroepen waarin je je na deze opleiding kunt specialiseren, zijn:

webdesigner - webdeveloper - mobile app developer - user experience designer - information architect - interaction designer - ontwikkelaar van interactieve installaties - datavisualisatie-ontwikkelaar - motion designer - projectmanager - communicatiemedewerker - usability engineer - multimedia- en communicatieconsultant

Je kunt aan de slag bij:

web- en app-agencies - uitgevers - mediabedrijven - softwareontwikkelaars - reclame- of communicatiebureaus - productiehuizen - omroepen - multimedia- en telecombedrijven - ICT-bedrijven - onderzoeksinstellingen

Maar je kan ook terecht bij overheden en talloze ondernemingen die hun digitale communicatie zelf beheren.

Meer dan de helft van alle openstaande vacatures bij de VDAB waarbij een diploma Multimedia & Communicatietechnologie wordt gevraagd, situeert zich in Brussel en in Vlaams-Brabant. Actiris registreerde de multimediaspecialist als een knelpuntberoep. Een diploma Multimedia & Communicatietechnologie biedt dus werkzekerheid.

Studenten krijgen instructies in het Device Lab

Of waarom zou je je niet internationaal ontplooien? Je kunt met je vaardigheden overal terecht en als je ondernemingsgezind bent, kun je relatief eenvoudig een internationale markt aanspreken met je innovatief multimediaproduct. Een succesvol product kan hierdoor heel lucratief zijn, maar zelfs een niche-product kan rendabel zijn.

Je vakken

We focussen op de creatie van interactieve multimedia-producten zoals mobile apps, websites, installaties,...

Kom bij ons experimenteren met innovatieve technologieën, van motion capture tot augmented reality, van Artificial Intelligence tot Internet of Things.

We leren je werken met de meest relevante frameworks, lokken je uit je kot bij het creëren van concepten en leiden je op tot mature professionals door een team van de beste experts en coaches van het land.

1ste jaar

Het eerste jaar is gemeenschappelijk voor alle studenten. We starten van nul en je leert op korte tijd een stevige basis van technische en ontwerpvaardigheden.

Field
Credits
Technologie
Audiovisual & IT-principles

Dit vak biedt belangrijke basiskennis en basisvaardigheden in informatietechnologie in het algemeen en digitale audiovisuele media in het bijzonder.

In het IT-gedeelte leer je onder andere meer over de digitale voorstelling van data, de interne werking van een computer,...

Het multimedia-gedeelte gaat dieper in op de digitale opslag en weergave van audiovisuele media, de hierbij gebruikte bitmap- en vectorrepresentatie, kleurmodellen, standaardformaten, compressietechnieken voor beeld- en geluid,... 

In het werkcollege maak je kennis met het bouwen van prototypes en het programmeren van microcontrollers.

Contact hours
45
Semester
1
5
Design
Audiovisual Design

In Audiovisual Design krijg je een inleiding tot de vormgeving en productie van digitaal videomateriaal.

Je maakt kennis met de belangrijke basisprincipes in pre-productie, productie, post-productie en distributie van digitale video. We bestuderen ook de beeldtaal van het medium en leren werken met scripts en storyboards.

Tot slot verwerf je ook een reeks technische basiscompetenties in camerawerk, belichting, geluidsopname en post-productie.

De werkcolleges focussen op het toepassen van de principes in de praktijk. Aan de hand van best practices worden in verschillende genres oefeningen uitgewerkt. In het practicum werken we in kleine groepen of individueel aan een productie.

Je werkt alles zelf uit: van idee tot afgewerkt videoproduct.

Contact hours
40
Semester
1
5
Design Principles

Je maakt in dit vak kennis met vormgeving in het algemeen en grafische vormgeving in het bijzonder.

Basiselementen zoals kleur, typografie en compositie krijgen hierbij veel aandacht. Je maakt ook kennis met de nodige basisvaardigheden wat betreft het gebruik van de standaard professionele software voor grafische ontwerpers (Adobe Photoshop en Illustrator).

Contact hours
35
Semester
1
4
3D Design

In 3D Design behandelen we de principes, de basisbeginselen en de toepassing van digitale 3D content in een creatieve multimediale context. Het maakt je vertrouwd met de belangrijkste concepten zoals XYZspace, NURBS en meshes, de individuele componenten van beide, verschillende 2D en 3D bestandstypes en hun toepassing, shaders en mapping, lighting en shadow.

