Applied bio-informatics in research
Postgraduaat

Applied Bio-infor­mat­ics in Research & Diagnostics

Voor wie

ICT in the lab 1 and 2 and molecular design and gene editing:
In silico:

 • Professional bachelor 'biomedical laboratory technology'
 • Master's in 'biomedical sciences'
 • Master's in Bio-engineering Sciences
 • Master's in Biology 

In the lab:

 • Prior knowledge of standard laboratory techniques in molecular biology such as aseptic work, PCR, gel electrophoresis, restriction digestion, ...
 • Prior knowledge of in silico designing of primers, plasmids, cloning strategies, CRISPR Cas9 protocol (also taught in Molecular design and gene editing in silico).
   

Voor wie

ICT in the lab 1 and 2 and molecular design and gene editing:
In silico:

 • Professional bachelor 'biomedical laboratory technology'
 • Master's in 'biomedical sciences'
 • Master's in Bio-engineering Sciences
 • Master's in Biology 

In the lab:

 • Prior knowledge of standard laboratory techniques in molecular biology such as aseptic work, PCR, gel electrophoresis, restriction digestion, ...
 • Prior knowledge of in silico designing of primers, plasmids, cloning strategies, CRISPR Cas9 protocol (also taught in Molecular design and gene editing in silico).
   

Hoe ziet de opleiding eruit

Kennis van ICT, elektronica & techniek en biotechnologie zal noodzakelijk zijn voor de biomedische laboratoriumtechnoloog van de toekomst.

Er is een nood in het werkveld aan key-operatoren die de brug vormen tussen een medisch of farmaceutisch/biologisch laborant (MLT/FBT) en ICT’ers. Bij ‘ICT in the lab 1 en 2’ zal de student kennis maken met de belangrijke ICT begrippen/terminologie. In het kader van automatisatie en dataverwerking, komen tevens Excel, SQL en relationele databanken, alsook programmeren en de biomedische toepassingen binnen artificiële intelligentie aan bod.

Met molecular design and gene editing (in silico en in the lab)  kan de student zijn/haar onderzoekscompetenties in biotechnologie verder ontwikkelen. Men zal er leren hoe ‘moleculair design’ in zijn werk gaat: hoe kan je door kopiëren, knippen en plakken met genen, plasmiden en genomen het gewenste resultaat bereiken?

Wat leer je

Deel 1 ICT in the lab 1 - combinatie van online en on campus lessen
De student heeft kennis van en inzicht in:

 • ICT basics & terminologie
 • Het verschil tussen Computer Based Patient Records (CPR), Electronic Medical Records (EMR) en Electronic Health Records (HER)
 • Standaarden in EMR en EHR
 • Ethische overwegingen bij het verwerken en analyseren van medische gegevens
 • Inleiding R en RStudio
 • Analyse in R

Deel 2 ICT in the Lab 2 - combinatie van online en on campus lessen
De student heeft kennis van en inzicht in:

 • Data management
 • R revisited
 • Basis programmeren in Python
 • Werken met tekstuele data en databanken 
 • Machine learning in Python
  • Supervised learning
  • Unsupervised learning
  • Reinforcement learning

Deel 3 Molecular design and gene editing in silico - online lessen
De student:

 • Kan, in silico, primers en PCR reacties ontwerpen
 • Kan, in silico, plasmiden en kloneringsstrategieën ontwerpen
 • Kan, in silico, een CRISPR Cas genoommodificatie protocol ontwerpen
 • Is op de hoogte van belangrijke evoluties in nieuwe biotechnologische technieken

Deel 4 Molecular design and gene editing in the lab  - on campus lessen
De student:

 • Kan een klonering uitvoeren
 • Kan in vitro en in vivo een CRISPR Cas genoommodificatie protocol uitvoeren

Lesgevers

Iris Steenhout - docent
Jolien De Munck - docent

Lesprogramma

De opleiding start in september 2024.  Er is een combinatie van online en on campus lessen.

Programma

Na je studie

Attest

Attest van deelname (en slagen, indien deelname aan evaluatievormen) per deel - PG getuigschrift indien geslaagd voor alle delen.

Waar heb je les

Campus Jette

 • In het groene Jette (Vlakbij Laarbeekbos)
 • Brussels Health Campus (samen met VUB en UZ Brussel)
 • Medische campus: eigen simulatiecentrum
 • Leuke studentenresto met broodjes, salades, soep & snacks
 • Fitness vlakbij
 • Vlot bereikbaar met trein, bus, tram, fiets, step
 • Voldoende parkeerplek
 • Groene buitenruimte

EN

Online

Contact:

Openingsuren studentensecretariaat:

 • Elke werkdag open van 8u tot 17u. Op vrijdag gesloten vanaf 16u. 

Studiekosten

Kostprijs deel 1 ICT in the lab 1: 450 euro
Kostprijs deel 2 ICT in the lab 2: 450 euro
Kostprijs deel 3 Molecular design and gene editing in silico: 500 euro
Kostprijs deel 4 Molecular design and gene editing in the lab: 1000 euro
Bij opnemen van modules deel 1 en 2 wordt er een reductie van 50 euro toegekend
Bij opnemen van modules deel 3 en 4 wordt er een reductie van 100 euro toegekend
Bij opnemen van alle modules wordt er een reductie van 400 euro toegekend

Deze opleiding geeft recht op betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof.

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven voor 'Applied bio-informatics in research'? Top!  Vanaf juni 2024 kan je op deze pagina van start met je inschrijving.  Je kan je inschrijving volledig online afronden.

Contact

 • campus Jette
 • Laarbeeklaan 121
 • 1090 Jette