Studente Digital Design & Development
bachelor of master in de Kunsten

Digital Design & Development

Gloednieuw en uniek!

Deze opleiding is gloednieuw en uniek in zijn soort.
Ontdek ons op de SID-ins in heel Vlaanderen!

leidt je op tot
Digital Experience Designer

De gloednieuwe Bachelor of Arts in Digital Design & Development leidt je op tot Digital Experience Designer. In deze unieke kunstopleiding, enig in zijn soort, leer je hands-on en onder begeleidig van ervaren coaches, experten en kunstenaars unieke en aangepaste digitale ervaringen en belevingen bedenken en ontwikkelen met de technologie van vandaag en morgen. Maar vooral: je ontwikkelt jezelf tot een veelzijdig en artistiek creatief technoloog die wéét waar het om gaat om zich uit de slag te trekken met de uitdagingen van de toekomst.

Digital Experience Design

Nog nooit van Digital Experience Design gehoord? Niet getreurd! 'Digital experience design' is de vrij recente term voor de ontwerpdiscipline die zich bezig houdt met het ontwerpen van de manier waarop de mens en de maatschappij met (digitale) technologie omgaan.
Een Digital Experience Designer gaat dus op zoek naar manieren waarop je digitale technologiën kan gebruiken om unieke ervaringen en belevingen te creëeren om ons leven aangenamer en makkelijker te maken.
Denk bijvoorbeeld aan een chatrobot die je helpt je studie te organiseren. Of een virtual reality toepassing die gevangenen helpt zich voor te bereiden op de maatschappij. Of een sensorpakket dat de luchtkwaliteit in je straat meet. Of eerder een interactieve stadswandeling doorheen je favoriete stad, in realtime voor jou op maat samengesteld. Of een medische drone die mensenlevens redt. Of zelfs pure digitale mediakunst.
Je merkt het: Digital Experience Designers zijn veelzijdige vogels die door hun creatieve spitsvondigheden op elke uitdaging wel een origineel antwoord vinden. En daar heb je best wel wat skills voor nodig.

De professionele Bachelor of Arts opleiding in Digital Design & Development leidt je op tot Digital Experience Designer. Deze gloednieuwe kunstopleiding is uniek in België, en één van de eerste in haar soort in Europa. Op een totaal vernieuwende manier brengen we je dié skills en vaardigheden bij die je nodig hebt om je uit de slag te trekken in deze snel veranderende technologische maatschappij. Hierbij zetten we volop in op een gezonde dosis creatieve designskills, aangevuld met een stevige technologische en programmatorische kunde. De nodige theoretische- en achtergrondkennis stellen je in staat een kritisch standpunt in te nemen om zo je eigen creatieve en artistieke zelfstandigheid te ontwikkelen. 

student met VR headset

Project Based Learning

Project Based Learning is een manier van onderwijs waarbij je uitgedaagd wordt om door middel van échte projecten te leren. Door actief te werken aan concrete problemen word je gestimuleerd om het geleerde direct toe te passen. Onderzoek heeft bewezen dat door samenwerking en het toepassen van kennis het leren verdiept wordt.

Daarnaast is Project Based Learning ook goede manier voor het aanleren van vaardigheden. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat deze manier erg bruikbaar is bij het werken aan 21st Century Skills. Het levert daarbij meer op dan andere manieren van onderwijs. Het grootste succes is daarbij te halen wanneer studenten niet alleen inhoud en vaardigheden leren, maar vooral ook leren hoe ze dit moeten leren.

De opleiding is volledig opgebouwd rond deze Project Based Learning methode om jou de beste kansen te geven je unieke talenten ten volle te ontwikkelen.

schema project based learning
project based learning

De Studio: de kern van je opleiding

De Studio vormt de kern van je opleiding. Noem het gerust ons eigen in-house productiehuis - gerund door studenten - waarin je projecten voor échte partners realiseert. 
Het is een dynamische en thematische werk-, leer- en doe-omgeving waarin je onder begeleiding en in samenwerking met onze externe partners een real-world onderwerp op een creatieve, artistieke, experimentele, innovatieve of oplossingsgerichte manier gaat benaderen.

Elk semester stelt zich één thema centraal, waarrond in de Studio aan de slag gegaan wordt. De opdracht wordt steeds aangereikt door één van onze partners. Op deze manier wordt steeds rond een actueel, uitdagend en realistisch onderwerp gewerkt met een concrete en actuele opdracht, en geniet je optimale begeleiding en ondersteuning van onze coaches.

De kennis en kunde die je nodig hebt om de Studio tot een goed einde te brengen wordt aangereikt in de andere opleidingsonderdelen van het semester. Begeleid zelfstandig werk is de boodschap: je wordt begeleid door de studiocoördinator, het docententeam en externe partners. Tegelijk sta je grotendeels zélf in voor de planning, organisatie en uitwerking van je project.

Deze vrijheid is ook terug te vinden in de uitwerking van je project: binnen de krijtlijnen van de opdracht bepaal je zélf hoe en op welke manier het beste resultaat bereikt kan worden. Zin voor experiment, durf, artistieke attitude, spel en uitdaging staan hierin centraal.

