Coding
Postgraduaat

Coding (volledig online!)

OVERTUIGD VAN DEZE STUDIE?

Wat mag je verwachten?

Voor wie?

De postgraduaatopleiding ‘Coding’ richt zich vooral op professionals (van buiten het IT-werkveld) die hun passie voor digitaal willen omzetten in een brede basis aan IT-kennis. Als ondernemer, zaakvoerder of managing partner kom je dagelijks in contact met de IT-afdeling. Via deze opleiding verwerf je inzicht in wat er allemaal schuilgaat achter informaticasystemen. De opleiding wordt vanaf 09/2021 volledig online ingericht, met persoonlijke online coaching. Dus, specifiek aangepast om studeren te combineren met een professionele carrière. 

Wat staat je te wachten?


De opleiding is opgebouwd uit 3 lesblokken: programmeren, webontwikkeling en databeheer. We geven je een uitgebreide en actuele basis van deze IT-domeinen, gegeven door docenten die ook nog in het bedrijfsleven staan. Ondanks een snel veranderende sector, blijft onze opleiding zo up-to-date.  
Je sluit de opleiding af met een praktijkgericht project waarbij je je kennis kan toepassen op een reële case. 

Wanneer vinden de lessen plaats?

De gezamenlijke online coachingsmomenten worden 's avonds op een weekdag georganiseerd. De planning vind je hieronder terug

 

Heb je de codeersmaak te pakken?

Als je de smaak te pakken hebt en je IT-skills nog meer een boost wil geven. Dan kan je na deze opleiding nog terecht bij volgende opleidingen:

Welke vakken staan op het programma?

Programming Essentials I (7 studiepunten)

Programming Essentials 1 behandelt de basisprincipes van het begrijpen, analyseren en oplossen van problemen. Er wordt bovendien een brede basis gelegd voor de kennis van de programmeertaal C++ en het gestructureerd en procedureel programmeren in deze taal.

Data Essentials (6 studiepunten)

Data Essentials cursus start met een overzicht van de kenmerken, soorten, voorbeelden en onderdelen van een databasesysteem. Hierna volgt een grondige bespreking van informatie- en gegevensanalyse. De student maakt kennis met de standaardquery-taal SQL voor relationele databanken.

Web Essentials (3 studiepunten)

In Web Essentials worden HTML5 en CSS3 aangeleerd en toegepast bij het bouwen van een statische website. Je leert tevens de basissyntax van ECMAScript. Met het Document Object Model leer je elementen te selecteren en te manipuleren. Je gebruikt gangbare werkwijzen en tools om te coderen en te debuggen.

Programming Essentials II (7 studiepunten)

Programming Essentials 2 bouwt voort op de programmeerkennis opgedaan in Programming Essentials 1 maar schakelt over naar een zuivere objectgeoriënteerde taal, Java. De nieuwe begrippen klasse en object worden geïntroduceerd. Het uitwerken van programmastructuren zal nu verlopen aan de hand van diagrammen (UML), die zullen gebruikt worden voor het definiëren van objecten en voor het aangeven van relaties tussen deze objecten. Door het maken van console applicaties worden de OO-principes ingeoefend en wordt extra aandacht gelegd op principes als leesbaarheid, onderhoudbaarheid en flexibiliteit.

Web Advanced (4 studiepunten)

Om mee te gaan in de nieuwste evoluties op het vlak van web development krijg jet in Web Advanced een diepere duik in Javascript. Er wordt gekeken naar de laatste toevoegingen van ECMAScript en uitgebreid gekeken naar objectgeoriënteerd programmeren binnen Javascript aan de hand van een aantal best practices. Het dynamische luik van de website wordt toegevoegd met node.js en mysql. Er wordt gekeken naar de vereisten van een node.js applicatie, de basis van het framework wordt aangeleerd en gekoppeld aan een MySQL database.

