graduaat informatiebeheer
Graduaat (HBO5)

Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief

Spreekt een job als deskundige en/of verantwoordelijke in de bib of een archief je wel aan? Zoek je werk in de ruime informatie- en documentatiesector? Schrikt werken in een digitale en snel evoluerende omgeving je niet af? Dan is de graduaatsopleiding informatiebeheer echt iets voor jou!

De opleiding van 120 studiepunten omvat vijf leerlijnen met een grote aandacht voor de digitale ontwikkelingen binnen de sector, publiekswerking, soft skills en werkplekleren. Ze bereidt je voor op een functie als bibliotheek-, archief- of informatiedeskundige. Het modeltraject omvat twee academiejaren, waarvan één derde werkplekleren. Daarnaast kan je een avondtraject volgen voor werkstudenten op vier academiejaren. Ook een individueel traject op maat is mogelijk. Dit geeft je de mogelijkheid om de opleiding te combineren met een job;

Werkplekleren neemt een belangrijke plaats in binnen de opleiding. Je diploma is een prima referentie voor een job in de sector. Je beschikt immers over de nodige vaktechnische kennis voor een vlot beheer van informatie. Je kunt deze informatie vlot ter beschikking stellen van de gebruikers. Je slaagt erin om verschillende doelgroepen op een klantvriendelijke en deskundige manier te bedienen.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet minstens 18 jaar zijn. Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kun je na het slagen in een toelatingsproef toch starten.

Inkanteling HBO5

Je hebt het ongetwijfeld al gehoord: vanaf september 2019 worden HBO5-opleidingen (met uitzondering van Verpleegkunde) graduaatsopleidingen en zal je als graduaatsstudent les volgen aan de hogeschool (en dus niet meer bij een CVO). Wat verandert er voor jou? Lees meer op deze pagina.

Waar kun je aan de slag?

Als pas afgestudeerde kan je onmiddellijk aan de slag in de brede informatiesector. Ben je ambitieus dan kan je snel doorgroeien naar een verantwoordelijke functie zoals:

 • Bibliotheekdeskundige
 • Assistent-dienstleider
 • Archiefdeskundige
 • Informatiespecialist
 • Verantwoordelijke van de publiekswerking
 • Sharepointbeheerder
 • Informatiebeheerder

En dit in één van de volgende departementen en/of sectoren:

 • Openbare bibliotheken
 • Wetenschappelijke bibliotheken: universiteits- en hogeschoolbibliotheken
 • Museumbibliotheken
 • Schoolbibliotheken
 • Culturele archieven
 • Openbare archieven in steden en gemeenten
 • Culturele centra
 • Documentatiecentra van advocatenkantoren en verzekeraars

Verder studeren?

Voel je het kriebelen om er nog een extra afstudeerrichting bij te studeren? Na het behalen van je diploma in één van de afstudeerrichtingen volg je dan nog een extra traject van één jaar en behaal je een extra diploma. Of heb je er echt zin in en wil je verder studeren aan de hogeschool? Via een verkort traject kan je starten met een bacheloropleiding. Professionele bachelor sociaal werk kan bijvoorbeeld een mogelijkheid zijn.

Vervolgtrajecten

Met het graduaatsdiploma informatiebeheer kun je vrijstellingen aanvragen voor een aantal vakken van de professionele bachelor sociaal werk. In totaal volg je een programma van 94 studiepunten. Je kan kiezen uit één van de twee afstudeerrichtingen: Maatschappelijk Werk of Sociaal-cultureel Werk

 

Jouw opleiding

De opleiding wordt aangeboden in Leuven drie dagen per week in de namiddag en ‘s avonds. Je volgt les op dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag en -avond. De volledige opleiding bestaat uit 30 opleidingsonderdelen (120 studiepunten), die behoren tot één van de volgende vijf leerlijnen: brede sector - digitalisering - publiekswerking - soft skills - professionele ontwikkeling.

Vanaf het tweede jaar kan je een keuze maken tussen twee afstudeerrichtingen: bibliotheek of archief. De twee afstudeerrichtingen omvatten elk een programma van 35 studiepunten. Een groot deel van de opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd, waardoor je sowieso breed inzetbaar bent als informatiebeheerder in de sector.

Jouw vakken

Brede sector

In de leerlijn “brede sector” maak je in de eerste plaats kennis met het beroepenveld in al haar facetten. Dat betekent aandacht voor verschillende soorten bibliotheken, archieven en informatiecentra en bovendien ook voor erfgoedinstellingen, voor allerlei beroeps- en andere verenigingen en voor de bredere institutionele, culturele, maatschappelijke en wettelijke context waarin hedendaagse informatiebeheerders opereren. Ten tweede verwerf je in deze leerlijn de belangrijkste technische competenties die een informatie- of archiefdeskundige nodig heeft (bijv. classificatiemethodieken, metadatastandaarden en -formaten, technieken voor informatiebeheer, collectieontwikkeling, verwerving, conservatie en vernietiging van archief…).

Digitalisering

In de leerlijn “Digitalisering” maak je jouw kennis van de sector en de fundamentele technische competenties bovendien future proof. Je leert in de eerste plaats vlot werken met courante kantoorsoftware en je verwerft een basisinzicht in programmeer- en markup-talen zodat je in een professionele context kan samenwerken met informatici om de dienstverlening voor de gebruiker te verbeteren. Daarnaast leer je werken met opmaaksoftware om promotiemateriaal te ontwikkelen. Ten slotte verdiep je jouw kennis en vaardigheden met betrekking tot de belangrijkste digitaliserings- en automatiseringstechnieken en leer je de gevaren en valkuilen van digitalisering en automatisering kennen.

