Voordracht studenten Brugge
Verhaal

Studenten Informatiebeheer werken project uit voor de ontsluiting van podiumtechnisch erfgoed

Vier studenten Informatiebeheer werken binnen het vak Project Valorisatie een project uit over de digitale ontsluiting van podiumtechnisch erfgoed.

Hun projectpartner was Chris Van Goethem docent aan de afdeling podiumtechnieken van het RITCS en onderzoeker binnen datzelfde domein. Chris beschikt over een rijke collectie aan podiumtechnisch erfgoed. Concreet  gaat het om een ongeveer 90 paletten (+/- 90 vierkante meter) met diverse objecten, waarbij het zwaartepunt ligt op de lampen en geluidsinstallaties. De collectie is ontstaan doordat objecten werden bijgehouden  omdat  ze  anders weggegooid zouden worden en groeit tot op de dag van vandaag. De collectie is niet ontsloten. 

Annelies, Daniel, Gilles en Laurens onderzochten hoe de collectie digitaal ontsloten kon worden. Hun focus ging daarbij uit naar de lampencollectie. Het project kaderde binnen CANON, of voluit CANON of TECHNICAL THEATRE HISTORY, een project dat als doel heeft het bewustzijn en begrip over het cultureel erfgoed van trans- en internationale theatertechnologie en -technieken te vergroten.  

Binnen CANON werd CanonBase ontwikkeld, een database waarin de theatergeschiedenis, waaronder podiumtechnisch erfgoed ontsloten kan worden. De databank omvat bronnen, feiten, personen, theaters, materiaal, technieken, collecties en linken over theatergeschiedenis. De gegevens in Canon zijn gestructureerd volgens de principes van linked open data. De structuur en opbouw is daarbij gelijkaardig aan Wikidata (bijv. Q-nummers voor items en P-nummers voor properties).  

Voor hun project deden de studenten onderzoek op drie vlakken.  

Ten eerste gingen ze op basis van documentatie aangeleverd door Chris na hoe de lampencollectie geregistreerd kan worden in CanonBase. Dit resulteerde in de definitie van enkele nieuwe items en properties.  

Ten tweede onderzochten ze de interoperabiliteit van CanonBase en hoe deze verbeterd kan worden. Als resultaat formuleerden ze een voorstel om de gegevens in CanonBase te koppelen aan het metadatamodel Dublin Core, en een aanzet tot een datamapping. Op die manier zijn de gegevens interoperabel en kan men ze duurzaam bewaren en ontsluiten.  

Tot slot ontwikkelden de studenten een handleiding voor de ontsluiting van het podiumtechnisch materiaal. De handleiding omvat het gehele ontsluitingsproces: uitpakken, reinigen, nummeren, registreren van gegevens (voor input in CanonBase) en opnieuw verpakken. Als test doorliepen de studenten in samenwerking met Chris het volledige proces: het resultaat daarvan (Tovérli PC 500W) is terug te vinden in CanonBase.  

Als kers op de taart presenteerden de studenten hun project op de jaarlijkse contactdag van STEPP (Steunpunt voor productionele, ontwerpende en technische krachten van de brede culturele sector) in de Koninklijke Stadsschouwburg Brugge.  

Proficiat aan Annelies, Daniel, Gilles en Laurens! 

Deel dit