Programming Project (7 studiepunten)

De student kiest zelf een project op maat. Dat kan een project zijn in samenwerking met de werkgever of een project, opgesteld door de docenten. Wie na de opleiding het postgraduaat Toegepaste Artificiële Intelligentie wil volgen, kan een project in Python ter voorbereiding uitvoeren.
Zowel hard skills als soft skills worden tijdens het project getraind.

Welkom op Campus Kaai

Als student Postgraduaat ben je meer dan welkom om alle faciliteiten van onze campus Kaai te gebruiken. Hier studeren de studenten uit de de bacheloropleidingen Multimedia & Creative Technologies en Toegepaste Informatica, de studenten uit de graduaatsopleidingen Internet of Things, Programmeren en Systeem- & Netwerkbeheer en de studenten uit de postgraduaatsopleiding Toegepaste Artificiële Intelligentie . 

Hier vind je alle nodige leslokalen, labo’s, computerlokalen, lokalen voor zelfstudie en open labs. In het Business Lab, Fab Lab, Media Lab en Design Lab kan je begeleid zelfstandig leren en experimenteren, maar ook samenwerken met professionals uit verschillende vakgebieden in de IT. We zijn tevens erkend en gecertifieerd als Cisco Academy en beschikken over een Cisco Networklab. Als student Postgraduaat Coding kan je hier ook gebruik van maken.

Natuurlijk ondersteunen we je bij alle aspecten van je studieloopbaan en zorgen we voor studie- en studentenbegeleiding.

Op de campus vind je naast het onthaal, het studentensecretariaat, de ICT-dienst, het docentenlandschap en vergaderzalen ook nog een restaurant en een grote groene zone met zitbanken waar je kan pauzeren of in team samenwerken.

Campus Kaai is vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer. De metro, bussen van De Lijn en de bussen en trams van MIVB stoppen in de onmiddellijke omgeving van onze campus. Als je liever met de wagen komt, kan je gebruik maken van onze grote parkeerterreinen.

Inschrijvingsgeld

De kostprijs van de opleiding post graduaat coding (2019-2020): €1.350

Je kan je ook inschrijven per semester, indien je pas vanaf februari kan instappen of je de leerdruk wat wil spreiden:

  • Semester 1 (september 2019 - januari 2020): €700
  • Semester 2 (februari - juni 2020): €750

Je kunt betaald educatief verlof krijgen als je deze opleiding volgt.

WIl je de opleiding komen beleven?

Op een infodag gooien we met de opleiding Coding de deuren open. Je kan er onze campus ontdekken. Sla eens een praatje met onze studenten of stel je vragen aan één van onze docenten. Duik eens met je neus in een aantal cursussen. En kom de labo's ontdekken.

Kortom, een infodag zal je een veel beter beeld geven of de opleiding waarin je interesse hebt en je helpen om de juiste studiekeuze te maken. Zo kan je met zekerheid starten aan je opleiding.

Onze infodagen 2021

Start inschrijvingen

Vanaf zaterdag 26 juni kan je je trouwens ook meteen inschrijven aan onze hogeschool.
Tot binnenkort?

Controleer of je mag starten

Heb je al een bachelor- of masterdiploma op zak? Dan mag je zeker starten.

Schrijf je in

Je schrijft je vlot online in op voorinschrijving.ehb.be. Daar vind je ook alles over het inschrijvingsgeld en educatief verlof. Ben je online ingeschreven? Neem je dossier mee naar het studentensecretariaat van de campus waar je binnenkort les gaat volgen

Openingsuren studentensecretariaat

Inschrijven kan vanaf 26 juni 2020:

Zomersluiting vanaf 10 juli tot en met zondag 15 augustus 2020.

Locatie

Campus Kaai
Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel 
Studentensecretariaat - eerste verdieping, lokaal 101

Contact

Heb je nog vragen omtrent je inschrijving of wens je een afspraak te maken om je inschrijving te voltooien? Contacteer ons dan telefonisch (02 520 18 10) of via e-mail (dt.secretariaat@ehb.be). 

Nog vragen?

Stuur een e-mail naar steve.weemaels@ehb.be

Deel dit