Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences
Verhaal

Gezondheidszorg en onderwijs future proof maken

Drie collega’s uit ons studiegebied Gezondheidszorg waren afgelopen week in Dubai. Ze bezochten er de Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences, vooral het simulatiecentrum trok hun aandacht.

Een voorbeeld

Voor onze opleidingen verpleegkunde en vroedkunde is simulatieonderwijs een belangrijke werkvorm binnen het curriculum. Binnen simulatieonderwijs worden studenten in een levensechte situatie geconfronteerd met levensechte scenario’s. Het enige verschil is dat er niet gewerkt wordt met patiënten met wel met levensechte simulatoren (poppen) die kunnen ademen, reageren, praten enz…
“Het Brussel Integrated Care simulatiecentrum op onze campus in Jette, is een state of the art simulatiecentrum,” aldus Gerlinde De Clercq directeur van het departement Gezondheidszorg en Landschapsarchitectuur, “toch is het erg belangrijk om state of the art en vooral future proof te blijven. Ons simulatiecentrum moet ook over 10 jaar nog top zijn. Ons bezoek aan Dubai kadert daarbinnen. Het simulatiecentrum dat we daar bezocht hebben, geldt als een voorbeeld en is enorm uitgebreid. We bezochten een jonge universiteit die sterk heeft ingezet op het ontwikkelen van klinisch vaardigheidsonderwijs. De financiële middelen mogen in Dubai wel groter zijn, het is niet dat er met geld gegooid wordt. Het simulatieonderwijs is er georganiseerd en gegroeid vanuit een duidelijke visie, missie, waarden en didactisch concept.”

Interprofessioneel

Naast de directeur gingen ook Joeri Vermeulen (opleidingshoofd Vroedkunde) en Merjem Ouelhadj (opleidingshoofd Verpleegkunde) mee op bezoek. Het bezoek werd samen georganiseerd met de collega’s van de VUB uit de opleidingen Geneeskunde en Farmacie. Ook dat is erg belangrijk: “Wij, maar ook de collega’s van de VUB willen onze studenten interprofessioneel opleiden. Daarvoor is klinisch vaardigheidsonderwijs en zeker simulatieonderwijs uiterst geschikt. In de toekomst zullen we daar nog meer op gaan inzetten.”

 

Gezamenlijk onderzoek

Het bezoek werd ook gebruikt om heel wat contacten te leggen: “Niet alleen met de collega’s in Dubai, maar via Dubai kunnen we ook ons netwerk vergroten. We gaan ons bijvoorbeeld lid maken van de internationale organisatie voor simulatie-onderwijs. Daarnaast opende dit bezoek ook perspectieven voor gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek. Of wie weet voor gemeenschappelijke Engelstalige opleidingsonderdelen. Al is de verdere ontwikkeling van het simulatieonderwijs ons eerste speerpunt. We gaan bijvoorbeeld VR en AR technologie integreren. Studenten die een inspuiting geven gaan bijvoorbeeld kunnen zien wat er onder de huid zit.”

Deel dit