De Studio wordt steeds aangepakt volgens eenzelfde stramien:
In de Framing-fase worden voorbereidende lessen en workshops gegeven om je vertrouwd te maken met het thema.
In de Developmentfase ga je vervolgens aan de slag met de eigenlijke opdracht.
In een voorbereidende fase leer je je werk optimaal presenteren en communiceren.
In de Presentatiefase tenslotte stel je je werk mondeling en fysiek voor aan een jury.

studenten in studio

Gezocht

Avontuurlijke en creatieve 18-something'er. Artistiek aangelegd, nieuwsgierig en niet vies om een handje uit de mouwen te steken. Zin voor experiment, durf en een risico staan ook op je capaciteitenlijstje. Je hebt een eigen mening, zit vol ideëen, en je staat te popelen om je creatieve brein de vrije loop te laten. Maar bovenal ben je gek van de nieuwste technologie.
Dan ben jij de student die wij zoeken.

 

 

 

Overzicht

Digital Design & Development is een 3-jarige professionele Bachelor of Arts die wordt aangeboden in voltijds dagonderwijs. Het programma is opgebouwd rond 6 semestriële thema's die je op een gestructureerde en uitdagende manier doorheen de opleiding en de leerstof loodsen, en je geleidelijkaan dié tools, technieken, kennis en kunde bijbrengen die je nodig hebt om je een volwaardig en zelfstandig digital experience designer te noemen. Deze thema's lopen op in complexiteit en zelfstandigheid. Tijdens het eerste semester gaan we je uitvoerig begeleiden, maar doorheen je opleiding ga je meer en meer zelfstandig werken en zélf de invulling van je leertraject bepalen.

De opleidingsonderdelen zijn allen ondergebracht in zogenoemde 'leerlijnen': bundels van vakken die de leerstof vanuit een specifieke invalshoek benaderen.
De leerlijn Design richt zich op alle creatieve, ontwerpmatige en artistieke aspecten van digital experience design, terwijl de leerlijn Development de focus legt op programmeren en de technologische kant van het verhaal. Om een goede voeling met de materie te hebben geven we je in de leerlijn Context een stevige theoretische onderbouw en achtergrondkennis mee. In Studio tenslotte ga je toegepast en hands-on concrete digitale oplossingen bedenken en ontwikkelen voor al even concrete real-world uitdagingen.

Hieronder vind je een overzicht van het opleidingsprogramma per semester:

 

Field
Credits
Design
Design Foundations

Je krijgt de universele ontwerpprincipes onder de knie. Je maakt kennis met creativiteit en vormgeving in het algemeen, en aspecten van grafische vormgeving in het bijzonder. Ook komen tekenen en schetsen aan bod.
Er wordt o.a. aandacht besteed aan kleur, vorm, patronen, typografie, beedlvoering, perspectief en lay-out. Je doet de nodige theoretische kennis op, en past dit toe in korte en gerichte oefeningen.

Semester
1
5
Media Foundations

Dit opleidingsonderdeel loopt parallel met Desig Foundations, maar richt zich specifiek op dié creatieve skills die van toepassing zijn op het thema van de eerste Studio.
Vanuit dit kader wordt er o.a. aandacht besteed aan beeldvorming, vormgeving voor digitale dragers, film, fotografie en geluid.

Semester
1
5
Development
Media Development

In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met de hard- en softwarematige aspecten van digitaal ontwerp. Je wordt ondergedompeld in HTML5, CSS en javascript en ontdekt de tools die nodig zijn om een digitaal idee on- en offline tot leven te wekken. 
De focus ligt voornamelijk op het leren gebruiken van front-end webtechnieken, maar er wordt ook ingegaan op het opzetten van een simpele server. De specifieke tools en technieken die gebruikt worden zijn aangepast aan het thema van de Studio-opdracht.

Semester
1
5
Creative Development

In dit vak leer je op een eenvoudige en toegepaste manier gestructureerd creatief programmeren via een zogenoemde visual programming language.
Vervolgens stap je over naar procedureel grafisch programmeren met behulp van javascript en het P5.js framework. 

Semester
1
5
Context
Design Thinking, Project Management, Kunst- en designgeschiedenis

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit drie delen:

Design Thinking vormt de basis van je opleiding. Vanaf dag één maak je kennis met de besisprincipes van de Design Thinking methodologie, en besteed je aandacht aan onderzoekend handelen, kritische reflectie, brainstorming, en itererend werken.

Om een project tot een goed einde te brengen is een goede planning nodig. Via projectmanagement leer je hands-on een efficiënte projectplanning opzetten.

Aspecten uit de kunst- en designgeschiedenis bevat inspirerende sessies omtrent sleutelmomenten uit de kunst-, design- en technologiegeschiedenis. 

Semester
1
3
Explorations I

Explorations is een vak-, discipline- en jaaroverschrijdende, steeds veranderende, stimulerende en uitdagende reeks lezingen, workshops, gstcolleges, uitstappen en bezoeken die je in aanraking brengt met de bredere sector, de sociaal-maatschappelijke context en de wereld. Explorations zijn stimulerend, uitdagend, nieuwsgierig en verbazend.
Dit opleidingsonderdeel wordt in een open vorm aangeboden: ook externe bezoekers zijn steeds welkom.

