Kenniscentrum tuin+

Onze focus

Omdat ze vaak verborgen worden door gebouwen en afsluitingen, bleven tuinen de laatste decennia vaak onopgemerkt door onderzoek en beleid. Doorgaans worden tuinen gezien als ongrijpbare, individuele objecten.

Maar vele kleintjes maken één groot.

Door over de grenzen van individuele percelen heen te kijken, kan het geheel aan (semi)private en semi-publieke open en groene ruimtes gezien worden als een groene structuur. In haar doctoraat rond ‘Het Vlaamse tuincomplex’ wijst Valerie Dewaelheyns op de strategische rol die tuinen kunnen spelen bij verschillende grote uitdagingen waar onze maatschappij voor staat.

tuinenlandschap luchtfoto
tuinenlandschap Geert Meysmans

Onze doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van het Kenniscentrum tuin+ zijn:
 

  • Vergroten van de kennis over het tuinenlandschap.
  • Ontwikkelen van innovatieve visies en concepten voor het ontwerp, de inrichting en het beheer van het tuinenlandschap.
  • Formuleren van strategieën om deze visies en concepten te realiseren.
  • Uittesten en illustreren van deze alternatieve modellen en innovatieve strategieën.
  • Aanbieden van een uitwisselings- en samenwerkingsplatform voor een multidisciplinair netwerk aan partners die werkzaam zijn rond tuinen en het tuinenlandschap.

Kort nieuws

11.03.2020
Lees alles over ons Kennisdiffusieproject in het artikel 'Nieuwe tijden, andere tuinen'.

07.11.2019
Lees vandaag over 'Toekomsttuinen', ons project voor tuinprofessionals, in de vastgoedbijlage van De Tijd.

26.09.2019
We zijn heel blij te mogen aankondigen dat ons projectvoorstel voor de oproep van de Erasmushogeschool Brussel rond Kennisdiffusie werd goedgekeurd! Ons Kennisdiffusie-project rond 'Toekomsttuinen' zal op 01.10.2019 van start gaan.

09.08.2019
Vandaag verscheen er in De Standaad een artikel over ons project 'Mijn Tuinlab'. Eerder verscheen ook al een interview met onze collega Paul Verschueren over dit project op de website van Scivil.
Lees meer over dit project onder de rubriek 'Onderzoeksprojecten'.

04.07.2019
We zijn fier, fier, fier! Binnenkort verschijnt Ruimte 42 (het vakblad van de VRP) met als thema 'In de tuin',  waarvoor wij de gastredactie deden! Hier wat de hoofdredacteur van Ruimte erover schrijft:

'Het themadossier 'Tuinen' kon op geen beter moment komen: de modale Vlaming begint zich voor de zoveelste zomer zorgen te maken om de bruine vlekken in zijn gemillimeterd gazon, terwijl biodiversiteits- & klimaatexperts en ruimtelijke planners hoe langer hoe meer hun loep richten op het laatste stuk 'uncharted territory' in Vlaanderen: de tuin van ons 'huisje-met-tuintje'. Een taboe, met andere woorden, want onze tuin is één van die laatste dingen die in Vlaanderen totaal onbespreekbaar zijn en waar absoluut niemand zich mee heeft te moeien. Politieke semtex, dus. En tóch... had een aantal onderzoekers de moed om de Vlaamse tuin als onderzoeksobject te nemen, in het licht van prangende uitdagingen zoals klimaatverandering, biodiversiteit en ruimtelijke verdichting. Dit nummer is een pittig avontuur geworden. Maar het was vooral een bijzonder vlotte, inspirerende samenwerking met de mensen van EhB Lta/tuin+. We gooien een boeket wilde veldbloemen in hun richting.' 

Hier meer info: https://vrp.be/ruimte/ruimte-42.

Volg zeker ook onze Facebook om de hoogte te blijven van al onze activiteiten!

Het tuinenlandschap

Het tuinenlandschap omvat een grote diversiteit aan(semi)private en semi-publieke groene en open ruimtes.

Naast privétuinen gaat het ook om volks- en gemeenschapstuinen, hobbyweides, braakliggende terreinen en commerciële en institutionele groene ruimtes; kortom ‘tuinen met een plus’.

Het merendeel van deze ruimtes bevindt zich vandaag in een tot nog toe vrij onverkende zone, waar thema’s spelen zoals stad en groen, tuin en landschap, natuur en cultuur en privaat en collectief.

Bekijk een korte presentatie van het Kenniscentruim tuin+.

