Student volgt les
Graduaat (HBO5)

Rechtspraktijk

Rechtspraktijk. Welkom in de wereld van het recht!

Je kan onze samenleving niet meer los zien van het recht. De vraag naar medewerkers met een ruime praktische kennis van het recht is dan ook bijzonder groot. De opleiding Rechtspraktijk opent vele deuren naar de arbeidsmarkt, zowel in de privé- als de openbare sector.

Heb je belangstelling voor het recht?  Wil je graag praktijkgericht bezig zijn met recht? Beschik je over logisch denkvermogen, over een behoorlijke dosis leergierigheid, zelfstandigheid en zin voor initiatief?

Dan is de graduaatsopleiding Rechtspraktijk iets voor jou.

Deze tweejarige opleiding bereidt je voor op een job als juridisch medewerker in bedrijven, financiële instellingen of in de sociale sector. Je kan ook als juridisch medewerker aan de slag op een advocatenkantoor, op een notariaat, bij een gerechtsdeurwaarder of bij de overheid.

De opleiding is interactief en de lessen geven je een duidelijk inzicht in de leerstof. Onze lectoren dagen je uit om de leerstof te verkennen en juridische problemen op te lossen.

Onze aanpak staat garant voor hoge slaagkansen:

 • onze lectoren hebben een ruime professionele ervaring in de juridische sector en zijn gedreven lesgevers;
 • experten in een bepaald onderdeel van het recht verzorgen regelmatig gastcolleges;
 • je verwerft al ervaring op de werkplek tijdens je studies;
 • Leuven als de studentenstad bij uitstek biedt heel wat stagemogelijkheden voor een geslaagde start van je carrière.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet minstens 18 jaar zijn. Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kun je na het slagen in een toelatingsproef toch starten.

Inkanteling HBO5

Je hebt het ongetwijfeld al gehoord: vanaf september 2019 worden HBO5-opleidingen (met uitzondering van Verpleegkunde) graduaatsopleidingen en zal je als graduaatsstudent les volgen aan de hogeschool (en dus niet meer bij een CVO). Wat verandert er voor jou? Lees meer op deze pagina.

Aan de slag als paralegal

De tewerkstellingsperspectieven zijn zeer gunstig, want de opleiding Rechtspraktijk opent vele deuren naar de arbeidsmarkt, zowel in de privé- als in de openbare sector: advocaten-, notaris- en gerechtsdeurwaarderskantoren, griffies van rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen, vastgoedkantoren, enz. Je kunt ook aan de slag als juridisch medewerker bij de overheid.

Elke module die je behaalt, levert je een officieel erkend attest op. Aan het eind van de opleiding Rechtspraktijk behaal je het diploma van gegradueerde, uitgereikt door de Erasmushogeschool Brussel en CVO VOLT, waar je de lessen volgde. Je diploma is erkend door de Vlaamse Gemeenschap; op internationaal vlak is het erkend als een Associate Degree (EQF5). Rechtspractici zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt, zowel in de privé- als in de openbare sector.

Als rechtspracticus verricht je voorbereidend werk door het opzoeken in rechtspraak, wetgeving en rechtsleer, het opstellen van juridische documenten en het verlenen van adviezen. Je verzorgt ook het opstellen en het beheer van de dossiers en je volgt de stand van de dossiers op. Ten slotte verzorg je de redactie van de juridische documenten onder de verantwoordelijkheid van je opdrachtgever. Als juridisch medewerker bij de overheid kun je vanuit de eigen inhoudelijke deskundigheid, gespecialiseerde adviezen of specifieke producten en diensten leveren die bijdragen tot een goede werking van je afdeling.

Vervolgtrajecten

Binnen het samenwerkingsverband HBO5 Erasmus kun je met je diploma graduaat Rechtspraktijk vrijstellingen aanvragen voor vakken van een aantal professionele bachelors van de Erasmushogeschool Brussel. Je kan ook een vervolgtraject opnemen in in de professionele bacheloropleiding Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Rechtspraktijk.

Naast een aantal algemene vaardigheden, besteden we in de opleiding Rechtspraktijk uitgebreid aandacht aan de verschillende rechtstakken, zoals burgerlijk recht, handels- en economisch recht, administratief recht, sociaal en fiscaal recht. Onze lectoren zijn praktijkgericht en beschikken over de nodige professionele ervaring. Regelmatig nodigen we gastsprekers uit, gespecialiseerd in een bepaald onderdeel van het recht. De lessen zijn interactief en geven je een duidelijk inzicht in de leerstof. Het huidige rechtssysteem is immers een kluwen van regelgeving, maar onze aanpak verhoogt je slaagkansen sterk.

