Duaal leren voor Diverse Doelgroepen

Met de steun van:

 

Projectbeschrijving

Het opzet is om een proeftuin binnen het graduaat in het Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief te organiseren om verschillende vraagstukken met betrekking tot duale leertrajecten als volwaardige leerweg te beantwoorden.

We onderscheiden twee fases binnen het project, waarin volgende doelstellingen voorop staan:

Fase 1

  • Identificeren van (deel)competenties die geschikt zijn om via duaal leren te verwerven. Dit gebeurt in interactie met een lerend netwerk van werkveldpartners (i.e. instellingen/organisaties waar studenten duaal leren). 
  • Uitwerken van adequate tools voor werkveldpartners om studenten optimaal te begeleiden in het aanleren van nieuwe competenties. Naast de begeleiding van generieke studentenprofielen wordt gefocust op studenten met een autismespectrumstoornis. 
  • Ontwikkelen van een opvolgings- en evaluatiemodel opdat werkveldpartners op kwalitatieve wijze studenten kunnen evalueren.
  • In Fase 1 worden alle onderwijsniveaus betrokken van de Informatiesector van secundair volwassenonderwijs over hoger tot universitair onderwijs door middel van de proeftuin of participatie in de stuurgroep van het project. 

Fase 2

Partners

Onderstaande opleidingen participeren aan het project:

  • Graduaat in het Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief (Erasmushogeschool Brussel)
  • Graduaat in het Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief (Arteveldehogeschool)
  • Bachelor in de Audiovisuele kunsten afstudeerrichting Podiumtechnieken (Erasmushogeschool Brussel)

Daarnaast zijn onderstaande organisaties vertegenwoordigd in de stuurgroep van het project:

Resultaten

Het project loopt van één april 2021 tot en met 30 juni 2023. De eerste resultaten worden verwacht in het najaar van 2021.