Kenniscentrum Biomedical Science Center Brussels

Het BioMedical Science Centre Brussels, opgestart in 2017, is het kenniscentrum verbonden aan de bacheloropleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie. Het Biomedical Science Centre Brussels voert zowel interne wetenschappelijke projecten als onderzoek op vraag uit in samenwerking met de bachelorstudenten. Hierdoor beperken de onderzoeksprojecten zich tot de drie disciplines binnen het opleidingsprogramman nl. biotechnologie, farmacie en klinische- & moleculaire diagnostiek.

Momenteel heeft het BioMedical Science Center Brussels twee (interne) onderzoekslijnen lopen in samenwerking met de VUB:

  • De implementatie van het CRISPR-Cas9 DNA modificatie-systeem in filamenteuze schimmels die potentieel interessant zijn in industriële toepassingen,
  • De ontwikkeling van een op liposomen gebaseerd nanobody-afgiftesysteem dat specifiek op kankercellen is gericht. Maar het BioMedical Science Centre Brussels biedt ook onderzoek & ontwikkeling (R&D) en diensten-aan-derden aan. Zo proberen we specifieke vragen vanuit het biomedische werkveld en / of de industrie aan te pakken binnen tijdelijke projecten. Voorbeelden van vroegere en toekomstige diensten zijn:
    • Het testen van de antimicrobiële eigenschappen van coatings, in opdracht van een bedrijf
    • De ontwikkeling van stabiele trituraties, in opdracht van een bedrijf.
    • Kloneren van plasmiden voor wetenschappelijk onderzoek, in opdracht van de VUB.
Studenten aan het werk in het lab

Open BioLab Brussels

Ten slotte ondersteunt het BioMedical Science Center het Open BioLab Brussels dat in september 2016 is gestart. Het Open BioLab Brussels, ook een initiatief van de bacheloropleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie, is een lab dat eenmaal per week wordt geopend. Lees er hier meer over. 

Het BioMedical Science Center Brussels en de bacheloropleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie streven zo naar de vorming van biomedische laboratoriumtechnologen die beter zijn toegerust op de eisen van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt!

Wil je zelf van start gaan met een biotechnologische onderneming? In onze Open Bio-Incubator kan je jouw idee omzetten naar een proof-of-concept.

Bio-incubator

Hoewel Vlaanderen de thuisbasis is van één van Europa's belangrijkste biotech valleys, bestaat er geen laagdrempelige bio-incubator voor prototyping, het ontwikkelen van een proof-of-concept of het genereren van preliminaire resultaten.

De meeste bio-incubators zijn zeer geavanceerd, met een overeenkomstige hoge gebruikersprijs en zijn vaak verbonden aan een universiteit of hoogtechnologisch bedrijf. Indien je een idee hebt of een concept dat je wil onderzoeken, maar geen deel uitmaakt van een universiteit of een gevestigd bedrijf, is het redelijk moeilijk om aan jouw onderneming te starten. Dit aangezien spin-offs doorgaans uit een universitaire setting ontstaan als gevolg van voorgaand academisch onderzoek. 

Laagdrempelige aanpak

Daarom startte het BioMedical Science Center Brussel een laagdrempelige Bio-Incubator. Voor een faire verloning kunnen beginnende starters hun prototype of proof-of-concept ontwikkelen zonder hun intellectuele eigendom te verliezen.
 
Onze doelgroep:

  • Startende Biotech Ondernemingen
  • Net afgestudeerde Masters en PhD’s in (life) sciences

Waarvoor kun je er terecht?

De laagdrempelige Bio-Incubator biedt niet enkel laboratoriumfaciliteiten aan, maar ook praktische technische ondersteuning. Aangezien het BioMedical Science Center verbonden is aan de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie kunnen gebruikers van de laagdrempelige Bio-Incubator de hulp van het docententeam en/of studenten inschakelen. Dit helpt om specifieke taken te voltooien en het ontwikkelingsproces te versnellen. Startups worden ook uitgenodigd om hun werk te presenteren aan een gemeenschap van onderzoekers, docenten en studenten binnen EhB, wat mogelijk kan leiden tot een dynamisch proces van brainstormen en het delen van ideeën.

Resultaten

Tiamat Sciences is een kleine start-up, bestaande uit mensen met een wetenschappelijk track record, die een eiwit-expressiesysteem in planten willen opzetten. Ze hadden moeite om een samenwerking met een universitair laboratorium op te zetten en dit om verschillende redenen: of het laboratorium was niet geïnteresseerd omdat het idee van Tiamat niet in hun onderzoeksbereik past, of de prijs om hun faciliteiten te gebruiken was te hoog en bijkomend rezen er steeds problemen omtrent intellectueel eigendom.
Tiamat Sciences gebruikt op dit moment de faciliteiten van de laagdremelige bio-incubator voor de ontwikkeling van hun eiwit-expressiesysteem.

Bekijk hieronder het interview met France-Emanuelle Adil van Tiamat Sciences.

Waar vind je ons?

Het kenniscentrum Biomedical Science Center Brussels is gehuisvest op de campus Jette van de Erasmushogeschool Brussel.

Laarbeeklaan 121
1090 Brussel

 

Vragen? Neem contact met ons op!