Kenniscentrum Brussels Integrated Care

Het kenniscentrum Brussels Integrated Care (BIC) is gekoppeld aan de opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde. De scope van het BIC kenniscentrum is om als expertisecentrum een antwoord bieden op de actuele noden van de gezondheidszorg door bij te dragen aan een verdere uitbouw van een geïntegreerd zorglandschap op microniveau (niveau van de zorgvrager). Binnen dit kenniscentrum staat de zorgvrager centraal, er wordt gericht onderzoek uitgevoerd naar bepaalde doelgroepen relevant voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijvoorbeeld ouderen, pas bevallen vrouwen, zorgvragers uit de geestelijke gezondheidszorg, etc.

Studente en docente in het simulatiecentrum

Lopende projecten

 • Zorginnovatie
  • High Fidelity Simulation Trainings bvb. stressniveau meten van studenten d.m.v. AI
  • Communicatie en simulatie
   • Ontwikkeling module omgaan met levenseinde
 • Evidence based nursing and midwifery
  • Ontwikkeling (validatie) van vragenlijsten binnen de zorgsector: euthanasie, paternale depressie Interdisciplinaire teamtrainingen i.s.m. opleiding geneeskunde VUB.

Andere onderzoekslijnen

 • Naar geïntegreerde zorgpaden, met een bijzondere aandacht voor de verpleeg- en vroedkunde. De nadruk ligt op interdisciplinaire samenwerking van de verschillende zorgverleners binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De doelgroepen zijn de volgende: personen met dementie binnen de verpleegkunde (i.s.m. regionaal expertisecentrum dementie BrOes en de VUB) en pas bevallen vrouwen (met een kort ziekenhuisverblijf) binnen de vroedkunde (i.s.m. het UZ Brussel en de Arteveldehogeschool Gent). 
 • Interdisciplinaire samenwerking ter bevordering van geïntegreerde zorg en continuïteit van zorg. 
  • Meten van ervaringen van ouderen met een migratie achtergrond, hun mantelzorgers en hun professionals gedurende het ziektetraject van dementie, binnen het project Diverse Elderly Care.
  • Onderzoek naar samenwerkingsmodellen binnen de perinatale periode ter bevordering van de continuïteit van zorg: overzicht van de bestaande samenwerkingsmodellen, onderzoek naar de beïnvloedende factoren van continuïteit van zorg, en de perceptie van pas bevallen vrouwen en zorgverleners over de continuïteit van zorg
 • De rol van de verpleegkundige en vroedvrouw, en professionalisering van gezondheidszorgberoepen in een veranderend zorglandschap van geïntegreerde zorg binnen de Brusselse grootstedelijke context. 
  • Het meten van cultuursensitiviteit bij zorgverleners ter bevordering van de kwaliteit van zorg binnen een ethno-diverse context in het BHG, binnen het project Diverse Elderly Care.
  • Multidisciplinaire teamtrainingen door middel van simulatietrainingen bij zorgverleners ter voorkoming van medische fouten 
  • De rol van de verpleegkundige als afgevaardigde binnen een multidisciplinair team bij euthanasie omwille van psychisch ondraaglijk lijden
  • Onderzoek naar de rol en bevoegdheden van de vroedvrouw tijdens de perinatale periode
  • Onderzoek naar de ervaringen over de aangeleerde vaardigheden bij simulatietraining

Onze recent afgeronde projecten

 • Het ontslagmanagement in het UZ Brussel: competenties, barrières en rol van de verpleegkundigen en vroedvrouwen voor etnisch en sociaal economisch kwetsbare patiëntengroepen. 

Contactpersonen: Ann Claeys (opleiding verpleegkunde), Florence D’Haenens (opleiding vroedkunde)
 

 • Innoverende methodieken voor Cultuursensitieve Ouderenzorg in Brussel. 

Contactpersonen: Ann Claeys (opleiding Verpleegkunde), Arzu Yentür (projectmedewerker)
Werkboek:  http://politeia.be/nl-be/book/werkboek-cultuursensitieve-zorg/13546.htm 

Dienstverlening

Dienstverlening

 • Opleidingstraject voor verpleegkundigen in woonzorgcentra 
 • Navorming cultuursensitieve zorg
 • Trainingen in simulatiecentrum verpleegkunde en vroedkunde
 • Adviesverlening omtrent zorgpaden in de zorgsector
 • BIC Sim, dé schakel tussen de theorie en de praktijk.
  • BIC Sim, ons Brussels Integrated Care Simulatiecentrum, beschikt over 3 high Fildelity Patient Simulatoren (HFPS): SimMom (bevallingssimulator), SimBaby en SimMan 3G (patiëntensimulator). Lees meer over BIC Sim op deze pagina.

Onze medewerkers

 • Maaike Fobelets (RM, MSc, PhD)
  • Functie: coördinator kenniscentrum
  • Interesses: ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor zorgpaden, simulatietrainingen, mentale gezondheid (depressie, gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven), gezondheidseconomische analyses
 • Dennis Demedts (RN, MSc)
  • Functie: onderzoeker kenniscentrum
  • Interesses: simulatietrainingen, mentale gezondheid (depressie, suïcide), levenseinde
 • Sandra Tricas-Sauras (RN, MSc, PhD)
  • Functie: onderzoeker kenniscentrum
  • Interesses: simulatietrainingen, mentale gezondheid (depressie, suïcide), levenseinde, verslavingsproblematiek, augmented/virtual reality
 • Florence D’Haenens (RM, MSc)
  • Functie: onderzoeker kenniscentrum
  • Interesses: ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor zorgpaden, kwetsbaarheid en zwangerschap, continuïteit van zorg, mentale gezondheid (depressie
 • Vrijwillig wetenschappelijk medewerkers
  • Imgard Coppens (Verpleegkunde)
  • Ann Claeys (Verpleegkunde)
  • Joeri Vermeulen (Vroedkunde)

Waar vind je ons?

Het kenniscentrum Brussels Integrated Care is gehuisvest op campus Jette van de Erasmushogeschool Brussel.

Laarbeeklaan 121
1090 Brussel

 

Vragen? Neem contact met ons op!