Kenniscentrum tuin+

Het Kenniscentrum tuin+ wil de aandacht richten op het tuinenlandschap

Het ‘tuinenlandschap’ omvat een grote diversiteit aan private, semi-private en semi-publieke groene en open ruimtes. Naast privétuinen gaat het ook om volks- en gemeenschapstuinen, hobbyweides, braakliggende terreinen en commerciële en institutionele groene ruimtes; kortom ‘tuinen met een plus’. Het merendeel van deze ruimtes bevindt zich vandaag in een tot nog toe vrij onverkende zone, waar thema’s spelen zoals stad en groen, tuin en landschap, natuur en cultuur en privaat en collectief.

Student Landschaps- & Tuinarchitectuur

Onze doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van het Kenniscentrum tuin+ zijn:
 

 • het vergroten van de kennis over het tuinenlandschap en het onderzoeken van de rol van het tuinenlandschap bij het bouwen aan een meer duurzame samenleving.
 • het ontwikkelen van innovatieve visies en concepten voor het ontwerp, de inrichting en het beheer van het tuinenlandschap en het formuleren van strategieën om deze te realiseren.
 • het uittesten en illustreren van deze alternatieve modellen en innovatieve strategieën.
 • het aanbieden van een uitwisselings- en samenwerkingsplatform voor een multidisciplinair netwerk aan partners die werkzaam zijn rond tuinen en het tuinenlandschap.

Omdat ze vaak verborgen zijn achter gebouwen en afsluitingen en doorgaans beschouwd worden als ongrijpbare, individuele objecten, bleven tuinen de laatste decennia vaak onopgemerkt door onderzoek en beleid. Maar vele kleintjes samen maken één groot.

Door over de grenzen van individuele percelen heen te kijken, kan het geheel aan private, semi-private en semi-publieke groene en open ruimtes - door Dewaelheyns et al. (2011) omschreven als ‘het tuincomplex’ - beschouwd worden als een groene structuur die een strategische rol zou kunnen spelen bij verschillende grote uitdagingen waar onze maatschappij vandaag en in de toekomst voor staat (Dewaelheyns et al., 2012).

Onze lopende onderzoeksprojecten

Kartering, kwantificatie en catergorisering van het tuinenlandschap

Groene gedeelde (school)speelplaatsen

Onze afgeronde onderzoeksprojecten

Vademecum ‘Duurzaam ontwerpen van groene ruimten’

Voorstudie 'tuinentool'

Innoviris Co-create 2016 (projectvoorstel)

Welkom in mijn tuin

Biodiversiteit & Bedrijven 1.0 en 2.0

Een betere speelplaats

Landschappelijke inpassing van helofytenfilters

Dienstverlening

Naast een onderzoekscel, waarin kennis wordt opgebouwd die op innovatieve manieren kan ingezet worden in het werkveld, is het kenniscentrum tuin+ ook een Laagdrempelig Expertise en Dienstencentrum (LED), waarin concrete vragen uit het werkveld op een wetenschappelijke verantwoorde manier worden behandeld en een vormingscentrum, dat informatie, advies, ondersteuning en opleidingen aan professionelen aanbiedt.

Laagdrempelig Expertise en Dienstencentrum (LED)

Het kenniscentrum tuin+ kan een brede waaier aan expertise inzetten, waaronder:
 

 • ontwerpend onderzoek
 • ruimtelijke analyse & ecologisch terrein onderzoek
 • case studie onderzoek & historisch onderzoek
 • actie onderzoek (opzetten van pilootprojecten)

Mogelijke dienstverlening kan bijvoorbeeld gericht zijn op het ontwikkelen, uittesten en illustreren van alternatieve en innovatieve groenconcepten en -typologieën, het formuleren van plannings-, inrichtings- en ontwerpaanbevelingen, het opstellen van beleids- en ontwikkelings- en beheersstrategieën, het organiseren van opleidingen en het begeleiden van sensibiliserings- en communicatiecampagnes.

Diensten aan derden

Zelfpluktuin KTA Zavelenberg

Steunpunt Tuinen (Provincie Vlaams-Brabant)

Pulhof

Het Vinne en de Getevallei

Kasteelpark Hoensbroek

Vormingen

 • Picknick een lezing 'groen/DAK/tuin' (17.03.2017)
 • Picknick een lezing 'Natuurtechnische Milieubouw (NTMB)' (17.02.2017)
 • Congres 'Open Ruimte, Open Blik' (17 en 18.03.2016)
 • Picknick een lezing 'Gezond uit eigen grond' (11.03.2016)
 • Picknick een lezing 'Ecosysteemdiensten in de praktijk?' (12.02.2016)
 • Dag van de TuinBodem, een blik op de bodems van private en publieke groene ruimtes (17.09.2015)
 • Colloquium 'Op zoek naar de strategische waarde van het tuincomplex: van theorie naar praktijk' (26.03.2015)
 • Picknick een lezing 'Inspirerende oplossingen in het kader van waterintegratie & pesticiden‐vrij terreinbeheer' (20.02.2015)

Waar vind je ons?

Het kenniscentrum tuin+ is gehuisvest op campus Jette van de Erasmushogeschool Brussel.

Laarbeeklaan 121
1090 Brussel

 

Vragen? Neem contact met ons op!