verkorte bachelor Lager Onderwijs
Verhaal

Samen met basisscholen GO! komt er nieuwe verkorte opleiding Lager Onderwijs

Scholengroepen UN!K, SCOOP en Brussel mikken op zij-instromers

We ontwikkelde een samenwerking met de GO!-scholengroepen Brussel, UN!K (Asse, Wemmel, Halle) en SCOOP (noordoostrand Brussel) een nieuwe verkorte educatieve bachelor Lager Onderwijs. Met de verkorte educatieve bachelor spelen we in op de groeiende behoefte aan vakdidactische expertise bij zij-instromers.

Zij-instromers ondersteunen en warm maken voor het leraarschap

In het Vlaamse en Brusselse lager onderwijs staan steeds meer mensen uit de privésector voor de klas. Ondanks jarenlange werk- en levenservaring, hebben zij nood aan inhoudelijke en vakdidactische knowhow. De nieuwe verkorte bachelor biedt hun meteen inzetbare en bruikbare tools aan.

“We ontwikkelden een flexibel traject waarmee we gericht inspelen op wat onze zij-instromers nodig hebben om bekwaam voor de klas te kunnen staan. We houden hierbij rekening met de thuissituatie en de werkdruk”

Patricia Van Eekenrode
GO! scholengroep UN!K

Kwaliteit

De reguliere opleiding lager onderwijs aan de Erasmushogeschool Brussel besteedt veel aandacht (studiepunten) aan vakinhoud en -didactiek. “We vertalen deze kwaliteitsstandaard naar dit nieuwe traject op maat van zij-instromers”, stelt Pieter Dewitte, hoofd van de lerarenopleiding Lager Onderwijs. “We komen tegemoet aan de specifieke noden van de zij-instromer en de vraag naar expertise in het onderwijs: meteen inzetbare en bruikbare tools in combinatie met genoeg tijd voor verdieping.”

Minimale planlast voor deelnemers

De verkorte educatieve bachelor Lager Onderwijs onderscheidt zich van andere lerarenopleidingen door de intense samenwerking met de betrokken scholen. EhB is verantwoordelijk voor de (vakdidactische) opleiding en de scholengroepen staan garant voor de begeleiding en opvolging op de werkvloer. Het voordeel van deze samenwerking is duidelijk. Wat de student voor de opleiding doet, kan die meteen gebruiken tijdens een lesopdracht op school. Ook omgekeerd, het werk binnen de schoolomgeving kan meetellen als opdracht binnen het curriculum. Dit betekent minimale planlast voor de zij-instromer die aan het werk is bij één van de partnerscholen. De leeropdrachten zijn namelijk ontwikkeld in functie van de klas- en schoolcontext van de partnerscholen.

Lees meer hier.

Deel dit