Toekomsttuinen

Een initiatief van het Kenniscentrum tuin+ met steun van blikopener Vlaanderen

Toekomsttuinen is een innovatiegericht programma van het Kenniscentrum tuin+ voor de ruimtelijke, ecologische en sociale innovatie van tuinen en kleinschalig groen. Vele veranderingen van vandaag vragen om vernieuwing: biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, demografische ontwikkelingen, luchtvervuiling, hittestress, stadsverdichting, ...

Thema's

Om tuinen en kleinschalig groen te herdefiniëren in relatie tot zowel architectuur, vegetatie als landschap schuiven we verschillende thema’s naar voren:

 • omgeving
 • klimaat
 • biodiversiteit
 • netwerken en kringlopen
 • sociaal engagement
 • beleving van biodiversiteit. 

Rond deze thema’s willen we kennis uitwisselen en nieuwe visies, concepten en toepassingen ontwikkelen.

Aanbod

Toekomsttuinen is gericht op landschaps- en tuinarchitecten, tuinontwerpers, tuinaannemers, studiebureaus, projectontwikkelaars en professionele beheerders van tuinen van bedrijven en zorginstellingen.

Wij bieden:

 • opleidingen op maat, masterclasses, seminars, workshops en lezingen
 • advies omtrent ontwerp, beplanting, groeninnovatie en subsidiëring
 • onderzoek in de vorm van een collectief onderzoeksproject, via bachelorproeven, studentenprojecten, stages, ...

Focus

Toekomsttuinen legt de nadruk op beplanting als de core business van de landschaps- en tuinarchitect, de tuinaannemer en -beheerder. Typische vraagstukken die we aanpakken zijn:

 • Wat zijn ecologische alternatieven voor traditionele beplantingen?
 • Hoe ontwerp ik innovatieve groenvormen?
 • Hoe optimaliseer ik ecosysteemdiensten in een tuin?
 • Hoe promoot ik de sociale acceptatie van natuurlijke groenvormen?
 • Hoe kan ik spontane vegetatie integreren in een tuin?
 • Hoe kunnen inzichten uit de omgevingspsychologie helpen?

Recente initiatieven

Enkele van onze nieuwe, innovatiegerichte projecten:

 • Green Deal Natuurlijke tuinen in samenwerking met de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (BVTL), de Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG), Groen Groeien (AVBS), het Proefcentrum voor de sierteelt (PCS) en Landelijke Gilden
 • Ontwerpend onderzoek 'klimaatwijk Don Bosco' in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant
 • Ontwerpend onderzoek naar kansenkavels in Wuustwezel en Willebroek, in samenwerking met bureau Omgeving
 • Opleiding Duurzaam ontwerpen met planten en groenvormen

Vraag meer informatie over Toekomsttuinen