Onze Kenniscentra

Het grootste deel van het onderzoek aan de Erasmushogeschool is van praktijkgerichte aard. Met dit onderzoek trachten we antwoorden te bieden op actuele, maatschappelijke en economische noden of opportuniteiten uit het werkveld. Elk onderzoek wordt gevoerd in samenwerking en overleg met partners uit het betreffende werkveld. De output van dit onderzoek is bovendien rechtstreeks vertaalbaar naar concrete toepassingen voor het werkveld.

Kruisbestuiving

Naast de kruisbestuiving met het werkveld is ook de verwevenheid van onderwijs en onderzoek een belangrijk aandachtspunt. Er wordt telkens gezocht naar onderzoeksprojecten die ook een meerwaarde kunnen bieden voor de opleiding. Daarom worden ook studenten ingezet in het onderzoek, telkens onder begeleiding van een deskundige onderzoeker of docent.

Applied Futures Research - Open Time

Toekomstdenken is geen luxe, maar een noodzaak. Maak daarom kennis met onze toekomstonderzoekers. Zij ontwikkelen praktijkgerichte werkwijzen en instrumenten voor uiteenlopende maatschappelijke, economische, culturele en menselijke toepassingen. Bekijk met hen welke benaderingen en technieken je kan gebruiken om de toekomst van je onderneming of organisatie te verkennen, klop aan bij hen voor vorming, training, coaching, onderzoek op maat of horizonscanning. 

Biomedical Science Center Brussels

Het Biomedical Science Centre Brussels voert zowel interne wetenschappelijke projecten als diensten-aan-derden uit in samenwerking met de bachelorstudenten Biomedische Laboratoriumtechnologie (BMLT). Dit betekent dat we kunnen helpen bij onderzoeksvragen en R&D gelinkt aan minstens één van de drie disciplines binnen het programma BMLT: biotechnologie, farmacie en klinische- & moleculaire diagnostiek. Verder ondersteunen wij ook het Open BioLab Brussels, een laboruimte waarin je zelf, in organisatie, klas, vereniging onderzoeksprojecten kan uitvoeren of aan de slag kan gaan met onze DIYbio kits en toestellen.

Brussels Expertise Centre for Healthcare Innovation

De onderzoekers zetten in op innovatie in de gezondheidszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een specifieke focus op verpleeg- en vroedkundigen. Welke slimme applicaties kunnen ingezet worden in de revalidatiesector? Hoe effectief zijn stressmetingen tijdens simulatietrainingen? Hoe communiceer je als zorgverlener met personen met vragen rond levenseinde, suïcide of met een kwetsbare moeder? Hoe kunnen we vaders met een paternale depressie ondersteunen? Ons kenniscentrum biedt duurzame en inclusieve antwoorden op vragen van werkveldpartners en het onderwijs. De onderzoeksresultaten zijn direct toepasbaar in het onderwijs en de praktijk. Daarenboven stellen de onderzoekers hun ervaring ten dienste aan het werkveld, ondernemingen en de socioculturele sector via opleidingen, workshops en consultaties. 

Artificiële Intelligentie

Welke slimme applicaties kan ik gebruiken om de werking van mijn bedrijf of organisatie te versterken? Wij tonen je alle mogelijke concepten en bekijk welke we voor jou kunnen ontwikkelen.

Tuin+

Hoe maak je beter gebruik van groene ruimtes voor je omgeving? Maak kennis met alternatieve visies en concepten voor het ontwerp, de inrichting en het beheer van open en groene ruimtes.

Urban Coaching & Education

Hoe ga je als pedagogisch professional om met talige, culturele en etnisch-religieuze diversiteit in de klas of vrijetijdssector? Hoe zet je dat om in een meerwaarde? Kenniscentrum Urban Coaching & Education helpt je out-of-the-box te denken.