EhB
Bij- en nascholing

BIO-INFORMATICA 18-19

Doelstellingen

De navorming bio-informatica is een keuzevak in het programma van 3BMLT dat opengesteld wordt voor alumni en andere geïnteresseerden van het werkveld.

Bio-informatica is een nieuw en spectaculair vakgebied dat gebruikt maakt van methoden uit de informatica om gegevens van het menselijk genoom (DNA, eiwitten, functies) op te slaan en op een handige manier te gebruiken. In bio-informatica combineer je moleculaire biologie met informatica/programmeren. Een bio-informaticus is in staat de benodigde gegevens uit databanken te halen en die te gebruiken om voorspellingen te doen. Hij zal een belangrijke rol spelen om de nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen in kanker, Alzheimer, …

De cursist:

  • Kent de belangrijkste gen- en proteïnedatabanken en kan met de basistoepassingen zoals ‘blast’ werken;
  • Kan de sequenties van genomische en uitgedrukte vormen van een gen importeren uit databanken;
  • Kan primers en probes ontwikkelen met behulp van bestaande programma’s;
  • Kan kloneervectoren manipuleren in vectorNTI;
  • Kan programmeren in python;
  • Kan python-modules importeren en hiermee eigen software schrijven.

Attest

Attest van aanwezigheid (bij minstens 80% aanwezigheid). Bij het slagen voor het examen krijg je een attest van slagen.

Programma

De lessen zullen wekelijks doorgaan op donderdag, van 10 oktober 2018 tot en met 14 november 2018.  Het lessenrooster vindt u hieronder.

Lessenrooster bio-informatica 2018-2019 versie 2 LVG.pdf 

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

Het inschrijvingsgeld voor deze navorming bedraagt €450.

Professioneel bachelordiploma in Toegepaste Informatica of wetenschappelijk professioneel bachelordiploma in Biomedische Laboratoriumtechnologie (afstudeerrichting FBT), Biologie, Biochemie, Biotechnologie … of geslaagd zijn voor het eerste en tweede deeltraject van voorgenoemde opleidingen en deze navorming parallel volgen met het laatste deeltraject.

Inschrijven

Inschrijven kan je hier. Na je inschrijving zal je een factuur ontvangen.