Kenniscentrum tuin+

Onze focus

Omdat ze vaak verborgen worden door gebouwen en afsluitingen, bleven tuinen de laatste decennia vaak onopgemerkt door onderzoek en beleid. Doorgaans worden tuinen gezien als ongrijpbare, individuele objecten.

Maar vele kleintjes maken één groot.

Door over de grenzen van individuele percelen heen te kijken, kan het geheel aan (semi)private en semi-publieke open en groene ruimtes gezien worden als een groene structuur. In haar doctoraat rond ‘Het Vlaamse tuincomplex’ wijst Valerie Dewaelheyns op de strategische rol die tuinen kunnen spelen bij verschillende grote uitdagingen waar onze maatschappij voor staat.

tuinenlandschap luchtfoto
tuinenlandschap Geert Meysmans

Onze doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van het Kenniscentrum tuin+ zijn:
 

  • Vergroten van de kennis over het tuinenlandschap.
  • Ontwikkelen van innovatieve visies en concepten voor het ontwerp, de inrichting en het beheer van het tuinenlandschap.
  • Formuleren van strategieën om deze visies en concepten te realiseren.
  • Uittesten en illustreren van deze alternatieve modellen en innovatieve strategieën.
  • Aanbieden van een uitwisselings- en samenwerkingsplatform voor een multidisciplinair netwerk aan partners die werkzaam zijn rond tuinen en het tuinenlandschap.

Nieuwsberichten

29.04.2019
Kenniscentrum tuin+ organiseert mee het VRP Lab. Groenblauwe klimaatoplossingen in de stad(srand). Met de Labs wil de VRP via discussie en debat tot gedeelde en gedragen standpunten komen. Ben jij betrokken bij open ruimte en groene infrastructuur in de stad(srand)? Kan je vanuit jouw bedrijf of gemeente input geven over het onderwerp? Denk je graag mee na? Schrijf dan meteen in voor de sessies op 27 mei en 20 juni! Meer info onder de rubriek 'Vormingen' of op de website van de VRP via deze link.

20.03.2019
Op woensdag 20 maart 2019 neemt Kenniscentrum tuin+ deel aan de Klimaatlesmarathon georganiseerd door de VUB. Van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds kunnen scholieren, van de derde graad van het middelbaar onderwijs, twaalf lessen van vijftig minuten volgen, met antwoorden op vragen zoals: wat is nu eigenlijk die klimaatproblematiek, en wat kun je zelf doen om als individu je steentje bij te dragen in de strijd tegen de opwarming van de aarde?
Lees er meer over onder de rubriek 'Vormingen' of herbekijk de lessen via deze link.

15.03.2019
Ook dit jaar organiseert Kenniscentrum tuin+, samen met de opleiding Lta van de EhB, 2 lunchlezingen onder de noemer 'Picknick een lezing'. Met ‘picknick een lezing’ willen we een interessante (gast)lezingen aanbieden aan eenieder die professioneel of als student werkt in en met de buitenruimte. Het programma voor dit academiejaar:
- 15.03.2019: 'Groene Functionele Belevingstrajecten'
- 03.05.2019: 'Het Soortenplan Gent'
Lees er meer over onder de rubriek 'Vormingen' (of volg ons via Facebook om op de hoogte te blijven van onze activiteiten)

26.11.2018
We zijn erg blij te kunnen aankondigen dat KC tuin+, dankzij een subsidie van het Departement Economie Wetenschap en Innovatie weldra samen met Natuurpunt en de KU Leuven 'Mijn Tuinlab' zal kunnen lanceren: een platform voor burgerwetenschap in tuinen! Lees er meer over in de rubriek  'Onderzoeksprojecten'.

 

Het tuinenlandschap

Het tuinenlandschap omvat een grote diversiteit aan(semi)private en semi-publieke groene en open ruimtes.

Naast privétuinen gaat het ook om volks- en gemeenschapstuinen, hobbyweides, braakliggende terreinen en commerciële en institutionele groene ruimtes; kortom ‘tuinen met een plus’.

Het merendeel van deze ruimtes bevindt zich vandaag in een tot nog toe vrij onverkende zone, waar thema’s spelen zoals stad en groen, tuin en landschap, natuur en cultuur en privaat en collectief.

Bekijk een korte presentatie van het Kenniscentruim tuin+.

