Kinderen leven zich uit.
Verhaal

Zijn in tijden van worden

In de onderzoekslijn ‘zijn in tijden van worden’ streven we Het recht van het kind op de dag van vandaag na. Hoe ervaren kinderen de ruimte om te ‘zijn’? Wat betekent het om zichzelf te zijn met het eigen verhaal en eigen cultuur? Krijgen alle verhalen evenveel bestaansrecht? En welke rol spelen volwassenen hierbij?

Elk kind heeft het recht zich te ontplooien in een omgeving die gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit. {...} vrij van elke vorm van discriminatie (VN-verdrag rechten van het kind, 1989). Het ontwikkelen van een identiteit in een complexe grootstad als Brussel is geen sinecure, een stad met 176.124 inwoners, 163 nationaliteiten, 104 thuistalen… Dit weerspiegelt zich in een oneindig aantal waarden en normen die samenkomen in evenveel verhalen. Educatieve professionals (ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers…) beïnvloeden de manier waarop kinderen omgaan met diversiteit en faciliteren de ruimte om een identiteit te vormen.

De opleiding Pedagogie van het jonge kind onderscheidt zich door de specifieke aandacht voor identiteitsvorming en cultureel bewustzijn en benadrukt de kracht van cultuur als bindmiddel. We onderzoeken in hoeverre iemand zijn referentiekader verandert, verruimt, verdiept door zijn eigen cultureel verhaal te (ver)kennen en we bekijken of een tolerant en ruimdenkend wereldbeeld gevoed kan worden via verbeelding en kunst?

We bouwen mee aan ‘cultuur voor de allerkleinsten’, de intentie van de Vlaamse overheid om jonge kinderen te laten kennismaken met kunst en cultuur. Opvoeders spelen hierin een cruciale rol. Het departement Cultuur, jeugd en media wil een gezamenlijk cultuureducatiebeleid ontwikkelen om ondersteuning te bieden bij de opvoeding en opvang van de allerkleinsten met het oog op culturele ontplooiing.

‘wat wil je later worden?’ vroeg de juf
’t was in de derde klas
Ik keek haar aan, ik wist het niet
Ik dacht dat ik al iets was.

Toon Hermans
Deel dit