Foto stand
Verhaal

Erasmushogeschool Brussel op Informatie aan Zee

Erasmushogeschool Brussel campus Leuven is van 18 oktober tot en met 20 oktober op het tweejaarlijkse congres Informatie aan Zee van VVBAD. Je kan er meer informatie vinden over de verschillende opleidingen die de hogeschool aanbiedt aan informatieprofessionals, zoals:

Daarnaast levert EhB advies via expertisecentrum InformatieMaatwerk aan organisatie in de informatiesector of over informatiedienstverlening en biedt ze opleidingen aan op maat.

Kom gerust even langs op onze stand (2.6).

We vullen dit bericht nog aan met foto's en andere informatie van tijdens het evenement.

Stageplaats of projectvoorstel?

Wil je een stageplaats of projectvoorstel indienen? Gebruik deze link of onderstaande QR-code om een voorstel in te dienen.

Panel

Hoe heb je impact als informatieprofessional in de private sector?

Op donderdag 19 oktober tussen 14h30 en 15h15 begeleiden Kevin Linsingh en Jan Van Hee samen een panelgesprek. Ze gaan samen met de panelleden Carla Schoorens, Zeticon, Paul Baak, KBenP en Stephen Stalpaerts, Colruyt op zoek naar hoe je als informatieprofessional in de private sector impact kan hebben.

Meer informatie over het panelgesprek vind je hier.

Toolbox e-inclusie voor openbare bibliotheken

In het academiejaar 2020-2021 ontwikkelden enkele studenten van de graduaatsopleiding Informatiebeheer van Erasmushogeschool Brussel (EhB) binnen het vak Project Mediawijsheid een eerste versie van deze toolbox e-inclusie voor openbare bibliotheken. Samenhangend met de graduaatsopleiding werd in 2021 het expertisecentrum Informatiemaatwerk opgericht. Dat expertisecentrum van de Erasmushogeschool Brussel richt zich op de informatiesector. De website Toolbox e-inclusie voor openbare bibliotheken werd verder ontwikkeld door Informatiemaatwerk.

In deze korte lezing worden de toolbox en de gebruiksmogelijkheden kort toegelicht. Meer informatie over de lezing vind je hier.

De toolbox kan je raadplegen via deze link.

Pitchen. Hoe? Zo!

Een pitch is een korte presentatie van jouw project om je publiek te overtuigen om hierin mee te gaan.

  • Een presentatie: een korte toelichting met of zonder beeldmateriaal.
  • Jouw project: een vorming die je ontwikkeld hebt, een idee voor een verbetering op de werkvloer, de aankoop van een nieuw programma, een activiteit voor informatiegebruikers, …
  • Jouw publiek: bezoekers, informatiegebruikers, je collega’s, je baas, mogelijke investeerders, de gemeente, een subsidiepartner, …
  • Hierin meegaan: deelnemen, mee uitvoeren, aankopen, investeren, …

Met deze korte praktische workshop leer in je in no time hoe je met vijf gemakkelijk te volgen stappen een goede pitch kunt maken, die je zowel mondeling als schriftelijk kunt gebruiken. Leer hoe je mensen meeneemt in je verhaal en hoe je ze kunt overtuigen. Pitchen. Hoe? Zo!

Meer informatie over de workshop vind je hier.

Lezing

Eén jaar werkgroep kennis- en informatiemanagement

Binnen onze beroepsvereniging van informatieprofessionals merken we dat we niet alle potentiële sectorgenoten bereiken. Door de snelle evolutie van de economische en technologische realiteit zijn immers veel nieuwe functies ontstaan die data, informatie en kennis beheren in een organisatie. Denk maar aan jobtitels als information management consultant, data- and information analist, knowledge manager, information quality manager, business analyst, expert informatiebeheer, coördinator digital transformation, chief information officer, records manager, projectcoördinator informatiebeheer, enzovoort.

