bezoek Koning
Verhaal

Erasmix maakt videoreportage over het bezoek Koning Filip

Een enthousiast team van het tweede jaar Journalistiek zagen het bezoek van Koning Filip aan campus Jette als een ideale praktijkoefening. Dit soort praktijkoefeningen typeert de opleiding Journalistiek, en worden verzameld in het onlineplatform Erasmix.

Fran, Marijn en Viktor waren respectievelijk journalist, cameraman en fotograaf van dienst en volgden de Koning op de voet. Ze interviewden de betrokkenen en legden een mooi sfeerbeeld vast. Je kunt hun verslag hieronder bekijken.

Achter de schermen waren trouwens hun collega's actief om de beelden op sociale media te delen.

Waarom kwam de koning eigenlijk?

Het project 'Naar een tweetalige opleiding' heeft als doel het tekort aan leraren met goede taalvaardigheden dat momenteel bestaat in scholen in de beide taalgemeenschappen aan te pakken. Om het resultaat van een jaar intensief samenwerken te vieren, vond er, in aanwezigheid van de Koning, een slotmoment plaats met tal van tweetalige activiteiten.

Samen met kinderen van het 4de leerjaar van de Brusselse Leidstarschool en van de Ecole fondamentale du Tivoli, organiseerden de studenten enkele toonmomenten. De Koning zag studenten aan het werk tijdens een les volgens de CLIL-methode (Content and Language Integrated Learning) voor zowel Franstalige als Nederlandstalige kinderen en tijdens een ‘escape room’-spel op kindermaat. Hij had eveneens een lang gesprek met zes studenten over hun ervaringen in het Tandemproject. De studenten van EhB en HEFF worden aan elkaar gekoppeld tot tandemteams en nemen een jaar lang deel aan activiteiten om de kennis van de andere taal en van de andere cultuur aan te scherpen. Daarnaast maken ze ook grondig kennis met immersie-onderwijs.

De Brusselse hogescholen EhB en HEFF hebben gekozen voor een intensieve samenwerking binnen hun lerarenopleiding Lager Onderwijs, zodat de leerkrachten die uitstromen beter voorbereid zijn om zowel in het Nederlandstalig als in het Franstalig onderwijs les te geven. Ze zijn zo voldoende gewapend om van start te gaan in een grootstedelijke Brusselse context, die meertalig en divers is. Ze zullen bovendien als meertalige leraar ingezet kunnen worden in het immersie-onderwijs en sneller kunnen inspelen op de leefwereld en de noden van hun toekomstige leerlingen. Ook hoopt de versterkte opleiding tegemoet te komen aan het nijpend tekort van leraren in beide taalgemeenschappen.

Deel dit