Kenniscentrum Brussels Integrated Care

Het kenniscentrum Brussels Integrated Care (BIC) is gekoppeld aan de opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde van Erasmushogeschool Brussel. De scope van het BIC-kenniscentrum is om als expertisecentrum een antwoord bieden op de actuele noden van de gezondheidszorg door bij te dragen aan een verdere uitbouw van een geïntegreerd zorglandschap op microniveau (niveau van de zorgvrager). Binnen dit kenniscentrum staat de zorgvrager centraal, er wordt gericht onderzoek uitgevoerd naar bepaalde doelgroepen relevant voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijvoorbeeld ouderen, pas bevallen vrouwen, zorgvragers uit de geestelijke gezondheidszorg, etc. Het kenniscentrum werkt nauw samen met het Kenniscentrum AI van de EhB, zo wordt er momenteel een device ontwikkeld om het stressniveau van studenten d.m.v. AI te meten tijdens simulatietrainingen.

Gekoppeld aan het Kenniscentrum is het Simulatiecentrum voor onze studenten. Lees er hier alles over. 

Studente en docente in het simulatiecentrum

Lopende projecten

 • Zorginnovatie
  • High Fidelity Simulation Trainings bvb. stressniveau meten van studenten d.m.v. AI
  • Communicatie en simulatie
   • Ontwikkeling module omgaan met levenseinde
  • Richtlijnontwikkeling postpartumzorg
  • ARSim2Care: ontwikkeling van hologrammen om AR te inplementern in het onderwijs
  • ProADAS: promoten van digitale vaardigheden bij ouderen
  • COEURious G@me: ontwikkeling van nieuwe strategieën voor verpleegkundigen op de dienst cardiologie om adverse events te identificeren 
  • Innovative e-learning educational resource to improve smoking cessation knowledge and skills among health care degrees in higher education
  • Better & effective nursing education for improving transcultural nursing skills
  • Diverse Elderly Care: Meten van ervaringen van ouderen met een migratie achtergrond, hun mantelzorgers en hun professionals gedurende het ziektetraject van dementie, binnen het project Diverse Elderly Care.
    
 • Evidence based nursing and midwifery
  • Ontwikkeling (validatie) van vragenlijsten binnen de zorgsector: euthanasie, paternale depressie Interdisciplinaire teamtrainingen i.s.m. opleiding geneeskunde VUB
  • Ontwikkeling module: ‘omgaan met levenseinde’ (voor verpleegkundigen, vroedvrouwen, ergotherapeuten, sociaal werkers, orthopedagogen)

Afgeronde projecten

 

 • Ontwikkeling module: ‘Omgaan met suïcide’ (voor verpleegkundigen, vroedvrouwen, ergotherapeuten, sociaal werkers, orthopedagogen)
 • Naar geïntegreerde zorgpaden, met een bijzondere aandacht voor de verpleeg- en vroedkunde. De nadruk ligt op interdisciplinaire samenwerking van de verschillende zorgverleners binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De doelgroepen zijn de volgende: personen met dementie binnen de verpleegkunde (i.s.m. regionaal expertisecentrum dementie BrOes en de VUB) en pas bevallen vrouwen (met een kort ziekenhuisverblijf) binnen de vroedkunde (i.s.m. het UZ Brussel en de Arteveldehogeschool Gent).
 • Multidisciplinaire teamtrainingen d.m.v. simulatie ter voorkoming van medische fouten
 • Bevragingen: ervaringen bij simulatietrainingen voor verpleegkundigen en vroedvrouwen, bevoegdheden van de vroedvrouw in Vlaanderen (MidProQ), rol van de verpleegkundige bij psychisch ondragelijk lijden.
 • Het ontslagmanagement in het UZ Brussel: competenties, barrières en rol van de verpleegkundigen en vroedvrouwen voor etnisch en sociaal economisch kwetsbare patiëntengroepen. Contactpersonen: Ann Claeys (opleiding verpleegkunde), Florence D’Haenens (opleiding vroedkunde)
 • Innoverende methodieken voor Cultuursensitieve Ouderenzorg in Brussel. Contactpersonen: Ann Claeys (opleiding Verpleegkunde), Arzu Yentür (projectmedewerker), Werkboek.

 • Onderzoek naar samenwerkingsmodellen binnen de perinatale periode ter bevordering van de continuïteit van zorg: overzicht van de bestaande samenwerkingsmodellen, onderzoek naar de beïnvloedende factoren van continuïteit van zorg, en de perceptie van pas bevallen vrouwen en zorgverleners over de continuïteit van zorg

Klik hier voor meer voorbeelden

Dienstverlening

Dienstverlening

 • Opleidingstraject voor verpleegkundigen in woonzorgcentra 
 • Navorming cultuursensitieve zorg
 • Trainingen in simulatiecentrum verpleegkunde en vroedkunde in BIC Sim: ons Brussels Integrated Care Simulatiecentrum, beschikt over 3 high Fildelity Patient Simulatoren (HFPS): SimMom (bevallingssimulator), SimBaby en SimMan 3G (patiëntensimulator). Lees meer over BIC Sim op deze pagina.
 • Simulatietrainingen rond communicatie en suïcide voor zorgverleners, een module voor zorgverleners, ontwikkeld i.s.m. het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie
 • Adviesverlening omtrent zorgpaden en kwaliteitsindicatoren in de zorgsector

Onze medewerkers

 • Maaike Fobelets (RM, MSc, PhD)
  • Functie: coördinator kenniscentrum
  • Interesses: ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor zorgpaden, simulatietrainingen, mentale gezondheid (depressie, gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven), gezondheidseconomische analyses
 • Dennis Demedts (RN, MSc)
  • Functie: onderzoeker kenniscentrum
  • Interesses: simulatietrainingen, mentale gezondheid (depressie, suïcide), levenseinde
 • Sandra Tricas-Sauras (RN, MSc, PhD)
  • Functie: onderzoeker kenniscentrum
  • Interesses: simulatietrainingen, mentale gezondheid (depressie, suïcide), levenseinde, verslavingsproblematiek, augmented/virtual reality
 • Florence D’Haenens (RM, MSc)
  • Functie: onderzoeker kenniscentrum
  • Interesses: ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor zorgpaden, kwetsbaarheid en zwangerschap, continuïteit van zorg, mentale gezondheid (depressie
 • Vrijwillig wetenschappelijk medewerkers
  • Ann Claeys (Verpleegkunde)
  • Joeri Vermeulen (Vroedkunde)

Waar vind je ons?

Het kenniscentrum Brussels Integrated Care is gehuisvest op campus Jette van de Erasmushogeschool Brussel.

Laarbeeklaan 121
1090 Brussel

 

Vragen? Neem contact met ons op!