Landschaps- en tuinarchitectuur EhB
Verhaal

Waar blijft die master?

Onze opleiding landschaps- en tuinarchitectuur is inhoudelijk ijzersterk. Onze alumni zijn zeker gegeerd op de arbeidsmarkt. Toch vraagt het werkveld om een extra profiel landschaps- en tuinarchitect binnen de sector.

We wachten al meer dan 20 jaar

Opleidingshoofd Steven Goossens legt uit waarom er ook volgens hem nood is aan een master in de landschaps- en tuinarchitectuur: “We krijgen deze vraag al vele jaren vanuit ons werkveld. Vanuit de sector weerklinkt al meer dan 20 jaar jaar deze roep. Het werkveld waarin onze oud-studenten opereren wordt steeds complexer. Waar ze vroeger vaker zelfstandig werkten, werken ze nu meer vanuit een overkoepelend model. Ze zijn vaak de schakel tussen architecten, ingenieurs, stedenbouwkundigen, geologen, biologen,… Terwijl ze de enigen zijn met een bachelordiploma. Dat zorgt op het terrein voor moeilijke omstandigheden.” 

Verschillende profielen

Samen met de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur van Hogent bestudeert onze opleiding de mogelijkheden om een nieuwe opleiding op te starten. Het meest ambitieuze plan is een nieuwe academische bachelor plus een master. Steven Goossens ziet twee verschillende profielen: “Binnen het academisch profiel is er meer ruimte om naar de grote schaal toe te werken. Studenten zullen er zich meer kunnen concentreren op het bredere plaatje en op interdisciplinair samenwerken. Maar ook binnen de professionele bachelor blijft er natuurlijk aandacht voor die brede schaal. Al zal er meer gefocust worden op de kleinere niveaus. Nu zijn er soms studenten die zich in de grote schaal verliezen.”

Verder studeren

Vandaag kunnen studenten die willen verder studeren binnen landschaps- en tuinarchitectuur niet in Vlaanderen terecht. We zien dan ook vaak studenten die in Nederland, Duitsland of Engeland gaan verder studeren (of stedenbouw in België). Steven Goossens vindt dat jammer: “Die buitenlandse masters zijn zeker waardevol en goed van kwaliteit, maar we verliezen op die manier een stukje expertise binnen onze eigen Vlaamse context. 
We denken dat ook dat we nu een deel instroom verliezen. We zien een aantal studenten die onze opleiding superboeiend vinden, maar op zoek zijn naar een universitaire opleiding. Denk maar aan studenten uit biologie, architectuur, of geografie. Met een bachelor en master zullen we die kunnen aantrekken.”
Onze opleiding overlegt momenteel met toekomstig alliantiepartner Hogent. Volgende stap is het zoeken van het politieke draagvlak en het in dialoog gaan met andere partners en actoren zoals universiteiten.  
 

Illustratie bij deze blog komt uit werk van student Wolf Rysbrack

Ontdek onze opleiding landschaps- en tuinarchitectuur. Kom eens langs op een openlesdag of infodag

Deel dit