Photo van de wintermeeting
Verhaal

Onderzoeksproject Divers Elderly Care deelt kennis

Op 17 februari is de jaarlijkse Wintermeeting van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie (BVGG) in Oostende doorgegaan. Ook EhB was daar vertegenwoordigd. Saloua Berdai en Ann Claeys van het Divers Elderly Care (DEC) konden daar hun voorlopige onderzoeksresultaten in een postervoorstelling tonen.

Divers Elderly Care is een onderzoeksproject van de opleidingen Sociaal Werk en Verpleegkunde rond dementiezorg bij Brusselse ouderen met migratieachtergrond, hun mantelzorgers en hun zorgprofessionals. Het project wordt gefinancierd door EFRO Brussel. Meer informatie over het project vind je via www.diversageing.be.

Op de Wintermeeting waren talrijke workshops en presentaties over nieuwe evoluties binnen verschillende domeinen van de geriatrie en de gerontologie. Ook de Vlaamse minister van welzijn Vandeurzen was van de partij. Hij gaf een overzicht van zijn recente en geplande  beleidsacties binnen de Vlaamse ouderenzorg. Het EhB-team was blij om te horen dat hij de nadruk legde op het belang van cultuursensitieve zorg in zijn toespraak. Hij plaatste cultuursensitieve zorg binnen de actiepunten die de kwaliteit van de zorg willen bewaken. Een visie die EhB vanuit Divers Elderly Care deelt

Ook de andere key note sprekers maakten de aanwezigen attent op de nood aan twee paradigmaverschuivingen in het kijken naar ouderen. De eerste legt de nadruk eerder op de kracht van de ouderen in plaats van zijn beperking. De tweede verbreedt de kijk naar de oudere vanuit een welzijns- in plaats van een zorgbril. Deze paradigma’s maken deel uit van Divers Elderly Care. Zo kijkt DEC bijvoorbeeld ook naar de kracht van de oudere met migratieachtergrond en zijn omgeving in het omgaan met dementie.

Kortom, er was genoeg inspiratie voor de verderzetting van het onderzoek!