Schoolkinderen in Rwanda
Verhaal

Waarom we (wiskunde)leraren ondersteunen in Rwanda

Van 28 april tot en met 4 mei bezochten twee docenten van Erasmushogeschool Brussel Rwanda. Annick Biesmans (Kleuteronderwijs) en Bram Verdoodt (Secundair Onderwijs) gingen er op ontdekking naar het onderwijs in het algemeen en lesgeven in wiskunde in het bijzonder. 

Zo bezochten ze een lagere school en een lerarenopleiding in Oost-Rwanda waar ze wiskundelessen observeerden. Ze spraken ook met directeurs, leraren en leerlingen. 

Annick en Bram organiseerden ook gedurende twee dagen een opleiding voor wiskundelectoren. Daar zaten ook lectoren bij van de universiteit van Rwanda en wiskundedocenten uit lerarenopleidingen. Voor Theophile Ngizwenimana was het alvast een leerrijke ervaring. De docent voor de lerarenopleiding Matimba vond zijn vaardigheden er op vooruitgaan. Maar ook zijn kennis specifiek over omgaan met studenten en lesgeven in wiskunde werden verbeterd. "De opleiding herinnerde me er aan dat we altijd gelijke kansen moeten bieden aan alle leerlingen. We geven bijvoorbeeld les aan kinderen uit arme gezinnen, kinderen uit de middenklasse, kinderen met beperkingen,... Door hier rekening mee te houden spelen we beter in op de individuele noden van de kinderen."

We vonden gelijkenissen tussen het onderwijs in België en dat van Rwanda. Bij ons zijn er bijvoorbeeld leerlingen die naar school gaan in een andere taal dan hun moedertaal. Dat is ook het geval in Rwanda waar het Engels de onderwijstaal is sinds 2009. Op dat vlak kunnen we veel van elkaar leren. 

Bram Verdoodt, opleidingshoofd Secundair Onderwijs

Niet langer bang van wiskunde

Theophile Ngizwenimana vertelt ook dat studenten vroeger bang hadden van wiskunde door de manier waarop het lesgegeven wordt. "Veel studenten scoren niet goed op wiskunde omdat we het heel abstract gaven. Leraren koppelen wiskunde niet goed genoeg aan het echte leven, waardoor studenten hun interesse verliezen." Daarom is het belangrijk dat we hen de relevantie van wiskunde laten zien in het dagelijkse leven."

Wiskunde is dan ook de sleutel in de ontwikkeling van een land. Mensen worden gestimuleerd om kritisch na te denken en problemen op te lossen. 

3 technieken om les te geven in wiskunde

  • baseer je op de vereiste kennis van de student 
  • leer het hen op een concrete manier, aan de hand van het dagelijks leven
  • leer het hen ook op een abstracte manier met uitdagende vragen, zodat ze wiskundig leren denken

Waarom we dit doen

VVOB Rwanda promoot de kwaliteit van het onderwijs door de directie in scholen te verbeteren door middel van een nieuw programma. Het programma focust op de realisatie van een leerplan op basis van competenties terwijl het de resultaten van wiskunde bij meisjes wil verbeteren. Hoewel er een grote participatiegraad van meisjes is in de eerste 5 jaar van het basisonderwijs, zijn er uiteindelijk minder meisjes dan jongens die de 9 jaar afwerken. Daardoor is de verhouding van meisjes in het hoger secundair onderwijs en zeker in het hoger onderwijs veel lager ten opzichte van jongens.  

Als je lesgeeft, leer je ook bij en zie je de uitdagingen. Dat geeft je nieuwe energie. We zijn hier dan ook om ideeën uit te wisselen. Er is namelijk een hoop kennis in Rwanda. Je hebt er de juiste mensen die leraren kunnen helpen om te gaan met de uitdaging om het onderwijs te verbeteren. 

Annick Biesmans, docent Kleuteronderwijs
Deel dit