Publiekswerking

De volgende leerlijn draagt de naam “Publiekswerking”. Voor het werkveld is publiekswerking een cruciale competentie voor zowel bibliotheek- als archiefdeskundigen. Vandaar is dit een zeer belangrijke leerlijn met 34 studiepunten. We willen open, flexibele profielen opleiden die naar buiten treden met hun informatieaanbod en die proactief nadenken over hoe verschillende doelgroepen bereikt kunnen worden. We gaan ervan uit dat studenten die competenties en houding het best kunnen aanleren door effectief aan publiekswerking te doen. Daarom bevat deze leerlijn ook vijf projecten die uitgevoerd worden in of gelinkt zijn aan het werkveld.

Soft skills

Om goede publiekswerkers te zijn, moeten de gegradueerden kunnen samenwerken, communiceren, netwerken, moeten ze beschikken over didactische competenties. Deze onderwerpen zijn de leerstof van de leerlijn “Soft skills”. Elk semester focus je specifiek op één of twee vaardigheden. In het volgende semester volgt een project, waarin je deze vaardigheden kan toepassen en inoefenen.

Professionele ontwikkeling

De laatste leerlijn van het curriculum zet in op jouw “professionele ontwikkeling”. Aan de hand van het POP of Persoonlijk OntwikkelingsPlan ben je zelf betrokken bij jouw leerproces. Daarnaast heeft het POP als doel om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De stages die voorzien worden in de graduaatsopleiding Informatiebeheer zijn opbouwend. Je loopt eerst stage in een vertrouwde instelling (i.e. een openbare bibliotheek of een klein archief) en vervolgens stap je uit jouw comfortzone en sturen we je naar een instelling met een hogere drempel (i.e. een wetenschappelijk(e)/specia(a)l(e) bibliotheek of archief naar keuze). Vanaf het derde semester kan je volledig vrij kiezen om je te specialiseren in functie van jouw afstudeerrichting en het deel van de sector waar je  het meeste interesse in hebt.

Jouw programma

Eerste jaar

Brede sector

 • Inleiding in de sector
 • Types bibliotheken
 • Erfgoed, cultuur en maatschappij
 • Informatiebeheer I
 • Juridische aspecten van informatie

Digitalisering 

 • IT-skills
 • Opmaak software
 • Digitalisering

Publiekswerking

 • Collectie- en gebruikersprofielen
 • Marketing en public relations
 • Informatievaardigheden
 • Project event

Softskills

 • Softskills I
 • Softskills II

Professionele ontwikkeling*

 • Stage I
 • Stage II
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan I
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan II

Tweede jaar

Brede sector 

 • Informatiebeheer II 
 • Informatiebeheer III
 • Keuzevak bibliotheek: collectieontwikkeling 
 • Keuzevak archief: archiefmanagement

 

Digitalisering

 • Bibliotheeksoftware
 • Keuzevak biblotheek: datamanagement software 
 • Keuzevak archief: digitalisering en automatisering

Publiekswerking

 • Kwaliteitszorg 
 • Project participatie 
 • Keuzevak bib: project mediawijsheid
 • Keuzevak archief: project valorisatie 
 • Keuzevak bib: project vorming bibliotheekmedewerkers 
 • Keuzevak archief: project vorming archiefmedewerkers 
 • Keuzevak Bib: Project trends en innovatie bib 
 • Keuzevak Archief: trends en innovatie archief

Softskills

 • Softskills III 
 • Softskils IV

Professionele ontwikkeling*

 • Stage III bibliotheek  Stage III archief
 • Stage IV bibliotheek
 • Stage IV archief
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan III
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan IV

 

* Professionele ontwikkeling in het tweede jaar is afhankelijk van afstudeerrichting:

 

 • Keuzevak bibliotheek: stage III
 • Keuzevak archief: stage III
 • Keuzevak bibliotheek: stage IV
 • Keuzevak archief: stage IV
 • Keuzevak bibliotheek: persoonlijk ontwikkelingsplan III
 • Keuzevak archief: persoonlijk ontwikkelingsplan III
 • Keuzevak bibliotheek: persoonlijk ontwikkelingsplan IV
 • Keuzevak archief: persoonlijk ontwikkelingsplan IV

Het tofste aan deze opleiding is de link met de praktijk. Zo kun je na je studies onmiddellijk aan de slag in het werkveld en weet je perfect wat het inhoudt. 

graduaatstudent Informatiebeheer

Welkom op campus Volt

De opleiding heeft vestiging Leuven. De campus heeft de nodige voorzieningen om uitdagend onderwijs te bieden en studenten te inspireren. Het praktijkgericht onderwijs krijgt vorm zowel in de klaslokalen met beamer en verplaatsbare tafels voor projectwerk als in de computerlokalen voor de leerlijn digitalisering. De studenten kunnen ook gebruikmaken van de open leercentra of het studielandschap en de online catalogi van de Erasmushogeschool Brussel. 

 

 • dinsdag 21 mei 2019, 18u - 20u
 • zaterdag 7 september 2019, 10u - 14u

Meer info op www.erasmushogeschool.be/nl/infomomenten.

Inschrijven

Voor meer info omtrent de voorwaarden kan je op onze pagina toelatingsvoorwaarden terecht.

Meer informatie over de inschrijvingsmogelijkheden vind je terug op de pagina inschrijven.

Nog vragen?

Heb je een vraag? Stuur dan een mailtje naar graduaat.informatiebeheer@ehb.be