multi-culti project
Verhaal

Werkstudenten Voedings- & Dieetkunde vertellen over Multi Culti-project

De werkstudenten Voedings- & Dieetkunde volgen dezelfde vakken als de reguliere (dag-)studenten, maar af en toe wordt er uiteraard iets aan het programma aangepakt zodat het makkelijker combineerbaar is met een job. 

Voor de werkstudenten Voedings- & Dieetkunde werd er daarom een bijzonder project uitgewerkt ter vervanging van de studiereis naar Den Haag van de reguliere studenten. Het thema voor beide groepen was na te gaan wat de gevolgen zijn van de multiculturele samenleving op de voedingsgewoontes.