Studenten biomedische laboratoriumtechnologie
Bij- en nascholing

Ziekenhuisfarmacie 20-21

De navorming ziekenhuisfarmacie is een keuzevak in het programma van 3 BMLT (afstudeerrichting FBT) dat opengesteld wordt voor alumni en andere geïnteresseerden van het werkveld.

Vanuit het werkveld (de ziekenhuisapotheek) is steeds meer vraag naar afgestudeerde FBT- ers die werkzaam kunnen zijn als Farmaceutisch technisch assistent (FTA). FTA’s, werkzaam in een ziekenhuisapotheek, komen in contact met andere en meer gespecialiseerde materie, ten opzichte van de openbare officina. FTA’s hebben een belangrijke rol binnen de distributie en bereiding van geneesmiddelen, cytostatica, TPN (totale parenterale nutritie), … 

Geen enkele andere opleiding (binnen of buiten de EhB) biedt een opleiding aan die studenten voorbereidt op het werk in een ziekenhuisapotheek

Doelstellingen

 1. Kent de algemene organisatie van een ziekenhuisapotheek en kent de wetgeving, specifiek verbonden aan een ziekenhuisapotheek;
 2. Kent de tarificatieregels voor medicatie en medische hulpmiddelen, toegepast in een ziekenhuis;
 3. Is zich bewust van het belang van medicatieveiligheid en incidentmeldingen;
 4. Kent de belangrijkste aspecten van de ziekenhuishygiëne, met inbegrip van antiseptica, desinfectantia,… en de werking van de centrale sterilisatie-afdeling;
 5. Kent de verschillende antibiotica die gehanteerd worden in een ziekenhuis, met specifieke aandacht voor resistentieproblematiek en reserve-antibiotica;
 6. Kent de verschillende medische hulpmiddelen en hun toepassing;
 7. Kent implantaten en prothesen en hun toepassing;
 8. Kent de beginselen van de klinische farmacie, met inbegrip van het voorschriftenparcours en het farmacotherapeutische proces;
 9. Kan correct adviezen geven in verband met het pletten, breken, openen,… van geneesmiddelen;
 10. Kan de verschillende toedieningsvormen, specifiek voor de ziekenhuisapotheek, benoemen en bereiden.

Attest

Na het beëindigen van deze opleiding ontvang je een attest van deelname.

Programma

De lessen zullen wekelijks doorgaan op woensdag (9u-12u en 13u-16u) in september, oktober en november 2020: 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10 en 18/11.
Op woensdag 23/9, 7/10 en 21/10 zullen de lessen digitaal doorgaan.  De andere twee lesdagen (woensdag 30/9 en 14/10) + het practicum gaan door op de campus.

36 u dagonderwijs, in te schrijven per lesdag/module van 6u is mogelijk

Lesdagen

Onderwijswerkvormen

Uren

Evaluatie-vorm

Docent(en):

Statuut (stat-contr-gast)

Dag 1: 23/09/2020

Organisatie en beheer

Wetgeving

Tarificatie

Medicatieveiligheid

Incidentmelding

 

HC

 

6u

 

 

 

 

 

 

Apr. H. Collier

 

 

gast

 

 

Dag 2: 30/09/2020

Ziekenhuishygiëne

Centrale sterilisatie afdeling

Antibiotica

 

HC

 

6u

 

 

 

Apr. Tinne Leysen (3u) en Apr. Ina Van den Borre (3u)

 

gast

Dag 3: 07/10/2020

Klinische farmacie

Voorschriftenparcours

Farmacotherapeutisch proces

Pletmedicatie

 

HC

 

6u

 

 

Apr. Pieter-Jan Cortoos (3u), Apr. Ina Van den Borre (3u)

 

gast

Dag 4: 14/10/2020

Medische hulpmiddelen

Implantaten en prothesen

 

HC

 

6u

 

 

Apr. Tinne Leysen (3u) en Apr. Mieke Suenens (3u)

 

gast

Dag 5:  21/10/2020

Productie

 • steriele bereidingen
 • TPN
 • cytostatica
 • unidosis

 

 

HC

 

6u

 

 

Apr. Saskia Van Kemseke (2u)

Apr. Sarah Deuss (2u)

Apr. Garmt Meers (2u)

 

gast

Dag 6: 18/11/2020

Productie: practicum bereidingen

 

Labo

 

6u

 

 

Apr. Saskia Van Kemseke (6u)

Apr. Sarah Deuss (6u)

Apr. Garmt Meers (6u)

+

Apr. S. Desmaele

 

gast

 

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt 90 euro/lesdag.

Vereiste voorkennis

Professionele bachelor ‘biomedische laboratoriumtechnologie’ (afstudeerrichting FBT), of is geslaagd voor het eerste en tweede deeltraject van voorgenoemde opleidingen (voor EhB studenten inclusief het keuze-opleidingsonderdeel Farmaceutische Zorg) en volgt dit keuzevak/deze navorming parallel met het laatste deeltraject.

Afgestudeerden TSO/FTA’s (uit het secundair onderwijs) met minimum 1 jaar werkervaring in een apotheek.

Inschrijven

Inschrijven kan je hier vanaf 27.06.2020. Na inschrijving ontvang je een factuur.

Deel dit