Dienstverlening door tuin+

Het Kenniscentrum tuin+ heeft zijn aanbod aan professionals gebundeld in het Blikopener-project Toekomsttuinen. Met de Vlaamse overheid en partners uit de groensector starten we een Green Deal Natuurlijke tuinen op.

Green Deal Natuurlijke tuinen

Green Deals zijn een instrument van de Vlaamse Overheid die groene initiatieven en dynamiek in de samenleving bundelen en sterker maken. De resultaten van acties worden publiek gemaakt, zodat anderen er ook van kunnen gebruikmaken en leren. De Green Deal Natuurlijke tuinen is een initiatief van Kenniscentrum tuin+, de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (BVTL), de Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG), Groen Groeien (AVBS), het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en Landelijke Gilden. Het krijgt ondersteuning van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

De Green Deal Natuurlijke tuinen heeft 5 ambities:

 • het natuurlijk(er) ontwerpen, inrichten en beheren van privétuinen
 • meer inheemse planten in privétuinen
 • een groter aanbod ecologische tuinmaterialen en -oplossingen
 • meer knowhow voor het duurzaam ontwerpen, inrichten en beheren van natuurlijke tuinen
 • een beleidsvisie en beleidsinstrumenten die de ontwikkeling van natuurlijke tuinen ondersteunen.

Iedere organisatie die professioneel actief is op het terrein van de Vlaamse privétuin kan meedoen: landschaps- en tuinarchitecten, tuinaannemers, kennisinstellingen, projectontwikkelaars, lokale overheden, kwekerijen, tuincentra, ... 
Deelnemers

 • voeren ten minste één concrete actie uit
 • delen hun kennis en ervaringen met de andere deelnemers
 • maken de resultaten van hun acties publiek
 • zetten stappen om structureel bij te dragen tot meer natuurlijke tuinen in Vlaanderen.

Meedoen levert voordelen op voor je organisatie, je werknemers en je klanten

 • Je bent mee met je tijd: natuurlijke tuinen zijn in opmars!
 • Je maakt je organisatie duurzamer en dus beter voorbereid op de toekomst
 • Je doet mee aan een motiverend maatschappelijk project
 • Je draagt bij tot een aangename en gezonde woon- en leefomgeving in Vlaanderen
 • Je maakt deel uit van het lerend netwerk van de Green Deal

Wat kan je concreet doen?
Je kan bijvoorbeeld een plan indienen om tuinen te ontharden, om meer inheemse planten aan te bieden, om kennis te delen, om te innoveren met ecologische materialen, om milieuvervuilende tuinmachines en -technieken te vervangen, …  Je kan ook een pilootproject opzetten in een tuin, een straat, een wijk, ... Je mag zelf een actie voorstellen die aansluit bij een van de 5 ambities van de Green Deal én die je eigen doelen helpt waarmaken.

Meer informatie: tuin.plus@ehb.be.

Andere voorbeelden van dienstverlening

Duurzaam ontwerpen met planten

In het kader van het Blikopener-project Toekomsttuinen richten we met een tiental experten uit het werkveld onze blik op 'natuurlijke beplanting'. Naast een navorming bundelen we kennis en verzamelen we praktijkcases. Vanaf maart 2021 bieden we ook een opleiding in duurzaam beplantingsontwerp aan.

Zelfpluktuin KTA Zavelenberg

In het kader van het atelier 'ontwerpen - publieke ruimte' werkten de studenten Landschaps- en tuinarchitectuur aan een ontwerp voor het schoolterrein van het KTA als semi-private groene recreatieve ruimte. Een deel van het ontwerp zal gerealiseerd worden in het kader van de Bruss-it een subsidie van de VGC, aangevraagd door het KTA Zavelenberg met ondersteuning van het Kenniscentrum tuin+.

Regentpark

Op vraag van de bewoners van 'het Regentpark' in Antwerpen ontwikkelden de laatste jaarsstudenten Landschaps- en tuinarchitectuur in hun bachelorproef verschillende visies op het 'park' rond deze jaren '60 woonontwikkeling.

Steunpunt Tuinen

In het kader van de 'tuinencampagne' van de provincie Vlaams-Brabant maakt het kenniscentrum tuin+ deel uit het Steunpunt Tuinen. Doelstelling van de tuinencampagne is het inspireren en begeleiden van Vlaams-Brabantse tuiniers bij het inzetten van hun tuin voor de ondersteuning van biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Het Vinne en de Getevallei

In opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant werden de studenten van het 3de jaar Landschaps- en tuinarchitectuur ingeschakeld om het Vinne en zijn omgeving eens 'anders te bekijken'. Onder begeleiding van ontwerp- en beplantings-docenten dachten ze na over de ontwikkelingsmogelijkheden van het Vinne en het landschap van de Getevallei tussen Zoutleeuw, Drieslinter en Budingen.

Kasteelpark Hoensbroek

In opdracht van de Stad Heerlen werden de studenten van het 3de jaar Landschaps- en tuinarchitectuur ingeschakeld om het uniek waterslot Hoensbroek (in Heerlen, Zuid-Limburg) en zijn omgeving te valoriseren. Onder begeleiding van ontwerp- en beplantings-docenten werd nagedacht over de ontwikkelingsmogelijkheden van kasteelpark en over landschappelijke ontwikkelingen voor de vallei van de Geleenbeek.