Daarnaast behandelen we ook het laden, manipuleren, integreren en exporteren van 2D- en 3D-bestanden naar en van diverse creatieve multimediale omgevingen, zowel digitaal als fysiek.

We gebruiken hierbij meerdere creatieve 3D softwarepakketen.

Contact hours
35
Semester
2
4
Information Design

We gaan dieper in op de vormgeving van informatie in interactieve communicatiekanalen, van concept tot praktische uitwerking.

Je leert hoe informatie gestructureerd wordt in menu's, pagina's, tabellen, diagrammen, enz. Hierbij bestenden we veel aandacht voor vormelijke aspecten zoals contrast, spatiëring, groepering, uitlijning en de impact op de leesbaarheid van de informatie.

Daarnaast wordt ook de relatie tussen vormgeving en interactie onder de loep genomen. We gaan dieper in op rol van informatiearchitectuur en het omgaan met variabele inhoud en schermformaten.

Tot slot maak je ook inleidend kennis met datavisualisatie en infographics.

 

Contact hours
40
Semester
2
5
Development
Creative Programming I

Met behulp van van Processing 3, een laagdrempelige creatieve programmeertaal en omgeving, leer je programmeren. 

We behandelen de principes en de toepassing van gestructureerd procedureel programmeren met een creatieve multimediale finaliteit. Zo raak je vertrouwd met belangrijke concepten en programmastructuren zoals datatypes en variabelen, operaties en sequentiestructuren, selectie- en iteratiestructuren, algoritmes en functies.

Contact hours
40
Semester
1
5
Static Web Development

HTML5 en CSS3 worden bijgebracht en toegepast voor het bouwen van een statische website. Van bij het begin besteden we veel aandacht aan responsive design zodat de pagina's optimaal werken op verschillende resoluties en toestellen zoals telefoons en tablets.

We starten met een introductie op het belang van webrichtlijnen en webstandaarden. De achterliggende principes, begrippen en tools worden aangebracht.

HTML5 wordt onder de loep genomen: de syntax, semantiek, elementen en attributen, meta-info, de opbouw van een pagina, de html-elementen voor tekst, navigatie, afbeeldingen, lijsten, tabellen en formulieren. Ook accessibility komt aan bod. 

Parallel hiermee worden de concepten van CSS3 aangebracht. De schrijfwijze, selectoren en eigenschappen. Het belang van scheiding tussen markup en layout wordt aangeleerd. We werken toe naar het bouwen van volledig uitgewerkte lay-outs met HTML & CSS.

Contact hours
40
Semester
1
5
Creative Programming II

We introduceren je in de wereld van objectgeorienteerd programmeren. Dit doen we aan de hand van de programmeertaal Java.

Je leert de basisconcepten van objectgeorienteerd programeren kennen (bijvoorbeeld: objecten, klassen, attributen, ...) Ook geavanceerde concepten komen hierbij aan bod (bijvoorbeeld: overerving). Daarnaast leer je op een geformaliseerde wijze de hiermee samenhangende terminologie kennen.

We doen dit in een professionele IDE (Integrated Development Environment). Daarbij leren we je belangrijke functionaliteiten aan die aanwezig zijn in de IDE en die een programmeur kunnen ondersteunen.

Contact hours
40
Semester
2
5
Dynamic Web Development

De focus ligt op de realisatie van dynamische aspecten in een webpagina gebruik makende van JavaScript en gerelateerde concepten en standaarden zoals jQuery, JSON, XML en AJAX.

We leren de basis van Javascript (de belangrijkste objecten, met bijbehorende eigenschappen en methoden) aan en aan de hand van voorbeelden worden complexere opdrachten uitgewerkt.