Semester
1 & 2
4
Studio
Studio I

Het thema van deze eerste Studio is 'Hello World... Open je ogen en maak kennis met de digitale wereld'.

Deze Studio wil je op een gecontroleerde maar experimentele manier laten kennismaken met de digitale technocultuur om je heen. De nadruk ligt op drie doelen: leren observeren, leren documenteren en leren communiceren. Via een gerichte en concrete opdracht worden deze doelen gerealiseerd.

Semester
1
5
Field
Credits
Design
Creative Play / Storytelling

Het overtuigend communiceren van een idee, of de manier waarop een verhaal, product of toepassing in interactie gaat met de gebruiker is cruciaal in het werken met digitale producten. In Creative Play / Storytelling leer je de beginselen van dit verhalend handelen.

Via schetsen, schema's, tekeningen, storyboards en verhaallijnen worden ideeën of intenties overtuigend gecommuniceerd, rekening houdend met de noden en verwachtingen van het doelpubliek.

Semester
2
5
Design in Interaction

Design in Interaction behandelt de interacties tussen digitale apparatuur en gebruikers. Hier worden je de principes van Human-Computer Interaction (HCI), iconografie, semantiek, gebruiksinstructies en (scherm)interfaces bijgebracht.

Semester
2
5
Development
Interaction Technology

Dit opleidingsonderdeel sluit aan bij de vaardigheden bijgebracht in Digital Maker / Electronics, maar past deze toe op de specifieke noden van de Studio-opdracht. Je komt in aanraking met sensoren, input/output devices, motoren en actuatoren,... en je leert eenvoudige interfaces maken en programmeren die op een slimme manier in interactie gaan met de gebruiker. Je ervaart het samenspel tussen mens, machine, materiaal en maatschappij.

In de praktijklessen leer je fysieke prototypes maken dmv lasercutting en 3D-printing. Op vlak van software behandel je de visual programming language 'PD'.
 

Semester
2
5
Digital Maker / Electronics

In die opleidingsonderdeel maak je niet alleen kennis met de basisprincipes van elektronica zoals schema's, componenten en schakelingen, maar ook met elektriciteit, veiligheid en de folosofie van de Maker Movement. Via technieken als reverse engineering leer je de componenten en de samenhang van digitale elektronische appartuur begrijpen. Door middel van prototyping-boards zoals Arduino en Raspberry Pi zet je zelf, gestimuleerd door uitdagende oefeningen de eerste stappen tot het ontwikkelen van fysieke en functionerende prototypes voor digitale producten. Hiervoor wordt er uitvoerig gebruik gemaakt van de uitgebreide lab-infrastructuur. Tenslotte bespreken we begrippen zoals Machine Art en Internet of Things.

Semester
2
5
Context
Human Interactions, Kunst- en designgeschiedenis

In Human Interactions maak je op een toegepaste manier kennis met sociologische, psychologische, culturele en antropologische aspecten die spelen bij co-creatie en samenwerking. Het vak zoomt in op teamwork, motivaties, waardes, attitudes, socio-culturele verschillen, groepsdynamieken en creatief leiderschap.

Aspecten uit de Kunst- en designgeschiedenis bouwt verder op wat er in het eerste smester werd gestart. Het bevat inspirerende sessies omtrent sleutelmomenten uit de kunst- design- en technologiegeschiedenis en wil je kennis laten maken met het bredere werkveld waarin je je begeeft.

Semester
2
3
Studio
Studio II

Het thema van deze tweede Studio is 'Let's Play Together... Ga in dialoog met de wereld'. In deze Studio ligt de nadruk op het leren dialogeren, analyseren en maken. Voortbouwend op de ervaringen uit de eerste Studio ga je hier in interactie met je medestudenten en de wereld om je heen. Je duikt het Fablab in, leert materialen, machines en productieprocessen kennen, en leert hoe deze gebruikt kunnen worden om eigen ideeën vorm te geven.

Ondersteund door de andere opleidingsonderdelen van dit semester maak je een interactieve installatie die door middel van een combinatie van hardware- en softwarematige elementen op een artistieke manier de onderlinge interacties tussen mens, machine, materiaal en maatschappij weergeeft.

Semester
2
5
Field
Credits
Design
Experimental Design

Je krijgt de nodige ruimte om op een experimentele manier met digitale media om te gaan. Je wordt uitgedaagd om vernieuwende en originele artistieke oplossingen te conceptualiseren en uit te werken.

O.a. media-art, artistieke installaties, design artefacts en speculatief design komen hier aan bod.

Semester
3
5
VFX

VFX (of Visual Effects) behandelt digitale beeldmanipulatie in het tweedimensionale vlak. Het richt zich op visuele effecten en postproductie voor video en film zoals kleurcorrectie, motion-traching, special effects,... Daarnaast wordt aandacht besteed aan motion design en de ontwikkeling van animatie en grafische schermelementen.

