Dienstverlening door tuin+

Het Kenniscentrum tuin+ ondersteunt professionals bij de ontwikkeling van groenblauwe oplossingen en ligt aan de basis van de Green Deal Natuurlijke tuinen.

Green Deal Natuurlijke tuinen

Green Deals zijn een instrument van de Vlaamse Overheid die groene initiatieven en dynamiek in de samenleving bundelen en sterker maken. De resultaten van acties worden publiek gemaakt, zodat anderen er ook van kunnen gebruikmaken en leren. Het Kenniscentrum tuin+ startte op 13 november 2020 een Green Deal Natuurlijke tuinen samen met de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (BVTL), de Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG), Groen Groeien (AVBS), het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en Landelijke Gilden. De Green Deal krijgt ondersteuning van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

De Green Deal Natuurlijke tuinen heeft 5 ambities:

  • het natuurlijk(er) ontwerpen, inrichten en beheren van privétuinen
  • meer inheemse planten in privétuinen
  • een groter aanbod ecologische tuinmaterialen en -oplossingen
  • meer knowhow voor het duurzaam ontwerpen, inrichten en beheren van natuurlijke tuinen
  • een beleidsvisie en beleidsinstrumenten die de ontwikkeling van natuurlijke tuinen ondersteunen.

Meer informatie op greendeals.be.

Andere voorbeelden van dienstverlening

Zelfpluktuin KTA Zavelenberg

In het kader van het atelier 'ontwerpen - publieke ruimte' werkten de studenten Landschaps- en tuinarchitectuur aan een ontwerp voor het schoolterrein van het KTA als semi-private groene recreatieve ruimte. Een deel van het ontwerp zal gerealiseerd worden in het kader van de Bruss-it een subsidie van de VGC, aangevraagd door het KTA Zavelenberg met ondersteuning van het Kenniscentrum tuin+.

Regentpark

Op vraag van de bewoners van 'het Regentpark' in Antwerpen ontwikkelden de laatste jaarsstudenten Landschaps- en tuinarchitectuur in hun bachelorproef verschillende visies op het 'park' rond deze jaren '60 woonontwikkeling.

Steunpunt Tuinen

In het kader van de 'tuinencampagne' van de provincie Vlaams-Brabant maakt het kenniscentrum tuin+ deel uit het Steunpunt Tuinen. Doelstelling van de tuinencampagne is het inspireren en begeleiden van Vlaams-Brabantse tuiniers bij het inzetten van hun tuin voor de ondersteuning van biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Het Vinne en de Getevallei

In opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant werden de studenten van het 3de jaar Landschaps- en tuinarchitectuur ingeschakeld om het Vinne en zijn omgeving eens 'anders te bekijken'. Onder begeleiding van ontwerp- en beplantings-docenten dachten ze na over de ontwikkelingsmogelijkheden van het Vinne en het landschap van de Getevallei tussen Zoutleeuw, Drieslinter en Budingen.

Kasteelpark Hoensbroek

In opdracht van de Stad Heerlen werden de studenten van het 3de jaar Landschaps- en tuinarchitectuur ingeschakeld om het uniek waterslot Hoensbroek (in Heerlen, Zuid-Limburg) en zijn omgeving te valoriseren. Onder begeleiding van ontwerp- en beplantings-docenten werd nagedacht over de ontwikkelingsmogelijkheden van kasteelpark en over landschappelijke ontwikkelingen voor de vallei van de Geleenbeek.