Kenniscentrum tuin+

tuin+ is het centrum voor de studie van de tuin en het tuinenlandschap in Vlaanderen en Brussel. 

Wij onderzoeken private, publieke en semi-publieke tuinen, parken en kleinschalig stedelijk groen vanuit een multidimensionaal perspectief, met aandacht voor hun ruimtelijke, ecologische, sociale, culturele en esthetische aspecten. We zien over de grenzen van individuele percelen heen, naar het 'tuinenlandschap' als een grote groene structuur met veel maatschappelijk potentieel. In de context van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en verstedelijking heeft het tuinenlandschap een strategische rol te spelen.

Doelstellingen

Het Kenniscentrum tuin+ wil bijdragen tot een duurzamer tuinenlandschap in Vlaanderen en Brussel door het 

 • vergroten en verdiepen van de kennis over het tuinenlandschap
 • ontwikkelen van innovatieve visies en concepten voor het ontwerp, de inrichting en het beheer van het tuinenlandschap
 • formuleren van (beleids)strategieën om deze visies en concepten te realiseren
 • uittesten en illustreren van deze strategieën
 • uitbouwen van een netwerk van partners werkzaam in en rond het tuinenlandschap.

Speerpunten

 • Burgerwetenschap en sensibilisering
  Het Kenniscentrum tuin+ coördineert Mijn Tuinlabhet grootste tuinonderzoek in Vlaanderen, een burgerwetenschapsproject met KU Leuven, Natuurpunt en steun van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid. Lees er meer over in het Nieuwsblad, De Standaard, bij vrt.nws en Scivil
 • Onderzoek, advies en opleiding voor tuinprofessionals
  Ons aanbod voor tuinprofessionals hebben we met steun van VLAIO/Blikopener gebundeld in Toekomstuinen. Lees er meer over in het artikel Nieuwe tijden, andere tuinen.
 • Samenwerking met overheden en partners
  We werken samen met overheden op alle bestuursniveaus. Met de Vlaamse overheid en diverse organisaties uit de groensector hebben we een Green Deal Natuurlijke tuinen opgestartvoor een duurzamer tuinenlandschap in Vlaanderen.

 

Netwerk van partners

Het Kenniscentrum tuin+ zet in op interdisciplinaire samenwerking met diverse partners. Wij werken samen met het departement Omgeving van de Vlaamse overheid, met de provincie Vlaams-Brabant, met Natuurpunt, Velt, Tuinhier, met diverse studiebureaus, kennisinstellingen en vele andere organisaties. Wij zijn partner in onder meer Ecocities, Groeistof en Green Deal Biodiversiteit en bedrijven.

In het kader van het Blikopener-project Toekomsttuinen zoeken we actief de samenwerking met landschaps- en tuinarchitecten, studiebureaus en beheerders van institutionele tuinen op.

Samenwerking met studenten

Studenten worden geregeld betrokken bij vooronderzoek, ontwerpend onderzoek en typologisch onderzoek. Door vragen vanuit het werkveld te integreren in het onderwijs en te koppelen aan onderzoek dragen we bij aan 'lerend onderzoekend handelen'. De resultaten worden verwerkt en gebundeld door het Kenniscentrum en soms als een tentoonstelling gepresenteerd, bijvoorbeeld in het kader van een participatietraject met een wijk of buurt.

Samenwerking met studenten kan onder meer de vorm aannemen van:

 • stage
 • geïntegreerd studentenproject
 • ontwerpopdracht.

Waar vind je ons?

Kenniscentrum tuin+
Erasmushogeschool Brussel
Campus Jette
Laarbeeklaan 121
1090 Brussel

tuin.plus@ehb.be

Facebook
Instagram

Vragen? Neem contact met ons op!