De volledige opleiding bestaat uit 23 modules en 7 pijlers.

 • Een eerste pijler omvat algemene vaardigheden en bestaat uit modules als Bedrijfsmanagement, Inleiding tot het recht en methodologie, Toegepaste informatica, Communicatievaardigheden en Juridisch Frans.
 • De pijler rechtspracticus openbare besturen gaat dieper in op Europees recht, Grondwettelijk recht, Administratief recht en Ruimtelijk ordenings- en milieurecht.
 • De pijler rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht bestaat uit Gerechtelijk privaatrecht, Personen-, familie- en zakenrecht, Huwelijksvermogens- en erfrecht, Verbintenissenrecht en belangrijke contracten en als laatste een Seminarie burgerlijk recht.
 • Daarop volgt een pijler rond handels-, economisch, vennootschaps- en verzekeringsrecht. De volgende modules zijn erin opgenomen: Handels- en economisch recht, Vennootschapsrecht, Seminarie handels-, economisch en vennootschapsrecht en ook Verzekeringsrecht.
 • In de pijler rechtspracticus sociaal en fiscaal recht zijn er twee modules: Sociaal recht en Fiscaal recht.
 • Daarop volgt de pijler rechtspracticus strafrecht en strafvordering met twee modules rond Strafrecht en Strafvordering.
 • In de laatste pijler Seminarie en projectwerk integreer je de verworven kennis en vaardigheden in een praktijkcase.

De contactmomenten voor de opleiding Rechtspraktijk gaan door in Leuven op de campus van CVO Volt.

Heeft recht al altijd je interesse opgewekt? Wil je je carrière een andere wending geven? Of werk je al in de juridische wereld en wil je je kennis uitbreiden? Dan kun je de opleiding Rechtspraktijk ook volgen als werkende student.

Het avondtraject telt 3 schooljaren (1440 lestijden) en gaat door in Leuven op CVO Volt. Een beperkt aantal modules wordt op zaterdag geprogrammeerd. Je kunt ook een individueel traject aanvragen op jouw maat. Een combinatie van modules uit het dag- als avondtraject is eveneens mogelijk.

   

  Op CVO Volt

  • dinsdag 23 januari 2018, 18u- 20u.
  • dinsdag 22 mei 2018, 18- 21u.
  • maandag 3 september 2018, 18- 20 u.

  Waar inschrijven?

  De opleiding Rechtspraktijk is een samenwerking tussen CVO Volt en de Erasmushogeschool Brussel. De inschrijvingen vinden plaats op Campus Volt, Interleuvenlaan 3, 3001 Heverlee (zie openingsuren).

  Inschrijvingsgeld

  Het inschrijvingsgeld is wettelijk vastgesteld op € 1,50 per lestijd. Je kan dus zelf berekenen, aan de hand van het aantal lestijden van de modules die je wenst te volgen, hoeveel je zal moeten betalen. Het totaal is per semester begrensd op maximum € 300. Naast het inschrijvingsgeld is er ook nog de kost voor het gebruik van het digitaal onderwijsplatform, Smartschool.

  Ben je zelfstandige of wil je werkgever je opleiding betalen? Informeer je bij je werkgever ook of je een deel van je opleiding kan betalen met de kmo-portefeuille van de Vlaamse Overheid. Lees alles na op www.kmo-portefeuille.be.

  Ben je werknemer, dan loont het zeker de moeite om na te gaan of je gebruik kunt maken van opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap. Je mag nog niet in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs. Informeer ook of je in aanmerking komt voor een extra tegemoetkoming. Verdere voorwaarden vind je op www.vdab.be/opleidingscheques.

  Check ook of je als werknemer een beroep kunt doen op educatief verlof of vormingsverlof: www.werk.belgie.be

  Hoe inschrijven?

  Je kan je online inschrijven of langs komen. Wat heb je nodig?

  • je identiteitskaart
  • kopie van je diploma secundair onderwijs. Beschik je niet over een diploma secundair onderwijs, geen probleem. Je kan ook een toelatingsproef afleggen vóór de start van de opleiding. 
  • attesten voor aanvraag van vrijstelling van modules. Meer informatie vind je in het handboek voor vrijstellingen.
  • attest voor vrijstelling van betaling (VDAB, OCMW, mindervaliditeit)
  • bankkaart, cash en eventueel opleidingscheques om de betaling te regelen.

  Nog vragen?

  Voor bijkomende info neem je vrijblijvend contact op met opleidingscoördinator Kristel Spelmans (Kristel.spelmans@cvovolt.be).