Studenten krijgen in kleine groepjes les.
Verhaal

Wat denken onze alumni Secundair Onderwijs écht van hun opleiding?

De opleiding Secundair Onderwijs bevraagde haar alumni van de afgelopen 3 jaar. De resultaten waren bemoedigend: bijna alle afgestudeerden vonden binnen de 6 maand werk, en bijna drie vierde werkt als leraar. Niet slecht als je weet dat de uitval bij Brusselse leraars erg hoog ligt.

Stage

Misschien ligt dat wel aan de vele uren stage die de student moet doen. Hij leert daardoor de kneepjes van het lerarenvak in een veilige omgeving, waar ook nog fouten mogen gemaakt worden. Voor sommige alumni mocht het deel praktijk zelfs gerust nog wat meer zijn.

Contact met de docenten

Het persoonlijk contact met de docenten wordt aangegeven als een sterk punt van de opleiding. Waar nog meer op mag ingezet worden is administratie, leren solliciteren en leren werken met Smartschool. De opleiding neemt de werkpunten mee en de schouderklopjes ter harte!

Deel dit