Ook deze professionals willen we samenbrengen en verbinden binnen onze beroepsvereniging, om hun een netwerk te bieden, hen te ondersteunen in professionalisering, hun belangen te behartigen en hun werk de uitstraling te geven die het verdient.

Daarom richtten we binnen de VVBAD een werkgroep op die gericht is op data-, informatie- en kennisbeheer binnen publieke én profitorganisaties.
De eerste kick-off van deze werkgroep vond plaats op woensdag 14 september 2022. Intussen zijn we enkele thematische samenkomsten verder en is het tijd voor een eerste evaluatie en blik op de toekomst.

Meer informatie over de lezing vind je hier.

Netwerken bij Informatie aan Zee

Een laagdrempelige kennismaking met concrete tips en praktische oefeningen om van Informatie aan Zee een geslaagd evenement te maken waaraan je veel interessante contacten overhoudt.

Je leest meer over de sessie hier.

Lezing

Hoe divers is de openbare bibliotheek?

De lezing omvat een bespreking van een onderzoek rond diversiteit in openbare bibliotheken dat in 2023 uitgevoerd wordt. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen.

Ten eerste wordt nagegaan wat het belang is van diversiteit in openbare bibliotheken. Speelt representatie en herkenbaarheid een rol in het kader van participatie? Hoe beïnvloedt diversiteit de rol van een openbare bibliotheek?

Ten tweede zal in het voorjaar van 2023 onder de openbare bibliotheken een enquête afgenomen worden rond diversiteit. Hoe divers is het personeelsbestand binnen bibliotheken? Wat is de haalbaarheid voor openbare bibliotheken op het vlak van diversiteit? In de lezing komen resultaten en bevindingen aan bod.

Je leest meer over de lezing hier.

Mentoren op de werkvloer: duaal leren in de informatiesector

In deze disruptieve tijden waarin alles razendsnel digitaliseert en evolueert, is levenslang leren én het vermogen om constant bij te sturen en zich aan te passen, van cruciaal belang. Dat geldt voor bedrijven en organisaties, maar zeker ook voor onderwijs waar de aangeleerde kennis en vaardigheden vaak reeds verouderd zijn voor de studenten op de arbeidsmarkt terechtkomen.

Wanneer een klassieke stage verandert in een traject van duaal leren, verandert ook de rol van de mentor binnen de organisatie. De verantwoordelijkheid in het leerproces verhoogt immers sterk. Het gaat immers niet langer om een student activiteiten te laten uitvoeren waarvan hij of zij de achtergrond reeds geleerd heeft in de schoolbanken, de mentor moet zorgen dat de student ook daadwerkelijk dingen leert. Gelukkig zijn dat vaardigheden die ook nuttig zijn in relatie tot de andere medewerkers.

Feedback geven aan stagiairs, maar ook aan eigen medewerkers, is geen evidentie. Toetsen op basis van objectiveerbare gedragsindicatoren evenmin. Daarom werken de Erasmushogeschool Brussel en Arteveldehogeschool aan een mentorenopleiding voor organisaties uit de informatiesector.

Voor werkplekken die slechts weinig studenten en stagairs ontvangen, kan zo’n mentorenopleiding als een te zware tijdsinvestering of zelfs als overkill ervaren worden. Toch biedt zo’n mentorenopleiding ook voor hen een meerwaarde, omdat de aangeleerde vaardigheden ook toepasbaar zijn om nieuwe medewerkers te socialiseren of om aan de slag te gaan met interim-arbeid. Reflecteren over evaluatie van talenten kan alleen maar bijdragen tot betere werkverhoudingen op de werkvloer.

Ook in functie van levenslang leren en coaching van de eigen medewerkers is zo’n opleiding meer dan nuttig. HR is al lang niet meer voorbehouden aan de personeelsdienst: elke leidinggevende, elke werkplekcoach en elke mentor heeft nood aan de nodige vaardigheden om collega’s te begeleiden in het verzilveren van leerkansen.

Je vindt hier meer informatie over de lezing.

Deel dit