Vrouw die op een bed zit
Verhaal

Opiniestuk: Migranten dementeren niet (Werelddag Dementie 21/9/2017)

Kijk naar de verschillende activiteiten en programma’s naar aanleiding van september dementie-maand. Migranten met dementie blijken er niet te bestaan. De onzichtbaarheid van dementie bij deze groep wordt ook bevestigd tijdens ons onderzoekswerk naar dementiebeleving en dementiezorg bij ouderen met migratie-achtergrond. Bij het zoeken naar deze ouderen in Brussel contacteerden we een grote groep zorg- en hulpverleners, van verschillende disciplines, zelfstandig of in teamverband, met weinig of veel ervaring. Het grootste deel van hen heeft geen contact met ouderen met migratie-achtergrond met dementie. Zij zien dergelijke ouderen niet.

Nochtans, internationaal onderzoek bewijst dat sommige etnisch culturele minderheden zelfs een hoger risico hebben op het ontwikkelen van dementie. Zo blijkt uit recent onderzoek in Nederland dat dementie 3 à 4 keer vaker voorkomt bij ouderen met Marokkaanse, Turkse en Surinaamse achtergrond. Er is geen enkel reden om te vermoeden dat ouderen met migratie-achtergrond in België niet in hetzelfde schuitje zouden zitten. Zeker als we de demografische cijfers ernaast leggen. Er is een duidelijke toenemende groei van het aantal ouderen met migratie-achtergrond in de regio’s met een migratiegeschiedenis zoals de grootsteden. Zo zal in 2020  de helft van de Brusselse 65-plussers van niet-Belgische origine zijn.

Met het onderzoeksproject DiversElderyCare willen we deze groep zichtbaar maken. We willen kennis en good practices genereren over de ervaringen van dementie en dementiezorg binnen etnisch culturele minderheden in Brussel. Dit dient als basis om op een sensitieve manier de uitdagingen rond dementie bij deze ouderen aan te gaan. We willen deze doelstellingen samen met alle belanghebbenden bereiken. Ouderen met migratie-achtergrond, hun mantelzorgers en hun professionele zorgverleners bouwen daarom actief mee aan de oplossingen voor deze uitdaging.  Zo zullen we op wereld-Alzheimerdag (21 september) samen met mantelzorgers en professionele actoren nadenken over een aantal uitdagingen tijdens een netwerkevent.

Het is niet omdat iets de algemene maatschappelijke radar onvoldoende bereikt, dat het niet bestaat. Ouderen met migratieachtergrond met ouderdomsgerelateerde ziektes, zoals dementie, zullen in de toekomst alleen maar toenemen. De oudere migrant met dementie bestaat wel en zowel de oudere als zijn mantelzorger hebben nood aan ondersteuning. Laat dit op wereld-Alzheimerdag een wake-up-call zijn voor alle verantwoordelijken rond dit thema. Zorgorganisaties en zorgverleners moeten hun verantwoordelijk nemen om een kwaliteitsvol zorgaanbod voor ALLE ouderen te garanderen.

Auteurs:

Saloua Berdai-Chaouni en Ann Claeys, gerontologen en onderzoekers aan het Erasmushogeschool Brussel.

www.diversageing.be

Verstuurd naar aanleiding van werelddag Dementie  en wereld-Alzheimerdag 21/09/2017