Contact hours
40
Semester
2
5
Business & Communication
Business Communication Skills

In de cursus 'Business Communication Skills' komen volgende hoofdstukken aan bod: 

1. Effectief professioneel communiceren: bewust worden van het belang van goede communicatievaardigheden, basisinzicht in het mondeling, schriftelijk en digitaal communicatieproces en hoe de communicatie te structureren, helder en correct te formuleren en vorm te geven. 
2. Samenwerken: bespreking van de voor- en nadelen van samenwerkingscompetenties, de verschillende fasen in de ontwikkeling van een team, de verschillende taken en rollen in een team en de belangrijkste factoren voor een succesvolle samenwerking. 
3. Vergaderen en notuleren: welke agenderingstechnieken te gebruiken om de vergaderingen gestructureerd te laten verlopen, welke verschillende rollen/functies op te nemen en hoe een vergadering te notuleren, af te sluiten en te evalueren. 
4. Rapporteren: via een stapsgewijze aanpak een professioneel rapport te schrijven, met de nadruk op de tekststructuur, het professioneel formuleren en de volgorde van de verschillende onderdelen van een rapport. 
5. Presenteren: inzicht in de verschillende onderdelen van een effectieve presentatie, met name de gekozen strategie in de voorbereiding, de structuur van de presentatie, het gebruik van ondersteunende hulpmiddelen, de stijl en taalgebruik en hoe te reageren op publieksreacties. 
6. Taal en taalbegeleiding: in dit opleidingsonderdeel permanente aandacht voor taal, met aandacht voor spelling, grammatica, woordenschat en stijl, en tekststructuur en zinsbouw. Studenten kunnen hun taalkennis bijkomend oefenen via online zelfstudiepakketten. De taaltest vormt een apart onderdeel van het schriftelijk examen. 

Contact hours
30
Semester
1
3
Foreign Languages: English

Engels is de communicatietaal in dit vak waarin je een ICT-bedrijf contacteert voor een bezoek, gebruik makend van zakelijke communicatiestijl en -middelen. Je schrijft vervolgens in groep een ‘company visit report’ over dat bedrijfsbezoek. 

Aansluitend geef je een presentatie over je groepsrapport tijdens een panelgesprek. Je oefent je gespreksvaardigheden door actief deel te nemen aan de discussie.  Ook je vaardigheid om een tekst te begrijpen en hierop schriftelijk te reflecteren wordt ontwikkeld.

Contact hours
30
Semester
2
3
Project Management

In Project Management leren we je de basisconcepten aan om problemen, die gepaard gaan met de uitvoering van projecten, aan te pakken. Aandacht gaat uit naar het projectteam, bestaande uit een projectmanager en de projectmedewerkers. We gaan dieper in op tijdsplanning, kwaliteitsbeheer, het beheer van kosten en de inschatting van risico's.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • basisprincipes van projectmanagement
 • kenmerken van projecten
 • een projectmatige aanpak
 • de taken van mensen in een project
 • het organiseren van een project
 • het beheersen van projecten
 • de theorie van het maken van planningen
 • plannen met een softwareprogramma
 • het werken volgens een projectstandaard
 • een plan van aanpak maken
Contact hours
24
Semester
2
3
Integration
Integration: Web

Dit eerste integratieproject is gericht op het bouwen van een goed doordachte website in HTML en CSS. In teamverband doorlopen we doorheen de projectweken alle fasen om te komen tot een succesvolle template. Zo omvatten we het volledige proces om tot een professioneel eindproduct te komen. Je wordt tijdens deze periode intensief begeleid door experts en docenten van de opleiding.

Semester
1
4
Integration: Mobile

In het tweede integratieproject werk je in teamverband aan het ontwerp en de ontwikkeling van een mobiele app. Doorheen de projectweken worden alle fases doorlopen die samen het volledige proces omvatten om tot een eindproduct te komen. Je wordt tijdens deze periode intensief begeleid door experts en docenten van de opleiding.

Semester
2
4

Je tweede en derde jaar

Vanaf het tweede opleidingsjaar wordt het gemeenschappelijk programma aangevuld met specialisatiemodules. Je wordt opgeleid tot een echte professional die innovatieve oplossingen kan bedenken en ontwikkelen. Dankzij de laatste actuele ontwikkelingen word je klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.

Specialisaties

In de specialisatiemodule Mobile/Appliance ontwerp en ontwikkel je apps voor mobiele toestellen en multimediale ‘Internet of Things’-toepassingen (IoT).

Met de specialisatiemodule Web word je een hard-core webdesigner en -developer. Je leert er werken met de nieuwste en meest geavanceerde webtechnologieën.

De specialisatiemodule 3D/Virtual Reality dompelt je onder in de wereld van augmented, extended en virtual reality. Je volgt de trends op de voet en innoveert voor de toekomst.

