edu
Persbericht

Meertaligheid in het onderwijs: histoire commune

Aan beide kanten van de taalgrens en in Brussel kent het meertalig onderwijs een steile opmars en in de huidige aanloop van de verkiezingen staat de oprichting van meertalige scholen bij vele partijen hoog op de agenda. Toch is er ook nog veel weerstand tegen het gebruik van meerdere of andere talen in de klas. De grootstad is al meertalig, maar het onderwijs heeft moeite om die trend te volgen. 

Met dit symposium willen we de situatie in de verschillende onderwijsnetten van naderbij bekijken en de vinger op de wonde leggen: waar liggen de knelpunten, wat zijn de uitdagingen die voor ons liggen en welke les- en samenwerkingspraktijken kunnen we samen ontwikkelen? Hoe kunnen we die meertaligheid maximaal benutten en inzetten in onze leerprocessen? Dit tweetalige symposium wordt georganiseerd in samenwerking met de HOGENT en de Haute Ecole Francisco Ferrer. 

Daarmee is het belangrijkst statement al gemaakt : een kwaliteitsvol tweetalig onderwijs vergt vergaande samenwerking op alle niveaus tussen de Nederlandstalige en Franstalige onderwijswereld. In dit symposium geven we alvast het goede voorbeeld.  

Inschrijvingen 

Symposium Meertaligheid in het onderwijs, une histoire commune / Multilinguisme dans l’enseignement, een gemeenschappelijk verhaal. 
6 mei van 13 tot 17 uur, campusJette, Laarbeeklaan 121, 1090 Jette.

https://www.erasmushogeschool.be/nl/evenementen/symposium-meertaligheid-het-onderwijs-une-histoire-commune

Meer info

Erasmushogeschool Brussel, Hilde van Lindt, hilde.van.lindt@ehb.be
 

Deel dit