panorama
Verhaal

Sociaal Werk - een kwaliteitsvolle opleiding

Op 9 en 10 mei 2019 vond de peer review van SW plaats. Een commissie van onafhankelijke externen nam toen de kwaliteit van de opleiding SW onder de loep. Goed nieuws want de commissie besloot dat de opleiding SW kwaliteitsvol onderwijs levert dat voldoet aan de decretaal bepaalde kwaliteitskenmerken. Benieuwd naar de sterke punten en actiepunten die naar voren kwamen uit de peer review? Neem dan een kijkje in de kwaliteitsfiche! 

Input van stakeholders is een belangrijk speerpunt in de regie. Om de input van haar stakeholders te verankeren in de werking, organiseert elke opleiding van EhB een cyclische afname van bevragingen bij studenten, medewerkers, alumni en werkveld. In de kwaliteitsfiche kan je terugvinden wat studenten vinden van de opleiding SW en wat alumni, werkveld en werknemers ons te vertellen hebben. 

Benieuwd naar het uitgebreide rapport? Dan kan je via deze link terecht: rapport peer review

Deel dit