Toekomsttuinen

Toekomsttuinen is een project van tuin+ en blikopener Vlaanderen voor landschaps- en tuinarchitecten, tuinontwerpers, tuinaannemers, studiebureaus, projectontwikkelaars en professionele beheerders van tuinen van bedrijven en zorginstellingen.

Naar een nieuwe benadering van tuinen en kleinschalig groen

Vele veranderingen van vandaag vragen om een nieuwe aanpak van de tuin: biodiversiteitsverlies,  klimaatverandering, demografische ontwikkelingen, luchtvervuiling, hittestress, stadsverdichting, ...  Met dit project wil het Kenniscentrum tuin+ de kennis die nodig is voor zo’n nieuwe aanpak verkennen, verspreiden en ontwikkelen. Samen met professionals uit het werkveld willen we werken aan innovatieve, duurzame manieren om tuinen beter te ontwerpen en te beheren.

Een vernieuwende aanpak is mogelijk in allerlei, uiteenlopende situaties: in een bestaande of nieuwe tuin, in voortuinen, in een private of collectieve tuin, op een vergeten stukje braakland, bij grote bouwprojecten, in een tuin van een bedrijf, zorginstelling, school, ...  Op vele plaatsen kunnen we duurzame toekomsttuinen maken en zo bouwen aan een waardevol en veerkrachtig tuinenlandschap in Vlaanderen. Dit vraagt om een  benadering die zowel ruimtelijk, sociaal als ecologisch is, en expertise in deze domeinen.

Wat is een toekomsttuin?

Een toekomsttuin

 • neemt de ruimere omgeving als uitgangspunt
 • is klimaatgericht
 • houdt rekening met netwerken en kringlopen
 • wordt met en voor biodiversiteit gerealiseerd
 • vanuit betrokkenheid en engagement
 • koppelt biodiversiteit aan een hoge belevingswaarde.

Rond deze thema’s van de 'toekomsttuin' willen we kennis uitwisselen en nieuwe visies, concepten, modellen en toepassingen ontwikkelen. De vijf eerste thema's zijn ontleend aan 'Duurzaam ontwerpen van groene ruimten' (Van Damme et al., 2017) waarvan tuin+ mede-auteur is.

Ontwerpen en innoveren met planten

Bij Toekomsttuinen staat het ontwerpen met planten voorop en centraal. Doordacht ontwerpen met  planten maakt de verbinding tussen biodiversiteit en beleving mogelijk. In Toekomsttuinen beantwoorden we vragen, voeren we analyses uit, zoeken we naar nieuwe oplossingen.

Typische vraagstukken van de toekomsttuin zijn:

 • Hoe realiseer ik met natuurlijke beplanting meerwaarde voor gebruikers?
 • Wat zijn alternatieven voor traditionele beplantingen met weinig ecologische waarde?
 • Hoe ontwerp ik met nieuwe groenvormen een hedendaagse daktuin, collectieve tuin, regentuin, klimaattuin, eetbare tuin of zorgtuin?
 • Hoe optimaliseer ik ecosysteemdiensten in een tuin?
 • Hoe ondersteun en promoot ik de sociale acceptatie van nieuwe, natuurlijke groenvormen?
 • Hoe kan ik spontane vegetatie integreren in een tuin?
 • Hoe maak ik een duurzaam beplantingsontwerp dat minimaal beheer garandeert?
 • Hoe optimaliseer ik de levensduur van beplantingen?
 • Hoe verzoen ik strakke structuur met rijke, natuurlijke beplanting?
 • Hoe kunnen inzichten uit de omgevingspsychologie een beplantingsontwerp rijker maken?

Een drieledig aanbod

1. Opleiding

2. Advies

3. Onderzoek

De kennis en skills om
toekomsttuinen te ontwerpen, aan te leggen en te beheren

De support om toekomsttuinen te realiseren

Nieuwe ideeën, modellen en oplossingen voor betere
toekomsttuinen
Wij bieden opleidingen op maat aan de groensector en geven op verzoek masterclasses, seminars, workshops en lezingen. In 2021 start tuin+ met een open, verdiepende vakopleiding 'Duurzaam beplantingsontwerp'. Professionals kunnen bij ons terecht voor quickscans, het opstellen van een draaiboek of handleiding en met specifieke beplantingsvragen. Ook bij vragen rond groeninnovatie en subsidiëring helpen wij graag. Indien nodig verwijzen wij door naar specialisten of betrekken we ze bij de opdracht. Uw organisatie kan opdrachtgever van onderzoek zijn, deelnemen aan een collectief onderzoeksproject of nieuwe inzichten verwerven via bachelorproeven, studentenprojecten of -stages. Onderzoek uit het verleden ging onder meer over bomen, volkstuinen, ecosysteemdiensten, semi-privaat groen, schoolspeelplaatsen en helofytenfilters.

Neem vrijblijvend contact

Wil je zelf een toekomsttuin ontwerpen of inrichten? Heb je een specifieke vraag of een idee dat je wilt toetsen? Heb je interesse om samen te werken, om kennis te verwerven of te innoveren in beplantingsontwerp? Neem dan contact op via tuin.plus@ehb.be