Onze Kenniscentra

Onze Kenniscentra

Het grootste deel van het onderzoek aan de Erasmushogeschool is van praktijkgerichte aard. Met dit onderzoek trachten we antwoorden te bieden op actuele, maatschappelijke en economische noden of opportuniteiten uit het werkveld. Elk onderzoek wordt gevoerd in samenwerking en overleg met partners uit het betreffende werkveld. De output van dit onderzoek is bovendien rechtstreeks vertaalbaar naar concrete toepassingen voor het werkveld.

Kruisbestuiving

Naast de kruisbestuiving met het werkveld is ook de verwevenheid van onderwijs en onderzoek een belangrijk aandachtspunt. Er wordt telkens gezocht naar onderzoeksprojecten die ook een meerwaarde kunnen bieden voor de opleiding. Daarom worden ook studenten ingezet in het onderzoek, telkens onder begeleiding van een deskundige onderzoeker of docent.

EhBlog

De wereld van Sofie
Opinie

Ben Caudron over "Unhinged” in De wereld van Sofie

Unhinged, het is het nieuwe buzzwoord van jongeren. Wat bedoelen ze daar precies mee? En waarom blijken ze een voorkeur te hebben voor "unhinged" meningen als nieuwsbron? Sofie Lemaire onderzoekt dit fenomeen in haar programma "De wereld van Sofie" en gaat in gesprek met Ben Caudron, technologiesocioloog en opleidingshoofd van de bacheloropleiding Communicatie.
Kopenhagen oase van design en duurzaamheid
Verhaal

Kopenhagen oase van design en duurzaamheid

Onze tweedejaarsstudenten Landschaps- & Tuinarchitectuur hebben de dynamische stad Kopenhagen verkend. Een stad die bekend staat om zijn unieke samensmelting van kunst, water, landschap en stedelijk leven. De reis door het hart van Denemarken, werd begeleid door onze docenten Paul Verschueren en Erik Van Mullem.