Door middel van deze tools en technieken kan je de realiteit naar je hand zetten en er je eigen elementen aan toevoegen.

Semester
3
5
Development
Hacking

Het opleidongsonderdeel Hacking wil je iet opleiding tot volleerde hacker, maar eerder bewust maken van de sterke en zwakke punten van de digitale en geconnecteerde wereld. De 'achterkant' van deze intergeconnecteerde omgeving wordt onder de loep genomen, en digitale systemen worden via reverse-engineering geanalyseerd. Dit resulteert in kritische vraagstellingen over deze systemen: hoe functioneren ze? Welke informatie kunnen we eruit verkrijgen? Hoe kunnen we deze informatie verwerken? Hoe kunnen we deze systemen manipuleren? En wat met veiligheid?

Semester
3
5
Digital Maker / Building

Digital Maker / Building staat in het teken van het ontwerpen en ontwikkelen van fysieke hardwarematige prototypes, artefacten en ingrepen in de realiteit. Gebruikmakend van de uitgebreide lab-faciliteiten leer je geavanceerde productietools te gebruiken zoals lasercutting, 3D-printing, CNC-frezen, vacuum-forming, materiaalbewerking,...

Inputmethodes zoals fotogrammetrie en 3D-scanning worden behandeld, evenals de benodigde softwaretools om deze technieken te verwerken.

Semester
3
5
Context
Research Through Design, Digital Media Theory, Critical Thinking & Ethics

In Research Through Design wordt gefocust op praktijkgericht onderzoek en de toepassing ervan binnen kunst en design. Dit onderdeel kadert het praktijgericht onderzoek, reikt designmethodes aan die kunnen worden ingezet binnen onderzoek, en geeft je de juiste tools om op een ethische manier aan onderzoek te doen. De theorie wordt hands-on toegepast op het project van Studio III.

Digital Media Theory behandelt onderwerpen zoals beeldvorming, framing, security, identity theft, copyright, privacy, algoritmes en alternative realities.

Critical Thinking & Ethics ondersteunt op een kritische manier bovenstaande onderdelen. Aan de hand van cases wordt er op een interactieve, kritische en ethische manier gekeken naar digital media, technologie en design.

Semester
3
3
Explorations II

Explorations is een vak-, discipline- en jaaroverschrijdende, steeds veranderende, stimulerende en uitdagende reeks lezingen, gastcolleges, workshops, uitstappen en bezoeken die je in aanraking brengt met de bredere sector, de sociaal-maatschappelijke context en de wereld.

Explorations zijn stimulerend, uitdagend, nieuwsgierig en verbazend. Dit opleidingsonderdeel wordt in een open vorm aangeboden: ook externe bezoekers zijn welkom.

Semester
3 & 4
3
Studio
Studio III

Het thema van de derde Studio is 'Change Today... Manipuleer de wereld'. 
De nadruk ligt hier op de ontwikkeling van je capaciteit tot deconstrueren, reflecteren en vernieuwen.

Deze Studio staat in het teken van het manipuleren van de realiteit rondom ons. In teams wordt er gewerkt rond digitale ingrepen, interventies in onze realiteit en artistieke installaties die deze realiteit in vraag stellen of beïnvloeden. Je duikt opnieuw het Fablab in, maar komt ook uitvoerig in contact met digitale processen en productiemethodes om de realiteit te veranderen en te manipuleren. Je leert hoe objecten, situaties en processen in elkaar zitten, analyseert ze, bedenkt aanpassingen of verbeterpunten, en voert deze via hard- en softwareoplossingen door.

Semester
3
6
Field
Credits
Design
Digital Product Design

Digital Product Design integreet alle aspecten van het toekomstige beroep en linkt deze aan het bredere kader van mens en maatschappij. Via creative methodologieën en via de reeds aangeleerde tools leert je op een originele manier sociaal-maatschappelijke vraagstukken analyseren, en hier op een gepaste wijze en in functie van het doelpubliek vernieuwende antwoorden op formuleren. 

Via advanced concept design, ideation sprints, rapid prototyping, iteratie en presentatie ontwikkel je volledige digitale ecosystemen.

Semester
4
5
4D

4D richt zicht op het ontwerpen van digitale ecosystemen die evolueren in de tijd. Aspecten die aan bod kunnen komen zijn o.a. 3D design, digital storytelling, advanced interfacing, mixed reality, interfacing in 3D en usability. Op het einde van het opleidingsonderdeel kan je een virtuele installatie creëeren en tot leven wekken.

Semester
4
4
Development
Digital Realities & Gameplay

Dit opleidingsonderdeel legt de nadruk op tools en technieken die nodig zijn om de ontworpen digitale realiteiten tot leven te wekken. O.a. het gebruik van game engines en specifieke developmentmethodes voor virtual en augmented reality komen aan bod.

Semester
4
4
Product Installation & Development

In Product Installation & Development leer je tools en technieken voor het presenteren en opstellen van digitale oplossingen in de fysieke ruimte. Er wordt gewerkt rond het opzetten en ontwikkelen van multimediale tentoonstellingservaringen. Onder andere tentoonstellingsontwerp, podium- en decortechnieken, licht- en geluidsturing komen aan bod.

