Congres Education in Palliative Care: 'Teach as far as you reach'

Congres Education in Palliative Care
Studiedag
Data
,
9:00
tot
17:00
Waar?
Erasmushogeschool Brussel - VUB UZ Jette

Hulpverleners in de supportieve en palliatieve zorg respecteren vergaand het privéleven van mensen en de keuzes die ze over medische en andere beslissingen nemen - al dan niet in voorafgaande wilsverklaringen vastgelegd. Met welke kennis kan je je versterken als arts, als verpleegkundige, als zorgkundige, als psycholoog, als levensbeschouwelijke begeleider, als mantelzorger …? Wat leer je hierover thuis, op school, in het werkveld, in vormingen en opleidingen?

Centraal thema van dit congres is macht, onmacht en overmacht in de Palliatieve zorg.

De Erasmushogeschool Brussel, Odisee en het Forum Palliatieve Zorg kennen een lange traditie op het vlak van vormingen en opleidingen: de postuniversitaire opleiding voor medici (PALM), de bachelor-na-bachelor en het postgraduaat palliatieve zorg voor verpleegkundigen, de basiscursussen voor zorgkundigen en vrijwilligers, de opleidingen palliatief referent … Uit ondervinding weten we dat leren nooit eindig is en dat leren meer is dan opleiden en vormen alleen.

Deel dit