Kenniscentrum tuin+

Onze doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van het Kenniscentrum tuin+ zijn:
 

  • het vergroten van de kennis over het tuinenlandschap en het onderzoeken van de rol van het tuinenlandschap bij het bouwen aan een meer duurzame samenleving.
  • het ontwikkelen van innovatieve visies en concepten voor het ontwerp, de inrichting en het beheer van het tuinenlandschap en het formuleren van strategieën om deze te realiseren.
  • het uittesten en illustreren van deze alternatieve modellen en innovatieve strategieën.
  • het aanbieden van een uitwisselings- en samenwerkingsplatform voor een multidisciplinair netwerk aan partners die werkzaam zijn rond tuinen en het tuinenlandschap.


Omdat ze vaak verborgen zijn achter gebouwen en afsluitingen en doorgaans beschouwd worden als ongrijpbare, individuele objecten, bleven tuinen de laatste decennia vaak onopgemerkt door onderzoek en beleid. Maar vele kleintjes samen maken één groot.
Door over de grenzen van individuele percelen heen te kijken, kan het geheel aan private, semi-private en semi-publieke groene en open ruimtes - door Dewaelheyns et al. (2011) omschreven als ‘het tuincomplex’ - beschouwd worden als een groene structuur die een strategische rol zou kunnen spelen bij verschillende grote uitdagingen waar onze maatschappij vandaag en in de toekomst voor staat (Dewaelheyns et al., 2012).

Het ‘tuinenlandschap’ omvat een grote diversiteit aan private, semi-private en semi-publieke groene en open ruimtes. Naast privétuinen gaat het ook om volks- en gemeenschapstuinen, hobbyweides, braakliggende terreinen en commerciële en institutionele groene ruimtes; kortom ‘tuinen met een plus’. Het merendeel van deze ruimtes bevindt zich vandaag in een tot nog toe vrij onverkende zone, waar thema’s spelen zoals stad en groen, tuin en landschap, natuur en cultuur en privaat en collectief.

Omdat ze vaak verborgen zijn achter gebouwen en afsluitingen en doorgaans beschouwd worden als ongrijpbare, individuele objecten, bleven tuinen de laatste decennia vaak onopgemerkt door onderzoek en beleid. Maar vele kleintjes samen maken één groot.

Door over de grenzen van individuele percelen heen te kijken, kan het geheel aan private, semi-private en semi-publieke groene en open ruimtes - door Dewaelheyns et al. (2011) omschreven als ‘het tuincomplex’ - beschouwd worden als een groene structuur die een strategische rol zou kunnen spelen bij verschillende grote uitdagingen waar onze maatschappij vandaag en in de toekomst voor staat (Dewaelheyns et al., 2012).

Medewerkers

Aurelie De Smet - Aurelie De Smet Smet is architect (Sint-Lucas Gent) en ruimtelijk planner (Universiteit Gent). Momenteel is ze als onderzoeker verbonden aan het departement Landschapsarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel, waar ze het kenniscentrum tuin+ leidt. Tevens is ze vrijwillig medewerker aan het departement Architectuur van de KU Leuven, waar ze haar doctoraat rond ‘The Role of Temporary Use of Waiting Spaces’ (promotor: Bruno De Meulder, ASRO, KUL - co-promotor: Kees Doevendans, Bouwkunde TU/e) aan het afronden is. Aurelie verdiept zich in participatieve, flexibele en spontane benaderingen in de ruimtelijke planning en ontwikkeling. Regelmatig geeft ze gastlezingen, werkt ze mee aan studiedagen en treedt ze op als expert rond ‘tijdelijk gebruik’, ‘tactical urban planning’ bij workshops en projecten.

Steven Goossens - Steven studeerde in 1999 af als tuin- en landschapsarchitect aan de EhB te Vilvoorde. Hij maakt sinds 2001 deel uit van het onderwijzend team van de opleiding. Zijn expertise gebruikt hij hoofdzakelijk binnen de vakgroepen planten en atelier ontwerpen. Hij is opleidingshoofd van de 3- jarige professionele bachelor sinds 2012. Steven is medeoprichter van Kubiekeruimte vzw in 2005.  Kubiekeruimte is een Belgische vereniging die een toegankelijk platform en netwerk vormt voor tuin- en landschapsarchitecten, en alle geïnteresseerden die betrokken zijn bij de buitenruimte. Steven is sinds 2010 actief betrokken  bij het onderzoek van “tuin+”. Dit kenniscentrum wil de aandacht richten op de veelheid aan (semi-) private tuin- en stadslandschappen. Sinds 2015 is Steven schatbewaarder van ECLAS “the European Council of Landscape Architecture Schools”.

Geert Meysmans - Geert Meysmans is afgestudeerd in 1985 als landschaps- en tuinarchitect aan het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw te Vilvoorde. Na een stage bij het bureau Hallman und Rohn, bleef hij in Duitsland werkzaam bij het bureau Raderschall. Sinds 1997 doceert hij plantenleer, ecologie, beheer en ontwerpen in de Bachelor Landschaps- en tuinarchitectuur. In zijn projecten profileert hij zich als ecologisch verantwoord landschapsarchitect met ervaring in het opmaken van ontwerp- en beheerplannen van groenobjecten volgens de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG). Voor de EhB zetelt hij in de jury ‘Voorbeeldstellende en vernieuwende groenprojecten ten behoeve van meer en/of beter groen in de verstedelijkte omgeving in het kader van HPG. In dat kader was hij een jaar werkzaam als extern deskundige ‘openbaar groen’ bij de gemeente Tervuren. Sinds 2006 is hij betrokken bij de oprichting van een nieuwe vereniging ‘Kubiekeruimte’. Als voorzitter werkte hij mee aan een toegankelijk platform en netwerk voor landschaps- en tuinarchitecten, en alle geïnteresseerden die betrokken zijn bij de buitenruimte. Vanaf 2012 werkt hij als structureel onderzoeker in het Kenniscentrum tuin+.
 

Waar vind je ons?

Het kenniscentrum tuin+ is gehuisvest op campus Jette van de Erasmushogeschool Brussel.

Laarbeeklaan 121
1090 Brussel

 

Vragen? Neem contact met ons op!