graduaat Rechtspraktijk stage
Verhaal

Stagiair @ rechtbank van koophandel te Leuven

Stijn Maes, een student uit het graduaat Rechtspraktijk (HBO5), vertelt over zijn stage van twee weken in de rechtbank van koophandel te Leuven.

"Voor mij was dit een totaal nieuw domein waar ik nog weinig van af wist. We werden begeleid door de hoofdgriffier en andere griffiers die ons zowel op theoretisch als praktisch vlak veel kennis bijbrachten. Zo kregen we de mogelijkheid om de kamer voor handelsonderzoeken bij te wonen achter gesloten deuren als ook verschillende openbare zittingen zoals faillissementen, WCO, inleidende zittingen, korte debatten, … Alle medewerkers van de rechtbank waren enorm toegankelijk en vertelden met passie over hun taak binnen de organisatie. Bij de kamer voor handelsonderzoeken hebben de rechter-verslaggevers ons meer inzicht gegeven in het bedrijfsleven, het interpreteren van balansen en jaarrekeningen en het opvolgen van dossiers. Hier kwam dus voornamelijk het technische aspect aanbod. Terwijl bij de pleitzittingen kregen we veel juridische zaken te verwerken. Op het einde van de zitting kregen we dan de mogelijkheid om aan de voorzitter vragen te stellen en onze ervaringen te bespreken. Ondanks de korte stageperiode heeft het mij wel een duidelijker beeld gegeven van hoe de griffie en de rechtbank werkt. Dit kan ik zeker aanbevelen bij nieuwe studenten. "

Ben jij ook benieuwd naar onze opleiding graduaat Rechtspraktijk?

Foto: Sebastiaan ter Burg @ Flickr

Deel dit