Kenniscentrum tuin+

Onze focus

Omdat ze vaak verborgen worden door gebouwen en afsluitingen, bleven tuinen de laatste decennia vaak onopgemerkt door onderzoek en beleid. Doorgaans worden tuinen gezien als ongrijpbare, individuele objecten.

Maar vele kleintjes maken één groot.

Door over de grenzen van individuele percelen heen te kijken, kan het geheel aan (semi)private en semi-publieke open en groene ruimtes gezien worden als een groene structuur. In haar doctoraat rond ‘Het Vlaamse tuincomplex’ wijst Valerie Dewaelheyns op de strategische rol die tuinen kunnen spelen bij verschillende grote uitdagingen waar onze maatschappij voor staat.

tuinenlandschap luchtfoto
tuinenlandschap Geert Meysmans

Onze doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van het Kenniscentrum tuin+ zijn:
 

  • Vergroten van de kennis over het tuinenlandschap.
  • Ontwikkelen van innovatieve visies en concepten voor het ontwerp, de inrichting en het beheer van het tuinenlandschap.
  • Formuleren van strategieën om deze visies en concepten te realiseren.
  • Uittesten en illustreren van deze alternatieve modellen en innovatieve strategieën.
  • Aanbieden van een uitwisselings- en samenwerkingsplatform voor een multidisciplinair netwerk aan partners die werkzaam zijn rond tuinen en het tuinenlandschap.

Nieuwsberichten

26.11.2018
We zijn erg blij te kunnen aankondigen dat KC tuin+, dankzij een subsidie van het Departement Economie Wetenschap en Innovatie weldra samen met Natuurpunt en de KU Leuven 'Mijn Tuinlab' zal kunnen lanceren: een platform voor burgerwetenschap in tuinen! Lees er meer over in de rubriek 'Onderzoeksprojecten'.

08.11.2018
Op 22.11.2018 zal KC tuin+ te gast zijn in Roeselare: samen met de West-Vlaamse Milieufederatie organiseren we er een avondsymposium over hoe ‘Tuinen inzetten binnen groen- en klimaatactieplan’. De avond is een gezamenlijke organisatie van de Milieuraad van Roeselare, de West-Vlaamse Milieufederatie vzw en Kenniscentrum tuin+, met de steun van WVI en de Commensalist. Meer info.

23.09.2018
Op 20.09.2018 ondertekende de Erasmushogeschool Brussel, Departement GL, Opleiding Landschapsarchitectuur en Kenniscentrum tuin+ mee de Green Deal Bedrijven & Biodiversiteit. Wij nemen deel aan deze Green Deal als ondersteunende partner. Meer info via de webpagina van de Green Deal.
In het kader van de Scholenprojecten Bedrijven & Biodiversiteit 1.0 en 2.0 van LNE werkten wij ook in het verleden reeds rond deze thematiek. Lees hier meer over onder de rubriek 'Onderzoeksprojecten' of via de webpagina van Departement Omgeving.

 

 

Het tuinenlandschap

Het tuinenlandschap omvat een grote diversiteit aan(semi)private en semi-publieke groene en open ruimtes.

Naast privétuinen gaat het ook om volks- en gemeenschapstuinen, hobbyweides, braakliggende terreinen en commerciële en institutionele groene ruimtes; kortom ‘tuinen met een plus’.

Het merendeel van deze ruimtes bevindt zich vandaag in een tot nog toe vrij onverkende zone, waar thema’s spelen zoals stad en groen, tuin en landschap, natuur en cultuur en privaat en collectief.

Bekijk een korte presentatie van het Kenniscentruim tuin+.

Medewerkers

Aurelie De Smet - Aurelie De Smet is architect (Sint-Lucas Gent) en ruimtelijk planner (Universiteit Gent). Momenteel is ze als onderzoeker verbonden aan het departement Landschapsarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel, waar ze het kenniscentrum tuin+ leidt en is ook werkzaam als onderzoeksmedewerker aan het departement Architectuur van de KU Leuven. Aurelie verdiept zich in participatieve, flexibele en spontane benaderingen in de ruimtelijke planning en stedenbouw. Regelmatig geeft ze lezingen en werkt ze mee aan projecten als expert rond ‘tijdelijk gebruik’, ‘tactical urban planning’.

Geert Meysmans - Geert Meysmans is afgestudeerd in 1985 als landschaps- en tuinarchitect aan het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw te Vilvoorde. Na een stage bij het bureau Hallman und Rohn, bleef hij in Duitsland werkzaam bij het bureau Raderschall. Sinds 1997 doceert hij plantenleer, ecologie, beheer en ontwerpen in de Bachelor Landschaps- en tuinarchitectuur. In zijn projecten profileert hij zich als ecologisch verantwoord landschapsarchitect met ervaring in het opmaken van ontwerp- en beheerplannen van groenobjecten volgens de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG). Voor de EhB zetelt hij in de jury ‘Voorbeeldstellende en vernieuwende groenprojecten ten behoeve van meer en/of beter groen in de verstedelijkte omgeving in het kader van HPG. In dat kader was hij een jaar werkzaam als extern deskundige ‘openbaar groen’ bij de gemeente Tervuren. Sinds 2006 is hij betrokken bij de oprichting van een nieuwe vereniging ‘Kubiekeruimte’. Als voorzitter werkte hij mee aan een toegankelijk platform en netwerk voor landschaps- en tuinarchitecten, en alle geïnteresseerden die betrokken zijn bij de buitenruimte. Vanaf 2012 werkt hij als structureel onderzoeker in het Kenniscentrum tuin+.

Steven Goossens - Steven studeerde in 1999 af als tuin- en landschapsarchitect aan de EhB te Vilvoorde. Hij maakt sinds 2001 deel uit van het onderwijzend team van de opleiding. Zijn expertise gebruikt hij hoofdzakelijk binnen de vakgroepen planten en atelier ontwerpen. Hij is opleidingshoofd van de 3- jarige professionele bachelor sinds 2012. Steven is medeoprichter van Kubiekeruimte vzw in 2005.  Kubiekeruimte is een Belgische vereniging die een toegankelijk platform en netwerk vormt voor tuin- en landschapsarchitecten, en alle geïnteresseerden die betrokken zijn bij de buitenruimte. Steven is sinds 2010 actief betrokken  bij het onderzoek van “tuin+”. Dit kenniscentrum wil de aandacht richten op de veelheid aan (semi-) private tuin- en stadslandschappen. Sinds 2015 is Steven schatbewaarder van ECLAS “the European Council of Landscape Architecture Schools”.

Waar vind je ons?

Het kenniscentrum tuin+ is gehuisvest op campus Jette van de Erasmushogeschool Brussel.

Laarbeeklaan 121
1090 Brussel

tuin.plus@ehb.be

Facebook
Instagram

Vragen? Neem contact met ons op!