Medewerkers

Aurelie De Smet - Aurelie De Smet is architect (Sint-Lucas Gent) en ruimtelijk planner (Universiteit Gent). Momenteel is ze als onderzoeker verbonden aan het departement Landschapsarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel, waar ze het Kenniscentrum tuin+ leidt en is ze ook werkzaam als onderzoeksmedewerker aan het departement Architectuur van de KU Leuven. Aurelie verdiept zich in participatieve, flexibele en spontane benaderingen in de ruimtelijke planning en stedenbouw. Regelmatig geeft ze lezingen en werkt ze mee aan projecten als expert rond ‘tijdelijk gebruik’, ‘tactical urban planning’.

Geert Meysmans - Geert Meysmans is afgestudeerd in 1985 als landschaps- en tuinarchitect aan het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw te Vilvoorde. Na een stage bij het bureau Hallman und Rohn, bleef hij in Duitsland werkzaam bij het bureau Raderschall. Sinds 1997 doceert hij plantenleer, ecologie, beheer en ontwerpen in de Bachelor Landschaps- en tuinarchitectuur. In zijn eigen projecten profileert hij zich als ecologisch verantwoord landschapsarchitect met ervaring in het opmaken van ontwerp- en beheerplannen van groenobjecten volgens de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG). Sinds 2006 is hij betrokken bij de oprichting van de vereniging ‘Kubiekeruimte’. Als voorzitter van deze vereniging werkte hij mee aan een toegankelijk platform en netwerk voor landschaps- en tuinarchitecten, en alle geïnteresseerden die betrokken zijn bij de buitenruimte. Geert zetelt ook reeds meerdere jaren in de jury ‘Voorbeeldstellende en vernieuwende groenprojecten' van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Vanaf 2012 werkt Geert als structureel onderzoeker in het Kenniscentrum tuin+.

Steven Goossens - Steven studeerde in 1999 af als tuin- en landschapsarchitect aan de EhB te Vilvoorde. Sinds 2001 maakt hij zelf deel uit van het onderwijzend team van de 3-jarige professionele bacheloropleiding. Zijn expertise gebruikt hij hoofdzakelijk binnen de vakgroepen planten en atelier ontwerpen. Sinds 2012 is hij is opleidingshoofd. Steven is medeoprichter van Kubiekeruimte vzw in 2005.  Kubiekeruimte is een Belgische vereniging die een toegankelijk platform en netwerk vormt voor tuin- en landschapsarchitecten, en alle geïnteresseerden die betrokken zijn bij de buitenruimte. Steven is sinds 2010 actief betrokken bij het onderzoek van Kenniscentrum tuin+. Sinds 2015 is Steven tevens schatbewaarder van ECLAS 'the European Council of Landscape Architecture Schools'.

Valerie Dewaelheyns - Valerie is tuin- & landschapsarchitect (EhB) en doctor in de bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven). De voorbije tien jaar heeft ze een uitgebreide expertise opgebouwd rond het Vlaamse tuincomplex, en dit steeds vanuit een beleidsondersteunde reflectie. Valerie is als adviseur en vrijwillig medewerker verbonden aan het Kenniscentrum tuin+.  

Partners

Kenniscentrum tuin+ zet volop in op interdisciplinaire netwerksamenwerking met diverse partners. Dit laat ons toe de aanwezige expertises en sterktes samen te voegen en elkaar complementair te versterken. 

De structurele partners van Kenniscentrum tuin+ zijn:

- Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, KU Leuven
-  vzw Velt
- Tuinhier vzw
- Infopunt Publieke Ruimte
- vzw Natuurpunt

netwerksamenwerking
verwevenheid

Verwevenheid onderwijs

Kenniscentrum tuin+ wil bijdragen aan de opleiding van landschaps- en tuinarchitecten die zich terdege bewust zijn van de actuele uitdagingen in het werkveld en van de rol die zij kunnen spelen in het plannen, vormgeven en beheren van de open en groene ruimtes van de toekomst.

Daarom zetten we volop in op de interactie tussen onderwijs en onderzoek. Door vragen vanuit het werkveld te integreren in het onderwijs en door intensief in te zetten op het verspreiden van de resultaten uit ons onderzoek naar studenten en collega’s, bouwen we mee aan de leerlijn ‘onderzoekend handelen’ van de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur van Erasmushogeschool Brussel.

Waar vind je ons?

Het kenniscentrum tuin+ is gehuisvest op campus Jette van de Erasmushogeschool Brussel.

Laarbeeklaan 121
1090 Brussel

tuin.plus@ehb.be

Facebook
Instagram

Vragen? Neem contact met ons op!