educatieve bachelor
Verhaal

EhB promoot lerarenopleiding bij Brusselse jongeren dankzij VGC

Talent voor Teaching, zo heet een bijzonder project van de twee Nederlandstalige hogescholen in Brussel, EhB en Odisee, met steun van de VGC. Samen zullen we ons inzetten om in het academiejaar 2022-2023 de instroom voor de lerarenopleidingen van leerlingen uit het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel te verhogen. Brussels minister Sven Gatz trekt daarvoor 144.000 EUR uit.

Onze beide instellingen bieden de drie educatieve bacheloropleidingen aan: kleuter-, lager en secundair onderwijs. Met steun van de VGC gaan we nu extra inzetten op leerlingen uit het Brussels secundair onderwijs die overwegen om een lerarenopleiding te beginnen. 

Met een ontmoetingsdag en uitgekiende activiteiten geven studenten-in-spe en hun ouders inzicht in het hoger onderwijs. Ze maken heel concreet kennis met de lerarenopleiding: hoe verlopen de lessen, wat moet je weten over stages, wat zijn de belangrijke momenten, etc.

In die activiteiten gaat ook aandacht naar de starttoets van de lerarenopleiding, die het startniveau van de student in beeld brengt. Zo kunnen de leerlingen voor ze de opleiding beginnen al beter inschatten wat hun troeven en wat hun werkpunten zijn – en daar extra op inzetten.

Dit soort projecten zijn broodnodig om de instroom in de lerarenopleiding te vergroten. Op termijn meer Brusselaars voor de klas, daar werken we aan!

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Hiermee sluiten we aan bij het ‘Talent for Teaching’-project van de VGC. Daarin proeven Brusselse leerlingen onder begeleiding van de onderwijspraktijk. In 2022-2023 zullen naar verwachting een honderdtal leerlingen aan ‘Talent for teaching’ deelnemen. Na hun praktijkervaring kunnen ze meteen ook uitgebreid kennis maken met onze Brusselse lerarenopleidingen. 

Binnenkort staat trouwens de vacature online voor de projectmedewerker die hiermee aan de slag zal gaan.

Deel dit