Kenniscentrum tuin+

tuin+ is het centrum voor de studie van de tuin, de open ruimte en het stedelijk groen in Vlaanderen en Brussel. 

tuin+ gaat na hoe het ontwerp van open ruimten kan bijdragen tot de kwaliteit van de bebouwde omgeving voor zowel mensen, planten als dieren. Wij onderzoeken tuinen, braakliggende terreinen, snippers langs weginfrastructuur, straten, pleinen, parken en andere plekken vanuit ontwerpperspectief, met aandacht voor hun ruimtelijke, natuurlijke, sociale, culturele en esthetische aspecten. De klemtoon ligt op het ontwerpen met natuurlijke beplanting, op de koppeling van open ruimten aan blauwgroene netwerken, trage wegen en de ruimere omgeving, en op het herdenken van klassieke (rand)stedelijke typologieën zoals tuin, straat en wijk.

Doelstellingen

Het Kenniscentrum tuin+ wil bijdragen tot een duurzamere woon- en leefomgeving in Vlaanderen en Brussel door het 

  • vergroten en verdiepen van de kennis over tuinen, open ruimten, beplanting en stedelijk groen
  • ontwikkelen van innovatieve visies en concepten voor het ontwerp, de inrichting en het beheer van open groene ruimten
  • formuleren van strategieën om deze visies en concepten te realiseren
  • uittesten en illustreren van deze strategieën.

Activiteiten

 

Netwerk

tuin+ werkt samen met overheden, studiebureaus, bedrijven en andere kennisinstellingen. We ondersteunen actief landschaps- en tuinarchitecten, studiebureaus en andere organisaties die met groenblauw willen innoveren. Studenten worden geregeld betrokken bij onderzoek. De resultaten worden verwerkt en gebundeld en soms als tentoonstelling gepresenteerd, bijvoorbeeld in het kader van een participatietraject met een wijk of een buurt. Samenwerking met studenten kan onder meer de vorm aannemen van een stage of een geïntegreerd studentenproject.

Waar vind je ons?

Kenniscentrum tuin+
Erasmushogeschool Brussel
Campus Jette
Laarbeeklaan 121
1090 Brussel

tuin.plus@ehb.be

Facebook
Instagram

Vragen? Neem contact met ons op!