Brussels Expertise Centre for Healthcare Innovation

Brussels Expertise Centre for Healthcare Innovation (BruCHI) is een expertisecentrum van de Erasmushogeschool Brussel dat de opleidingen verpleeg- en vroedkunde omvat. BruCHI zet in op innovatie in de gezondheidszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Technologische en digitale toepassingen in zorg en welzijn worden gebruikt als hefboom in de communicatie met personen met een zorg- en ondersteuningsnood naar levenseinde (incl. suïcide) of naar perinatale (mentale) gezondheid inclusief kwetsbare (aanstaande) moeders en (aanstaande) vaders. BruCHI heeft een team van ervaren onderzoekers.
De onderzoeksactiviteiten vinden plaats in een simulatielabo met een hoog realiteitsgehalte, uitgerust met de nieuwste technologieën, alsook in ons living lab te Brussel. BruCHI biedt duurzame en inclusieve antwoorden op vragen van werkveldpartners als van het onderwijs. De onderzoeksresultaten zijn direct toepasbaar in het onderwijs en de praktijk. Daarenboven stellen de onderzoekers hun ervaring ten dienste aan het werkveld, ondernemingen en de socioculturele sector via opleidingen, workshops en consultaties.  

 

Het onderzoeksprogramma bestaat uit twee onderzoekslijnen:  

(1) Innovatie en nieuwe technologieën in verpleeg- en vroedkunde. De focus ligt hier op de ontwikkeling en de implementatie van nieuwe technologieën, zoals Virtuele Realiteit en Artificiële Intelligentie, in verpleeg- en vroedkunde. Hiervoor betrekken we alle belanghebbenden, zoals zorgvragers, zorgverleners, academia en industrie. Enkele voorbeelden: SAIRE-project (www.saire.be), stressmetingen bij studenten verpleeg- en vroedkunde tijdens simulatietrainingen, diagnose wondzorg van op afstand d.m.v. AI.  

(2) Communicatie voor personen met een zorg- en ondersteuningsnood. Deze onderzoekslijn houdt de ontwikkeling van simulatiemodules in voor (toekomstige) zorg- en hulpverleners rond verschillende onderwerpen zoals een euthanasieaanvraag, personen met suïcidegedachten, kwetsbare (aanstaande) moeders. Daarenboven ontwikkelen we een interventie ter preventie van perinatale depressie bij vaders.  

Kenniscentrum EhB

Lopende projecten 

Innovatie en nieuwe technologieën in verpleeg- en vroedkunde  

 • High Fidelity Simulation Trainings: stress monitoring van studenten d.m.v. AI tijdens simulatietrainingen  
 • Smart devices and Artificial Intelligence for Rehabilitation: ontwikkeling van een smart rollator, smart infuushouder en smart glove 
 • iHERE: Digital HEalth LiteRacy Education For Vulnerable Groups 
 • COEURious G@me: Development of a serious game for cardiopulmonary detoriation 
 • BENEFITS: Better & more Effective Nursing Education For Improving Transcultural nursing Skills 
 • INSTrUCT: Innovative e-learning educational resource to improve Smoking Cessation knowledge and skills among Healthcare degrees in Higher Education 
 • Communicatie voor personen met een zorg- en ondersteuningsnood 
 • Ontwikkeling van een simulatiemodule omgaan met levenseinde 
 • Ontwikkeling van een serious game voor een suïcidegesprek 
 • Ontwikkeling (validatie) van vragenlijsten binnen de zorgsector: euthanasie, paternale depressie Interdisciplinaire teamtrainingen i.s.m. opleiding geneeskunde VUB 
 • Ontwikkeling van een educatiepakket voor (aanstaande) vaders:  
 • Richtlijnontwikkeling postpartumzorg 

 Afgeronde projecten 

 • ARSim2Care: ontwikkeling van hologrammen om AR te implementeren in het onderwijs 
 • ProADAS: promoten van digitale vaardigheden bij ouderen 
 • Diverse Elderly Care: Meten van ervaringen van ouderen met een migratieachtergrond, hun mantelzorgers en hun professionals gedurende het ziektetraject van dementie. 
 • Simulatiemodule: ‘Omgaan met suïcide’ (voor verpleegkundigen, vroedvrouwen, ergotherapeuten, sociaal werkers, orthopedagogen) 
 • Identificatie van kwaliteitsindicatoren voor kwetsbare moeders en personen met dementie. 
 • Multidisciplinaire teamtrainingen d.m.v. simulatie ter voorkoming van medische fouten 
 • Bevragingen: ervaringen bij simulatietrainingen voor verpleegkundigen en vroedvrouwen, bevoegdheden van de vroedvrouw in Vlaanderen (MidProQ), rol van de verpleegkundige bij psychisch ondragelijk lijden. 
 • Het ontslagmanagement in het UZ Brussel: competenties, barrières en rol van de verpleegkundigen en vroedvrouwen voor etnisch en sociaaleconomisch kwetsbare patiëntengroepen.  
 • Innoverende methodieken voor Cultuursensitieve Ouderenzorg in Brussel. Contactpersonen: Ann Claeys (opleiding Verpleegkunde), Arzu Yentür (projectmedewerker), Werkboek. 
 • Onderzoek naar samenwerkingsmodellen binnen de perinatale periode ter bevordering van de continuïteit van zorg: overzicht van de bestaande samenwerkingsmodellen, onderzoek naar de beïnvloedende factoren van continuïteit van zorg, en de perceptie van pas bevallen vrouwen en zorgverleners over de continuïteit van zorg 

Dienstverlening

 • Simulatietrainingen rond communicatie en suïcide voor zorgverleners, een module voor zorgverleners, ontwikkeld i.s.m. het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie 
 • Trainingen in simulatiecentrum verpleegkunde en vroedkunde in BIC Sim: ons Brussels Integrated Care Simulatiecentrum, beschikt over 3 high Fildelity Patient Simulatoren (HFPS): SimMom (bevallingssimulator), SimBaby en SimMan 3G (patiëntensimulator). Lees meer over BIC Sim op deze pagina. 
 • Opleidingstraject voor verpleegkundigen in woonzorgcentra  
 • Adviesverlening omtrent zorgpaden en kwaliteitsindicatoren in de zorgsector 
 • Navorming cultuursensitieve zorg 

Onze medewerkers

Maaike Fobelets (RM, MSc, PhD) 

Functie: coördinator kenniscentrum 

Interesses: user experience, onderwijs (digitalisering, simulatie), health literacy, en gezondheidseconomische evaluaties 

Dennis Demedts (RN, MSc) 

Functie: onderzoeker kenniscentrum 

Interesses: simulatietrainingen, mentale gezondheid (depressie, suïcide), levenseinde 

Florence D’Haenens (RM, MSc) 

Functie: onderzoeker kenniscentrum 

Interesses: kwetsbaarheid en zwangerschap, continuïteit van zorg, perinatale mentale gezondheid  

Sandra Tricas-Sauras (RN, MSc, PhD) 

Functie: onderzoeker kenniscentrum 

Interesses: simulatietrainingen, mentale gezondheid (depressie, suïcide), levenseinde, verslavingsproblematiek, augmented/virtual reality 

Vrijwillig wetenschappelijk medewerkers 

 • Joeri Vermeulen (Vroedkunde) 
 • Ann Claeys (Verpleegkunde) 

Waar vind je ons?

 Brussels Expertise Centre for Healthcare Innovation is gehuisvest op campus Jette van de Erasmushogeschool Brussel.

Laarbeeklaan 121
1090 Brussel

 

Vragen? Neem contact met ons op!