sociaal cultureel werk
Verhaal

Wat betekent kunst binnen sociaal werk?

Kunst en cultuur zijn nauw verbonden met het werkterrein van sociaal-cultureel werkers, maar ook een complex voorwerp van debat.

In het tweede jaar sociaal-cultureel werk, krijgen de studenten het vak Kunst- en Cultuurbeleving van Steven Degraeve. "Het is de bedoeling dat ik mijn studenten laat stilstaan bij de rol en functie van een sociaal-cultureel werker in de kunstensector en wat kan kunst betekenen binnen het sociaal werk. We proberen inzicht te krijgen door het veld in te trekken en organisaties te bezoeken. De studenten maken kennis met het werkveld en reflecteren over wat ze gezien en gehoord hebben."

De docent neemt ze mee naar Brusselse kunst- en cultuurhuizen en werkingen. Zoals de tentoonstelling van Ellen Gallagher in kunstencentrum Wiels in Vorst, de voorstelling “Giant” in de KVS, een workshop in het ABC-huis (Art Basic for Children), een organisatie die de creativiteit bij kinderen wil stimuleren. "De studenten krijgen een rondleiding en een gesprek met de plaatselijke medewerkers om een inzicht te krijgen in hun organisatie van de publiekswerking," vervolgt Degraeve.

Op die manier vormen de studenten zich een beter beeld van kunst, wat kunst kan betekenen en hoe het kan ingezet worden binnen sociaal-cultureel werk. “De studenten wonen zelf ook een aantal activiteiten bij uit het professionele Brusselse kunstencircuit. Ze maken verslag over wat ze gezien hebben, over de toegankelijkheid van de bezochte activiteit en bestuderen hoe de pers erover schrijft.”

Op basis van hun ervaringen organiseert de docent discussiemomenten rond de betekenis van kunst, de relatie tot het  publiek en participatiedrempels. Waardoor ze tot de essentie komen van sociaal-cultureel werk: Hoe kunnen we de toegankelijkheid vergroten?

Zin gekregen om Sociaal Werk te studeren? Bekijk de opleidingspagina en kom langs op een infodag!

 

Deel dit