Semester
4
4
Context
Entrepreneurship & Innovation, Digital Culture & Society

Jonge designers en starters worden vandaag met heel wat verandering geconfronteerd. ZIj worden geacht flexibel en vlot in te passen in steeds wisselende teams. Het onderdeel Entrepreneurship & Innovation geeft je inzicht in change management en creatief ondernemenerschap. Naast de twee voorgenoemde onderwerpen staan we ook stil bij het maken van een ondernemingsplan, helpen we je op weg als creatieve ondernemer, en bieden we je de tools om jezelf en je werk in de markt te zetten via een (online) portfolio.

Semester
4
3
Studio
Studio IV

Het thema van Studio IV is 'Create for Tomorrow... Maak je eigen wereld'.
De nadruk ligt op verbeelden, innoveren en ondernemen. Via geavanceerde tools en technieken leer je volwaardige eigen digitale werelden en ervaringen realiseren als antwoord op hedendaagse en toekomstige uitdagingen.

De vierde Studio consolideert de opgedane kennis en kude, en laat je je voor het eerst als Digital Experience Designer profileren. Alle aspecten van de opleiding en het speelveld komen aan bod. Je zal in deze Studio een volwaardig kritisch onderbouwd fysiek of virtueel digitaal ecosysteem ontwerpen en realiseren. De opdracht wordt aangereikt vanuit een concrete probleemstelling binnen de beroepspraktijk, maar de oplossing verwacht wel een sterke creatieve en artistieke attitude. Organisatie- en inlevingsvermogen, ondernemerszin en professionele attitude staan hier centraal.

Semester
4
8
Field
Credits
Design
Transmedia

Transmedia (storytelling) richt zich op het vertellen of communiceren van een verhaal over verschillende platformen en media heen. Het overstijgt zijn drager, maar gaat gebruikmakend van een veelheid aan vormen, technieken en tools op zoek naar de meest optimale manier om een verhaal zo overtuigend mogelijk over te brengen. Door innovatieve technologieën met hun vernieuwende narratieve mogelijkheden toe te voegen wordt de ervaring van de gebruiker of toeschouwer optimaal ondersteund.

Semester
5
5
Tangible Design

Tangible Design is een interdisciplinaire designvorm die zich richt op het ontwerpen van digitale interfaces en systemen die in fysieke objecten of omgevingen verwerkt zitten.

Dit onderdeel gaat dieper in op advanced interfacing, haptic feedback, sensoren, Internet of Things en andere technologieën om een fysieke interactie en dialoog met digitale data en apparatuur aan te gaan, en manieren om deze dialoog vorm te geven.

Semester
5
5
Development
Immersive Technologies

Immersive Technologies wil de gebruiker onderdompelen in multi-zintuiglijke audiovisuele ervaringen. Technologie wordt aangewend om omgevingen en situaties te creëeren die een emotionele reactie bij de gebruiker oproept. Voorbeelden en toepassingen van onder meer advanced AR en VR, realtime 3D, projection mapping en 360 video kunnen hier aan bod komen.

Semester
5
5
Experimental Development

Experimenten en creatieve exploraties vereisen vaak technieken en tools waarvoor geen pasklare oplossing klaarligt. Je exploreert methodes, softwaretools en technieken om op een zo toegankelijk en eenvoudig mogelijke manier artistieke en creatieve ideeën en oplossingen samen te brengen en technisch te realiseren. Softwaretools en talen zoals o.a. Pure Data, MAX/MSP, TouchDesigner, vvvv, NodeBox en GLSL komen hier aan bod.

Semester
5
5
Context
Future Studies / Trends / Lab, Mediated Narrative Environments, Research

Binnen het luik Future Studies / Trends / Lab kijken we naar toekomstige technologische trends en maatschappelijke evoluties die invloed hebben op het Digital Experience Design. Hoe ga je daar als maker mee om? Future studies is een lab waarbinnen geëxperimenteerd wordt en waar mogelijke scenario's voor de toekomst onder de loep worden genomen.

Mediated Narrative Environments introduceert interessante voorbeelden van transmedia storytelling in een geconnecteerde en gemediatiseerde wereld nog voor dat het transmedia werd genoemd. Het raakt aan het immersieve karakter van Digital Experience Design.

Het onderzoeksluik tenslotte, spitst zich volledig toe op het afwerken van de Major Studio.

Semester
5
3
Explorations III

Explorations is een vak-, discipline- en jaaroverschrijdende, steeds veranderende, stimulerende en uitdagende reeks lezingen, gastcolleges, workshops, uitstappen en bezoeken die de student in aanraking brengt met de bredre sector, de sociaal-maatschappelijke context en de wereld. Explorations zijn stimulerend, uitdagend, nieuwsgierig en verbazend. Dit opleidingsonderdeel wordt in een open vorm aangeboden: ook externe bezoekers zijn welkom.

