verkorte bachelor Lager Onderwijs
Verhaal

Voor de klas én studeren voor leerkracht lager onderwijs dankzij unieke samenwerking

Vanaf academiejaar 23-24 starten we met de Verkorte Educatieve Bachelor Lager Onderwijs. Samen met de GO! scholengroepen Brussel, SCOOP en UN!K bieden we deze nieuwe flexibele opleiding aan voor mensen die de switch naar het onderwijs willen maken.

In het Vlaamse en Brusselse lager onderwijs staan steeds meer mensen uit de privésector voor de klas. Ondanks jarenlange werk- en levenservaring, hebben deze zij-instromers nood aan inhoudelijke en vakdidactische knowhow. Onze nieuwe opleiding biedt voor deze profielen meteen inzetbare en bruikbare tools aan. Drie scholengroepen zijn vragende partij voor zo'n nieuwe samenwerking. Belangrijk is hierbij de evenwichtige mix tussen fysieke en digitale lessen. Dankzij de samenwerking staat de opleiding open voor de medewerkers van bijna 70 basisscholen in en rond Brussel.

We ontwikkelden een flexibel traject waar we gericht inspelen op wat onze zij-instromers nodig hebben om bekwaam voor de klas te kunnen staan. We houden hierbij rekening met de gezinssituatie en de werkdruk.

Patricia Van Eekenrode
GO! scholengroep UN!K.

Minimale planlast

Onze nieuwe opleiding onderscheidt zich van andere lerarenopleidingen door de intense samenwerking met het werkveld: wij zijn verantwoordelijk voor de (vakdidactische) opleiding van de zij-instromer en de  scholengroepen staan garant voor de begeleiding en opvolging op de werkvloer. Het voordeel van deze samenwerking is evident: wat de student voor de opleiding doet, kan die meteen gebruiken tijdens een lesopdracht op school. Ook omgekeerd, werk binnen de schoolomgeving kan meetellen als opdracht binnen het curriculum. Dit betekent minimale planlast voor de zij-instromer die aan het werk is bij een van de partnerscholen. 

De opleiding in het kort:

Vereist diploma

  • Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma.

Plaats van tewerkstelling

  • Werk je in een lagere school van één van bovenstaande scholengroepen? Dan heb je recht op heel wat inhoudelijke en praktische voordelen.
  • Werk je niet in één van deze 3 scholengroepen, dan kan je toch ook aansluiten. Neem contact op via e-mail educatieve.bachelor.lager.onderwijs@be.

Hoe ziet de opleiding eruit?

  • Een opleiding op maat volgens het diploma dat je al op zak hebt.
  • Persoonlijke begeleiding zodat je de opleiding op anderhalf of twee jaar afrondt.
  • Een evenwichtige mix tussen fysieke en digitale lessen, zo blijft de combinatie opleiding, werk en gezin haalbaar. 
  • Vakdidactische expertise, direct toepasbaar in de klas.
  • Minimale planlast: wat je voor je opleiding doet, kan je meteen gebruiken tijdens je lesopdracht op de school. Ook omgekeerd, werk voor je school kan dienen als materiaal voor de opleiding. Zo creëren we een win-win.

Nog meer kennismaken?

Deel dit