Bloed geven campus Jette EhB
Verhaal

Studenten- en docentenbloed

Bloed geven doet leven, een slogan die onze studenten en docenten uit de gezondheidszorg erg belangrijk vinden. Ze zakten deze week massaal af naar de bloedinzameling van VZW Bloedserieus en STUVO EhB om er hun duit of beter bloed in het zakje te doen.

Studenten stimuleren

Voor docente Katrien Van Beneden die onder andere lesgeeft over Anatomie en Fysiologie is bloed geven een logische keuze. Ze begon met bloed geven in haar eigen studententijd: “Voor mij vertrekt bloed geven vanuit mijn maatschappelijk engagement. Door bloed te geven kan ik iets betekenen voor andere mensen. Ik ben een stipte donor en probeer vier keer per jaar (wat het maximum is) bloed te geven. Daarnaast ga ik ook regelmatig plasma geven. Dat kan je elke twee weken geven. Als je weet dat sommige patiënten tien keer per dag plasma krijgen toegediend, dan is dat zeker welkom.
“Ik zet ook mijn studenten aan om bloed te gaan geven. In de lessen die ze krijgen, wordt het trouwens erg duidelijk dat bloed en plasma erg nodig zijn. Maar ik durf gerust ook collega’s aanspreken die nog geen bloed geven. Zelfs een groot deel van mijn vrienden heb ik ook al overtuigd.”

Eerste keer

Studente Biomedische Laboratoriumtechnologie Bente van der Burght kwam een eerste keer bloedgeven. Altijd een beetje spannend al was ze achteraf niet echt onder de indruk: “Het was mijn eerste keer, maar na negen minuten was ik al klaar. Het is altijd mooi als je andere mensen kan helpen. Bovendien wist ik niet welke bloedgroep ik had. In Nederland betaal je voor een test al snel meer dan 30 euro. Op die manier is dat ook mooi meegenomen.”
Medestudent Jordy Van den Brempt uit het tweede jaar leerde tijdens het keuzevak Klinische Diagnostiek Plus hoe belangrijk plasma en bloed zijn voor patiënten: “We leerden er alles over verschillende bloedgroepen en dat opende echt mijn ogen. Ik was al een regelmatige donor, maar ben nu nog meer overtuigd!”

Weerzien

Filip Wybraeke, docent in onder andere onze opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde is ook donor: “Ik kreeg een sms’je. Dat gebeurt wel vaker, maar het past niet altijd in de planning. Hier op school over de middag kwam voor mij perfect uit. Het is wel wat jammer dat een groot deel van onze studenten net nu op stage is. Toevallig was het net een oud-studente waar ik nog les aan gaf in de opleiding vroedkunde die de bloedafname deed. Een blij weerzien dus.”

Deel dit