Semester
5 & 6
3
Studio
Major Studio

De Bachelorproef wordt ingericht als de laatste Major Studio en vormt het logische sluitstuk van je opleiding. Het is een uitgelezen visitekaartje voor de afgestudeerde, waarbij je laat zien dat je alle competenties van de opleiding in hun onderlinge context beheerst. Je realiseert doorheen het derde deeltraject zelfstandig een werkstuk dat je unieke eigenheid als jonge Digital Experience Designer aantoont.

Het uitwerken van de Bachelorproef beoogt enerzijds het kunnen toepassen van de tijdens de opleiding opgedane kennis, vaardigheden en attitudes maar zal anderzijds ook een verdere uitbreiding of grotere specialisatie eisen. Het is bedoeld als een leertraject waarin zelfstandig nieuwe kennis en inzichten verworven worden en waarin je je professionele en artistieke vaardigheden doet gelden. Je bent in staat om geheel zelfstandig te functioneren als een beginnend Digital Experience Designer.

Semester
5 & 6
12
Field
Credits
Studio
Apprenticeship

Tijdens het tweede semester van het derde deeltraject doorloop je een apprenticeship (stage) waarbij je een professionele en zelfstandige houding in het werkveld gaat opnemen.

Het apprenticeship kan de vorm van een klassieke stage in een bedrijf of organisatie aannemen, maar je word ook gestimuleerd om vernieuwende werkervaringen te exploreren zoals het aansluiten in een artistieke praktijk of het meewerken in een onderzoeksgroep.

Semester
6
22

 

 

 

Campus Kaai

Je creatieve bastion bevindt zich op Campus Kaai, op 15 minuten wandelafstand van het station Brussel-Zuid. Campus Kaai evolueert gestaag naar dé creatieve en technologische broedplek van de Erasmushogeschool. Zo deel je de campus met de studenten Multimedia- en Communicatietechnologie, Toegepaste Informatica, Podiumtechnieken, Drama en Musical, en zijn het Fablab Brussels en Medialab er gehuisvest. Momenteel wordt er geinvesteerd in gloednieuwe audiovisuele studio's, zijn er verschillende nieuwe 'labs' in ontwikkeling, en maken we de campus klaar om de gloednieuwe opleiding Digital Design & Development te huisvesten.

campus kaai

Een unieke leeromgeving

Bij een vernieuwende opleiding zoals Digital Design & Development hoort uiteraard een aangepaste leeromgeving. Bij ons kom je niet terecht in het traditionele klaslokaal of auditorium, maar staat alles in het teken van een aangename en stimulerende werk-, leer- en doe-omgeving waarin jij je talenten optimaal kan ontwikkelen. Hiervoor stellen we verschillende aangepaste ruimtes en infrastructuur ter beschikking. Al deze infrastructuur kan je niet enkel gebruiken binnen de context van je opleiding, maar ook voor je eigen projecten. Verschillende labs zijn trouwens ook toegankelijk voor het brede publiek.

Om jou deze unieke ervaring te geven zijn we ons licht gaan opsteken bij andere gerenomeerde onderwijsinstellingen in het buitenland, met name in Skandinavië, Nederland en Amerika.

student in open studio

Open Studio

De Open Studio is het hart van je opleiding. Het is een grote open werkomgeving waarin je zelfstandig of in teamverband aan je projecten kan werken. Je krijgt een eigen werkplek die je naar hartelust kan individualiseren. Noem het gerust je eigen 'bureau'. Via deze Open Studio willen we samenwerking stimuleren en je leren over de grenzen van je eigen kunnen heen te kijken.

spreker en publiek op open stage

Open Stage

De Open Stage is een vernieuwde versie van het klassieke auditorium. Bij ons geen klassieke rijen zitbanken met een docent vooraan, maar een dynamische en interactieve opstelling waarin iedereen op gelijke voet staat, en waarbij we een open dialoog tussen spreker en publiek willen bekomen. Theoretische onderdelen, lezingen, gastcolleges en voorstellingen worden als een 'Talk' gebracht waardoor we de leerstof zo toegankelijk mogelijk tot bij jou brengen.

fablab brussel

Fablab

Het Fablab Brussels is een begrip. Als één van de eerste, grootste en meest complete fablabs van het land is het een referentie op zich.

Een fablab is een coöperatieve werkplaats waar uitvinders en onwikkelaars gebruik kunnen maken van een collectieve infrastructuur. Hier geldt het principe 'Learning by Doing': al doende leert men. In het fablab vind je o.a. lasercutters, 3D-printers, CNC-machines, tools voor hout- en metaalbewerking, vacuumformers, soldeer- en elektronica-stations en noem maar op. Wil je iets maken? Het Fablab is the place to be!

studenten in medialab

Medialab

Het Medialab is een zogenoemde 'black-box': een modulaire ruimte vol met de nieuwste multimediale apparatuur. De ruimte beschikt over een grote greenkey-opstelling, een degelijke licht- en geluidsinstallatie en de nodige audiovisuele apparatuur voor video- en geluidsopname.

Daarnaast is het Medialab een experimenteerruimte voor toepassingen zoals virtual reality, augmented reality, motion capture en projection mapping. Het probeert steeds de nieuwste technologische trends en evoluties te volgen, en deze voor jou ter beschikking te stellen.

