Kenniscentrum tuin+

Het tuinenlandschap als uitgangspunt

tuin+ is het centrum voor de studie van de tuin en het tuinenlandschap in Vlaanderen en Brussel

Wij onderzoeken tuinen, parken en kleinschalig stedelijk groen vanuit een multidimensionaal perspectief, met aandacht voor hun ruimtelijke, ecologische, sociale, culturele en esthetische aspecten. We zien over de grenzen van individuele percelen heen, naar het 'tuinenlandschap' als een groene structuur met groot maatschappelijk potentieel. 

Doelstellingen

Het kenniscentrum tuin+ wil bijdragen tot een duurzamer tuinenlandschap in Vlaanderen en Brussel door het

 • vergroten en verdiepen van de kennis over het tuinenlandschap

 • ontwikkelen van innovatieve visies en concepten voor ontwerp, inrichting en beheer van het tuinenlandschap

 • formuleren van strategieën om deze visies en concepten te realiseren

 • uittesten en illustreren van deze strategieën

 • uitbouwen van een netwerk van partners werkzaam in en rond het tuinenlandschap

Speerpunten

 • Mijn Tuinlab: verkenning van het tuinenlandschap met burgers, gerealiseerd met steun van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid

 • Toekomsttuinen: duurzame innovatie in het tuinenlandschap, met focus op beplanting, met steun van VLAIO/Blikopener

 • Beleidsgerichte strategische studies en projecten, in opdracht van overheden 

Nieuws

Volg ons op Facebook om de hoogte te blijven van al onze activiteiten!

26.04.2020
In één weekend bijna 20.000 geregistreerde gebruikers op Mijn Tuinlab

24.04.2020
Het Kenniscentrum tuin+ lanceert samen met KU Leuven en Natuurpunt het grootste tuinonderzoek in Vlaanderen. Lees er meer over in het Nieuwsblad, bij vrt.nws en bezoek Mijn Tuinlab.

11.03.2020
Lees alles over ons kennisdiffusieproject in het artikel Nieuwe tijden, andere tuinen.

07.11.2019
Lees vandaag over Toekomsttuinen, ons project voor tuinprofessionals, in de vastgoedbijlage van De Tijd.

26.09.2019
Nieuw project! Toekomsttuinen zal op 1 oktober van start gaan.

09.08.2019
Vandaag verscheen in De Standaard een artikel over Mijn Tuinlab. Eerder verscheen al een interview met collega en coördinator Paul Verschueren op de website van Scivil, het Vlaamse Kenniscentrum voor Citizen Science.

04.07.2019
Binnenkort verschijnt Ruimte 42 met als thema 'In de tuin'. Wij waren gastredacteur en hier is wat de hoofdredacteur erover schrijft: En toch... had een aantal onderzoekers de moed om de Vlaamse tuin als onderzoeksobject te nemen, in het licht van prangende uitdagingen zoals klimaatverandering, biodiversiteit en ruimtelijke verdichting. Dit nummer is een pittig avontuur geworden. Maar het was vooral een bijzonder vlotte, inspirerende samenwerking met de mensen van EhB Lta/tuin+. We gooien een boeket wilde veldbloemen in hun richting.

Medewerkers

Aurelie De Smet is architect en ruimtelijk planner. Momenteel is ze als onderzoeker verbonden aan het departement Landschapsarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel, waar ze het Kenniscentrum tuin+ leidt en is ze ook werkzaam als onderzoeksmedewerker aan het departement Architectuur van de KU Leuven. Aurelie verdiept zich in participatieve, flexibele en spontane benaderingen in de ruimtelijke planning en stedenbouw. Regelmatig geeft ze lezingen en werkt ze mee aan projecten als expert rond ‘tijdelijk gebruik’, ‘tactical urban planning’.

