elder
Onderzoek

Gepaste dementiezorg is belangrijk

Hoe zorg je goed voor ouderen met een migratieachtergrond? Welke zorgnoden hebben ze? Hoe doen mantelzorgers het? Wat is de impact op de oudere, en het sociale, familiale leven van naasten? Het zijn maar enkele vragen die aan bod kwamen op de heuglijke boeklancering op 21 oktober van het boek 'Dementie bij ouderen met een migratieachtergrond' (Garant Uitgeverij). 

Auteurs Saloua Berdai Chaouni en Ann Claeys - de eerste is onderzoeker binnen de opleiding Sociaal Werk, de tweede binnen de opleiding Verpleegkunde - werkten de afgelopen jaren hard om dit werk neer te leggen. Het boek stelt de belangrijkste resultaten voor van vijf jaar onderzoek en talloze groepsgesprekken, interviews en observaties, afkomstig uit hun onderzoeksproject Diverse Elderly Care, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het boek is baanbrekend. Het belicht dementiezorg bij ouderen met migratie-achtergrond in België voor het eerst vanuit drie perspectieven, namelijk het perspectief van de ouderen uit de (Marokkaanse, Turkse en Italiaanse) arbeidsmigratie, dat van hun mantelzorgers en dat van de professionele zorgverleners. Het boek is praktijkgericht en gaat in op de bijkomende zorg- en dienstverlening die in de toekomst nodig is voor een betere dementiezorg voor deze ouderen met dementie.

Het was een mooi, warm en vol programma. Nadia Babazia van het Red Star Line Museum interviewde de auteurs en mantelzorger Sarah Avci over de zorg voor haar vader met dementie. Dichteres Amina Belôrf sloot af met het aangrijpende gedicht 'Brief aan mijn vader', over zelfaanvaarding, kwetsbaarheid, hoop, waarin het levensverhaal, het migratieverhaal van haar vader, die de laatste jaren van zijn leven aan Alzheimer leed een belangrijke rol speelt.

Het boek kan bij Garant (hier) aangekocht (besteld) worden. De boekvoorstelling kan herbekeken worden via de Facebookpagina van het project Diverse Elderly Care.

Voor meer informatie:

Saloua Berdai Chaouni, saloua.berdai-chaouni@ehb.be

Ann Claeys, ann.claeys@ehb.be

interview ann
Deel dit