Tot slot is er de specialisatiemodule Video/Animation. Je leert er professionele audiovisuele producties maken met werkelijke camerabeelden of geanimeerde computerbeelden.

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht in de ECTS-fiches.
Je kan ook de specifieke leerresultaten doornemen.

Je staat er niet alleen voor

In de opleiding Multimedia & Communicatietechnologie willen we je actief begeleiden in je persoonlijke ontwikkeling. Je docent is je coach en gaat samen met jou op zoek hoe je je talenten en competenties het best kan ontwikkelen.

Tijdens je studies kan je ook steeds terecht bij je studentenbegeleider, trajectbegeleider, taalbegeleider en ombudspersoon. Je kan op hen rekenen als je vragen hebt rond je studievaardigheden, je individueel traject, het aanvragen van vrijstellingen of een bijzonder statuut, de reglementeringen,... Ook als het persoonlijk even niet meezit, kan je bij ons terecht.

Je staat er niet alleen voor

Samenwerking met het werkveld

We willen een state-of-the-art-niveau inzake technologie aanhouden en beschikken daarom over kennis en expertise centrum. Het onderzoek is sterk praktijkgericht en loopt in nauwe samenwerking met multimediabedrijven.

De vragen die binnenkomen via het kenniscentrum stromen ook door naar de studentenprojecten en/of je bachelorproef. Op die manier kom je niet alleen in aanraking met de allernieuwste technologieën, maar ook met de bedrijven die ze wensen te integreren. Zo doe je reële werkervaring op in projecten en kom je in aanraking met reële klanten en werkgevers.

Op het einde van elk semester stoppen de lessen voor een periode van drie weken. Echte klanten komen dan met een opdracht
voor de ontwikkeling van een multimediatoepassing, van concept tot realisatie. Onder begeleiding van specialisten werk je in teamverband een authentieke case uit. De integration projecten zijn het hart van de opleiding, aangezien alles wat je geleerd hebt, hier samenkomt.

Leven in de brouwerij

Jaarlijks organiseren we samen met jullie verschillende evenementen zoals EHACKB, Digital Convention Brussels, Career Launch, TecX...

Tijdens deze evenementen brengen we je ook in contact met de experten uit het werkveld zodat je reeds tijdens je studies je professioneel netwerk kan uitbouwen.

Welkom op campus Kaai!

Campus Kaai

Studeren op campus Kaai is natuurlijk meer dan alleen maar lessen volgen en opdrachten uitvoeren.  

Op het studentensecretariaat kan je met al je bekommernissen terecht. We helpen je graag verder met je vragen omtrent je collegerooster, je inschrijving, examens, ... Je vindt er ook studiebegeleider, trajectbegeleider of ombudspersoon. 

Onze labs

Maak kennis met onze labs en experimenteer naar hartenlust in het: 

Het studielandschap

Zoek je liever de rust op? Onze campus beschikt over een studielandschap en een goed uitgeruste bibliotheek met een uitgebreide keuze aan recente boeken, zowel in verband met technologie als design. 

Via de digitale bibliotheek kun je een aantal databanken gratis raadplegen. Het studielandschap is op lesdagen doorlopend vrij toegankelijk. 

Aan de bibliotheek is een cursus- en fotokopieerdienst verbonden. 

ICT-infrastructuur

Het computernetwerk van het departement omvat een domein van meer dan 300 pc’s die gebruik kunnen maken van een variëteit aan diensten, geleverd door een modern en performant serverpark. Samen met de printers, plotters en scanners vormen ze een ruime waaier van faciliteiten die permanent ten dienste staan van de studenten voor werkcolleges, practica, projecten en bachelorproeven. De ICT-dienst is de kern van dit netwerk en zorgt voor de installatie, de configuratie en het onderhoud van de volledige ICT-infrastructuur van het departement.

Honger?

In het hippe studentenrestaurant kan je terecht voor je ontbijt en lunch of je kan er tijdens pauzes je medestudenten ontmoeten. In onze cafetaria vind je een ruim aanbod aan koude en warme dranken en (vegetarische) schotels, broodjes, snacks, pasta's, desserts, ... 

Het studentenrestaurant op campus Kaai

Brussel bruist

Onze technologiecampus bevindt zich in het kloppend hart van de IT- en multimedia-industrie. In en rond Brussel bevnden zich alle grote spelers waar de opleiding mee samenwerkt en die onze afgestudeerden met open armen ontvangen voor een stage of een job. 