Geert Meysmans is afgestudeerd in 1985 als landschaps- en tuinarchitect aan het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw te Vilvoorde. Na een stage bij het bureau Hallman und Rohn, bleef hij in Duitsland werkzaam bij het bureau Raderschall. Sinds 1997 doceert hij plantenleer, ecologie, beheer en ontwerpen in de Bachelor Landschaps- en tuinarchitectuur. In zijn eigen projecten profileert hij zich als ecologisch verantwoord landschapsarchitect met ervaring in het opmaken van ontwerp- en beheerplannen van groenobjecten volgens de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG). Sinds 2006 is hij betrokken bij de oprichting van de vereniging ‘Kubiekeruimte’. Als voorzitter van deze vereniging werkte hij mee aan een toegankelijk platform en netwerk voor landschaps- en tuinarchitecten, en alle geïnteresseerden die betrokken zijn bij de buitenruimte. Geert zetelt ook reeds meerdere jaren in de jury ‘Voorbeeldstellende en vernieuwende groenprojecten' van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Vanaf 2012 werkt Geert als structureel onderzoeker in het Kenniscentrum tuin+.

Paul Verschueren is landschapsarchitect, antropoloog en houder van een doctoraat aan de University of Queensland. Hij is senior onderzoeker, adviseur kennisdiffusie en coördinator van Mijn Tuinlab. 

Steven Goossens studeerde in 1999 af als tuin- en landschapsarchitect aan de EhB te Vilvoorde. Sinds 2001 maakt hij zelf deel uit van het onderwijzend team van de 3-jarige professionele bacheloropleiding. Zijn expertise gebruikt hij hoofdzakelijk binnen de vakgroepen planten en atelier ontwerpen. Sinds 2012 is hij is opleidingshoofd. Steven is medeoprichter van Kubiekeruimte vzw in 2005.  Kubiekeruimte is een Belgische vereniging die een toegankelijk platform en netwerk vormt voor tuin- en landschapsarchitecten, en alle geïnteresseerden die betrokken zijn bij de buitenruimte. Steven is sinds 2010 actief betrokken bij het onderzoek van Kenniscentrum tuin+. Sinds 2015 is Steven tevens schatbewaarder van ECLAS 'the European Council of Landscape Architecture Schools'.

Valerie Dewaelheyns  is tuin- en landschapsarchitect en doctor in de bio-ingenieurswetenschappen. De voorbije tien jaar heeft ze een uitgebreide expertise opgebouwd rond het Vlaamse tuincomplex, en dit steeds vanuit een beleidsondersteunde reflectie. Valerie is als adviseur en vrijwillig medewerker verbonden aan het Kenniscentrum tuin+.  

Netwerk

Het Kenniscentrum tuin+ zet volop in op interdisciplinaire samenwerking met diverse partners. Zo willen wij expertises en sterktes bundelen en versterken.

Wij werken samen met het departement Omgeving van de Vlaamse overheid, met de provincie Vlaams-Brabant, met Natuurpunt, Velt, Tuinhier, met diverse studiebureaus, kennisinstellingen en vele andere organisaties. Wij zijn partner in onder meer Ecocities, Groeistof en Green Deal Biodiversiteit en bedrijven.

In het kader van het Blikopener-project Toekomsttuinen zoeken we actief de samenwerking met landschaps- en tuinarchitecten, studiebureaus en beheerders van institutionele tuinen op.

 

Samenwerking met studenten

Samenwerking met studenten

Studenten worden geregeld betrokken bij vooronderzoek en ontwerpend onderzoek. Door vragen vanuit het werkveld te integreren in het onderwijs en te koppelen aan onderzoek dragen we bij aan 'lerend onderzoekend handelen'. De resultaten worden verwerkt en gebundeld door het Kenniscentrum en soms als een tentoonstelling gepresenteerd, bijvoorbeeld in het kader van een participatietraject met een wijk of buurt.

Samenwerking met studenten kan onder meer de vorm aannemen van:

 • stage

 • bachelorproef

 • geïntegreerd studentenproject

 • ontwerpopdracht

 

Waar vind je ons?

Kenniscentrum tuin+
Erasmushogeschool Brussel
Campus Jette
Laarbeeklaan 121
1090 Brussel

tuin.plus@ehb.be

Facebook
Instagram

Vragen? Neem contact met ons op!