Tenslotte wordt het Medialab regelmatig gebruikt voor de organisatie van workshops, shows en event.

studenten in Open Devicelab

Open Devicelab

Het Open Devicelab is een proeftuin voor toestellen zoals smartphones, tablets, smartwatches en andere mobiele devices. Toepassingen die door de studenten ontwikkeld worden kunnen hier uitvoerig getest en geëvalueerd worden.

Het Open Devicelab is onlangs door Smashing Magazine uitgeroepen tot één van de beste labs in zijn soort ter wereld.

open business lab

Open Businesslab

Deze nieuwste telg in onze familie is een zogenoemde 'pre-incubator': een combinatie van een fysieke ruimte en ondersteunende dienstverlening die jou helpen je eerste stappen in de wereld van het ondernemenschap te zetten.

Indien je een product, dienst of geniaal idee hebt dat je graag zou willen commercialiseren kan je in het Open Businesslab terecht voor begeleiding, ondersteuning en een werkplek op maat. Wij helpen je je concept te verfijnen, adviseren je op vlak van regelgeving, helpen je met je businessplan brengen je in contact met mogelijke stakeholders

 

 

 

Internationaal, Intercultureel & Interdisciplinair

In de huidige digitale en genetwerkte maatschappij is internationaal en intercultureel werken een must. Als student moet je over de grenzen kunnen kijken, en daarom krijgt het internationale aspect belangrijke aandacht binnen de opleiding. We zetten stevig in op studentenmobiliteit via programma's zoals Erasmus+ en internationale stages als internationalisering@home.

Gezien de opleiding uniek is in België dienen we ons automatisch internationaal te positioneren. Het internationale aspect loopt dus als een rode draad doorheen de opleiding. Vanaf je eerste dag maak je via het opleidingsonderdeel Explorations kennis met het internationale karakter van Brussel, ga je naar internationale meetings en evenementen, en ontmoet je (inter)nationale experten via lezingen, workshops en masterclasses.

In het tweede jaar richten we een internationaal project in: hier word je in Studio IV uitgedaagd om internationaal te werken aan de hand van een project dat de opleiding samen opzet met een partnerschool uit het buitenland. In deze Studio werk je zowel lokaal als ter plekke of via videoconferencing in internationale en interdisciplinaire teams aan een gezamenlijk project in opdracht van de sector.

In het derde jaar van je opleiding richten we zelfs een volledig internationaal semester in. Tijdens dit semester ontvangen we buitenlandse studenten en docenten, en geven we jou de kans een deel van je vakken in het buitenland te volgen. Dit semester wordt in het engels onderwezen.

Tot slot zijn er veel mogelijkheden om je stage in het buitenland te doorlopen.

Maar je hoeft het niet altijd ver te zoeken: Brussel is een bruisende, internationale en interculturele stad die we uitvoerig samen zullen ontdekken en ervaren. Zelfs op de campus zal je de kracht en meerwaarde van deze culturele mix voelen. We stimuleren je dan ook om je eigen culturele achtergrond uit te dragen en te delen met je medestudenten.

Binnen de opleiding zorgt een communitymanager er voor dat de contacten en samenwerkingen met internationale partners en opleidingen vlot verlopen. Deze persoon coördineert ook het internationale project en het internationaal semester.

 

 

 

FAQ - Veelgestelde vragen

 

Welk diploma krijg ik na afloop?

Na het succesvol doorlopen van je opleiding mag je een diploma Professionele Bachelor of Arts in Digital Design & Development binnen het studiegebied Audiovisuele en Beeldende Kunst in ontvangst nemen.

 

Waarom een kunstopleiding?

De opleiding leidt je op tot Digital Experience Designer. Deze discipline verwacht dat je nieuwsgierig, creatief, experimenteel, ondeugend, kritisch, karaktervol, uitdagend en origineel bent, met een sterke eigen mening en een hoog empatisch inlevingsvermogen. Dit zijn allen eigenschappen die we binnen de kunsten terugvinden.
Verschillende studies en onderzoeken tonen ook aan dat een artistieke benadering van digitale technologie een absolute meerwaarde oplevert in de kwaliteit en de gebruikservaring, en dat een artistieke attitude originelere oplossing levert.
De Europese Commissie onderschrijft aktief de noodzaak aan de kruisbestuiving tussen kunst, wetenschap en technologie via STARTS (Science, Technologie + Arts). De opleiding Digital Design & Development is één van de eerste opleidingen die specifiek vanuit het STARTS-principe is ontwikkeld.

 

Waar kan ik na mijn opleiding terecht?