Medewerkers

Aurelie De Smet - Aurelie De Smet is architect (Sint-Lucas Gent) en ruimtelijk planner (Universiteit Gent). Momenteel is ze als onderzoeker verbonden aan het departement Landschapsarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel, waar ze het Kenniscentrum tuin+ leidt en is ze ook werkzaam als onderzoeksmedewerker aan het departement Architectuur van de KU Leuven. Aurelie verdiept zich in participatieve, flexibele en spontane benaderingen in de ruimtelijke planning en stedenbouw. Regelmatig geeft ze lezingen en werkt ze mee aan projecten als expert rond ‘tijdelijk gebruik’, ‘tactical urban planning’.

Geert Meysmans - Geert Meysmans is afgestudeerd in 1985 als landschaps- en tuinarchitect aan het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw te Vilvoorde. Na een stage bij het bureau Hallman und Rohn, bleef hij in Duitsland werkzaam bij het bureau Raderschall. Sinds 1997 doceert hij plantenleer, ecologie, beheer en ontwerpen in de Bachelor Landschaps- en tuinarchitectuur. In zijn eigen projecten profileert hij zich als ecologisch verantwoord landschapsarchitect met ervaring in het opmaken van ontwerp- en beheerplannen van groenobjecten volgens de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG). Sinds 2006 is hij betrokken bij de oprichting van de vereniging ‘Kubiekeruimte’. Als voorzitter van deze vereniging werkte hij mee aan een toegankelijk platform en netwerk voor landschaps- en tuinarchitecten, en alle geïnteresseerden die betrokken zijn bij de buitenruimte. Geert zetelt ook reeds meerdere jaren in de jury ‘Voorbeeldstellende en vernieuwende groenprojecten' van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Vanaf 2012 werkt Geert als structureel onderzoeker in het Kenniscentrum tuin+.

Paul Verschueren

Steven Goossens - Steven studeerde in 1999 af als tuin- en landschapsarchitect aan de EhB te Vilvoorde. Sinds 2001 maakt hij zelf deel uit van het onderwijzend team van de 3-jarige professionele bacheloropleiding. Zijn expertise gebruikt hij hoofdzakelijk binnen de vakgroepen planten en atelier ontwerpen. Sinds 2012 is hij is opleidingshoofd. Steven is medeoprichter van Kubiekeruimte vzw in 2005.  Kubiekeruimte is een Belgische vereniging die een toegankelijk platform en netwerk vormt voor tuin- en landschapsarchitecten, en alle geïnteresseerden die betrokken zijn bij de buitenruimte. Steven is sinds 2010 actief betrokken bij het onderzoek van Kenniscentrum tuin+. Sinds 2015 is Steven tevens schatbewaarder van ECLAS 'the European Council of Landscape Architecture Schools'.

Valerie Dewaelheyns - Valerie is tuin- & landschapsarchitect (EhB) en doctor in de bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven). De voorbije tien jaar heeft ze een uitgebreide expertise opgebouwd rond het Vlaamse tuincomplex, en dit steeds vanuit een beleidsondersteunde reflectie. Valerie is als adviseur en vrijwillig medewerker verbonden aan het Kenniscentrum tuin+.  

Partners

Kenniscentrum tuin+ zet volop in op interdisciplinaire netwerksamenwerking met diverse partners. Dit laat ons toe de aanwezige expertises en sterktes samen te voegen en elkaar complementair te versterken. 

De structurele partners van Kenniscentrum tuin+ zijn:

- Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, KU Leuven
-  vzw Velt
- Tuinhier vzw
- Infopunt Publieke Ruimte
- vzw Natuurpunt

netwerksamenwerking
verwevenheid

Verwevenheid onderwijs

Kenniscentrum tuin+ wil bijdragen aan de opleiding van landschaps- en tuinarchitecten die zich terdege bewust zijn van de actuele uitdagingen in het werkveld en van de rol die zij kunnen spelen in het plannen, vormgeven en beheren van de open en groene ruimtes van de toekomst.

Daarom zetten we volop in op de interactie tussen onderwijs en onderzoek. Door vragen vanuit het werkveld te integreren in het onderwijs en door intensief in te zetten op het verspreiden van de resultaten uit ons onderzoek naar studenten en collega’s, bouwen we mee aan de leerlijn ‘onderzoekend handelen’ van de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur van Erasmushogeschool Brussel.

Waar vind je ons?

Het kenniscentrum tuin+ is gehuisvest op campus Jette van de Erasmushogeschool Brussel.

Laarbeeklaan 121
1090 Brussel

tuin.plus@ehb.be

Facebook
Instagram

Vragen? Neem contact met ons op!