Brussel is natuurlijk ook een bruisende wereldstad, waar je getrakteerd wordt op unieke evenementen en hippe buurten. 

Studenten op café in Brussel

Go abroad

Veel 'good practices' van multimediaprojecten zijn in het buitenland te vinden. Internationalisering is daarom erg belangrijk voor Multec.

Op regelmatige basis organiseren we seminaries en gastcolleges met internationale sprekers en je bezoekt in het kader van de integratieprojecten enkele internationale multimedia- en technologiebeurzen.

Je krijgt de kans om in het buitenland je stage, afstudeerwerk of zelfs een gedeelte van je studie te voltooien.

De perfecte kick-start

Met een Multec-diploma kun je overal ter wereld terecht, en dat merk je al tijdens de opleiding. Ik heb de kans gekregen om een semester op uitwisseling te gaan in Tsjechië en om een projectweek te volgen met Europese studenten in UK. Volgend semester loop ik stage bij een internationaal bedrijf in Washington DC: een perfecte kick-start voor mijn internationale carrière.

Mira Keersmaekers
Studente Multec

Je eigen laptop

Voor je opleiding beschik je over een eigen laptop. Tijdens werkcolleges, ateliers en projectwerk werk je aan praktijkgerichte opdrachten en tijdens de hoorcolleges volg je op een interactieve manier de lessen mee op je eigen computer. Je hebt altijd en overal je documenten en cursursmateriaal ter beschikking, samenwerken met je medestudenten en docenten verloopt elektronisch.

Lees meer over de minimumvereisten en het voordelig aanbod bij onze commerciële partners.

Software

Bij Multec werken we met de meest geavanceerde en innoverende software. Maar dit hoeft niet veel te kosten. We onderhandelden zeer scherpe studentenprijzen voor de gebruikte softwarepakketten. Meer info hierover krijg je op de startdag en bij het begin van de lessen.

Cursussen

Meestal werken we met online cursussen. Zo spelen we in op gewijzigde onderwijsvormen, een snel veranderende sector en houden we de kosten van papieren cursussen en boeken laag. De kostprijs voor betalende online cursussen zit verwerkt in een forfaitaire vergoeding.

Samenwerking met bedrijven

Ben je een bedrijf, particulier of instelling en zit je met vragen wat betreft ICT en/of multimedia? Dan  ben je bij ons aan het juiste adres.

We richten ons ook op het ontwerpen en ontwikkelen van gebruiksvriendelijke applicaties voor allerhande mobiele toestellen. We stellen onze expertise op een praktische manier ter beschikking voor geïnteresseerde bedrijven in de vorm van een zogenaamd Laagdrempelig Expertise en Dienstverleningscentrum (LED).

Verder stimuleren we het ondernemerschap in de creatieve – en maakindustrie met het EFRO-project FabLabXL – Fabriek van de Toekomst. Specifiek richten we ons op het maken van fysieke prototypes in het fablab en op het creëren van multimediale content in het medialab.

Contacteer ons op dt.partner@ehb.be.

Career Launch

Jaarlijks organiseren we voor onze tweedejaars- en derdejaarsstudenten een jobbeurs. Enerzijds richten we ons hierbij op de studenten die op zoek zijn naar een stageplaats en/of een samenwerking in het kader van hun final work. Anderzijds bieden we de laatstejaarsstudenten hulp bij het zoeken naar een job. Het doel is eenvoudig: werkgevers in contact brengen met jong talent. 

Heb je interesse om deel te nemen aan onze career launch? Stuur dan een e-mail naar dt.partner@ehb.be

Nog vragen?

Heb je nog specifieke vragen? Stuur een e-mail naar multec@ehb.be

Open days

Infodagen

 • Zaterdag 17 maart (10 - 15u)
 • Zaterdag 21 april (10 - 15u)
 • Zaterdag 23 juni (10 - 15u)
 • Zaterdag 1 september (10 - 15u)

Openlesdagen

Wil je weten hoe het er bij ons echt aan toe gaat? Kom dan gewoon mee in de klas zitten!

 • Woensdag 14 februari (hele dag)
 • Woensdag 25 april (vanaf 14u)

Deelname is gratis, maar we vragen wel om je vooraf in te schrijven. Zo kunnen we ons programma beter afstemmen op de grootte van de groepen.