Kort gezegd: de digitale jobs van de toekomst, die vandaag nog niet bestaan.
De opleiding leidt je in eerste instantie op tot een erg veelzijdig creatief technoloog, die doormiddel van een terdege kennis en kunde en een sterke artistieke attitude zélf zijn/haar weg in de digitale maatschappij en de uitdagingen van de toekomst vindt. Maar wees niet ongerust, de markt staat te popelen naar beroepsprofielen zoals het jouwe. Zo zijn bedrijven recentelijk o.a. op zoek naar:

 • Digital Product Designer
 • Creative Developer
 • Creative Technologist
 • Digitaal Strateeg
 • Digital Art Director
 • Digital Creative Prototyper
 • Experience Designer
 • Human Computer Interface onderzoeker
 • Multimedia Innovator
 • Project Manager 360°/VR/3D
 • Spatial Interaction Designer
 • Special Technologies Architect
 • Visual Storyteller

Daarnaast maakt de opleiding je ook tot een erg gegeerde technologische ondersteuning voor artistieke projecten. Maar uiteraard kan je ook zélf als mediakunstenaar aan de slag.

 

Kan ik deze opleiding enkel in Brussel volgen?

Ja. Enkel in Brussel kan je een BA in Digital Design & Development volgen die je opleidt tot Digital Experience Designer.
Dit is een erg nieuwe discipline, met slechts een handvol buitenlandse voorbeelden.

 

Waarom in Brussel?

Brussel is niet alleen de hoofdstad van België, maar tevens de enige échte metropool en culturele en technologische hotspot van ons land. Daarnaast hebben ook de Europese instellingen er hun plek. Dit alles maakt dat Brussel bruist als geen ander. Het is de perfecte internationale, interculturele en interdisciplinaire mix die jij als digital experience designer nodig hebt. Dankzij onze centrale ligging kunnen we ook de juiste partnerships aanknopen om jou de beste opleiding te bieden.

 

 

Contact

Digital Design & Development

Erasmushogeschool Brussel
Campus Kaai
Nijverheidskaai 170
1070 Brussel

dxd@ehb.be
02/520 18 10

Openbaar vervoer:

Met de trein vanuit heel het land bereikbaar.
Neem de trein tot station Brussel-Zuid.
Vervolgens metrolijnen 2 of 6 tot halte Delacroix (2 haltes).
De campus ligt op 500m van de metrohalte

 

 

 

Artistieke Toelatingsproef

Om te kunnen starten aan deze opleiding dien je te slagen voor een artistieke toelatingsproef. Hiermee willen we vooral polsen of je over de juiste 'goesting' beschikt en het potentieel hebt om een goede digital experience designer te worden. Daarnaast willen we je zo optimaal voorbereiden op een stevige start.

De artistieke toelatingsproef bestaat uit drie onderdelen:

 • een thuisopdracht
 • een opdracht op de campus
 • een interview

 

Specifieke voorkennis is niet vereist, maar een stevige dosis creativiteit, een artistieke houding, een gezonde dosis probleemoplossend vermogen, nieuwsgierigheid en een goede kennis van de actualiteit zijn eigenschappen waar we naar op zoek zijn.

Voor de artistieke toelatingsproef word je één dag op de campus verwacht. Vanaf de lente van 2018 kan je hier de precieze inhoud terugvinden. Maar noteer alvast de onderstaande data:

 

Sessie 1:

 • Woensdag 27 juni
 • Donderdag 28 juni

Sessie 2:

 • Woensdag 5 september
 • Donderdag 6 september

 

 

 

 

De opleiding Digital Design & Development is ontwikkeld in nauw overleg en samenwerking met onze partners. Op deze manier bieden we een opleiding aan die zeer nauw aansluit bij de noden en verwachtingen van de maatschappij, en die studenten optimaal voorbereid op een boeiende carrière in een snel veranderende digitaal-technologische omgeving.

Digital Design & Development hecht veel belang aan deze samenwerkingen. Zij vormen immers de ruggegraad van de opleiding. Onze partners geven niet alleen mee richting aan de opleiding, maar reiken ook de concrete opdrachten aan waarrond de studenten in de Studio aan de slag gaan. Daarnaast bieden ze kennis en expertise onder de vorm van gastcolleges en workshops, en ondersteunen de opleiding in adviesorganen. Zo bieden we niet enkel optimale real-world cases aan onze studenten aan, maar ook een concrete meerwaarde voor onze partners. 
 

Wens jij als bedrijf of organisatie samen te werken met de opleiding Digital Design & Development, neem dan rechtstreeks contact op met arno.geens@ehb.be

 

Digital Design & Development heeft de steun van:

logos partners

De opbouw van deze opleiding weerspiegelt duidelijk de verschuiving aan noden en verwachtingen van de sector, en houdt ter dege rekening met de huidige evoluties binnen het beroepenveld en het digitale technologielandschap.

Onze bijzondere steun gaat uit naar de artistieke inbreng in dit totaalproject. Wij geloven dat kunstenaars vandaag niet alleen kritische antennes van de maatschappij zijn, maar dat zij ook fungeren als motoren van innovatie in andere sectoren. Een evolutie die door de digitale ontwikkelingen steeds versnelt.

Christophe De Jaeger
Directeur Gluon

 

 

 

Any question?

Neem contact met ons op via dxd@ehb.be of op 02/520 18 10.

Open days

 • Zaterdag 17 maart (10 - 15u)
 • Zaterdag 21 april (10 - 15u)
 • Zaterdag 23 juni (10 - 15u)
 • Zaterdag 1 september (10 - 15u)

Check ook onze openlesdagen.